dr. sc. Darko Dukovski redoviti profesor

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 440/IV
e-pošta : ddukovski@ffri.hr
mobitel :

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - 30.9.2019. Društvena povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20.st.
diplomski studij povijest
FFRI
nositelj, predavač
Norma sati: 60
1.10.2018. - 30.9.2019. Suvremena povijest Europe
preddiplomski studij povijesti
FFRI
nositelj, predavač
Norma sati: 60
1.10.2018. - 30.9.2019. Vojna povijest 19.i 20.st.
diplomski studij povijesti
FFRi
nositelj, predavač
Norma sati: 60
1.10.2018. - 30.9.2019. Povijest obavještajnih služba
Preddiplomski studij povijesti
FFRI
nositelj, predavač
Norma sati: 60
1.10.2018. - 30.9.2019. Arhivska građa u nastavi povijesti
diplomski studij povijesti
FFRI
nositelj, predavač
Norma sati: 60
1.10.2018. - 30.9.2019. Nacionalne manjine: pristup istraživanju
preddiplomski studij povijesti
FFRI
nositelj
Norma sati:
1.10.2018. - 30.9.2019. Nacionalizmi na istočnoj obali Jadrana u 19. i 20. stoljeću
preddiplomski studij povijesti
FFRI
nositelj
Norma sati:
1.10.2018. - 30.9.2019. Slovensko-hrvatske kulturne i povijesne veze
preddiplomski studij povijest
FFRI
nositelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dukovski, Darko
Pula u ratovima 20. stoljeća ( Pula in the wars of the 20th century )
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme 51 364-403 - 2015.

A2

2. Dukovski, Darko
Povijest 19. i 20. stoljeća u djelu suradnika Akademijina Instituta/Zavoda u Rijeci i Puli ( The History of the 19th and 20th Cenuries in the Works of the Collaborators of the Academy Institute in Rijeka and Pula )
Problemi sjevernog Jadrana 12 61-84 - 2013.

A1

3. Dukovski, Darko
Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945-1950) ( Repression, Crimes and Wrongful Acts of the Military and Civilian Authoruties in the Croatian part of Istria 1945–1950 )
Prispevki za novejšo zgodovino: Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju 1 266-283 - 2013.

Q2
A1

4. Dukovski, darko
Povijesna ekspertiza tragedije na Vargaroli (Vergarolla - Pula) od 18. kolovoza 1946. ( Historical expertise to the tragedy Vargarola (Vergarolla - Pula) of 18 August 1946. )
Histrija: Godišnjak Istarskog povijesnog društva 1 79-112 - 2011.

A2

5. Dukovski, Darko
Hrvatsko proljeće u Istri: sukob hrvatskih i talijanskih reformsko-nacionalnih koncepija 1970-1972. ( Croatian Spring in in Istria: conflict of Croatian and Italian national-reformation concepts 1970-1972. )
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 4.-5. 139-172 - 2010.

A2

6. Dukovski, Darko
Atentat na britanskoga brigadira Roberta de Wintona u Puli 10. veljače 1947. ( Assassination of British Brigadier Robert De Winton in Pula, February 10, 1947)
Časopis za suvremenu povijest 671-691 - 2010.

A1
WOS

7. Dukovski, Darko
Mit u povijesti kao dvostruka manipulacija ( Myth in the history of the double-manipulation )
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme 137-145 - 2010.

A2

8. Dukovski, Darko
Međunacionalni odnosi u Istri nakon II. svjetskog rata ( Inter-Ethnical relations in Istria after World War II (1945-1955) )
Pazinski memorijal 26-27 431-450 - 2009.

A2

9. Dukovski, Darko
Odnos hrvatskih, slovenskih i talijanskih komunista prema NOP-u i državno-pravnom statusu Istre (1941. - 1945.) ( The attitude of the Croat, Slovene, and Italian Communists Toward the National Liberation Moviment and the Constitutional Status of Istria (1941-1945) )
Časopis za suvremenu povijest 417-446 - 2009.

Q3
A1
WOS

10. Dukovski; Darko
Dva egzodusa: hrvatski (1919.-1941.) i talijanski (1943.-1955.) ( Two exodus: Croatian (1919-1941) and Italian (1943.-1955.) )
Adris Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu 15 129-165 - 2008.

A1

11. Dukovski, Darko
Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880. - 1910. ) ( Introduction to processes and modernization processes to Istria on time breakage centuries 1880-1910. )
Acta Histriae 233-260 - 2008.

Q2
WOS

12. Dukovski, Darko
Kulturni mozaik Istre (1922.-1955.) ( The Istrian Cultural Mosaic (1922-1955) )
Časopis za suvremenu povijest 38 835-862 - 2006.

A1
WOS

13. Dukovski, Darko
Izgradnja socijalističke prosvjete, kulture i sporta u poratnoj Istri (1945.-1955.) ( The Construction of "Socialist" Education, Culture and Sports in Istria during the 1945-1955 Period )
Acta Histriae 14 253-280 - 2006.

A1
WOS

14. Dukovski, Darko
Hrvatska područja u III. Reichu ( Croatian territories in the 3rd Reich )
Rijeka 269-283 - 2005.

A2

15. Dukovski, Darko
Socijalna i zdravstvena realnost istarskoga poraća 1945.-1955. ( Social and Medical Reality of the Post-War Period (1945-1955) in Istria) )
Annales : anali za istrske in mediteranske študije : annals for Istrian and mediterranean studies. Series historia et sociologia 14 35-46 - 2004.

Q1
WOS

16. Dukovski, Darko
Povijest mentaliteta, metoda oral history i teorija kaosa ( History of Mentality, Oral History Methods and Chaos Theory )
Časopis za suvremenu povijest 155-162 - 2001.

A1

17. Dukovski, Darko
Egzodus talijanskog stanovništva iz Istre 1945.-1956 ( The Exodus Italian Citizens from the Istria 1945-1956.)
Časopis za suvremenu povijest 633-668 - 2001.

A1

18. Dukovski, Darko
Zdravstvene i higijenske prilike u Istri, 1900.-1950 ( Hygenic Conditions in Istria (1900-1950) )
Časopis za suvremenu povijest 535-547 - 1998.

A1

19. Dukovski, Darko
Socijalna integracija Židova u Istri prve polovice XX. stoljeća ( Social Integration of the Jaws of Istria in the first half of the twentieth century )
Časopis za suvremenu povijest 77-97 - 1997.

A1

20. Dukovski, Darko
Istra s onu stranu zakona. Povijest istarskog brigantaggia i contrabanda-socijalno razbojništvo ili cosa nostra istriana ( Istrien jenseits des Gesetzes: Die Geschichte des istrischen brigantaggio und contraband - der soziale Raub oder die cosa nostra istriana )
Radovi 29 212-229 - 1995.

A1

21. Dukovski, Darko
Disidenti istarskog fašizma ( Dissidents of the Istrian Fascism )
Časopis za suvremenu povijest 285-306 - 1995.

A1

22. Dukovski, Darko
S ruba istarskog međuratnog društva: romske obitelji u Istri 1918.-1938. ( On the Margins of Istrian Inter-war Society: Gypsy Famillies in Istria 1918-1938. )
Radovi 28 237-248 - 1995.

A1

23. Dukovski, Darko
Fašistički sindikati u Istri 1919.-1929. ( The Fascist Syndicates in Istria 1919-1929. )
Časopis za suvremenu povijest 451-474 - 1994.

A1

24. Dukovski, Darko
Gospodarska i socijalna problematika u izvješćima i vizitacijama fašističkih čelnika u Istri 1925.-1931. u okvirima opće fašizacije istarskog društva ( Economic and Social Issues in Reports and Visitation of Fascist Leaders in Istria 1925-1931 (withimn the Framework of a General Fascization of the Istrian Society)
Društvena istraživanja 4-5 675-697 - 1993.

Q3
WOS
A1

25. Dukovski, Darko
Neki momenti razvoja fašističkog pokreta na Pazinštini u okvirima općeg razvoja istarskog fašizma 1919-1929. ( kroz komentare arhivske građe) ( Some moments in the development of the fascist moviment in zhe Pazin region within the frames of the general development of the "istrian fascism" 1919-1929 (through commentariies of arhivistic documents) )
Vjesnik Istarskog arhiva 105-134 - 1993.

A2

26. Dukovski, Darko
Marginalne socijalne grupe u Istri između dva svjetska rata ( The Marginal social group in Istria beatween Worlds Wars )
Dometi 8-9 497-505 - 1991.

A2

27. Dukovski, Darko
Nacionalni blok u Istri, 1920-1921 ( National Bloc in Istria (1920-1921) )
Historijski zbornik 209-248 - 1990.

A1

28. Dukovski, DArko
Socijalno-ekonomska i politička previranja među prosvjetnim radnicima u Istri neposredno nakon prvog svjetskog rata (1919-1923) ( Socio-economic and Political Turmoils Among Teaching staff in Istria Immediately after the World War One (1919-1923) )
Časopis za suvremenu povijest 29-62 - 1989.

A1

29. Dukovski, Darko
Analitički pristup istraživanju problema fašističke represivne politike i sustava organiziranog nasilja u Istri ( Analitical approach investigation of the problem fascist repression policy and sistems )
Dometi 17-33 - 1989.

A1

30. Dukovski, Darko
Procesi političke revitalizacije talijanskih građanskih snaga u Istri ( Processes of the Political Revitalization of the Italian Middle-Class Forces in Istria )
Dometi 109-130 - 1989.

A2

31. Dukovski, Darko
Prikaz radova o fašizmu i fašističkom pokretu u Istri između dva svjetska rata objavljenih u časopisu "Quaderni", Centar za historijska istraživanja iz Rovinja ( About paper-works of the fascism anf fascist movement during Two Worlds Wars )
Historijski zbornik 51-60 - 1987.

A1

Znanstvene knjige

1. Suautor
Dukovski, Darko; Dukovski, Vedran; Matika, Dario
Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995. : Model društvene i vojne povijesti ( Istria in the Homeland War 1991-1995 : A model of social and military history )
Povijest Boris Domagoj Biletić Nova Istra Pula - 2018.
2. Autor
Dukovski, Darko
Istra 'spod ponjave: povijesni erotikon istarski od kraja 19. do početka 21. stoljeća ( Istria under the sheet: Istrian historical eroticon from the late 19th to early 21st century )
Povijest Boris Domagoj Biletić Nova Istra Pula - 2016.
3. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Politički temelji i metode djelovanja fašizma i fašističkog pokreta s kraćim osvrtom na Istru ( Political foundations and the fascism methods of action and fascist movement with a short survey on Istria )
(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti: Zbornik radova Milan radošević Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule Pula - 2015.
4. Suautor
Dukovski, Darko; Dukovski, Vedran
Vojna povijest od Napoleona do suvremenih vojnih sustava ( Military history from Napoleon to modern military systems )
Povijest Borid Domagoj Biletić Nova Istra Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula - 2014.
5. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Omladinski i studentski pokret u Istri i Rijeci 1971. ( The Youth and student movement in Istria and Rijeka in 1971. )
Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše ; sv. 3 Ivan Jurković Sveučilište Jurja Dobrile : Državni arhiv u Pazinu Pula - 2013.
6. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Povijesni panoptikum prve polovice 20. stoljeća ( Historical panopticon of first half of the 20th century )
Monografija općine Medulin Andrej Bader Općina Medulin Medulin - 2013.
7. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Represija, nezakonitosti i zločini vojnih i civilnih organa vlasti u hrvatskom dijelu Istre 1945-1946. ( Repression, violations and crimes of military and civilian authorities in the Croatian part of Istria 1945-1946. )
Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj Zorislav Lukić Matica hrvatska Zagreb - 2012.
8. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Istarske fojbe 1943. ( The Istrian cavitys 1943 )
Fojbe Tine Logar Cankarjeva Založba ; Skupina mladinska knjiga Ljubljana - 2012.
9. Autor
Dukovski, Darko
Ozrcaljena povijest: Uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana ( History in the Mirror:An Introduction to Contemporary History of Europe and Europeans )
Povijest Eugenia Ehgartner Leykam International Zagreb - 2012.
10. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Okupacija Istre 1918.-1920. ( The Ocupation of Istria 1918.-1920 )
1918. u hrvatskoj povijesti:Zbornik Željko Holjevac Matica hrvatska Zagreb - 2012.
11. Autor
Dukovski, Darko
Povijest Pule: deterministički kaos i jahači Apokalipse ( History of Pula: Deterministic Chaos and the Horsemen of the Apocalypse )
Povijest Boris Domagoj Biletić Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula - 2012.
12. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Umaški povijesni skokovi od Listopadske diplome 1860. do Osimskih sporazuma 1975. godine ( The Umag historic leaps from the October diploma 1860th to Osimo agreement 1975th )
Umag-Umago Benčić, Sanja, Martinčić, Ivana, et all Gradska knjižnica Umag Umag - 2012.
13. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Habsburški popisi stanovništva kao izvor podataka za društvenu i ekonomsku povijest: Procesi modernizacije u Istri - usporedne statistike Kopra i Pule ( The popolation census (Habsburg Monarhy)as referent source for social and economic history: Processes of Modernization- the comparative statistics of Koper and Pula )
Prvi moderni popis stanovništva u Istri: Il primo censimento demografico moderno in Istria: Prvi moderni popis prebivalstva v Istri Aleksej Kalc Historia Editiones Kopar - 2012.
14. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Hrvatsko-slovenski odnosi i pitanje razgraničenja u Istri (1900.-2002.) ( Croatian-Slovenian relations and the demarcation issue in Istria (1900th-2002nd) )
lovensko-hrvaško sosedstvo = Hrvatsko-slovensko susjedstvo Darovec, Darko, Strčić, Petar Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Kopar - 2011.
15. Autor
Dukovski, Darko
Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918.-1947.)( Istria and Rijeka in the first half of the 20th Century (1918.-1947.) )
Hrvatska povijest Neven Budak Leykam international Zagreb - 2011.
16. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Počeci suvremenoga gradskog života Puljana na prijelomu stoljeća s posebnim osvrtom na arsenalote ( The biginnings modern urban life of Pulanders of the century breakage with special rewiev to the arsenalots )
Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli Zbornik radova s međunarodnog skupa prigodom 150. obljetnice osnutka C. i kr. pomorskog arsenala (Pula, 8. prosinca 2006.):150 Jahre Schiffbau in Pola Beiträge des Symposiums anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung des k. k. Seearsenals in Pola (Pula, 8. Dezember 2006) Bruno Dobrić Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice “Viribus unitis” - Pula Pula - 2010.
17. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Le foibe istriane 1943 ( The Istrian cavitys 1943 )
Foibe: Una storia d'Italia Einaudi, Giulio Casa editrice Einaudi Torino - 2009.
18. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
"Buntovna" 68. i još neke godine u Istri ( The "Rebellious 1968 and Some Other Years in Istria )
1968 - četrdeset godina posle Radić, Radmila, Dimić, Ljubodrag, Risotvić, Milan, Bogetić, Dragan, Životić, Aleksandar Institut za noviju istoriju Srbije Beograd - 2008.
19. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Cause e conseguenze dell' emigrazione dei croati dall' Istria a Trieste 1918.-1955. ( The Causes and Concequences of Emigration Istrian Croats in Trieste 1918-1955 )
I Craoti a Trieste Murković, Damir Comunita Croata di Trieste Trieste - 2007.
20. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Makedonien ( Macedony )
Der Jugoslawien Krieg: Handbuch zu Vorgeschichte, Verkauf und Konsequenzen, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Dunja Melčić VS Verlag für Socialwissenschaften Wiesbaden - 2007.
21. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Istra XX. stoljeća: promjene identiteta (nacionalni sukobi i tolerancija) ( The Istria of 20-th Century: Changes of identity's )
Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji II. Kongres hrvatskih povjesničara "Hrvatska i Europa kroz povijesne integracije" Cipek, Tihomir, Josip Vrandečić Alinea d.o.o. Zagreb - 2007.
22. Autor
Dukovski, Darko
Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću( Istria and Rijeka in the Croatian Springs )
Povijest Vanja Monti Graovac Alinea d.o.o. Zagreb - 2007.
23. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Odnos istarskih fašista prema Riječkom pitanju 1919.-1924 ( Relationship of Istrian Fascist Towards the Rijeka Issue (1919-1924) )
Sveti Vid: Zbornik:Povijesne poveznice grada na Rječini Munić, Darinko zdavački centar Rijeka Rijeka - 2006.
24. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Ideologijska rekonstrukcija hrvatskog antifašizma:primjer Istre ( The Ideologycal reconstruction of the Croatian antifascism:Istria example )
1945. - Razdijelnica hrvatske povijesti Kisić-Kolanović, Nada, Jareb Mario, Spehnjak, Katarina Hrvatski institut za povijest Zagreb - 2006.
25. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, darko
Istra XX. stoljeća (1900.-1950): Promjene identiteta (Socijalni i gospodarski uzroci) ( Istra during XX Century (1900-1950):Changes of Identity (Social and Economic Causes) )
Identitet Istre: Ishodišta i perspektive Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb - 2006.
26. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Arsenaloti forever ( Arsenaloti forever )
Uljanik: 1856.-2006. Markulničić, Hrvoje ; Debeljuh, Armando Uljanik d.d. Pula - 2006.
27. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Dramaturgija rata i mira od 1943. do 1945. ( Dramaturgy of War and Peace, 1943-1955 )
Tinjanski zbornik: Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa Tinjan i okolica od prapovijesti do danas Šiklić, Josip Matica hrvatska Pazin Pazin - 2005.
28. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Politički atributi gospodarstva istarskoga poraća (1945.-1950.) ( Political Attributes of the Economy of Post-War Istria (1945-1950) )
Vojna in mir na Primorskem Pirjavec, Jože ; Bajc, Gorazd ; Klabjan, Borut Univerza na Primorskem, ZRS Koper, Zgodovinsko društvo Kopar - 2005.
29. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Pula u razdoblju druge industrijske revolucije 1880.-1914.: prikaz socijalnih i gospodarskih odnosa ( Pula during Second Industrial Revolution 1880-1914:(present social and economics relationships)/Pola in der Zeit der Zweiten industriellen Revolution von 1880 bis 1914 )
Mornarička knjižnica (K.u.K. Marinebibliothek) i Austrijska/Austrougarska mornarica u Puli Bruno Dobrić Sveučilišna knjižnica u Puli Pula - 2005.
30. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Grad u potrazi za identitetom ( City in research for his identity )
Pula : tri tisućljeća mita i stvarnosti : tri tisuće godina povijesti Pule Bratulić, Josip ; Cvek, Elmo C.A.S.H. Pula - 2005.
31. Autor
Dukovski, Darko
Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća : 1800.-1914.( History of the Middle and Southeast Europe 19th and 20th Century : 1800-1914 )
Povijest Vanja Monti Graovac Alinea Zagreb - 2005.
32. Autor
Dukovski, Darko
Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća : 1914.-1999.( History of the Middle and Southeast Europe 19th and 20th Century : 1914-1999 )
Povijest Vanja Monti Graovac Alinea Zagreb - 2005.
33.
Dukovski, Darko
Pula XX stoljeća: uzroci promjene identiteta (prikaz socijalnih i gospodarskih odnosa) ( Pula 20-th Century:The Causes of Identity Changes (Social and Economic relationships)
Pula 3000 Pola: Prilozi za povijesnu sintezu Elmo Cvek C.A.S.H. Pula - 2004.
34. Autor
Dukovski, Darko
Istra : kratka povijest dugoga trajanja : od prvih naseobina do danas ( Istria : Short History of Long Duration )
Povijest Boris Domagoj Biletić Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula - 2004.
35. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Slovensko svećenstvo i katoličke udruge u primorskoj Istri pod fašizmom i komunizmom ( Slovenian priesthood and Catholics society in Littoral Istria under fascism and comunism )
Življenje in delo Alojza Kocjančiča, slovenskega istrskega pesnika, pisatelja in duhovnika Obid, Laneka ; Bajc, Gorazd ; Klabjan, Borut Univerza na Primorskem : ZRS : Zgodovinsko društvo Kopar - 2003.
36. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Fenomenologija fašizma i antifašizma u Istri, ( The Phenomenology of Istrian Fascism and Anti-Fascism )
Pazinski memorijal: Beram u Prošlosti Labinjan, Galiano Katedra čakavskog sabora za povijest Istre Pazin - 2003.
37. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Istarsko poraće: društvene promjene i socijalna politika nove "narodne" vlasti ( Post-War in Istria:social changes and social policy of new "popular" goverment )
Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević : zbornik radova povodom 70. rođendana Damir Agičić Filozofski fakultet, Odsjek za povijest Zagreb - 2003.
38. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Političke grupacije i stranke na Buzeštini 1918.- 1929. ( Political Groups and Partys in the Buzestina 1918.-1929. )
Antifašizam na Buzeštini : narodnooslobodilački pokret 1941.-1945. Božo Jakovljević Savez antifašista Grada Buzeta, Izdavačko poduzeće Reprezent Račice, Pučko otvoreno učilište Buzet - 2003.
39. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Slika socijalno-gospodarskih procesa na Pazinštini prve polovice 20. stoljeća s posebnim osvrtom na Gračišće ( The Conception of Socioeconomic Processes of the Pazin Area in the first half of the 20th Century with a Special Reference to Gračišće )
Gračaški zbornik: Zbirnik radova sa znanstvenog skupa Gračišće i okolica od prapovijesti do danas u povodu obilježavanja 800. obljetnice spomena imena Gračišća Josip Šiklić Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije Pazin - 2002.
40. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Novigrad i okolica u prvoj polovici XX. stoljeća ( Novigrad and surrounding districts in the first half 20-th Century )
Zbornik s Međunarodnog znanstvenog skupa: Novigrad-Cittanova 599.-1999 Ziherl, Jerica Pučko otvoreno učilište Novigrad ; Universita' popolare aperta Novigrad - 2002.
41. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Negativne gospodarske, socijalne i političke prilike u Istri (1945.-1954.) ( Negatively Economic, Social and Political Conditions in the Istria (1945-1954) )
Dialog povjesničara-istoričara 6 Fleck, Hans-Georg ; Graovac Zigfried Naumann Stiftung Zagreb - 2002.
42. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Model egzodusa: Istarski Il grande esodo 1945.-1956. godine. (Uzroci i posljedice) ( The Model of Exodus:The Istrian Il grande esodo 1945-1956 (Causes and Consequences) )
Dijalog povjesničara-istoričara 7 Fleck, Hans-Georg ; Graovac, Igor Friedrich Naumann Stiftung Zagreb - 2002.
43. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Kolaboracija i otpor u Hrvatskoj 1941.-1945.:Metodologijsko postavljanje problema ( Collaboration and Resistance in Croatia 1941-1945: Set of methodological problems )
Relgion, Gesellschaft und Politik. Kontroverse Deutungen und Annäherungen projekte:Religija, društvo i politika. Kontraverzna tumačenja i približavanja Bremer, Thomas Deutschen Bischofskonferenz Bonn - 2002.
44. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Hrvatsko i slovensko svećenstvo u Istri 1918.-1945. ( Croatian and Slovenian priesthood in the Istria 1918-1945. )
Življenje in delo primorskega krščanskega socijala Virgila Ščeka Pelikan, Egon Univerza na Primorskem : ZRS Kopar - 2001.
45. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Uzroci i posljedice marginalnosti hrvatskoga etnikuma u Istri tijekom prve polovine XX. stoljeća ( The Causes and Concequences of Croats ethnic maginality in Istria during first half 20-th Century )
Čitajući znakove vremena: Zbornik eseja Boris Biletić Istarski ogranak DHK, Tvornica duhana Rovinj d.d Pula - 2001.
46. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Odnos partizanskih i komunističkih vlasti prema crkvi i svećenstvu u Istri od 1943. do 1955. ( The Relationship of the Partisans and Comunists authoritys with the Church and Priests during 1943-1955. )
Dijalog povjesničara i istoričara 3 Fleck, Hans-Georg, Graovac, Igor Partizani; Komunisti; Istra; II.svjetski rat; Odnosi; Crkva ( Partizans; Comunists; Istria; WW II; Relationships; Church ) Zagreb - 2001.
47. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Politički, gospodarski i socijalni uzroci egzodusa istarskih Hrvata u vrijeme talijanske uprave ( Political, Economic, and Social Reasons of Exodus of Istrian Croats During Italian Administration from 1918. to 1943. )
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.) Manin, Marino Hrvatski institut za povijest Zagreb - 2001.
48. Autor
Dukovski, Darko
Rat i mir istarski : model povijesne prijelomnice 1943.-1955. ( The Istrian War and Peace : The Model of History Breach 1943-1955 )
Histria Croatica Elmo Cvek C.A.S.H. Pula - 2001.
49. Autor poglavlja u knjizi
Dukovsdki, Darko
Nacionalne manjine u Istri u 20. stoljeću ( The Nacional Minoritys of Istria in 20-th Century )
Dijalog povjesničara-istoričara 2 Fleck, Hans-Georg ; Graovac, Igor Friedrich Naumann Stiftung Zagreb - 2000.
50. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Slika socijalno-gospodarskih i političkih odnosa na Pazinštini i u Cerovlju između dvaju svjetskih ratova ( The Picture Social-economics and Politics Relationships of the Pazin districts and Cerovlje beetwen World Wars )
Cerovljanski zbornik:Znanstveni skup Cerovlje od prapovijesti do danas Josip Šiklić Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije i Poglavarstvo općine Cerovlje Pazin - 1999.
51. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Makedonien ( Macedonia )
Der Jugoslawien-Krieg: handbuch zu Voegeschichte, Verlauf un Koncequenzen Melčić, Dunja Verlag Wiesbaden - 1999.
52. Autor
Dukovski, Darko
Usud Europe : Pandorina kutija europska( Destiny of Europe : Pandora's European box )
Elmo Cvek C.A.S.H. Pula - 1999.
53. Autor
Dukovski, Darko
Fašizam u Istri 1918.-1943.( Fascism in Istria 1918-1943 )
Elmo Cvek C.A.S.H. Pula - 1998.
54. Autor
Dukovski, Darko
Svi svjetovi istarski ili Još-ne-povijest Istre prve polovice XX. stoljeća( All Istrian Worlds )
Elmo Cvek C.A.S.H. Pula - 1997.
55. Autor poglavlja u knjizi
Dukovski, Darko
Dossier: History of Marginal Social Groups in Istria Between the Two World Wars
The Social History of Powerty in Central Europe Julia Szalai Max Weber Foundation for the Study of Social Initiatives Budapest - 1996.

Pozvana predavanja

1. Dukovski, Darko
Istra i Kvarnersko primorje: utočište izbjeglicama iz Egejske Makedonije 1948.-1953. ( Istria and Kvarner coast: a haven for refugees from Aegean Makedonia 1948.-1953. )
Pula - 28.10.2011.
2. Dukovski, Darko
Turbulentno i prijelomno poratno dvogodište u Istri: Društveni, gospodarski i politički procesi i mogućnosti suživota tri naroda
Rijeka - 7.10.2011.
3. Dukovski, Darko
Utemeljenje političkih ciljeva Pokreta: zakonski okviri oslobodilačkog rata ( The establishment of the political goals of the Movement: the legal framework of the Liberation War )
Pazin - 13.9.2010.
4. Dukovski, Darko
Rezolucija na Informbiroto i decata begalci od Egejskiot del na Makedonija vo Narodna Republika Hrvatska 1948-1953 godina(so poseben osvrt kon detskite domovi vo Rovinj i Crikvenica) ( Resolution IB and children refugees from the Aegean part of Macedonia in the People's Republic of Croatia 1948-1953 (with special reference to Rovinj and Crikvenica)
Skopje - 18.12.2009.
5. Dukovski, Darko
Ratnik D'Annunzio ( D'Annunzio Worrior )
Rijeka - 24.11.2009.
6. Dukovski, Darko
Resolucija Informbiroja, terorizem, obveščevalna vojna in represija UDBE v Istri 1948–1950: UDBA na Hrvaškem ( Informbiro Resolution, Terrorism, Intelligence Activity and UDBA Repression in Istria 1948–1950: UDBA in Croatia )
Kopar - 13.11.2009.
7. Dukovski, Darko
Le foibe istriane del '43: problemi di interpretazione storica( The istrien foibe 1943: problems of history interpretation )
Trieste - 25.9.2009.
8. Dukovski, Darko
Hrvatsko-slovenski odnosi u Istri i pitanje granice 1900-1998. (Croatian-Slovene Relations in Istria an the Border Issue 1900-1998 ),Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti
Kopar - 5.6.2009.
9. Dukovski, Darko
Hrvatsko-slovenski odnosi i pitanje razgraničenja u Istri (1900.-2002.) ( Croatian-Slovene Relations in Istria an the Border Issue (1900-2002) )
Kopar - 5.6.2009.
10. Dukovski, Darko
Kazalište kao kulturna potreba Pule i Puljana u 19. i 20. stoljeću ( Theater as the cultural needs of Pula and citizens in the 19th and 20 century )
Pula - 22.1.2009.
11. Dukovski, Darko
Hrvatsko proljeće u Istri ( Croatian Spring in Istria )
Pazin - 19.11.2008.
12. Dukovski, Darko
Istra: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom 1943.-1947. (Istra:Transitory Period of Reunion with Croatia (1943- 1947.)
Pićan-Gračišće-Pazin - 24.10.2008.
13. Dukovski, Darko
Protifašistično gibanje i odpor Hrvatov in Slovencev v Istri 1918-1941. ( Antifascist movement of resistence of Croats and Slovenes in Istria (1918-1941)
Kopar - 29.5.2008.
14. Dukovski, Darko
Djelatnost Matice hrvatske i Čakavskog sabora u vrijeme Hrvatskoga proljeća ( The Matica hrvatska and Čakavski sabor activity during Croatian springtime)
Umag - 9.5.2008.
15. Dukovski, Darko
alijanska manjinska nacionalna zajednica u Istri i Rijeci i njezina vizija "pune nacionalne ravnopravnosti" (1967.-1972.) ( La comunita della minoranza italiana in istria e a Fiume e la sua aspirazione alla "Piena eguaglianza nazionale" (1967-1972)
Piran - 15.11.2007.
16. Dukovski, Darko
Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća 1880.-1910. ( Beginning of the Processes of Modernization and Modernization in Istria at the Turn of the Century (1880-1910) )
Kopar - 15.11.2007.
17. Dukovski, Darko
Procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880-1910) ( Modernization Processes in Istria at the Turn of the Century (1880-1910) )
Kopar - 15.11.2007.
18. Dukovski, Darko
Habsburški popisi stanovništva kao izvor podataka za društvenu i ekonomsku povijest: Istra na prijelomu stoljeća 1890.-1910.( The popolation census (Habsburg Monarhy)as referent source for social and economic history: Istria between century 1890-1910. )
Pula - 31.10.2007.
19. Dukovski, Darko
Istra i Rijeka: u Hrvatskome proljeću 1970.-1972. ( Istria and Rijeka: In the Croatian spring 1970.-1972. )
Zagreb - 18.12.2006.
20. Dukovski, Darko
Hrvatsko proljeće u Istri i Rijeci 1970-1972 ( The Croatian Spring in Istria and Rijeka 1970-1972 )
Osijek - 22.5.2005.
21. Dukovsdki, Darko
Kriminalitet i socijalni undergrunde poratne Istre 1945.-1955 ( The Criminality and social undergrunde of Post-war Istria 1945-1955. )
Mošćenička Draga - 24.4.2005.
22. Dukovski, Darko
Migracijski procesi 1945/57. i 1991.-2001 ( The Migartion proceses 1945/57. i 1991.-2001. )
Beograd - 21.10.2003.
23. Dukovski, Darko
Istra: Smjene i dodiri kultura (1922.-1955.) ( Istria: Relief and Culural Contacts (1922-1955.)
Piran - 16.10.2003.
24. Dukovski, Darko
Kolaboracija i otpor u Hrvatskoj 1941.-1945.:Metodologijsko postavljanje problema ( Collaboration and Resistance in Croatia 1941-1945 )
Berlin - 7.12.2000.
25. Dukovski, Darko
Nacionalne manjine u Istri u 20. stoljeću, ( The Nacional Minoritys of Istria in 20-th Century )
Pečuh - 20.11.1999.
26. Dukovski, Darko
Globalizacija: i strah i nada malih europskih naroda (povijesna perspektiva) ( Globalization: Fear and hope of small European peoples (A historical perspective) )
Pula - 3.5.1999.

Znanstveni projekti

1. 1.6.2012. - 1.6.2013.
Italy, Yugoslavia and international politics in the 1970s, (Osimo Agreements); suradnik; University of Bari; ;
2. 7.1.2007. - 31.12.2014.
Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.); voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; 240.000,00;
3. 1.1.2004. - 31.12.2005.
Hibiridi identiteti i kulture granica; suradnik; Ministartvo znanosti, prosvjete i športa; ;
4. 12.10.2003. - 12.10.2007.
Hrvatsko proljeće u Istri i Rijeci 1971.-1972.; voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ; 60.000,00;
5. 1.5.2003. - 1.5.2004.
Southeast European Minorities Network; suradnik; Michael-Zikic-Stiftung (Michael Zikic Foundation) University of Bonn; ;
6. 1.1.2003. - 31.12.2003.
Migracije u Jugoistočnoj Evropi od II svjetskog rata-Migration in Südosteuropa seit dem 2. Weltkrieg; suradnik; Goethe Institut Beograd i Stability pact for south eastern Europe, Beograd; ;
7. 1.1.2002. - 31.12.2002.
Relgion, Gesellschaft und Politik. Kontroverse Deutungen und Annäherungen projekte; suradnik; , Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz; ;
8. 1.3.2001. - 1.3.2003.
Istra stjecište triju naroda; suradnik; Filozofski fakultet u Puli i Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper; ;
9. 1.1.2001. - 31.12.2004.
Domovinski rat i žrtve u 20. stoljeću; suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
10. 1.1.2000. - 1.1.2001.
Povijest Hrvata u Trstu: Projekt povijest Hrvata u Trstu od 18.-20. stoljeća; suradnik-koordinator skupine istraživača; Zajednica Hrvata u Trstu; ;
11. 1.1.2000. - 31.12.2000.
Historikerprojekt: Collaboration and Resistence during the Second World War.:Projekttagung: Die Kirchen im früheren Jugoslawien; suradnik; Europaishe Akademie Berlin; ;
12. 1.6.1998. - 1.6.2001.
Southest European History Teachers Educetion Project: Teching the history of Southeastern Europe; suradnik; Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe: Southeast European Joint History Project: History Education Committee Thessaloniki; ;
13. 1.1.1998. - 1.1.1990.
Povijest školstva i prosvjete u Istri; suradnik; Pedagoški fakultet u Puli; ;
14. 1.1.1996. - 31.12.1996.
Između naseljavanja i izvršene integracije hrvatske nacije u Istri; suradnik; Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa; ; Centar za primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
15. 12.5.1995. - 12.5.1998.
Social History of Poverty in Central Europe; suradnik; Max Weber Foundation for the Study of Social Initiatives; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.6.2010. - 21.7.2012.
Bruno Dobrić; Doktorat Nakladništvo, tiskarstvo i novinstvo na njemačkom jeziku u Puli druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine; Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 21.7.2012.;
2. 24.5.2009. - 19.7.2012.
Sanja Simper; Doktorat Židovska zajednica Rijeke i Liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.); Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 19.7. 2012.;
3. 20.5.2009. - 19.7.2012.
Alida Perkov; Doktorat Institucijska podrška gospodarstvu Istre od 1850. do 1918.godine ( Institutional Support to the Economy of Istria From 1850 to 1918. ); Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 19.7.2012.;
4. 17.3.2008. - 14.6.2011.
Ana Anić Opašić; Magisterij Sušak pod talijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine; Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 14.6.2011.;

Znanstveni skupovi

1. 28.9.2018. - 28.9.2018.
Pazinski memorijal 75. obljetnica Pazinskih odluka Pazin referent
2. 16.12.2016. - 16.12.2016.
Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995. Pula referent, organizacijski odbor
3. 11.11.2015. - 13.11.2015.
Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti «Ideološki prijepori u Prvome svjetskome ratu i nova politička karta Europe nakon rata» Pula referent
4. 2.10.2015. - 2.10.2015.
41.Pazinski memorijal; Istaknute ličnosti u Istri 20. stoljeća III. Pazin referent
5. 1.10.2015. - 3.10.2015.
2.Međunarodniznanstveni skup: Socijalizam na klupi Pula referent
6. 3.10.2014. - 3.10.2014.
(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti Pula referent
7. 28.6.2014. - 28.6.2014.
Znanstveni skup Stogodišnjica Prvog svjetskog rata Omišalj referent
8. 25.1.2012. - 26.1.2012.
Znanstveni skup i riječi svjedoka Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971. Zagreb referent
9. 9.12.2011. - 10.12.2011.
37. znanstveni skup Susreti na dragom kamenu: Proština 1921.: šezdeset dana otpora Pula referent
10. 7.10.2011. - 7.10.2011.
Sjevernojadranski povijesni panoptikum Rijeka referent, organizator
11. 27.5.2011. - 27.5.2011.
List „Primorac“ i „Primorska tiskara“ u Kraljevici Kraljevica referent
12. 10.5.2011. - 10.5.2011.
Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj Zagreb eferent
13. 14.10.2010. - 15.10.2010.
Na dragom kamenu: dr.Eduard Čalić Pula referent
14. 23.9.2010. - 24.9.2010.
Pazinski memorijal 2010 Pazin referent
15. 28.5.2010. - 28.5.2010.
Znanstveni skup u povodu 65. obljetnice Jadranskoga instituta Vlade Hrvatske, sadašnjega Zavoda HAZU Rijeka-Pula i Zagreb Rijeka referent
16. 17.12.2009. - 18.12.2009.
Šeeset godini od završuvanjeto na graganskata vojna vo Grcija-pričini i posledici Skopje referent
17. 24.11.2009. - 24.11.2009.
Gabriele D'Annunzio i njegova riječka protofašistička Reggenza italiana del Carnaro Rijeka referent
18. 13.11.2009. - 14.11.2009.
“Tajno stoletje” – obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju / “The Secret Century” – Intelligence, security and Anti-terrorism in the 20th Century. Kopar referent
19. 5.11.2009. - 8.11.2009.
35.susreti na dragom kamenu Pula referent
20. 23.9.2009. - 25.9.2009.
Cantieri di storia: Quinto incotro nazionale sulla storia contemporanea Trieste referent
21. 4.6.2009. - 5.6.2009.
Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti Kopar referent
22. 22.1.2009. - 22.1.2009.
Kazalište kao akcija Pula referent
23. 29.10.2008. - 30.10.2008.
1918. godina u Hrvatskoj Zagreb referent
24. 23.10.2008. - 24.10.2008.
Međunarodni znanstveni skup u sklopu 50 obljetnice Državnog arhiva u Pazinu Pazin referent
25. 7.6.2008. - 7.6.2008.
Što je nama Črnja Žminj referent
26. 29.5.2008. - 29.5.2008.
Vloga in intereso obveščevalnih služb v Julijski krajini v obdobju 1918.-1941. Kopar referent
27. 9.5.2008. - 10.5.2008.
Istra u XX. stoljeću Umag referent
28. 21.12.2007. - 21.12.2007.
Historiografi o historiografima Rijeka referent
29. 31.10.2007. - 31.10.2007.
Međunarodni znanstveni skup: 150 godina od prvog modernog habsburškog popisa stanovništva Pula referent
30. 18.12.2006. - 18.12.2006.
Miko Tripalo - Hrvatsko proljeće Zagreb referent
31. 8.12.2006. - 8.12.2006.
Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli :150 Jahre Schiffbau in Pola Beiträge des Symposiums anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung des k. k. Seearsenals in Pola Pula referent
32. 22.11.2005. - 23.11.2005.
Hrvatska u II. svjetskom ratu Zagreb referent
33. 30.9.2005. - 30.9.2005.
Istra u prvom desetljeću nakon Drugog svjetskog rata, 31. Pazinski memorijal Pazin referent
34. 22.9.2005. - 25.9.2005.
Dijalog povjesničara-istoričara Osijek referent
35. 20.6.2005. - 20.6.2005.
Oslobođenje Rijeke i riječkoga područja 1945. Rijeka referent
36. 14.6.2005. - 14.6.2005.
Povijesne poveznice grada na Rječini Rijeka referent
37. 10.5.2005. - 10.5.2005.
Žminj i Žminjština Žminj referent
38. 5.5.2005. - 6.5.2005.
1945. - Razdjelnica hrvatske povijesti Zagreb referent
39. 24.4.2005. - 24.4.2005.
Okrugli stol povodom 60 - obljetnice iskrcavanja u Istru Mošćenička Draga referent
40. 5.10.2004. - 5.10.2004.
Egzodus Istrana između dva rata i nakon II. svjetskog rata Pazin referent
41. 4.10.2004. - 5.10.2004.
Primorska od kapitulacije Italije 1943. do Londonskega memoranduma leta 1954. Kopar referent
42. 29.9.2004. - 3.10.2004.
II. Kongres hrvatskih povjesničara "Hrvatska i Europa kroz povijesne integracije" Zagreb referent
43. 16.6.2004. - 18.6.2004.
Identitet Istre-ishodišta i perspektive Pula referent
44. 10.5.2004. - 10.5.2004.
Pula 3000 Pola: Prilozi za povijesnu sintezu Pula referent
45. 10.5.2004. - 10.5.2004.
Pula 3000 Pola Pula referent
46. 20.10.2003. - 21.10.2003.
Migracije u Jugoistočnoj Evropi od II svjetskog rata-Migration in Südosteuropa seit dem 2. Weltkrieg Beograd referent
47. 16.10.2003. - 16.10.2003.
Susreti na meji/granici Piran referent
48. 18.11.2002. - 18.11.2002.
Znanstveni sastanek Slovenski istrski pesnik, pisatelj in duhovnik Alojz Kocjančič Izola referent
49. 4.10.2002. - 4.10.2002.
Mornarička knjižnica (K.u.K. Marinebibliothek) i Austrijska/Austrougarska mornarica u Puli Pula referent
50. 20.9.2002. - 22.9.2002.
Dijalog povjesničara-istoričara 7 Beograd referent
51. 5.10.2001. - 7.10.2001.
Dijalog povjesničara – istoričara 6 Zagreb referent
52. 29.9.2001. - 29.9.2001.
Istra u historiografiji XX.- stoljeća, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin referent
53. 12.9.2001. - 12.9.2001.
Povijesna perspektiva: Kulturološki skup u Rovinju: Ususret 21. stoljeću. Rovinj referent
54. 15.3.2001. - 15.3.2001.
Znanstveni skup Labinska republika i Proštinska buna Marčana referent
55. 19.2.2001. - 19.2.2001.
Uz 10. obljetnici smrti Zvane Črnje Rovinj referent
56. 7.12.2000. - 11.12.2000.
Collaboration and Resistence during the Second World War Berlin referent
57. 26.10.2000. - 26.10.2000.
Strokovni posvet Življenje in delo primorskega krščanskega socialca Virgila Ščeka Sežana referent
58. 25.9.2000. - 29.9.2000.
Pazinski memorijal 25: Beram u prošosti Pazin referent
59. 12.5.2000. - 14.5.2000.
Dijalog povjesničara i istoričara 5 Pečuh referent
60. 6.5.2000. - 6.5.2000.
Tinjan i okolica od prapovijesti Tinjan referent
61. 19.11.1999. - 21.11.1999.
Dijalog povjesničara-istoričara 4 Pečuh referent
62. 8.11.1999. - 11.11.1999.
I. Kongres hrvatskih povjesničara Zagreb referent
63. 15.10.1999. - 16.10.1999.
Međunarodni znanstveni skup: Novigrad-Cittanova 599.-1999. Novigrad referent
64. 19.6.1999. - 19.6.1999.
Znanstveni skup Gračišće od prapovijesti do danas Gračišće referent
65. 15.6.1998. - 15.6.1998.
Znanstveni skup Cerovlje od prapovijesti do danas Cerovlje referent
66. 14.6.1998. - 15.6.1998.
Kulturološki skup Nove Istre: Čitajući znakove vremena Pula-Rovinj referent
67. 10.5.1998. - 10.5.1998.
Ususret 500. obljetnici Rovinjskog sela Rovinjsko selo referent
68. 22.10.1997. - 23.10.1997.
Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.) Zagreb referent
69. 25.9.1996. - 25.9.1996.
Pazinski memorijal 1996. Pazin referent
70. 21.5.1996. - 27.5.1996.
The second international workshop: Social History of Poverty in Central Europe Budapest referent
71. 25.9.1993. - 25.9.1993.
Stranački život u Istri od 1861. do 1945. Pazin referent
72. 25.9.1991. - 25.9.1991.
Izvori za povijest Pazinštine Pazin referent
73. 15.10.1990. - 15.10.1990.
Buzetski dani Buzet referent
74. 25.9.1988. - 25.9.1988.
Revolucionarna gibanja 1918. godine i antifašistička borba u Istri, Rijeci i Kvarnerskim otocima i Slovenskom primorju između dva svjetska rata Pazin referent

Recenzije

1. 2019. THE BURNING BORDER A comparative study of the problem of Trieste and other territorial issues of Italy after the defeat in the Second World War
2. 2019. OSNIVANJE I DJELOVANJE PODRUŽNICE HRVATSKOGA KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK“ U SPLITU (1928. – 1940.)
3. 2018. A CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF ILLEGAL MIGRATIONS FROM THE CROATIAN PART OF ISTRIA FROM 1945 TO 1968 BY ORAL HISTORY METHOD
4. 2018. Sušački list Istina i Grobinšćina
5. 2018. Istarski razbojnik nakon Prvog svjetskog rata: figura demona i bijednika
6. 2018. ”NAJ NAS PUSTE V MIRU, KER GRADIMO SOCIALIZEM”: VPLIV POVOJNEGA MEDNARODNEGA REŠEVANJA VPRAŠANJA DRŽAVNE MEJE MED JUGOSLAVIJO IN ITALIJO NA POMORSKO DEJAVNOST V SLOVENSKI ISTRI
7. 2017. La musica dei compositori ebraici nella regione istriana nel corso del XIX secolo
8. 2017. Luigi Papo (De Montona): angažirani borac za talijansku Istru – od rata do pseudo-historije
9. 2017. Barbara Riman, Slovenska društva u Hrvatskoj od 1886. do 1991. godine,
10. 2017. Robert Matijašić, Dean Krmac, Verlusliste/Popis gubitaka/Seznamek izgub/Lista delle perdite: Istrani u Popisu gubitaka / Gli istriani nella Lista delle perdite / Istrani v Seznamku izgub /Die Istrianer in der Verlustliste, Kopar, Pula, 2018.
11. 2017. Language Conflicts in the Austro-Hungarian Monarchy: The Case of Istria
12. 2017. Alida Perkov, Utjecaj institucija na preobrazbu istarskog gospodarstva – početci – 1850. – 1918., Pula, 2018.
13. 2017. Istra u beogradskoj štampi 1991-1995.
14. 2016. Vojni manevar "Sloboda 71" prilog istraživanju
15. 2016. Renato Kalac, lLivio Lanča, Josip Šiklić, 154. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE U DOMOVINSKOM RATU, Pazin, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine, 2016.
16. 2016. »AVTARKIČNA STROGOST IN PREPROSTA ITALIJANSKA DUŠA«: KONSTRUKCIJA NOVEGA RUDARSKEGA MESTA RAŠA V VZHODNI ISTRI (1936–1937)
17. 2016. Anna Maria Gruenfelder, Sustigla ih Shoa: Strani židovski izbjeglice u Jugoslaviji (1933. – 1945.), Zagreb: Srednja Europa, 2018.
18. 2016. Narodnooslobodilački pokret na Bujštini: Il Movimento popolare di liberazione nel buiese
19. 2016. Teon Džingo, Velika Britanija i Balkan (1919 - 1941), Skopje, 2017.
20. 2016. Balkanski ratovi (1912.-1913.) – kontekst, značaj, posljedice
21. 2016. Samanta Paronić, Surovo naličje fašizma: izborne manipulacije na Boljunštini
22. 2015. Zdravstveni odgoj u hrvatskom školstvu 2012./2013. i građanski neposluh
23. 2015. Sporazum o Julijskoj Krajini/????????? ? ????????? ??????? 1945.
24. 2015. ORGANIZIRANA IZSELITEV PREBIVALSTVA IZ PULJA: PROBLEMATIKA MEJE IN »OBRAMBA ITALIJANSTVA«
25. 2014. Mate Krizman, Istra od talijanske okupacije i aneksije do Londonskog memoranduma, Pazin, 2018.
26. 2014. Uzroci napetosti između Katoličke crkve u Istri i Oblasnog NO-a za Istru 1945.-1947.
27. 2014. Što pokazuje praksa? Presjek samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961–1968. godine
28. 2014. Slovenska zajednica u Rijeci od 1945. do 1991. godine
29. 2014. „A u mjestu samo jedna gostionica, neugledna i vlažna i – ništa više“: O razvojnom putu turizma i participaciji u gospodarstvu pojedinih mjesta Puljštine (1970.-1990.)
30. 2014. Studentski događaji 1971. godine u gradu Rijeci
31. 2014. Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno (1939. – 1945.)
32. 2014. Strukture za obuku talijanske Kraljevske financijske straže u Puli (1920. – 1943.)
33. 2014. Bruno Dobrić (ur.), Carska i kraljevska mornarica u Puli i njezino djelovanje na Jadranu u Prvome svjetskom ratu/DIE K. (u.) K. MARINE IN POLA: und seine Wirkung auf die Adria in den Ersten Weltkrieg, Pula: DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE PROŠLOSTI C. I KR. MORNARICE (K.U.K. MARINE) “VIRIBUS UNITIS” – PULA / GESELLSCHAFT ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER K.U.K. MARINE “VIRIBUS UNITIS” – PULA, 2015.
34. 2013. Crkvene prilike u biskupijama Senjskoj i Modruškoj u Starčevićevo vrijeme
35. 2013. Politički stavovi Šime Starčevića – Drukčiji pogled na Hrvatski narodni preporod
36. 2013. »TRANSNACIONALNE POLITIKE, NACIONALNA DIPLOMACIJA«? SLOVENCI IN DELOVNA SKUPNOST ALPE-JADRAN, 1978-1991
37. 2011. Ljubinka Toševa Karpovicz, Tajne Opatije: Tajna diplomacija u Opatiji 1890-1945, Rijeka: Državni arhiv Rijeka, 2012.
38. 2011. ****, U obrani granice:jugoslavensko-talijanski granični spor u proljeće 1974., Historijski zbornik,
39. 2011. ****, “Sibirska” veljača 1929. u Istarskoj provinciji – osvrt na osnovne socijalne, zdravstvene, demografske i gospodarske implikacije, Acta Histriae, Kopar, 2011.
40. 2011. Milan Radošević, Pulski dnevnik L'Azione (Corriere Istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) – osvrt na pojedine probleme, Vjesnik istarskog arhiva sv. 17.
41. 2011. Milan Radošević, Pomor od tuberkuloze u Istri između 1918.-1935. godine - osvrt na statistička i analitička izvješća onodobnih istarskih liječnika, Histria Colloquium, Koper
42. 2011. Stipan Trogrlić, Istarsko hrvatsko svećenstvo i diplomatsko-politička borba za sjedinjenje Istre s Hrvatskom (1945.-1954.), Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011.
43. 2011. ****, Komunizam u percepciji nacionalističke inteligencije 1938. - 1945. godine, Časopis za suvremenu povijest, 2011.
44. 2010. Božidar Pasarić, Kratka povijest Japana, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2010.
45. 2010. Ivica Pederin, Trst u talijanskoj, austrijskoj, hrvatskoj i slovenskoj publicistici u doba oko Prvog svjetskog rata, Pula, Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva br. 1. , 2011.
46. 2010. Branko Marušič, Hrvaški korespondenti dr. Henrika Tume, Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva br.1 , 2011.
47. 2010. Stipan Trogrić, Katolička crkva u Istri i Prvi svjetski rat (1914.-1918.), za Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2010.
48. 2010. Aleš Gabrič, Disidenstvo u Sloveniji, Zbornik Disidentstvo u suvremenoj povijesti, Zagreb, 2010.
49. 2010. Igor Eterović, Lovranski turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori, Zbornik Lovranšćine, 2010.
50. 2010. Andreja Gržina, Časopis Naprijed od Osnutka do 1954. godine, za Časopis za suvremenu povijest
51. 2009. Nevio Šetić, O periodičnom tisku za hrvatsku mladež u istri početkom XX stoljeća, Časopis za suvremenu povijest, HIP, Zagreb, 2010.
52. 2009. Amir Muzur,Kako se kali(o) Kurort: Povijest problema lječilišne regulative na primjeru Opatije i Lovrana, Zbornik Lovranšćine, 2010.
53. 2009. Sanja Simper, Arhivski izvori o židovskoj vjeroispovijednoj općini u Opatiji, za Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2010.
54. 2009. Zbornik Lovranšćine, knj.1., Lovran: Katedra Čakavskog sabora 2010.
55. 2007. Dubravka Ivančić, Slavko Matejčić, Ankica Pravdica, Ivica Šegota, Crikveničani u Prvom svjetskom ratu, Crkvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica, 2009.
56. 2007. Barbara Riman, Branka Verdonik - Rasberger in njeno delovanje v Slovenskem domu KPD Bazovica, u: Razprave in gradivo /Treatises and Documents, 56-57, (2008).,Ljubljana, Inštitut za narodnostna vparašnja /Institut for Ethnic Studies, 264-276.
57. 2006. Ljubinka Toševa-Karpovicz, D'Annunzio u Rijeci: mitovi, politika i uloga masonerije, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 2007.
58. 2006. Juraj Hrženjak, Krešimir Piškulić, Petar Strčić (ur.), Bleiburg i križni put 1945.:Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb, 12. travnja 2006., Zagreb: Savez antifašističkih boraca i Savjet antifašista Republike Hrvatske, 2007.
59. 2006. Petar Strčić, Politička komponenta u djelu Draga Gervaisa, u: Drago Gervais, Zbornik radova, Liburnijske teme, knj. 16, Katedra čakavskog sabora Opatija i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Opatija-Rijeka, 2007.
60. 2005. Josip Orbanić, Gorki put od Pole do Pule, Pula: Medit, 2006.
61. 2004. ****Tragovima židovskih Opatijaca, za Povijest u nastavi, 2005. Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2005.
62. 2004. Ivo Rendić Miočević, Oživjela Hrvatska: problemski priručnik hrvatske povijesti u 16, 17, i 18. stoljeću, Zagreb: Školska knjiga, 2004.