Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Odjel za fiziku -

e-pošta : jurdana@phy.uniri.hr

Google scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

4.7.1992. - 21.11.2000. Doktor znanosti, područje prirodnih znanosti, polje fizika Poslijediplomski doktorski studij Prirodoslovno-matematički fakultet Svučilišta u Zagrebu
1.2.1990. - 3.7.1992. Magistar atomske i molekulske fizike Poslijediplomski studij atomske i molekulske fizike Prirodoslovno-matematički fakultet Svučilišta u Zagrebu
1.10.1984. - 5.12.1988. Profesor matematike i fizike Matematika i fizika Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.9.2008. - izv. prof. nastavnik, znanstvenik Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.9.2008. novak, docent nastavnik, znanstvenik, prodekan za nastavu 2004-2008 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1989. - 1.12.1989. pripravnik matematičar pripravnik programer Brodogradilište «3. maj» Rijeka, Tehnički poslovi, CAD/CAM centar

Nagrade i priznanja

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstveno područje prirodnih i biomedicinskih znanosti, Rijeka, 2005.
Godišnja nagrada Grada Rijeke za popularizaciju znanosti i promociju čakavštine, 2011.
Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije za promociju čakavštine, 2011.
Priznanje Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva za zasluge i doprinos ostvarenju djelatnosti Zvjezdarnice, Zagreb, 1993.
Priznanje Društva matematičara i fizičara Rijeke za doprinos razvoju DMF te unaprijeđenju matematike i fizike u Rijeci, 2002.
Državna godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu za područje prirodnih znanosti, 2014.
Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, 2017.
Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, 2018.

Članstva

1.1.2014. - Savjet Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci
1.1.2013. - Radna skupina Kurikulum i struktura sustava predtercijarnog odgoja i obrazovanja za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, MZOŠ
1.1.2013. - IAU Commission 46 - Astronomy Education & Development (National representative)
1.1.2012. - Radna grupa MZOŠ za izradu strategije popularizacije znanosti
1.1.2008. - History of physics Group, European Physics Society (National representative)
1.1.2005. - 1.1.2008. Odbor za kvalitetu nastave Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.2001. - Radna grupa za izradu Elaborata o ustrojavanju Fakulteta prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2004. Državna komisija za Natjecanje iz astronomije
- Udruga Festival znanosti
- Hrvatsko astronomsko društvo, voditeljica znanstvene sekcije od 2004., dopredsjednica 2014. - 2018.
- Udruga Zlatni rez Rijeka, članica upravnog odbora od 2004., predsjednica 2016. -

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2019. - Osnove astronomije i astrofizike
Preddiplomski studij Fizika, diplomski studij MMF
Odjel za fiziku
Nositelj kolegija
Norma sati: 36
1.1.2013. - Fizika 3 - valovi i optika
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2011. - 1.1.2012. Fizika 1
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2011. - 1.1.2012. Fizika 2
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2009. - Interdisciplinarnost u nastavi fizike
Matematika fizika, Fizika informatika, diplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 52
1.1.2009. - Popularizacija znanosti
Matematika fizika, Fizika informatika, diplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 52
1.1.2009. - Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti
Učitelj razredne nastave
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 67
1.1.2005. - Povijest fizike
Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 67 / 52
1.1.1993. - 1.1.2012. Osnove fizike 2 - elektricitet i magnetizam
Matematika fizika, Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 120 / 90
1.1.1993. - 1.1.2003. Uvod u opću fiziku I
Matematika informatika
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1993. - Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike
Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 90 /68
1.1.1992. - 1.1.1999. Osnove fizike II
Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1991. - 1.1.1994. Elementarna matematika
Matematika fizika, diplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1990. - 1.1.1994. Matematika II
Fizika politehnika, diplomski
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

1.9.2018. - Fizika nakita
Martina knežević
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2017. - Sunčeva korona
Laura Sutlović
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2015. - Popularizacijsko-edukacijski sadržaj „Koliko znamo o Suncu”
Elizabeta Poropat
Diplomski nastavnički studij fizike i matematike
Odjel za fiziku
1.1.2015. - Istraživanje učeničkih spoznaja o Suncu
Arijana Linić
Diplomski nastavnički studij fizike i matematike
Odjel za fiziku
1.10.2014. - Fizika lasera i helijsko-neonski laser
Luka Zurak
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.9.2014. - Određivanje diferencijalne rotacije Sunca iz položaja Sunčevih pjega
Marija Čargonja
Matematika fizika
Odjel za fiziku
16.7.2014. - Oblikovanje pokusa iz prirodoslovlja u igre za učenike
Natalija Ujdenica
Intergirani učiteljski studij
Učiteljski fakultet
16.7.2014. - Aktivno učenje prirodoslovlja kroz učeničku mađioničarsku predstavu
Martina Žalac
Učitelj razredne nastave
Učiteljski fakultet
16.7.2014. - Aktivno učenje prirodoslovlja i matematike i likovni izraz
Ivana Stijepić
Učitelj razredne nastave
Učiteljski fakultet
1.1.2013. - Održivi izvori energije
Radmila Sumrak
Diplomski nastavnički studij fizike i matematike
Odjel za fiziku
1.1.2013. - Primjena lasera
Elizabeta Poropat
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2013. - Bohrov model atoma i Frank-Hertzov eksperiment
Ariana Linić
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2012. - Legende, priče, anegdote i crtice u povijesti fizike
Sonja Petranović
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2012. - Razvoj teorije plime i oseke kroz povijest
Darko Muža
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2012. - Fizika košarke
Adrian Škarica
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2012. - Nenjutnovski fluidi, završni rad preddiplomskog studija fizike
Marija Čargonja
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2011. - Mikrovalna pećnica u nastavi fizike
Leana Dobša
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2011. - Žene u povijesti fizike
Doris Šegota
Fizika informatika
Odjel za fiziku
1.1.2011. - Hrvatski znanstvenici u povijesti fizike
Jelena Polić
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2011. - Povijesni razvoj pojma energije
Ivona Lambaša
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2011. - Ishodi izložbe ”Znanost oko nas - fizika u svakodnevici” u riječkim školama
Maja Ćorović
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2010. - Fizika dupina
Iva Mrša
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2010. - Teslin transformator
Ivan Poropat
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2009. - Miskoncepcije iz elektriciteta
Nataša Berber
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2009. - 222 godine Ruđera Boškovića
Nevia Brstilo
Fizika preddiplomski
Odjel za fiziku
1.1.2009. - Nastava fizike u Waldorfskoj školi
Ivan Špodnjak
Matematika fizika
Odjel za fiziku
1.1.2008. - Elektronička provjera znanja iz povijesti fizike
Biserka Hibšer
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Geomagnetizam
Mladen Kojanec
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Fizika u znanstvenoj fantastici
Anivija Baldigara
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Transformator
Ivna Kavre
Diplomski nastavnički studij fizike i matematike
Odjel za fiziku
1.1.2007. - Fizika mora
Andrea Švob
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Millikanov pokus
Monika Klobas
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Uzgon
Marijana Butorac
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2004. - Težište i ravnoteža
Barbara Šaina
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Neusklađenost nastavnih programa matematike i fizike u prvom razredu gimnazije
Gortan Robert
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.2001. - Korištenje udžbenika iz fizike u riječkim gimnazijama
Manda Švabić
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.1998. - Elektricitet u atmosferi
Hrvoje Karabaić
Matematika fizika
Filozofski fakultet
1.1.1998. - Elektricitet u atmosferi
Hrvoje Karabaić
Diplomski nastavnički studij fizike i matematike
Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2014. - Predavanja iz astrofizike
Fizika za treću dob
Sveučilište u Rijeci
profesor
Norma sati: 10

Gostujući nastavnik

1.5.2009. - Povijest fizike
Fizika, diplomski
Fakultet matematike i fizike, Sveučilišta u Ljubljani
nastavnik
Norma sati:

Osobni razvoj

22.2.2018. - Radionica Asertivnost za početnike za nastavno osoblje UniRi


Norma sati:
25.9.2017. - 29.9.2018. Program cjeloživotnog učenja Governance and Strategic Management in Higher Education,


Norma sati:
1.2.2012. - 1.2.2012. Sam svoj dizajner, stručni seminar


Norma sati:
15.1.2010. - 15.1.2010. Panopto - sustav za snimanje i reprodukciju predavanja


Norma sati:
1.1.2009. - Learning, Teaching and Supervising: selection of staff development topics, Tempus SCM project, SMSDU Training Seminar


Norma sati:
1.9.2008. - 30.9.2008. Course development in e-learning environment


Norma sati:
5.5.2008. - 8.5.2008. Strateški menadžment na sveučilištu, program edukacije


Norma sati:
10.1.2008. - 20.2.2008. Kako koristiti e-učenje u nastavnoj praksi program edukacije za implementaciju tehnologije e-učenja u visokoškolsku nastavu na Sveučilistu u Rijeci


Norma sati:
1.1.2005. - Strategic Management of Staff Development at University, Tempus SCM project, Training Seminar


Norma sati:
1.1.2004. - Vještina motiviranja trening-seminar


Norma sati:
1.1.2002. - Unaprijeđivanje kvalitete visokoškolske nastave


Norma sati:
- 25.2.2016. Radionica “Institutional Research and Institutional Effectiveness”, u sklopu projekta Unapređivanje postupka vrednovanja programa Sveučilišta u Rijeci te Inicijative u visokom obrazovanju za jugoistočnu Europu


Norma sati: 25

Izdavaštvo

1.1.2011. - B. Milotić, R.Jurdana-Šepić, 101 pokus iz fizike – mehanika i valovi

Financiranje: Školska knjiga Zagreb
1.1.2010. - R. Jurdana-Šepić, P. Jelača, A. Lipošćak, A. Maračić, D. Šegota, N. Hoić-Božić, Web courseware «Povijest fizike»

Financiranje: http://ahyco.ffri.hr/povijestfizike/
1.1.2010. - S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić: Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem

Financiranje: Zlatni rez Rijeka
1.1.2001. - R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Metodički pokusi iz fizike

Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. U. Munari, V. Joshi, D. P. K. Banerjee, K. Cotar, Shugarov S.Y., R. Jurdana-Šepić, R. Belligoli, A. Bergamini, M. Graziani, G. L. Righetti, A. Vagnozzi, P. Valisa
The 2018 eruption and long term evolution of the new high-mass Herbig Ae/Be object Gaia-18azl = VES 263
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 488 5536-5550 - 2019.

Q1
WOS

2. T. Giannini, U. Munari, D. Lorenzetti, S. Antoniucci, F. Castellani, D. Dallaporta, R. Jurdana-Šepić
The Mass Accretion Rate of the Young Variable Star GM Cep
Research Notes of the American Astronomical Society 2 - 2018.

3. R. Jurdana-Šepic, U. Munari, S. Antoniucci, T. Giannini, D. Lorenzetti
Towards a better classification of unclear eruptive variables: the cases of V2492 Cyg, V350 Cep, and ASASSN-15qi
Astronomy & Astrophysics 614 A9 - 2018.

Q1
WOS

4. Ruždjak, D., Sudar, Brajša, R., D., Skokić, I., Poljančić-Beljan, I., Jurdana-Šepić, R., Hanslmeier, A., Veronig, A,, Potzi, W.
Meridional Motions and Reynolds Stress Determined by using Kanzelhohe Drawings and White Light Solar Images from 1964 to 2016
Solar physics 293 59 - 2018.

Q2
WOS

5. R. Jurdana-Šepić, U. Munari, S. Antoniucci, T. Giannini, G. Li Causi, D. Lorenzetti
Investigating the past history of EXors: the cases of V1118 Ori, V1143 Ori, and NY Ori
Astronomy & Astrophysics 602 A99-106 - 2017.

Q1
WOS

6. Rajka Jurdana-Šepić, Ulisse Munari
The past photometric history of the FU Ori-type young eruptive star 2MASS J06593158-0405277
New Astronomy 43 87 - 2016.

Q3
WOS

7. Munari Ulisse; Graziani Mauro; Jurdana Šepić Rajka
Historical light-curve and the 2016 outburst of the symbiotic star STHA 169
Inform. Bull. Variable Stars 6176 1-4 - 2016.

Q4

8. Rajka Jurdana-Šepić, Ivana Poljančić-Beljan
A search for T Tauri stars and related objects: archival photometry of candidate variables in V733 Cep field
Central European Astrophysics Bulletin 39 161-171 - 2015.

9. U. Munari, R. Jurdana-Šepić, P. Ochner and G. Cherini
Outburst evolution, historic light curve and a flash-ionized nebula around the WZ Sge-type object PNV J03093063+2638031
Astronomy & Astrophysics 584 A12, 1-7 - 2015.

Q1
WOS

10. I. Poljančić Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier
An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings
Central European Astronomical Bulletin (CEAB) 38 87-93 - 2014.

11. I. Poljančić Beljan, R. Jurdana-Šepić, E. H. Semkov, S. Ibryamov, S. P. Peneva, M. K.Tsvetkov
Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula
Astronomy & Astrophysics 568 A49 - 2014.

Q2
WOS

12. Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Reconstructing historical lightcurves of symbiotic stars and novae
Baltic astronomy 21 177-179 - 2012.

Q3
WOS

13. Rukavina, Sanja; Zuvic-Butorac, Marta; Ledic, Jasminka; Milotic, Branka; Jurdana-Sepic, Rajka
Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences
Science education international 23 6-19 - 2012.

14. Jurdana-Šepić, Rajka; Ribeiro, Valerio; Darnley, Matt; Munari, Ulisse; Bode, Michael
Historical light curve and search for previous outbursts of Nova KT Eridani (2009)
Astronomy & astrophysics 537 34 - 2012.

Q1
WOS

15. Semkov, Evgeni; Peneva, Stoyanka; Munari, Ulisse; Tsvetkov, Milcho; Jurdana-Šepić, Rajka; de Miguel, E.; Schwartz, R. D.; Dimitrov, D. P.; Kjurkchieva, D. P.; Radeva, V. S.
Optical photometric and spectral study of the new FU Orionis object V2493 Cygni (HBC 722)
Astronomy & Astrophysics 542 A43 - 2012.

Q1
WOS

16. Jurdana-Šepić, Rajka; Brajša, Roman; Wöhl, Hubertus; Hanslmeier, Arnold; Poljančić, Ivana; Svalgaard, Leif; Gissot, Samuel
A relationship between the solar rotation and activity in the period 1998-2006 analysed by tracing small bright coronal structures in SOHO-EIT images
Astronomy & Astrophysics 534 A17; 1-6 - 2011.

Q1
WOS

17. Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Symbiotic stars on Asiago archive plates
Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122 35-40 - 2010.

Q1
WOS

18. Jurdana-Šepić, Rajka; Brajša, Roman; Šaina, Barbara; Woehl, Hubertus
Measurements of the He I 1083 nm Line on the Sun During Different Solar Activity Phases: in the Years 1993 and 1995
Central European Astrophysical Bulletin 33 337-358 - 2009.

19. Rukavina, Sanja; Jurdana-Šepić, Rajka
Changes in the Croatian educational system - the first steps
International Journal of Research in Education (1475-2409) 1 (2009), 1; 1-12 1 1-12 - 2009.

20. Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Plate archive photometry of the progenitors of Nova Cyg 2008 N.2. and Nova Sgr 2008
Information Bulletin on Variable Stars 5839 1-4 - 2008.

21. Munari, Ulisse; Siviero, Alessandro; Henden, Arne; Cardarelli G.; Cherini, Giulio; Dallaporta, Sergio; Dalla Via, Giorgio; Frigo, Aldo; Jurdana-Šepić, Rajka; Moretti, Stefano; Navasardyan, Hripsime; Ochner, Paolo; Tomaselli, Salvatore; Tomasoni, S.; Valisa, Paolo; Valentini, Marica
The nature and evolution of Nova Cygni 2006
Astronomy and Astrophysics 492 145-166 - 2008.

Q1
WOS

22. Brajša, Roman; Benz, A. O.; Temmer, M.; Jurdana-Šepić, Rajka; Šaina, B.; Wöhl, H.
An Interpretation of the Coronal Holes' Visibility in the Millimeter Wavelength Range
Solar Physics 245 167-176 - 2007.

Q2
WOS

23. Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Plate archive search for the progenitor of Nova Cygni 2006
Information Bulletin of Variable Stars 5738 1-3 - 2006.

Q4

24. Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka
Atmospheric thermal structure of a sample of M type giants II
Astrophysics and Space Science 289 15-21 - 2004.

Q1

25. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Majlinger, Zlatko
Molecular spectroscopy of CH Cygni in the 1998-2000 active phase
Baltic astronomy 13 148 - 2004.

Q4
WOS

26. Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka
Atlas of M7III optical spectral features
Astrophysics and Space Science 288 369-277 - 2003.

Q3
WOS

27. Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka
Atmospheric thermal structure of a sample of M type giants
Astrophysics and Space Science 282 743-747 - 2002.

Q3
WOS

28. Munari, Ulisse; Jurdana-Šepić, Rajka
Symbiotic stars on Asiago archive plates II
Astronomy and Astrophysics 366 237-243 - 2002.

Q1
WOS

29. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
Emission lines in the optical spectra of CH Cygni 1991-95.
Astronomical and Astrophysical Transactions 20 659-666 - 2001.

30. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Pavlenko, Yakiv
[O/C] abundance ratio for cool giants from the receding tip of the stellar Galactic bar
New Astronomy Reviews 45 573-576 - 2001.

Q3
WOS

31. Munari, Ulisse; Jurdana-Šepić, Rajka; Moro, Dina
Symbiotic stars on Asiago archive plates
Astronomy and Astrophysics 370 503-506 - 2001.

Q1
WOS

32. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
CH Cyg: TiO molecule as a probe of temperature variations in the atmosphere of the cool component
Astronomy & Astrophysics 355 595-602 - 2000.

Q1
WOS

33. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
Search for signs of a new outburst in the quiescent state of CH Cygni
New Astronomy Reviews 43 487-489 - 1999.

Q3
WOS

34. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
Optical spectroscopy and modelling of the symbiotic star CH Cygni in the quiet phase
Hvar Observatory Bulletin 22 53-64 - 1998.

35. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
CH Cygni 1987-89: The inactive state as a precursor to a new outburst
Astronomy and Astrophysics Supplement Series 131 229-237 - 1998.

Q1
WOS

36. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
Optical spectroscopy and modelling of the symbiotic star CH Cygni in the quiet phase
Hvar Observatory Bulletin 22 53-64 - 1998.

37. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
CH Cygni: A symbiotic star in its transition phase to quiescence
Astronomical and Astrophysical Transactions 13 303-307 - 1997.

38. Jurdana, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka
Search for the remnants of the 1977-1986 outburst in the quiescent phase of CH Cygni
Astronomy and Astrophysics Supplement Series 108 533-545 - 1994.

Q1
WOS

39. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana, Rajka; Hack, Margherita
The quiescent phase of CH Cygni during the period 1987-1989
Astronomy and Astrophysics Supplement Series 94 251-255 - 1992.

Q1
WOS

40. Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
Evidence of nebula produced by mass injection from the massive component of a symbiotic star
New Astronomy Reviews 44 287-289

Q3
WOS

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Jurdana-Šepić Rajka; Labinac Velimir, Zuvic - Butorac Marta, Susac Ana
Frontiers of physics education - Selected contributions
Selected contributions Jurdana Šepić Rajka Zlatni rez Rijeka - 2008. ISBN 978-953-55066-1-4
2. Urednik knjige
Jurdana-Sepic, Rajka; Zuvic - Butorac Marta, Labinac Velimir, Susac Ana
GIREP-EPEC Conference Opatija 2007 Book of abstracts
Book of abstracts Jurdana Šepić Rajka Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2007. ISBN 978-953-6104-57-4

Pozvana predavanja

1. R. Jurdana-Šepić
Archive photometry of variable stars
Opservatorij Sonneberg, Njemačka - 22.5.2019.
2.

Kongresna priopćenja

1.
Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka; Majlinger, Zlatko
Temperatures in the atmosphere of the cool component of CH Cygni
2.
Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Arhivska fotometrija simbiotskih zvijezda
3.
Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka
TiO Bands and Effective Temperature Scales of M Giants
4.
Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka; Majlinger, Zlatko; Pavlenko, Yakiv V.
Molekulska spektroskopija simbiotske zvijezde CH Cyg u provali 1998-2000. godine( Molecular spectroscopy of the symbiotic star CH Cygni in the 1998-2000 active phase )
5.
Majlinger, Zlatko; Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Pavlenko P. Yakiv
Odnos zastupljenosti kisika i ugljika u atmosferama M divova( O/C ratio in M giants atmospheres )
6.
Jurdana, Rajka
Spektroskopsko određivanje fizičkih parametara hladnih divova( Spektroskopsko određivanje fizičkih parametara hladnih divova )
7.
Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepic, Rajka; Majlinger, Zlatko
Molekulska spektroskopija CH Cygni u aktivnoj fazi 1998-2000
8.
Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Majlinger, Zlatko
Cool component of CH Cygni in the 1998-2000 active phase
9.
Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka, Mandić, Magda
Konstruktivističke radionice za djecu u obrazovanju nastavnika fizike( Constructivistic workshops for children in physics teacher education )
10.
Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka
Constructivistic workshops for children in physics teacher education
11.
Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse
Digging the Asiago plate archive for symbiotic stars
12.
Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka
Kalibracije efektivnih temperatura M divova( Effective temperature calibrations of M type stars )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
SOLSTEL - Solar and Stellar Variability; suradnik; HRZZ Research Projects; ;
2. 1.1.2011. - 1.1.2014.
COMESEP (Coronal Mass Ejections and Solar Energetic Particles) ; suradnik; EU FP7; ;
3. 1.1.2011. - 1.1.2014.
eHEROES (Environment for Human Exploration and Robotic Experimentation in Space); suradnik; EU FP7; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2009.
Razvoj fizičkih koncepata u učioničkom i e-okruženju ; voditelj; MZOS; ; 009 -0091 361 - 2825
5. 1.1.2005. - 1.1.2010.
Asiago Novae and Symbiotic stars ; suradnik; INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Asiago, Italy; ;
6. 1.1.2005. - 1.1.2007.
Molecular spectral lines of sunspot umbrae; suradnik; Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik, Freiburg, Germany; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Eksperiment u konstruiranju fizičkih modela i koncepata; voditelj; MZOS; ; (0009003)
8. 1.1.2002. -
OB superdivovi i hladni divovi M tipa; suradnik; MZOS; ;
9. 1.1.2000. - 1.1.2005.
Simbiotic stars on Asiago archive plates; suradnik; INAF Osservatorio Astronomico di Padova; ;
10. 1.1.1995. - 1.1.1998.
Čudnovata simbiotska zvijezda CH Cygni - Superdivovi OB tipa; suradnik, doktorand; MZT RH; ;
11. 1.1.1990. - 1.1.1995.
Simbiotske i atmosferski pomrčinske dvojne zvijezde; suradnik, doktorand; MZT RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Željko Jakopović; Doktorat Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji; Sveučilište u Rijeci, komentor doktorske disertacije; 2012;
2. -
Ivana Poljančić Beljan; Doktorat ; PMF Sveučilišta u Zagrebu, komentor doktorske disertacije; ;

Znanstveni skupovi

1. - 31.8.2007.
GIREP-EPEC Conference Frontier of Physics Education Opatija Predsjednica lokalnog org. odbora, članica znanstvenog org. odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe

2. - Open Astronomy Editor

Recenzije

1. 2014. 2. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, listopad 2014.
2. 2013. GIREP ECPE 2013 Prague
3. 2012. Croatian Journal of Education
4. 2012. 1. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, listopad 2012.
5. 2011. Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike, NC VVO i IDIZ
6. 2006. Metodički ogledi
7. 2005. GIREP conference 2005 Ljubljana

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.2009. - Urednica čakavske poetske radio emisije Puntape; HR Radio Rijeka; http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/emisija/puntapet/352/;

Umjetnički projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2014. Biblioteka Puntape; knjiga prva "Kada vruja zavruja" Adamić Rijeka 2012, knjiga druga "Duša zdola kamika" Adamić Rijeka 2012, knjiga treća "Ćeš me - nećeš me" Adamić Rijeka 2014, ; Izdavačka kuća Adamić Rijeka; ; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2013. Zbirka čitane čakavske poezije na 3 CD-a "Čakavski bardi"; Libra d.o.o. Rijeka; http://gkr.hr/Magazin/Prikazi/Cakavski-bardi-prozor-u-autenticnost; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - STEMp
 
suradnik
2.
1.9.2009. - 1.9.2012.
Dan znanosti
L'Oreal  
suradnik
3.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Znanstveno popularne radio emisije iz prirodoslovlja i matematike «Baltazar», projekt odobren od MZOS u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih
MZOS  
voditelj
4.
1.11.2007. - 1.11.2009.
Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem” odobren od MZOS u području izvaninstitucijonalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih
MZOS  
suradnik
5.
10.9.2007. - 10.8.2008.
Fizika u javnim prostorima, projekt u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih
MZOS  
voditelj
6.
1.10.2005. - 1.10.2006.
Razvoj sustava za unaprijeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
suradnik
7.
1.7.2003. - 1.7.2005.
Hokus-pokus-fizika, radionice iz fizike za e-okruženje, projekt u sklopu e-škole HFD
Hrvatsko fizikalno društvo  
voditelj
8.
1.1.2003. -
e-škola astronomije Hrvatskog prirodoslovnog društva
MZOS  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
12.11.2014. -
Stručni skup za učitelje PGŽ "Znanost i najmlađi"
AZOO   Voditelj radionica iz prirodoslovlja
2.
- 26.2.2015.
Stručni skup za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije „Konceptualna nastava i metodički praktikum iz mehanike“
AZOO i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci   Predavanja s radionicama “Nenjutnski fluidi”
3.
-
Udruga Zlatni rez – prvih 14 godina
Stručno-znanstveni interdisciplinarni skup, „STEM područje u odgojno-obrazovnom sustavu: danas za sutra“, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci   izlaganje
4.
-
Ivana Staraj, Rajka Jurdana-Šepić, Stavovi budućih učitelja o eksperimentalnim metodama nastave prirodoslovlja
4. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, 25.-26.10.2018.   izlaganje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.5.2019. - Archive photometry of variable stars
Predavanje povodom znanstvenog gostovanja
Opservatorij Sonneberg, Njemačka
2. 14.3.2019. - Poetika matematike
Skupština Alumni kluba matematike
Rijeka
3. 14.3.2019. - Poezija i fizika
Susret s učenicima gimnazije Andrije Mohorovičića
Rijeka
4. 5.12.2018. - Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda
predavanje u Centru za inovativne medije UniRi
Rijeka
5. 12.11.2018. - Vidjeti svijet u zrnu pijeska – poetika i poetičnost fizike
Tjedan znanosti u Pazinskom kolegiju
Pazin
6. 3.10.2018. - Vidjeti svijet u zrnu pijeska – poetika i poetičnost fizike
Tjedan cjeloživotnog učenja UniRi
Rijeka
7. 20.4.2018. - Otkrića Andrije Mohorovičića
Festival znanosti
Opatija
8. 16.4.2018. - Heureka u svakome od nas
Tribina Udruge Universitas, Festival znanosti
Rijeka
9. 21.2.2018. - Vidjeti svijet u zrnu pijeska - poetika i poetičnost fizike
Sveučilište za 3. dob
Rijeka
10. 28.4.2017. - Vremenski stroj
Festival znanosti 2017.
Rijeka
11. 6.11.2015. - Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda
Mjesec knjige
Knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin, Opatija
12. 19.3.2015. - U Newtonovu vrtu
predavanje
Društsvo matematičara i fizičara Rijeka
13. 30.10.2014. - Razvoj fizike
Program Fizika za Sveučilište za 3. dob
Sveučilište u Rijeci
14. 28.10.2014. - Kako je nastala fizika
Program Fizika za Sveučilište za 3. dob
Sveučilište u Rijeci
15. 5.6.2014. - Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda
Hrvatsko prirodoslovno društvo
Zagreb
16. 16.4.2014. - Fizika i humor
Treća riječka škola fizike
Rijeka
17. 6.3.2014. - Žene i zvijezde
Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa-Rijeka, Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog kemijskog društva
Rijeka
18. 27.2.2014. - Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda
Županijsko natjecanje iz fizike, Pazinska gimnazija
Pazin
19. 19.2.2014. - Život zvijezda
Sveučilište za 3. dob
Rijeka
20. 23.1.2014. - Mohorovičić
Obilježavanje dana rođenja Andrije Mohorovičića
Opatija
21. 20.1.2012. - Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda
Zimska škola fizike Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
22. 14.10.2011. - Kroz konus svjetlosti - koncepti prostora i vremena
RiKon
Rijeka
23. 1.10.2011. - Biti znanstvenik
predavanje u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji
Rijeka
24. 15.4.2011. - Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda
Festival znanosti Rijeka
Rijeka
25. 20.12.2009. - Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje
predavanje povodom godine astronomije
Astronomski centar Rijeka
26. 9.12.2009. - Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje
predavanje povodom godine astronomije
Zvjezdarnica Zagreb
27. 6.3.2008. - Što uopće znamo iz fizike – provjera prirodoznanstvene pismenosti
predavanje
Društvo matematičara i fizičara Rijeka
28. 22.1.2008. - Prostor-vrijeme Minkowskog
predavanje za doktorande filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
29. 18.4.2006. - Biti znanstvenik
predavanje za stipendiste Grada Rijeke
Stara Sušica
30. 13.5.2005. - Biti znanstvenik
predavanje
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
31. 15.3.2004. - Komunikacijski perpetuum mobile u poučabanju nastavnika fizike
predavanje
Hrvatsko fizikalno društvo Osijek
32. 18.2.2004. - Komunikacijski perpetuum mobile - naš slučaj
predavanje na tribini udruge Universitas
Rijeka
33. 28.1.2004. - Biti znanstvenik
predavanje za učenike Srednje škole Buje
Filozofski fakultet Rijeka
34. 13.6.2003. - Biti znanstvenik
predavanje
OŠ Pazin i Gimnazija Pazin
35. 11.12.2002. - Pogled k zvijezdama
predavanje
Udruga umirovljenih liječnika Rijeke
36. 10.6.2002. - Biti znanstvenik
predavanje
OŠ Centar Rijeka
37. 10.5.2002. - Biti znanstvenik
predavanje
O.Š. A. Mohorovičić Matulji
38. 1.4.2002. - Fizika i humor
predavanje
Društvo matematičara i fizičara Rijeka
39. 27.4.2001. - O početku i završetku svemira
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka
40. 21.1.2001. - Vremenske promjene fizičkih parametara simbiotske zvijezde CH Cyg
predavanje
Društvo matematičara i fizičara Rijeka
41. 27.4.1998. - Neobične zvijezde
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka
42. 20.4.1998. - Život zvijezda
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka
43. 10.6.1996. - Čudesni život zvijezda
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka
44. 5.6.1995. - Život čudnovatih zvijezda
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka
45. 11.6.1992. - Promjenljive zvijezde
predavanje
Akademsko astronomsko društvo Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 27.9.2018. - Rijeka tehnologije 2018
Sudjelovanje na Okruglom stolu/tribini: „STEM obrazovanje: stanje i perspektive“
Rijeka
2. 15.3.2018. - Znanost i umjetnost - gnothi seauton
Gostovanje povodom Međunarodnog dana darovitih učenika
OŠ Drago Gervais Brešca
3. 10.3.2018. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži
Međunarodni dan planetarija
Astronomski centar Rijeka
4. 26.1.2018. - Andrija Mohorovičič - najveći Vološčan ma i Rukavčan i Brežan
Noć muzeja 2018.
Zvončarska muzejska zbirka Rukavac
5. 24.11.2017. - Projektni dan - Mohorovičić
predavanje i radionice iz fizike
Osnovna skola Andrije Mohorovičića Matulji
6. 27.1.2017. - Tribina Znanost i umjetnost
Noć muzeja
Astronomski centar Rijeka
7. 27.1.2017. - Zvjezdani stihovi i nebeski zvuci
Noć muzeja
Astronomski centar Rijeka
8. 23.11.2016. - Izložba Viseća fizika
Otvoreni dan Odjela za fiziku 2016.
Rijeka
9. 13.6.2014. - Fizika i humor
predavanje u Astronomskom centru Rijeka
Rijeka
10. 20.4.2014. - Koordinator organizacije izložbe Češke akademije znanosti Očima znanstvenika
Festival znanosti Rijeka
Rijeka
11. 16.4.2014. - Fizika i humor
Predavanje na Trećoj riječkoj školi fizike
Rijeka
12. 16.4.2014. - Fizika i humor
predavanje na Trećoj riječkoj školi fizike
Rijeka
13. 12.4.2014. - Izložba Smiješna strana fizike
Riječka škola fizike 2014.
Rijeka
14. 7.4.2014. - Ri val za fest i val, Rijeka, demonstracija kinestetičkih pokusa o valovima na Korzu
Festival znanosti Rijeka 2014.
Rijeka
15. 31.1.2014. - Mohorovičić
predavanje i radionica na Danima Mohorovičića
Opatija
16. 22.4.2013. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži poetsko-popularnoznanstveni performance
Festival znanosti Rijeka
Astronomski centar Rijeka
17. 28.1.2013. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži poetsko-popularnoznanstveni performance
Noć muzeja
Prirodoslovni muzej Rijeka
18. 6.9.2012. - Hodanje po tekućini, organizacija demonstracijkog pokusa
Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama
Matulji
19. 11.1.2012. - Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda
Zimska škola fizike 2012
Rijeka
20. 7.9.2011. - Radionice iz prirodoslovlja
Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama
Matulji
21. 3.6.2011. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance
Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama
Matulji
22. 20.10.2010. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži
Tjedan knjige
Gradska čitaonica Rijeka
23. 1.6.2010. - Znanost oko nas - fizika u svakodnevici“
Organizacija izložbe
Matulji
24. 9.12.2009. - Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje
predavanje na Skupu povodom godine astronomije
Zvjezdarnica Zagreb
25. 6.6.2008. - Radionice iz prirodoslovlja
Dječji dan
Kastav
26. 1.5.2008. - Srcem sa zvijezdama, poetsko-popularnoznanstveni performance
Poetsko-popularnoznanstveni performance
Klub Sušačana Rijeka
27. 31.1.2008. - Noć je posuta zvijezdama”, poetsko-popularnoznanstveni performance
Noć muzeja
Prirodoslovni muzej Rijeka
28. 1.5.2006. - Biti znanstvenik
predavanje na Cjelodnevnom programu za stipendiste Grada Rijeke
Stara Sušica
29. 1.4.2004. - Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance
Festival znanosti Rijeka
Zvjezdarnica u Rijeci
30. - Predsjednica organizacijskog odbora Festivala znanosti Rijeka
Festival znanosti Rijeka
Rijeka
31. - Članica državnog organizacijskog odbora Festivala znanosti
Festival znanosti
Zagreb
32. -

Intervjui

1. 31.1.2017. - Mohorovičić - takovi judi ne meritamo ako ih ne štimamo
List Grad Opatija
Opatija
2. 28.1.2017. - Znanost svakodnevno mijenja naš svijet i svjetonazore
Novi list
Rijeka
3. 22.4.2016. - Svijetla perspektiva prirodnjaka, prilog Znanost
Novi list
Rijeka
4. 15.11.2014. - Mogu zabaviti autobus pun ljudi
Novi list
Rijeka
5. 6.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 20.4.2012. - Intervju: Rajka Jurdana-Šepić, predsjednica organizacijskog odbora deset riječkih Festivala znanosti
časopis Teklić
Rijeka
7. 29.4.2011. - Čakavština je moj identitet
Zeleno i plavo, list Primorsko-goranske županije
Rijeka
8. 21.5.2009. - Detalji
Novi list
Rijeka

Novinski članci

1. 1.2.2104. - Detalji
Novi list
Rijeka
2. 22.7.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
3. 22.7.2014. - 'Laureati Nevenka Ožanić, Rajka Jurdana Šepić i tim profesora''
Novi list
Rijeka
4. 18.5.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
5. 10.5.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 10.5.2014. - Detalji
Liburnija net portal
Rijeka
7. 9.5.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
8. 9.5.2014. - Detalji
Teklić portal
Rijeka
9. 13.3.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
10. 19.2.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
11. 25.1.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka
12. 26.9.2013. - Otvorenje knjižare Adamić u Opatiji
Novi list
Rijeka
13. 12.9.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
14. 25.8.2013. - Promovirana knjiga Duša zdola kamika u Kraljevici
Novi list
Rijeka
15. 10.7.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
16. 9.7.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
17. 29.6.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
18. 27.6.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
19. 21.6.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
20. 31.1.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
21. 9.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
22. 6.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
23. 6.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
24. 4.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
25. 3.12.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
26. 27.11.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
27. 24.4.2012. - 10. Festival znanosti dokaz da je Rijeka grad znanja
Novi list
Rijeka
28. 19.4.2012. - Najavljen deseti Festival znanosti
Novi list
Rijeka
29. 16.4.2011. - Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije
Novi list
Rijeka
30. 12.4.2011. - Detalji
Novi list
Rijeka
31. 7.4.2011. - Detalji
Novi list
Rijeka
32. 18.6.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
33. 23.4.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
34. 21.4.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
35. 15.4.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
36. 15.12.2009. - Detalji
Novi list
Rijeka
37. 23.4.2009. - Detalji
Novi list
Rijeka
38. 23.4.2009. - Detalji
Novi list
Rijeka
39. 16.4.2009. - Detalji
Novi list
Rijeka
40. 23.11.2008. -
Novi list
Rijeka
41. 24.4.2008. -
Novi list
Rijeka
42. 17.4.2008. - Detalji
Novi list
Rijeka
43. 8.2.2008. - Detalji
Novi list
Rijeka
44. 28.8.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
45. 12.8.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
46. 21.6.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
47. 9.9.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
48. 28.5.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
49. 25.4.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
50. 20.4.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
51. 17.5.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
52. 28.4.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
53. 19.4.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
54. 14.4.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
55. 23.4.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
56. 10.5.2003. - Detalji
Novi list
Rijeka
57. 14.4.2003. - Detalji
Novi list
Rijeka
58. 11.4.2003. - Detalji
Novi list
Rijeka
59. 19.2.2003. - Detalji
Novi list
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2014. - - CD „Baltazar 2014/1 - znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
2. 1.1.2014. - - CD „Baltazar 2014/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
3. 1.1.2013. - - CD „Baltazar 2013/1 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
4. 1.1.2013. - - CD „Baltazar 2013/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
5. 1.1.2012. - - CD „Baltazar 2012/1 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
6. 1.1.2012. - - CD „Baltazar 2012/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
7. 1.1.2011. - - CD „Baltazar 2011 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
8. 1.1.2011. - - CD „Baltazar 2011/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
9. 1.1.2010. - - CD „Baltazar 2010 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka
Rijeka
10. 1.9.2009. - - Urednica znanstvenopopularne radio emisije HR Radio Rijeke Baltazar (170 emitiranih emisija)
Rijeka
11. 1.2.2009. - - Urednica Radio emisije HR Radio Rijeke Puntape
Rijeka

Medijski nastupi

1. 13.2.2019. - Gošća emisije Trdi ča kafić
TV Istra, TV Karlovac
2. 23.12.2018. - Gost emisije S Voljenom na ti
TV Istra, TV Karlovac
3. 16.5.2018. - Popularizacija znanosti u Hrvatskoj danas
Radio emisija Znanost i društvo, urednica Blanka Jergović
Hrvatski radio treći program
4. 12.11.2017. - Akademskih kvarat ure: Doktorska škola Fizike u Rijeci
HR Radio Rijeka
5. 8.11.2017. - Emisija Učionica: Doktorska škola Fizika
Kanal Ri
Rijeka
6. 11.12.2016. - Emisija Akademskih kvarat ure s temom Prvo povijesno mjerenje brzine svjetlosti
HR Radio Rijeka
7. 16.1.2016. - Matematičari i fizičari se zapošljavaju, emisija Akademskih kvarat ure
HR Radio Rijeka
Rijeka
8. 21.11.2013. - Čakavski bardi u emisiji Osjećanje vremena urednice Smiljane Bertoša
Radio Istra
9. 17.10.2013. - Margherita Hack, emisija Znanstveni portreti
Hrvatski radio
10. 20.5.2011. - Stakleno cvijeće Harvarda”, radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved
Hrvatski radio, obrazovni program
11. 5.5.2011. - Herietta Leavitt žena koja je otkrila kako izmjeriti svemir, radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved,
Hrvatski radio
12. 20.4.2011. - Michael Faraday - pepeljuga znanosti” , radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved,
Hrvatski radio, obrazovni program
13. 14.11.2010. - Znanstvena (ne)pismenost, radio emisija Divni novi svijet,  urednica Nives Nedved
Hrvatski radio
14. 10.12.2009. - Žene u astronomiji, radio emisija Divni novi svijet,  urednica Nives Nedved
Hrvatski radio
15. 1.1.2009. - Inicijatorica i urednica svakodnevne čakavske posteke minijature Puntape
Hrvatski radio - Radio Rijeka, svakodnevno u 8.15.
16. 1.1.2009. - Urednica i koautorica tjedne znanstvenopopularne emisije Baltazar
Hrvatski radio - Radio Rijeka, nedjeljom u 9.00

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 22.12.2014. - 19.12.2017. - Pročelnica
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2004. - 30.9.2008. - Prodekanica za nastavu
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2018. - 31.12.2018. - članica
Znanstveno-programski odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci
2. 15.9.2017. - - predsjednica
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
3. 7.3.2017. - 7.3.2020. - Članica
Upravno vijeće Plesnog kluba UNIRI Dance
4. 1.6.2015. - - članica
Programsko vijeće Televizije Primorja i Gorskog kotara d.o.o. (RiTV)
5. 1.3.2015. - - članica
Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju
6. 1.1.2014. - - članica
Programsko vijeće Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2013. - 1.1.2015. - članica
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
8. 1.1.2011. - 30.12.2014. - članica
Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci
9. 1.1.2009. - 1.1.2014. - članica
Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
10. 1.1.2007. - 15.9.2017. - članica
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
11. - - Članica
Savjet Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci
12. - - članica
Savjet za stratešku vidljivost Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.9.2016. - 1.9.2018. - predsjednica
Udruga Zlatni rez Rijeka
2. 1.1.2013. - 1.10.2014. - članica
Radna skupina „Kurikulum i struktura sustava“ predtercijarnog odgoja i obrazovanja za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH
3. 1.1.2013. - - nacionalna predstavnica
Komisija 46 Međunarodne astronomske unije (IAU Commission 46 - Astronomy Education & Development)
4. 1.1.2009. - 1.9.2013. - članica
Povjerenstvo za evaluaciju projekata iz kulture i obrazovanja općine Matulji
5. 1.1.2007. - - nacionalna predstavnica
Grupa History of Physics (HoP group) Europskog fizikalnog društva (EPS)
6. 1.1.2003. - - članica
Državni organizacijski odbor Festivala znanosti