Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju

e-pošta : darija@zzjzpgz.hr
e-pošta : darija.vukic.lusic@medri.uniri.hr
telefon : 051 358 755
prostorija : Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 2. kat, Odsjek za mikrobiologiju okoliša, soba br. 230

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scolar 168 6 6
Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
ORCID
ResearcherID 87 5

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2004. Doktor prirodnih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Oceanologije Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1994. - 1.1.2000. Diplomirani sanitarni inženjer Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Radno iskustvo

17.6.2019. - Koordinator aktivnosti mikrobiologije voda Zdravstveno-ekološki odjel Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.6.2019. - Izvanredni profesor Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2019. - 17.6.2019. Koordinator Odsjeka za mikrobiologiju okoliša Zdravstveno-ekološki odjel Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.12.2013. - 1.6.2019. Docent Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
18.9.2013. - 1.12.2013. Znanstveni suradnik Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2011. - 1.1.2019. Voditelj Odsjeka za mikrobiologiju okoliša Zdravstveno-ekološki odjel Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.10.2009. - 1.12.2013. Viši asistent Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
6.11.2008. - 1.10.2009. Asistent Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2002. - 1.1.2011. Stručni suradnik Zdravstveno-ekološki odjel Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2002. Vježbenik NZZJZ PGŽ Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka

Nagrade i priznanja

16.12.1997. Nagrada Dekana za studenta generacije na završnoj godini studija Diplomirani sanitarni inženjeri

Članstva

9.2.2018. - Član tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO 147/PO 7, Kvaliteta vode; Mikrobiološka i biološka ispitivanja
1.1.2012. - Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih uredbom za izradu i provedbu morske strategije (Nacionalni odbor od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva)
1.1.2012. - Delegat Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika
1.1.2012. - Hrvatsko mikrobiološko društvo
1.1.2000. - Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Uzorkovanje hrane i okoliša
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Voditelj
Norma sati: 45
1.10.2016. - Uzorkovanje i priprava uzoraka za kemijsku analizu
Doktorski studij "Zdravstveno i ekološko inženjerstvo"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Suradnik
Norma sati: 2,25
1.1.2016. - Detoksifikacija vode za piće
Doktorski studij "Zdravstveno i ekološko inženjerstvo"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Voditelj
Norma sati: 33
1.1.2016. - Zagađenje voda
Doktorski studij “Zdravstveno i ekološko inženjerstvo”
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Voditelj
Norma sati: 33
1.1.2009. - Higijena voda
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Voditelj
Norma sati: 127,5
1.1.2009. - Izvorišta i vodoopskrba
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Voditelj
Norma sati: 45
1.1.2009. - Zdravstvena ekologija
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
Suradnik
Norma sati: 42

Mentor u završnim radovima

23.9.2019. - Kakvoća vode za kupanje zagrebačkih kupališta na Jarunu i Bundeku
Dominik Galić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2019. - Usporedba učinkovitosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kontinentalnom i primorskom dijelu Hrvatske u razdoblju od sedam godina
Daria Harambašić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2018. - Zaštita Jadranskog mora od ispuštanja balastnih voda iz brodova – procjena mikrobiološkog opterećenja Riječke luke
Dalan Načinović
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2018. - Preispitivanje aktualnih nacionalnih kriterija kakvoće mora za kupanje
Lina Tenžera
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2018. - Ispitivanje prikladnosti TBX hranjive podloge za brojanje E. coli u površinskim vodama na riječkom području
Wendy Vlakančić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2018. - Staphylococcus aureus – dodatni pokazatelj kakvoće mora za kupanje
Nancy Topić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.7.2018. - Prisutnost Legionella pneumophila u vodoopskrbnim sustavima u Primorsko-goranskoj županiji
Valentina Horvat
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2017. - Prisutnost Legionella pneumophila u bazenskoj vodi na području Primorsko-goranske županije
Snježana Šimeg
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2017. - Primjena „Challenge“ testa za ispitivanje potencijala rasta bakterije Listeria monocytogenes u gotovoj hrani
Tea Peranić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2017. - Kakvoća vode na brodovima
Ema Javornik
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2017. - Prisustvo Pseudomonas aeruginosa u distribucijskom sustavu vode za piće u Primorsko- goranskoj županiji
Zvjezdana Herceg
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2016. - Utjecaj okolišnih faktora na kakvoću mora za kupanje
Neiro Bilajac
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2016. - Broj kolonija – parametar kakvoće vode
Wendy Vlakančić
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2016. - Sanitarni uvjeti na plažama za pse
Lina Tenžera
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2016. - Kakvoća mora za kupanje na plaži Kantrida u Rijeci 1998.-2015.
Nancy Topić
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.7.2016. - Procjena prikladnosti različitih metoda za detekciju i brojenje Escherichia coli u morskoj vodi
Marko Bulić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2016. - Kontrola kvalitete hranjivih podloga za uzgoj mikroorganizama
Maja Kovačić
Preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
6.7.2016. - Pravo potrošača na informacije o kakvoći vode za piće
Andrea Đandara
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2015. - Kemijska i mikrobiološka kakvoća vode izvora Rječine u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Jasna Maksimović
Preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
8.9.2014. - Vremenske varijacije u koncentraciji mikrobioloških parametara kakvoće mora za kupanje
Ana Prpić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2014. - Edukacija, sudjelovanje i informiranje javnosti – ključ uspjeha provedbe dugogodišnjeg monitoringa kakvoće mora na plažama
Dino Cvitan
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2014. - Uspostavljanje i obnavljanje profila mora za kupanje i procjena rizika onečišćenja – faktor održivog upravljanja plažama
Andrea Matijević
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2014. - Mikrobiološko opterećenje mora urbanih plaža zapadnog dijela grada Rijeke
Barbara Šuvak
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2014. - Mikrobiološka kakvoća priobalnih izvora liburnijskog područja
Neiro Bilajac
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - Problematika vodoopskrbe na području Grada Čabra
Dorotea Jurčić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - Problematika vodoopskrbe na području Grada Vrbovskog
Jana Legović
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.1.2012. - Kakvoća mora za kupanje te procjena antropogenog utjecaja na kvalitetu morske vode na plažama zapadnog dijela grada Rijeke
Alen Fehir
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

19.1.2018. - 19.1.2018. Urbani vodni sustavi
Sveučilišni diplomski studij Hidrotehnika - Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
Pozvani predavač
Norma sati:
6.12.2016. - 6.12.2016. Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Specijalistički diplomski stručni studij Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi
Građevinski fakultet u Rijeci
Pozvani predavač
Norma sati:
19.1.2016. - 19.1.2016. Urbani vodni sustavi
Sveučilišni diplomski studij Hidrotehnika - Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
Pozvani predavač
Norma sati:
14.1.2014. - 14.1.2014. Urbani vodni sustavi
Sveučilišni diplomski studij Hidrotehnika - Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
Pozvani predavač
Norma sati:
11.12.2013. - 11.12.2013. Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Specijalistički diplomski stručni studij Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi
Građevinski fakultet u Rijeci
Pozvani predavač
Norma sati:

Osobni razvoj

12.4.2019. - 12.4.2019. 9. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Mehanizmi tržišnog uređenja


Norma sati:
5.4.2019. - 6.4.2019. 2. Studentski kongres zaštite zdravlja - Sanitas 2019.


Norma sati:
5.6.2018. - 6.6.2018. 2. studentski kongres okolišnog zdravlja


Norma sati:
11.5.2018. - 12.5.2018. Hrvatski dani sanitarnog inženjerstva


Norma sati:
20.4.2018. - 20.4.2018. Legionele u instalacijama pitke vode


Norma sati:
13.4.2018. - 14.4.2018. 1. Studentski kongres zaštite zdravlja - Sanitas 2018.


Norma sati:
6.4.2018. - 6.4.2018. 8. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Institucionalna zaštita kvalitete


Norma sati:
25.9.2017. - 25.9.2017. Proslava Mediteranskog dana obale 2017 ,,Sačuvajmo naše more”, Tivat, Crna Gora


Norma sati:
7.4.2017. - 7.4.2017. 7. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Kako dalje?


Norma sati:
3.11.2016. - 4.11.2016. 3. kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija


Norma sati:
21.9.2016. - 22.9.2016. Final Conference on the BALMAS Project Piran, Slovenia


Norma sati:
20.9.2016. - 20.9.2016. BALMAS Ballast Water Management Capacity Building Seminar, Piran, Slovenia


Norma sati:
8.4.2016. - 9.4.2016. 6. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Novi horizonti


Norma sati:
18.3.2016. - 30.4.2016. Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku


Norma sati: 10 sati (1 ECTS)
3.11.2015. - 23.3.2016. Nastavničke kompentencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati: 7 ECTS
5.5.2015. - 17.6.2015. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS
24.4.2015. - 29.10.2015. Nastavničke kompentencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)
10.4.2015. - 10.4.2015. 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode na investicijskom valu" - Opatija


Norma sati:
10.4.2015. - 10.4.2015. 5. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Više od proizvodnje


Norma sati:
29.1.2015. - 29.1.2015. Propisi i norme iz područja pitka voda/potrošna topla voda/legionele


Norma sati: 7 sati
17.11.2014. - 18.11.2014. BALMAS – Upravljanje balastnim vodama u cilju zaštite Jadranskog mora. Uzorkovanje i analiza balastnih voda, Piran, Slovenija


Norma sati: 16 sati
7.11.2014. - 7.11.2014. LEGIONELLA – najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije


Norma sati: 6 sati
25.11.2013. - 29.11.2013. 2. znanstveno-stručna radionica: Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, Split


Norma sati:
22.3.2013. - 22.3.2013. 3. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Novi trendovi


Norma sati:
30.3.2012. - 30.3.2012. Stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem: Zdravstveni aspekti sigurnosti u predškolskim ustanovama


Norma sati:
2.2.2012. - 2.2.2012. Seminar: Strategija na A4


Norma sati: 8 sati
8.4.2011. - 8.4.2011. 1. Nacionalna konferencija o strategiji vrednovanja kakvoće meda


Norma sati:
10.3.2011. - 11.3.2011. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije: Uzročnici bolesti koje se prenose hranom i vodom, Zagreb


Norma sati:
12.11.2010. - 12.11.2010. Stručno-edukativna konferencija "Sigurnost u bolnicama - kontrola i praćenje rizika"


Norma sati:
23.10.2010. - 23.10.2010. Stručno – edukativna konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama"


Norma sati:
5.6.2009. - 5.6.2009. Stručno-edukativni seminar: "Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama"


Norma sati:
9.4.2009. - 19.4.2009. Specijalizirani tečaj za održivi razvoj: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati: 72 sata (5 ECTS)
30.5.2008. - 30.5.2008. Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem: "Akreditacija i certifikacija"


Norma sati:
17.11.2006. - 17.11.2006. Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem: Dezinfekcija – problemi u praksi, Opatija, 2006.


Norma sati:
8.11.2006. - 10.11.2006. Radionica „Sanitarna kakvoća mora i organizama iz mora (školjkaša)“


Norma sati:
2.6.2006. - 2.6.2006. Radionica: "Praktična problematika uzorkovanja"


Norma sati:
29.3.2006. - 30.3.2006. Seminar: „Kako u rutini uspješno određivati mikroorganizme hrane?“, Čakovec


Norma sati:
18.2.2005. - 19.2.2005. 1. stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska komora za sanitarne inženjere


Norma sati:
18.2.2005. - 19.2.2005. 1. Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem


Norma sati:
13.11.2003. - 15.11.2003. Seminar: Validacija analitičkih metoda


Norma sati:
13.5.2003. - 15.5.2003. Seminar: Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO 17025


Norma sati: 24 sata

Obrazovni projekti

- Član radne skupine za izradu Prijedloga plana i programa pripravničkog stažiranja diplomiranih sanitarnih inženjera

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gian Marco Luna, Elena Manini, Valentina Turk, Tinkara Tinta, Giuseppe D'Errico, Elisa Baldrighi, Vanja Baljak, Donatella Buda, Marina Cabrini, Alessandra Campanelli, Arijana Cenov, Paola Del Negro, Dragana Drakulović, Cinzia Fabbro, Marin Glad, Dolores Grilec, Federica Grilli, Sandra Jokanović, Slaven Jozić, Vesna Kauzlarić, Romina Kraus, Mauro Marini, Josip Mikuš, Stefania Milandri, Marijana Pećarević, Laura Perini, Grazia Marina Quero, Mladen Šolić, Darija Vukić Lušić, Silvia Zoffoli
Status of faecal pollution in ports: A basin-wide investigation in the Adriatic Sea
Marine Pollution Bulletin 219-228 - 2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X18302145

Q1

2. Vasić, Vesna ; Gašić, Uroš ; Stanković, Dalibor ; Lušić, Dražen ; Vukić Lušić, Darija ; Milojković-Opsenica, Dušanka ; Tešić, Živoslav ; Trifković, Jelena
Towards better quality criteria of European honeydew honey: Phenolic profile and antioxidant capacity
Food Chemistry 274 629-641 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953697

3. Jozić, Slaven ; Vukić Lušić, Darija ; Aljinović, Ante ; Vlakančić, Wendy ; Cenov, Arijana ; Vrdoljak Tomaš, Ana ; Rakić, Anita ; Šolić, Mladen
Is TBX agar a suitable medium for monitoring Escherichia coli in bathing water using the membrane filtration method?
Environmental Monitoring and Assessment 191 9 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1015536

4. Mance, Diana ; Mance, Davor ; Vukić Lušić, Darija
Environmental isotope 18O in coastal karst spring waters as a possible predictor of marine microbial pollution
Acta Adriatica 59 3-16 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=935306

5. Mance, Diana ; Mance, Davor ; Vukić Lušić, Darija
Marine Pollution Differentiation with Stable Isotopes of Groundwater
Pomorstvo : journal of maritime studies 32 80-87 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=943211

6. Jozić, Slaven ; Vukić Lušić, Darija ; Ordulj, Marin ; Frlan, Erina ; Cenov, Arijana ; Diković, Sonja ; Kauzlarić, Vesna ; Fiorido Đurković, Lara ; Stilinović Totić, Jasmina ; Ivšinović, Danijela ; Eleršek, Nives ; Vucić, Anita ; Peroš-Pucar, Danijela ; Unić Klarin, Branka ; Bujas, Lidija ; Puljak, Tatjana ; Mamić, Mirna ; Grilec, Dolores ; Jadrušić, Marija ; Šolić, Mladen
Performance characteristics of the temperature-modified ISO 9308-1 method for the enumeration of Escherichia coli in marine and inland bathing waters
Marine Pollution Bulletin 135 150-158 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947378

7. Cenov, Arijana ; Perić, Lorena ; Glad, Marin ; Žurga, Paula ; Vukić Lušić, Darija ; Traven, Luka ; Tomić Linšak, Dijana ; Linšak, Željko ; Devescovi, Massimo ; Bihari, Nevenka
A baseline study of the metallothioneins content in digestive gland of the Norway lobster Nephrops norvegicus from Northern Adriatic Sea: Body size, season, gender and metal specific variability
Marine pollution bulletin 131 95-105 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934051

Q1
WOS
Exc

8. Vukić Lušić, Darija ; Kranjčević, Lado ; Maćešić, Senka ; Lušić, Dražen ; Jozić, Slaven ; Linšak, Željko ; Bilajac, Lovorka ; Grbčić, Luka ; Bilajac, Neiro
Temporal variations analyses and predictive modeling of microbiological seawater quality
Water Research 119 160-170 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=872890

Q1
WOS
Exc

9. Vukić Lušić, Darija; Jozić, Slaven; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Bulić, Marko; Lušić, Dražen.
Escherichia coli in marine water: comparison of methods for the assessment of recreational bathing water samples
Marine Pollution Bulletin 113 438-443 - 2016. Crosbi

Q1

10. Jurica, Karlo ; Brčić Karačonji, Irena ; Lasić Dario ; Vukić Lušić, Darija ; Anić Jurica, Sonja ; Lušić, Dražen
Determination of phthalates in plum spirit and their occurrence during plum spirit production
Acta alimentaria 45 141-148 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766609

WOS

11. Uroš M. Gašić; Maja M. Natić; Danijela M. Miši ; Darija V. Lušić; Dušanka M. Milojković-Opsenica; Živoslav Lj. Tešić; Dražen, Lušić
Chemical markers for the authentication of uni?oral Salvia officinalis L. honey
Journal of food composition and analysis 44 128-133 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=773430

Q1

12. Bakarčić, Danko; Ivančić Jokić, Nataša; Negovetić Vranić, Dubravka; Majstorović, Martina; Vukić Lušić, Darija; Blečić, Emili; Gržić, Renata
Guidelines for teeth fluoridation with respect to fluoride concentration in Primorsko-goranska county
Paediatria Croatica 58 25-30 - 2014.

Q4

13. Vukić Lušić, Darija; Peršić, Vesna; Djakovac, Tamara; Traven, Luka; Horvatić, Janja; Glad, Marin; Jurica, Karlo; Lušić, Dražen;
Trophic state assessment of NE Adriatic Sea coastal waters based on water quality parameters
Fresenius Environmental Bulletin 22 1021-1030 - 2013.

Q2

14. Jurica, Karlo; Uršulin-Trstenjak, Natalija; Vukić Lušić, Darija; Lušić, Dražen; Šmit, Zdenko
Exposure to Phtalates and Their Presence in Alcoholic Beverages
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 64 317-324 - 2013.

Q3

15. Traven, Luka; Mićović, Vladimir; Lušić, Darija Vukić; Smital, Tvrtko;
The responses of the hepatosomatic index (HSI), 7-ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity and glutathione-S-transferase (GST) activity in sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) caged at a polluted site: implications for their use in environmental risk assessment
Environmental monitoring and assessment 185 9009-18 - 2013.

Q2

16. Lušić, Darija Vukić; Lušić, Dražen; Pešut, Denis; Mićović, Vladimir; Glad, Marin; Bilajac, Lovorka; Peršić, Vesna;
Evaluation of equivalence between different methods for enumeration of fecal indicator bacteria before and after adoption of the new Bathing Water Directive and risk assessment of pollution
Marine pollution bulletin 73 252-257 - 2013.

Q1

17. Bilajac, Lovorka; Lusic, Darija Vukic; Jelinic, Jagoda Doko; Rukavina, Tomislav
Microbiological and chemical indicators of water quality in indoor hotel swimming pools before and after training of swimming pool operators
Journal of water and health 10 108-115 - 2012.

Q2

18. Lušić, Darija Vukić; Peršić, Vesna; Horvatić, Janja; Viličić, Damir; Traven, Luka; Đakovac, Tamara; Mićović, Vladimir;
Assessment of nutrient limitation in Rijeka Bay, NE Adriatic Sea, using miniaturized bioassay
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 358 46-56 - 2008.

Q1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Autori: Jadranka Frece i Ksenija Markov Koautori: Jasna Bošnir, Aleš Krulec, Dario Lasić, Jasmina Nikić, Darija Vukić Lušić
Uvod u mikrobiologiju i fizikalno-kemijsku analizu voda
Aleš Krulec Inštitut za sanitarno inženirstvo Celje, Slovenia - 2015.
2. Autor poglavlja u knjizi
Peršić, Vesna; Vukić Lušić, Darija; Horvatić, Janja;
The effect of nutrient limitation and metal toxicity for the growth of marine diatom Phaeodactylum tricornutum Bohlin: microplate bioassay
Oceanography Kersey, William T. ; Munger, Samuel P. Nova Science Publishers, Inc. US - 2009.

Pozvana predavanja

1. Vukić Lušić, Darija
Općenito o Legionelama i legionelozama
Sarajevo - 2.12.2017.
2. Furlan, Nikolina; Linšak, Željko; Vukić Lušić, Darija; Mišurac, Šime; Saršon Žarkovac, Ivona;
Mikrobiološka čistoća zraka u dječjim vrtićima
Opatija - 30.3.2012.
3. Vukić Lušić, Darija; Bilajac, Lovorka; Pešut, Denis;
Primjena nove Uredbe o kakvoći mora za kupanje na hotelskim plažama
Opatija - 13.11.2009.
4. Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija;
Bazeni i prateći prostori-zahtjevi za upravljanjem zdravstvenim rizicima
Opatija - 13.11.2009.

Kongresna priopćenja

1.
(Hengl, Brigita ; Knežević, Dražen ; Gradvol, Vedran ; Vukić Lušić, Darija ; Gavrilović, Ana ; Jug-Dujaković, Jura ; Kazazić, Snježana ; Pikelj, Kristina ; Vardić Smrzlić, Irena ; Perić, Lorena ; Žunić, Jakov ; Kolda, Anamarija ; Kapetanović, Damir)
Diversity of Vibrio spp. in farmed and wild fish of Bay of Mali Ston, Pelješac (Croatia) Predavanje 8th International Congress "Veterinary Science and Profession" Zagreb, Hrvatska - 12.10.2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1028027
2.
Vukić Lušić, Darija ; Kolda, Anamarija ; Gavrilović, Ana ; Jug-Dujaković, Jurica ; Kazazić, Snježana ; Pikelj, Kristina ; Vardić Smrzlić, Irena ; Perić, Lorena ; Žunić, Jakov ; Hengl, Brigita ; Knežević, Dražen ; Kapetanović Damir
Mikrobna ekologija – pokazatelj zdravstvenog stanja morskog okoliša u Malostonskom zaljevu Poster 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.6.2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1005291
3.
Piškur, Vanda ; Živković, Sanja ; Vukić Lušić, Darija ; Cenov, Arijana
Zdravstvena ispravnost bazenske vode bazenskog kompleksa Kantrida u razdoblju od 2013. do 2017. godine Poster XXII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Sisak, Hrvatska - 5.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959697
4.
Vukić Lušić, Darija ; Cenov, Arijana ; Piškur, Vanda ; Živković, Sanja
Usporedba pokazatelja kvalitete bazenskih voda standardnih i spa bazena Predavanje XXII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Sisak, Hrvatska - 5.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959690
5.
Lušić, Dražen ; Lovrović, Maša ; Čendak, Ivana ; Gržinčić, Bojana ; Majetić Germek, Valerija ; Vukić Lušić, Darija
The assessment of compliance of organic food labeling with the existing legislative framework on the Croatian market – comparison with the status before Croatian accession to the European Union Predavanje Food Safety and Quality Congress with international participation, “New Achievements and Future Challenges” Opatija, Croatia - 24.11.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928634
6.
Vukić Lušić, Darija ; Piškur, Vanda ; Cenov, Arijana ; Živković, Sanja ; Lakošeljac, Danijela ; Rončević, Dobrica
Mikrobiološko onečišćenje vode za piće na području grada Čabra Poster XXI znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Korčula, Hrvatska - 6.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898514
7.
Vukić Lušić, Darija ; Piškur, Vanda ; Cenov, Arijana ; Živković, Sanja ; Lakošeljac, Danijela ; Rončević, Dobrica
Piju li stanovnici Gorskog kotara zdravstveno ispravnu vodu? Predavanje XXI znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Korčula, Hrvatska - 6.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898511
8.
Jozić, Slaven ; Vukić Lušić, Darija ; Cenov, Arijana ; Glad, Marin ; Bulić, Marko ; Lušić, Dražen ; Šolić, Mladen
Enumeration of Escherichia coli in coastal bathing water by temperature modifi ed ISO EN 9308-1:2014 method – does it work? Poster 15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology(SAME15) Zagreb, Hrvatska - 8.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=891693
9.
Brozinčević, Andrijana ; Vurnek, Maja ; Terlević, Martina ; Vukić Lušić, Darija ; Rubinić, Josip
MEĐUODNOS STANJA KAKVOĆE VODA I HIDROLOŠKIH PRILIKA – PRIMJERI S PLITVIČKIH JEZERA Predavanje Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj - procesi, zaštita i valorizacija Biograd na Moru, Hrvatska - 6.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=882125
10.
Vukić Lušić, Darija ; Herceg, Zvjezdana ; Cenov, Arijana ; Glad, Marin ; Lušić, Dražen
Prisutnost P. aeruginosa u distribucijskim sustavima vode za piće u Primorsko-goranskoj županiji Predavanje 1. simpozij sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 23.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957912
11.
Kapetanović, Damir ; Valić, Damir ; Vardić Smrzlić, Irena ; Perić, Lorena ; Žunić, Jakov ; Ćukurin, Anamarija ; Gjurčević, Emil ; Kužir, Snježana ; Šeol Martinec, Branka ; Matanović, Krešimir ; Pikelj, Kristina ; Vukić Lušić, Darija ; Gavrilović, Ana ; Jug-Dujaković, Jurica ; Marino, Fabio ; Knežević, Dražen
AQUAHEALTH FOR FISH SWIMMING Poster FITFISH ANNUAL CONFERENCE Mostar, Bosna i Hercegovina - 21.4.2017.
12.
Vukić Lušić, Darija ; Cenov, Arijana ; Glad, Marin ; Bulog Aleksandar ; Lušić, Dražen
Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016. Predavanje 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve Osijek, Hrvatska - 10.3.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957913
13.
Vukić Lušić, Darija; Vlakančić, Wendy; Cenov, Arijana; Piškur, Vanda; Glad, Marin; Lušić, Dražen
Broj kolonija - parametar kakvoće vode Predavanje XX znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Murter, Hrvatska - 4.10.2016.
14.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Lušić, Dražen; Špoljarić, Nikolina; Bartoš, Krunoslav
Kakvoća mora na plažama 2012 – 2015 Godišnje i konačne ocjene PGŽ vs RH vs EU Poster 14. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda Mali Lošinj, Hrvatska - 19.4.2016.
15.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin
Onečišćenje mora na kupalištu Slatina u Opatiji u 2013. g. Poster II. međunarodni i VI. domaći znanstveno-stručni skup “VODA ZA SVE” Osijek, Hrvatska - 18.3.2016.
16.
Vukić Lušić, Darija; Turkovic, Barbara; Piškur Vanda; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Lušić, Dražen
Prisutnost Pseudomonas aeruginosa u bazenskoj vodi Primorsko-goranske županije Predavanje XIX znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Trakoščan, Hrvatska - 29.9.2015.
17.
Maksimović, Jasna; Piškur, Vanda; Mihelčić, Nataša; Vukić Lušić, Darija; Rubinić, Josip
Kemijska i mikrobiološka kakvoća vode izvora Rječine u razdoblju od 2010. do 2014. godine Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode na investicijskom valu" Opatija, Hrvatska - 20.5.2015.
18.
Bilajac, Neiro; Lušić, Dražen; Bilajac, Lovorka; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Vukić Lušić, Darija
Mikrobiološka kakvoća priobalnih izvora liburnijskog područja Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode na investicijskom valu" Opatija, Hrvatska - 20.5.2015.
19.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Vasiljev Marchesi, Vanja; Lakošeljac, Danijela; Rukavina Tomislav
Analiza opasnosti i procjena rizika u bazenskom okolišu Poster 3. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 7.5.2015.
20.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Saršon Žarkovac, Ivona; Lušić, Dražen; Mićović, Vladimir
Metode izolacije i brojenja sulfit-reducirajućih klostridija i Clostridium perfringens u vodi tehnikom membranske filtracije Predavanje XVIII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Stari Grad, Hvar, Hrvatska - 30.9.2014.
21.
Lušić, Dražen; Pavičić Žeželj, Sandra; Vukić Lušić, Darija; Ožanič, Mateja; Mićović Vladimir
Melissopalynological and Sensory Characteristics of Croatian Fir (Abies alba Mill.) Honeydew Honey Predavanje International Symposium on Bee Products3rd edition - Annual meeting of the International Honey Commission (IHC) Opatija, Hrvatska - 28.9.2014.
22.
Vukić Lušić, Darija; Rubinić, Josip; Radišić, Maja; Cenov, Arijana; Lušić, Dražen; Krstelj, Jadranka; Mićović, Vladimir
Issues Related to Sanitary Seawater Quality Monitoring in the Impact Zone of Coastal Karst Springs – Example From Rijeka Bay Predavanje International Conference and Field Seminar Karst Without Boundaries Trebinje, Bosnia and Herzegovina - 11.6.2014.
23.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Žic, Marta; Lušić, Dražen; Bilajac, Lovorka; Mićović, Vladimir;
Metode određivanja Staphylococcus aureus u bazenima s morskom vodom Predavanje XVII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Lopar, Hrvatska - 1.10.2013.
24.
Lušić, Dražen; Zlatko, Tomljanović; Tlak Gajger, Ivana; Frangen, Dario; Vukić Lušić, Darija; Mićović, Vladimir;
Toward Institutional Approach in Croatian Apitherapy Predavanje XXXXIII Interantional Apicultural Congress Kjev, Ukarajina, - 29.9.2013.
25.
Bilajac, Lovorka; Tomić Linšak, Dijana; Vukić Lušić, Darija; Bilajac, Mirsad; Furlan, Nikolina; Linšak, Željko; Doko Jelinić, Jagoda
Indoor Air Quality In Kindergardens Predavanje 8. hrvatski znanstveno-stručni skup Zaštita zraka Šibenik, Hrvatska, - 9.9.2013.
26.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Rukavina, Tomislav
Utjecaj bazenskog okoliša na kvalitetu bazenske vode Predavanje XVI znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Trogir, Hrvatska - 2.10.2012.
27.
Vukić Lušić, Darija; Bilajac, Lovorka; Fehir, Alen; Linšak, Željko; Lušić, Dražen; Mićović, Vladimir;
Kakvoća mora za kupanje u Primorsko-goranskoj županiji u 2012. godini i procjena rizika onečišćenja Predavanje XVI. znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Trogir, Hrvatska - 2.10.2012.
28.
Dražen, Lušić; Vahčić, Nada; Marcazzan, Gian Luigi; Mićović, Vladimir; Vukić Lušić, Darija; Duška, Ćurić; Grillenzoni, Francesca-Vittoria;
Chemical, Sensory and Melissopalynological Features of Croatian Common Sage (Salvia officinalis L.) Honey Predavanje II International Symposium on Bee Products – Annual meeting of the International Honey Commission (IHC) Bragança, Portugal - 9.9.2012.
29.
Lušić, Dražen; Mirsad, Bilajac; Vukić Lušić, Darija; Lovorka, Bilajac
Autentičnost pčelinjih proizvoda. Novi Europski izazovi Pozvano predavanje Značaj laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike u savremenoj medicini Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 17.5.2012.
30.
Vukić Lušić, Darija; Bilajac, Lovorka; Linšak, Željko; Lušić, Dražen; Mićović, Vladimir
Kakvoća mora na plažama Primorsko-goranske županije u 2011. godini s osvrtom na kratkotrajna zagađenja Predavanje Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo" Opatija, Hrvatska - 10.11.2011.
31.
Lušić, D; Krulec, A; Bilajac, M; Mićović, V; Vukić Lušić, D
Osvrt na povijesni značaj sanitarnog inženjerstva u Europi Predavanje 3. Međunarodni stručno - znanstveni simpozij / 3rd International scientific and tehnical Symposium "SANITARNO INŽENJERSTVO - SANITARY ENGINEERING" Opatija, Hrvatska, - 10.11.2011.
32.
Vukić Lušić, Darija; Rončević, Dobrica; Ćuzela-Bilać, Dušanka; Lušić, Dražen; Bilajac, Lovorka; Mićović, Vladimir
Vodoopskrba na području grada Čabra Predavanje 3. Međunarodno stručno - znanstveni simpozij / 3rd International scinetific and tehnical Symposium "SANITARNO INŽENJERSTVO - SANITARY INGINEERING" Opatija, Hrvatska - 10.11.2011.
33.
Vukić Lušić, Darija; Ćuzela-Bilać, Dušanka; Lenac, Danijela; Lušić, Dražen; Linšak, Željko; Mićović, Vladimir;
Zdravstvena ispravnost vode za piće tijekom zamućenja riječkih izvorišta Predavanje XV. znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Vinkovci, Hrvatska - 4.10.2011.
34.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Rukavina, Tomislav
Upravljanje kvalitetom vode u bazenima s vodovodnom i morskom vodom Predavanje XV Znanstveno - stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Vinkovci, Hrvatska - 4.10.2011.
35.
Lušić, Dražen; Ranko, T; Vladimir, M; Tomislav, P; Darija, VL
Organic beekeeping in Mediterranean: a Croatian perspective Predavanje AgriBioMediterraneo International Conference Organic Agriculture and Agro-Eco tourism in the Mediterranean Zakynthos, Greece - 16.9.2011.
36.
Pešut, Denis; Furlan, Nikolina; Vukić Lušić, Darija; Pružinec Popović, Blanka; Mićović, Vladimir
Ispitivanje kakvoće mora na plažama Primorsko-goranske županije u 2009. i 2010. godini Predavanje 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena" Opatija, Hrvatska - 18.5.2011.
37.
Lenac, Danijela; Vukić Lušić, Darija; Ćuzela-Bilać, Dušanka; Mićović, Vladimir
Pojave zamućenja glavnih riječkih izvorišta tijekom 2008. i 2009. godine Predavanje 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena" Opatija, Hrvatska - 18.5.2011.
38.
Ćuzela-Bilać, D; Vukić Lušić, D
Zdravstvena ispravnost vode za piće u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2006.–2010. godine Predavanje 1.Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska, - 13.4.2011.
39.
Lušić, Dražen; Marcazzan, Gian Luigi; Vesna, Tatalović; Vukić Lušić, Darija; Grillenzoni, Francesca-Vittoria; Mićović, Vladimir; Linšak, Željko
Contribution to Characterization of Croatian Sage Honey and Quality Assessment Predavanje Apimondia International Forum on Apitherapy (3 ; 2010) ; Apimondia International Forum on Apiquality (2 ; 2010) Ljubljana, Slovenija - 28.9.2010.
40.
Peršić, Vesna; Vukić Lušić, Darija; Horvatić, Janja; Lušić, Dražen; Glad, Marin
Utjecaj limitacije nutrijentima na toksičnost metala: minijaturizirani test inhibicije rasta alga Predavanje 2. Međunarodni stručno znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering" Opatija, Hrvatska - 4.10.2007.
41.
Vukić Lušić, Darija; Pešut, Denis; Pružinec-Popović, Blanka
Mikrobiološki indikatori kvalitete vode Predavanje Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo Sanitary ingineering" Opatija, Hrvatska - 9.3.2006.
42.
Traven, Luka; Vukić Lušić, Darija; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
Integrirano biološko i kemijsko praćenje organskog i anorganskog onečišćenja morskog okoliša na području Kvarnerskog zaljeva Predavanje 1. Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 18.2.2005.
43.
Kolda, Anamarija ; Pikelj, Kristina ; Gavrilović, Ana ; Vukić Lušić, Darija ; Perić, Lorena ; Vardić Smrzlić, Irena ; Žunić, Jakov ; Kapetanović, Damir
Sustainability of freshwater salmonid farming in a karst river ecosystem Poster 3rd Symposium of Freshwater Biology Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=996640

Znanstveni projekti

1. 25.11.2015. - 24.11.2019.
Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša AQUAHEALTH; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 919.808,00 HRK; http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Zavod-za-istrazivanje-mora-i-okolisa/Laboratorij-za-akvakulturu-i-patologiju-akvatickih-organizama/Mikrobna-ekologija-voda-kao-pokazatelj-zdravstvenog-stanja-okolisa-AQUAHEALTH
2. 1.1.2014. - 1.1.2016.
BALMAS - Ballast water management for Adriatic Sea protection; Suradnik; EU Adriatic IPA Cross border cooperation; ; https://www.balmas.eu/
3. 1.1.2014. -
Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; 50.000,00 HRK; https://helpdesk.uniri.hr/project/micovic
4. 1.1.2013. - 1.1.2018.
Ekološko modeliranje u obalnom području riječkog zaljeva (13.09.1.2.12); Suradnik izvan osnovnog tima; Sveučilište u Rijeci; 30.000,00 HRK; https://portal.uniri.hr/Projekti/526?controler=projekti
5. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=0&ID=1742
6. 1.10.2002. - 30.9.2006.
REINTRO - Environmental protection in the balkan countries: reuse of industrial mineral waste for waste water treatment and improvement of landfills; Suradnik; EU; ; http://cordis.europa.eu/project/rcn/64762_en.html

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2015. -
Vanja Baljak; Doktorat ; Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.10.2019. - 5.10.2019.
International Symposium of Public and Environmental Health Profession: 2. međunarodni simpozij sanitarnog inženjerstva u Bosni i Hercegovini Sarajevo Predavač
2. 1.10.2019. - 4.10.2019.
XXIII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Poreč Član znanstvenog odbora
3. 30.8.2019. - 1.9.2019.
Drugi znanstveno-stručni kongres "Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji" Lopar, Rab Pozvani predavač
4. 2.10.2018. - 5.10.2018.
XXII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Sisak Predavač, član znanstvenog odbora
5. 3.10.2017. - 6.10.2017.
XXI znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Korčula Izlaganje postera, član znanstvenog odbora
6. 5.6.2017. - 5.6.2017.
1. Studentski kongres okolišnog zdravlja Medicinski fakultet, Rijeka Izlaganje postera
7. 22.4.2017. - 23.4.2017.
1. Simpozij sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem Sarajevo Predavač
8. 9.11.2016. - 11.3.2016.
Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo Sanitary ingineering" Opatija Predavač
9. 4.10.2016. - 7.10.2016.
XX znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Murter Predavač, član znanstvenog odbora
10. 18.3.2016. - 18.3.2016.
II. međunarodni i VI. domaći znanstveno-stručni skup “VODA ZA SVE” Osijek Izlaganje postera
11. 29.9.2015. - 2.10.2015.
XIX znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Trakoščan Predavač, član znanstvenog odbora
12. 20.5.2015. - 23.5.2015.
6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode na investicijskom valu" - Opatija Opatija Predavač, član znanstveno-stručnog odbora odbora
13. 10.4.2015. - 10.4.2015.
5. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda - Više od proizvodnje Opatija Sudionik
14. 30.9.2014. - 3.10.2014.
XVIII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Hvar Predavač, član znanstvenog odbora
15. 1.10.2013. - 4.10.2013.
XVII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Lopar, Rab Predavač, član znanstvenog odbora
16. 2.10.2012. - 5.10.2012.
XVI znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Trogir Predavač, član znanstvenog odbora
17. 10.11.2011. - 12.11.2011.
3. Međunarodni stručno - znanstveni simpozij / 3rd International scientific and tehnical Symposium "SANITARNO INŽENJERSTVO - SANITARY ENGINEERING" Opatija Predavač
18. 4.10.2011. - 7.10.2011.
XV znanstveno - stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Vinkovci Predavač, član znanstvenog odbora
19. 18.5.2011. - 21.5.2011.
5. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena" Opatija Predavač, član znanstveno-stručnog odbora odbora
20. 13.4.2011. - 15.4.2011.
1. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Predavač
21. 9.3.2006. - 13.3.2006.
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sanitarno inženjerstvo Sanitary engeenering" Opatija Predavač

Recenzije

1. 2018. 1st International Students' GREEN Conference
2. 2018. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
3. 2017. Zbornik radova Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj - procesi, zaštita i valorizacija (jedan članak)
4. 2017. 7th International Scientific and Professional Conference WATER FOR ALL
5. 2016. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
6. 2015. Zbornik radova 6. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode na investicijskom valu" 2015. (tri članka)
7. 2015. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
8. 2012. Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo); 2012
9. 2011. Zbornik radova 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena" 2011. (četiri članka)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2019. - 31.12.2019.
Utjecaj balastnih voda – praćenje mikrobiološkog opterećenja riječkih luka i okolnih plaža
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
2.
1.5.2018. - 1.10.2018.
Revidiranje aktualnih nacionalnih kriterija kakvoće mora za kupanje
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
3.
1.7.2017. - 1.9.2017.
Razvoj prediktivnog modela za procjenu kakvoće mora za kupanje
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
4.
15.5.2016. - 30.9.2016.
Obnova profila mora za kupanje urbane plaže Kantrida u gradu Rijeci – instrumenta za učinkovitije i promišljenije upravljanje plažnim prostorom
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
5.
1.1.2015. -
Procjena prikladnosti nove metode za dokazivanje i brojenje Escherichia coli u morskoj vodi
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
6.
1.1.2014. -
Pravo na informacije o sigurnosti vode za piće
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
7.
1.1.2012. -
Procjena utjecaja kopnenih i oborinskih voda na promjenu prioblanog mora
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
8.
1.1.2010. -
Procjena stupnja trofije primjenom indeksa TRIX, procjena limitacije hranjivih soli na razvoj fitoplanktona te prisutnosti i opsega fekalnog zagađenja u vodi 10 riječkih plaža
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
9.
1.1.2007. -
Utjecaj limitacije nutrijenata na efekt toksičnosti metala - minijaturizirani bioassay
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta
10.
1.1.2006. -
Usporedba metoda za dokazivanje i brojenje Escherichia coli kao parametra fekalnog onečišćenja u morskoj vodi
Hrvatske vode  
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
9.5.2019. - 10.5.2019.
XXV radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja na Mljetu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija Razvoj sustava predikcije kakvoće mora za kupanje na lokaciji Kantrida – Rijeka
2.
26.4.2018. - 27.4.2018.
XIV radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja na Brijunima
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija izvješća o kakvoći mora za kupanje u 2017. godini
3.
4.5.2017. - 5.5.2017.
XXIII radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Rabu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija Preispitivanje kriterija mikrobiološke kakvoće s obzirom na postojeću Uredbu (NN 73/08)
4.
28.4.2016. - 29.4.2016.
XXII radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Karlobagu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija Procjena prikladnosti različitih metoda za detekciju i brojenje Escherichia coli u morskoj vodi
5.
28.4.2015. - 29.4.2015.
XXI radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Pagu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija Vremenske varijacije u koncentraciji mikrobioloških parametara kakvoće mora za kupanje
6.
24.4.2014. - 25.4.2014.
XX radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Šibeniku
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija izvješća o kakvoći mora za kupanje u 2013. godini
7.
17.4.2013. - 18.4.2013.
XIX radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Visu
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija izvješća o kakvoći mora za kupanje u 2012. godini
8.
26.4.2012. - 27.4.2012.
XVIII radni sastanak županijskih Zavoda za javno zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja u Korčuli
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Prezentacija izvješća o kakvoći mora za kupanje u 2011. godini

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 19.3.2019. - Piju li stanovnici Gorskog kotara zdravstveno ispravnu vodu?
WWD 2019 Javna tribina
Rijeka
2. 21.3.2018. - Prirodna rješenja za vodu
WWD 2018 Javna tribina
Rijeka
3. 23.3.2017. - Zaštita obalnog pojasa od utjecaja otpadnih voda
WWD 2017 Javna tribina
Rijeka
4. 16.3.2016. - Voda je naš posao
WWD 2016 Javna tribina
Rijeka
5. 19.3.2015. - Voda i održivi razvoj
WWD 2015 Javna tribina
Rijeka
6. 25.3.2014. - Zdravstvena ispravnost vode za piće u Primorsko-goranskoj županiji
WWD 2014 Javna tribina
Rijeka
7. 20.3.2013. - Međunarodna godina suradnje
WWD 2013 Javna tribina
Rijeka
8. 21.3.2012. - Svijet je žedan jer mi smo gladni
WWD 2012 Javna tribina
Rijeka
9. 22.3.2011. - Voda za gradove: odgovor na urbani izazov
WWD 2011 Javna tribina
Rijeka
10. 22.3.2010. - Programi praćenja kvalitete morskog okoliša obalnog područja Jadrana
WWD 2010 Javna tribina
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Detalji
Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad
Rijeka
2. 1.1.2012. - Detalji
Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad
Rijeka
3. 1.1.2011. - Detalji
Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad
Rijeka

Novinski članci

1. 13.4.2019. - ŽIVJETI ZDRAVO: Po izvrsnosti mora Primorsko-goranska županija na trećem mjestu
Novi list
Rijeka
2. 24.4.2018. - I po kriterijima strožim nego u EU, more u PGŽ-u čisto
Novi list
Rijeka
3. 31.5.2017. - Tim riječkih znanstvenika razvio model predviđanja pojave onečišćenja mora
Novi list
Rijeka
4. 2.8.2011. - Oprez kupači: Ne preporuča se kupanje na četiri plaže u Rijeci, Crikvenici i Novom Vinodolskom
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 9.7.2020. - U Malom Lošinju zbog fekalija zatvorena plaža, u Kaštelanskom zaljevu razine žive na granici dozvoljenih
RTL Potraga
Rijeka
2. 18.6.2020. - Ispitivanje mora i rezultati prvih uzorkovanja
Kanal Ri, Prevencijom do zdravlja
Rijeka
3. 5.6.2020. - Početak sezone kupanja
Kanal Ri, Dnevnik
Rijeka
4. 4.6.2020. - Danas Kakvoća mora za kupanje
RTL Danas
Rijeka
5. 21.5.2020. - Stiže sezona kupanja, provjerili smo kakva je kvaliteta mora u Rijeci i Opatiji
Kanal Ri, Dnevnik
Rijeka
6. 4.6.2019. - Početak sezone kupanja 2019.
RTL, Dnevnik
Rijeka
7. 9.8.2018. - Kakvoća mora u PGŽ
Kanal RI, Dnevnik
Rijeka
8. 5.6.2018. - Kakvoća mora u Rijeci
HRT, Dobro jutro Hrvatska
Rijeka
9. 26.5.2018. - Kvaliteta mora
HRT, Potrošački kod
Rijeka
10. 16.5.2018. - Početak sezone kupanja 2018.
Kanal RI, Prevencijom do zdravlja
Rijeka
11. 26.10.2017. - Prediktivni model kakvoće mora za kupanje
HRT 1, Prometej
Rijeka
12. 17.7.2017. - Kakvoća mora u PGŽ
Kanal RI, Dnevnik
Rijeka
13. 13.7.2017. - Primjena prediktivnog modela u PGŽ
Kanal RI, Planet RI
Rijeka
14. 27.6.2017. - Kakvoća mora za kupanje u PGŽ
HRT, Županijska panorama
Rijeka
15. 25.6.2017. - Riječki mikrobiolozi prvi u Europi
HRT, emisija MORE
Rijeka
16. 16.6.2017. - Kakvoća mora u PGŽ
HRT, Dobro jutro Hrvatska
Rijeka
17. 12.8.2016. - Kakvoća mora za kupanje
RTL, Dnevnik
Rijeka
18. 12.8.2016. - Izvrsna kakvoća
Kanal RI
Rijeka
19. 14.7.2015. - U REDOVNOJ KONTROLI KAKVOĆE MORA Znate li na što alarmira sniženje saliniteta?
TV NOVA, Dnevnik
Rijeka
20. 6.7.2015. - U PGŽ kupamo se u moru izvrsne kakvoće
Radio Rijeka
Rijeka