PORTFELJ / Martina Bažon dipl. psiholog - prof.

Portfelj

Martina Bažon

dipl. psiholog - prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 051265779

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-356

KONZULTACIJE ponedjeljkom od 11:15h do 12:00h i prema dogovoru (uz prethodnu najavu preko e-mail-a)

Vidljivost

Obrazovanje

07.10.2019. -

doktorand

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2002. - 19.11.2007.

diplomirani psiholog - profesor (VSS)

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

07.09.1998. - 10.06.2002.

maturant gimnazije (SSS)

srednjoškolsko obrazovanje - opći smjer

''Prva Riječka Hrvatska Gimnazija'', Rijeka

10.09.1990. - 15.06.1998.

KV

osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola ''Eugen Kumičić'', Rijeka

Radno iskustvo

07.10.2019. -

asistent

- znanstveno-nastavna djelatnost - administrativni poslovi - projektne aktivnosti

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

17.03.2014. - 06.10.2019.

psiholog

- psihosocijalni tretman djece u institucionalnoj skrbi i udomiteljskim obiteljima - praćenje i provođenje izvršavanja mjera (intenzivne) stručne pomoći i podrške - psihologijska testiranja roditelja i djece te izrade mišljenja i nalaza psihologa za potrebe sudskih postupaka iz područja obiteljsko – pravne zaštite te za potrebe kaznenih postupaka (mišljenja o povjeri mlt. djeteta na stanovanje jednom od roditelja, ostvarivanje osobnih odnosa mlt. djeteta s roditeljem s kojim ne živi, prijedlozi za oduzimanja prava roditeljima da žive s mlt. djecom i da ih odgajaju, prijedlozi za lišenje roditeljske skrbi, izvješća o općem psihosocijalnom funkcioniranju obitelji,...) - psihološka obrada potencijalnih posvojitelja - savjetovanje i psihološka podrška korisnika - provođenje ostalih mjera i radnji iz područja obiteljsko - pravne zaštite u skladu sa zakonskom regulativom - administrativni poslovi

Centar za socijalnu skrb Rijeka (Odjel za djecu, mlade i obitelj)

10.02.2014. - 17.02.2014.

defektolog - socijalni pedagog (žurna zamjena)

- kontinuirani indiviudalni i grupni rad s učenicima s poteškoćama koji se školuju prema prilagođenom programu i redovnom programu s individualiziranim poučavanjem te rad s učenicima kod kojih je uočena intezivna potreba za praćenjem - sudjelovanje u provođenju radionica iz područja zdravstvenog odgoja - administrativni poslovi i suradnja s ostalim stručnim suradnicima i institucijama u svrhu osmišljavanja i realizacije različitih nastavnih i vannastavnih aktivnosti

Osnovna škola ''Eugen Kumičić'', Rijeka

01.08.2012. - 14.11.2013.

psiholog

- psihosocijalni tretman djece u institucionalnoj skrbi i udomiteljskim obiteljima - praćenje i provođenje izvršavanja mjera nadzora nad roditeljskom skrbi - psihologijska testiranja roditelja i djece te izrade mišljenja i nalaza psihologa za potrebe sudskih postupaka iz područja obiteljsko – pravne zaštite te za potrebe kaznenih postupaka (mišljenja o povjeri mlt. djeteta, susreti i druženja s roditeljem s kojim mlt. dijete ne živi, prijedlozi za oduzimanja prava roditeljima da žive s mlt. djecom i da ih odgajaju, prijedlozi za lišenje roditeljske skrbi, izvješća o općem funkcioniranju obitelji,...) - psihološka obrada potencijalnih posvojitelja - savjetovanje i psihološka podrška korisnika - provođenje ostalih mjera i radnji iz područja obiteljsko - pravne zaštite u skladu sa zakonskom regulativom - administrativni poslovi

Centar za socijalnu skrb Rijeka (Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji)

02.01.2012. - 01.05.2012.

voditelj dnevnog boravka - rehabilitator

- psihosocijalna rehabilitacija korisnika u izvaninstitucijskoj skrbi (individualni i grupni rad, savjetovanje korisnika i obitelji, psihološki suport, osmišljavanje i vođenje radionica za korisnike i članove njihovih obitelji, rad s obiteljima korisnika,...) - administrativni poslovi (organizacija svakodnevnih aktivnosti unutar boravka, suradnja s nadležnim ustanovama, vođenje administrativnih i ostalih poslova u vidu nabavke materijala i ostalih potrepština za nesmetano provođenje planiranih aktivnosti, vođenja evidencija, izrada individualnih planova promjene za korisnike, koordinacija poslova stručnih djelatnika,…)

Dom za psihički bolesne odrasle osobe ''Turnić'', Rijeka

25.11.2008. - 30.09.2011.

psiholog

- psihosocijalna rehabilitacija korisnika - savjetovanje (individualni i grupni rad, vođenje radionica za žene i djecu, pomoć u učenju, financijsko upravljanje, aktivno traženje zaposlenja, roditeljske vještine, suočavanje sa stresom, psihološki suport,...) - administrativni poslovi (organizacija svakodnevnih obaveza unutar ustanove, suradnja s nadležnim ustanovama,izrada individualnih planova promjene za korisnike, izrada izvještaja o funkcioniranju obitelji za vrijeme boravka u ustanovi,...) - psihologijska testiranja odraslih i djece te izrada psihologijskih nalaza i mišljenja - izrada projekata za financiranje programa provedenih unutar ustanove - javna predavanja o problematici obiteljskog nasilja za različite interesne skupine

Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci ''Sv. Ana''

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.10.2021. -

Psihološko-edukacijski treninzi u školi

diplomski studij psihologije (izborni kolegij)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

5.10.2020. -

Metode učinkovitog učenja

izborni kolegij na prijediplomskoj razini (communis)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

05.10.2020. -

Edukacijska psihologija 2

nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

5.10.2020. -

Edukacijska psihologija 1

nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

07.10.2019. - 07.10.2020.

Edukacijska psihologija 2

nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

07.10.2019. - 31.1.2020.

Edukacijska psihologija 1

nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

07.10.2019. -

Edukacijska psihologija

prijediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

07.10.2019. -

Edukacijska psihologija

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju - asistent

02.10.2017. - 15.06.2018.

Edukacijska psihologija; Psihološko-edukacijski treninzi u školi

diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

03.10.2016. - 23.06.2017.

Edukacijska psihologija; Psihološko-edukacijski treninzi u školi

diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

05.10.2015. - 24.06.2016.

Edukacijska psihologija; Psihološko-edukacijski treninzi u školi

diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

06.10.2014. - 19.06.2015.

Edukacijska psihologija 1; Edukacijska psihologija; Edukacijska psihologija 2; Psihološko-edukacijski treninzi u školi

nastavnički modul/diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

07.10.2013. - 20.06.2014.

Edukacijska psihologija; Edukacijska psihologija 1; Edukacijska psihologija 2; Psihološko-edukacijski treninzi u školi; Metode učinkovitog učenja

diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije/nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

01.10.2012. - 21.06.2013.

Edukacijska psihologija; Uvod u edukacijsku psihologiju

diplomski studij psihologije/preddiplomski studij pedagogije/nastavnički modul/preddiplomski studi psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

03.10.2011. - 15.06.2012.

Edukacijska psihologija; Psihološko-edukcijski treninzi u školi

preddiplomski studij pedagogije/sdiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

04.10.2010. - 17.06.2011.

Edukacijska psihologija; Uvod u edukacijsku psihologiju; Edukacijska psihologija

preddiplomski studij psihologije/diplomski studij psihologije

Filofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

05.10.2009. - 18.06.2010.

Uvod u edukacijsku psihologiju; Edukacijska psihologija; Psihoedukacijski treninzi u školi

preddiplomski studij psihologije/diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

06.10.2008. - 19.06.2009.

Edukacijska psihologija 1; Edukacijska psihologija 2; Uvod u edukacijsku psihologiju; Edukacijska psihologija

preddiplomski studij psihologije/diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

vanjski suradnik - asistent

Osobni razvoj

13.10.2023.

Kako osmisliti dobar e-kolegij?

Financiranje: 2

8.2023.

Process Mining: Data science in Action

Financiranje: online tečaj (Coursera)

18.5.2023.

Osnove rada s alatima za upravljanje referencama (Word, Zotero, Mendeley)

Financiranje: 5

22.3.2023.

Izazovi u komunikaciji i obrazovanju

Financiranje: 2

20.3.2023.

Primjena rezultata novijih metodičkih istraživanja u radu s potencijalno darovitim učenicima kroz Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima

Financiranje: 1

16.2.2023.

Inovativnost u nastavi kroz promjenu pedagoškog pristupa - metoda obrnute učionice

Financiranje: 1

21.3.2022. - 25.3.2022.

Informacijski alati za istraživače

28.6.2021. - 6.7.2021.

Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka 8S721)

Financiranje: 20

1.2021.

Testing for Mediation and Moderation using SPSS (Process macro)

Financiranje: 8

2.11.2020. - 6.11.2020.

EDEN European Online and Distance Learning Week

17.09.2020. - 18.09.2020.

Festival psihologije i medija 2020. (pasivno sudjelovanje)

09.09.2020. - 09.09.2020.

''Decolonizing the Curriculum'' - webinar

Financiranje: 1 sat

23.07.2020. - 23.07.2020.

''Uvod u e-učenje i primjena u nastavnom procesu'' - webinar

Financiranje: 2 sata

16.07.2020. - 16.07.2020.

''Ispiti i kolokviji online'' - radionica (onsite)

Financiranje: 5 sati

15.07.2020. - 15.07.2020.

''Oblikovanje e-kolegija za provedbu hibridne nastave'' - radionica (onsite)

Financiranje: 5 sati

13.07.2020. - 13.07.2020.

''Ispiti i kolokviji online'' - webinar

Financiranje: 2 sata

13.07.2020. - 13.07.2020.

''Oblikovanje e-kolegija za provedbu hibridne nastave'' - webinar

Financiranje: 2 sata

27.02.2020. - 27.02.2020.

''Istraživački podaci - što s njima?'' - skup (pasivno sudjelovanje)

Financiranje: 6 sati

10.12.2019. - 10.12.2019.

''Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata'' - radionica

Financiranje: 4 sata

07.12.2017. - 08.12.2017.

''Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji'' - međunarodno znastveno-stručni skup (pasivno sudjelovanje)

06.10.2017. - 06.10.2017.

''Pitanja suradljivosti u dječjoj/adolescentnoj psihijatriji'' - tečaj

Financiranje: 6 sati

29.09.2017. - 29.09.2017.

''Kako smo postali obitelj? Posvojenje – dio moje priče IV'' - stručni skup (pasivno sudjelovanje)

08.05.2017. - 10.05.2017.

''Individualno planiranje kao pristup i kao metoda socijalnog rada'' - trodnevna edukacija

Financiranje: 24 sata

06.04.2017. - 08.04.2017.

''23. Dani Ramira i Zorana Bujasa'' - psihologijski znastveni skup (pasivno sudjelovanje)

08.12.2016. - 09.12.2016.

''Motivirajući razgovor usmjeren promjeni ponašanja kod nedobrovoljnih klijenata'' - edukacija

Financiranje: 14 sati

09.11.2016. - 12.11.2016.

''Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja'' - 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem (pasivno sudjelovanje)

28.10.2016. - 28.10.2016.

''Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2'' (početna edukacija) - primjena i interpretacija rezultata

Financiranje: 8 sati

28.04.2016. - 28.04.2016.

''Zaštita osobnih i imovinskih prava i interesa djece sukladno odredbama Obiteljskog zakona'' - edukacija

Financiranje: 8 sati

26.04.2016. - 26.04.2016.

''Osnove rada s asocijativnim kartama'' - edukativna radionica

Financiranje: 4 sata

05.03.2016. - 05.03.2016.

''Wartegg test crteža'' (projektivna tehnika) - primjena i interpretacija rezultata

Financiranje: 8 sati

20.11.2015. - 20.11.2015.

''Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi'' - interdisciplinarni znanstveno – stručni skup (pasivno sudjelovanje)

Financiranje: 8 sati

25.09.2015. - 27.09.2015.

''Psihologija i pravo'' - domaći stručni skup (pasivno sudjelovanje)

Financiranje: 24 sata

14.05.2015. - 14.05.2015.

''Unapređenje planiranja, provođenja i praćenja mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb'' - regionalni seminar

Financiranje: 8 sati

06.11.2014. - 07.11.2014.

''Kako raditi s ''teškim'' korisnicima u socijalnom radu?'' - edukacija o stjecanju vještina i znanja za rad s ''teškim''/nedobrovoljnim korisnicima

Financiranje: 16 sati

26.05.2014. - 26.05.2014.

‘’Edukacijsko supervizijski rad sa stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi’’ - prevencija poremećaja u ponašanju u vidu osposobljavanja za provođenje programa ''Malih kreativnih socijalizacijskih skupina''

Financiranje: 10 sati

05.04.2013. - 06.04.2013.

'’Vršnjački odnosi u institucionalnom smještaju i tretmanu djece i mladih – prijateljstvo ili međusobna eksploatacija? Europska perspektiva, rezultati istraživanja i učinci na stručne politike’’ - međunarodni znanstveno-stručni skup (pasivno sudjelovanje)

Financiranje: 16 sati

11.06.2010. - 11.06.2010.

Položen psihološki stručni ispit i ishodovana osnovna dopusnica za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti

03.05.2010. - 03.05.2010.

Položen državni stručni ispit u okviru resornog ministarstva (poznavanje zakonskog okvira, provjera stručnih znanja i vještina)

18.11.2009. - 20.11.2009.

''Unapređenje međusektorske suradnje u suzbijanju obiteljskog nasilja''

Financiranje: 20 sati

20.03.2009. - 21.03.2009.

''Study Skills and Task Management Course'' - znanstveno - stručni seminar u sklopu Tempus projekta

Financiranje: 16 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Suočavanje s (post)pandemijskim izazovima - Što možemo naučiti iz iskustava nastavnika osnovnih i srednjih škola tijekom provođenja nastave na daljinu?

Rončević Zubković, Barbara; Bažon, Martina; Pahljina-Reinić Rosanda

Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja? - 479-501

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2023/04/Monografija_Prema-postpandemijskom-obrazovanju.pdf

A2

2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: a comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

INTED2022 conference proceedings - 7053-7062

https://doi.org/10.21125/inted.2022.1786

A2

2021.

Teaching in the context of enriched gifted education program – evaluation research of pilot project

Pahljina-Reinić, Rosanda; Bažon, Martina; Pejić Papak Petra

Izobraževanje talentov - Zbornik VI. mednarodne znanstvene konference TalentEducation 2021 - 51-56

https://books.mib.si/en/publications/talent-education/izobrazevanje-talentovtalent-education-2021/?page=53

A2

2009

Različiti aspekti poznavanja rječnika i razumijevanje teksta kod učenika osnovne škole (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Didović, Martina; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme - 18 99-117

Q3 A1

Kongresna priopćenja

22.8.2023. - 26.8.2023.

Long-term relations between teachers’ attitudes towards technology and its use in the classroom

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Bažon, Martina; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

EARLI2023 The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction Thessaloniki (Greece)

https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-280823.pdf

6.3.2023. - 8.3.2023.

A path analysis of social-environment factors, appraisals, anxiety, and perceived success among teachers during the pandemic

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Bažon, Martina ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

17th International Technology, Education and Development Conference Valencia (Spain)

https://doi.org/10.21125/inted.2023.1717

3.3.2023. - 4.3.2023.

Motivacijsko-afektivni ishodi obogaćenog programa za darovite učenike

Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno izlaganje

Horizonti snage - 1. konferencija školskih psihologa Zagreb

https://www.hpk-ksp.org/KNJIGA_SAZETAKA.pdf

19.10.2022. - 20.10.2022.

Što možemo naučiti iz iskustava nastavnika osnovnih i srednjih škola tijekom provođenja nastave na daljinu?

Rončević Zubković, Barbara; Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

5. dani obrazovnih znanosti: Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? Zagreb

https://wwwadmin.idi.hr/uploads/Knjiga_sazetaka_DOZ_2022_81b794aecc.pdf

26.5.2022. - 28.5.2022.

Primjena digitalne tehnologije kod nastavnika različitih profila pristupa poučavanju i digitalnih kompetencija

Pahljina-Reinić, Rosanda; Bažon, Martina; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

23. Dani psihologije u Zadru Zadar

https://psihologija.unizd.hr/Portals/12/Dani%20psihologije/KONA%C4%8CNA%20VERZIJA-%2023rd%20PD%20Book%20of%20Abstract.pdf?ver=hgb1wp1JptyVgG351T55DA%3d%3d

7.3.2022. - 8.3.2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: a comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno izlaganje

INTED2022 online

https://library.iated.org/view/BAZON2022REM

24.11.2021. - 26.11.2021.

Teachers’ digital competencies and training workshops as predictors of the ICT use in teaching

Rončević Zubković, Barbara; Bažon, Martina; Kolić- Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić Rosanda

usmeno izlaganje

EAPRIL 2021 ONLINE online

http://old.eapril.org/eapril-2021

14.10.2021. - 15.10.2021.

Teaching in the context of enriched gifted education program – evaluation research of pilot project

Pahljina-Reinić, Rosanda; Bažon, Martina; Pejić Papak Petra

usmeno izlaganje

VI. International Scientific Conference ''Talent Education 2021'' online

https://books.mib.si/en/publications/talent-education/izobrazevanje-talentovtalent-education-2021/?page=53

1.10.2020. - 3.10.2020.

Razlike između učenika različitih profila ciljnih orijentacija u uvjerenjima o djelovanju i dobrobiti

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina - Reinić, Rosanda; Kolić - Vehovec Svjetlana; Bažon Martina

usmeno izlaganje

22. Dani psihologije u Zadru online

https://www.unizd.hr/Portals/29/2020/XXII.%20Dani%20psihologije%20u%20Zadru_knjiga%20sazetaka.pdf

1.10.2020. - 3.10.2020.

Profili ciljnih orijentacija i strategije samoregulacije motivacije kod studenata nastavničkih studija

Pahljina - Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić - Vehovec, Svjetlana; Bažon, Martina

usmeno izlaganje

22. Dani psihologije u Zadru online

https://www.unizd.hr/Portals/29/2020/XXII.%20Dani%20psihologije%20u%20Zadru_knjiga%20sazetaka.pdf

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

4.2023. - 5.2023.

suradnja s portalom Sve je ok! Grada rijeke - mentorstvo studentica psihologije u pisanju i objavi znanstveno-popularnog članka naziva ''Poslije ću pročitati ovaj članak'' na temu prokrastinacije

Grad Rijeka, portal Sve je ok!

suradnik

11.2022. - 12.2022.

Psihologijsko testiranje i obrada rezultata pristupnika natječaju za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima

Grad Rijeka

suradnik na provedbi testiranja i obrade rezultata

7.10.2022. - 30.9.2023.

Ciklus radionica za studente prijediplomskih godina studija na razini Sveučilišta u Rijeci (teme: Upravljanje vremenom, Postavljanje ciljeva, Kako prestati prokrastinirati?, Suočavanje s neuspjehom, Strah od javnog nastupa, Asertivnost), u suradnji s Uredom za akademsku podršku FFRI. Radionice osmišljavaju i provode studenti završne godine psihologije, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Rosande Pahljina-Reinić, izv. prof. dr. sc. Barbare Rončević Zubković i asistentice Martine Bažon.

Filozofski fakultet u Rijeci

mentorica

7.10.2022. - 31.3.2023.

Provedba sociometrijske metode i izvješće o socijalnom statusu učenika petih i šestih razreda u O.š. ''Vladimir Gortan'' - izvannastavna stručna aktivnost za studente završne godine diplomskog studija psihologije koja se provodi pod mentorstvom

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

mentorica

29.10.2014. - 29.10.2014.

''Sigurnost djece (ni)je moj posao'' - stručna rasprava

U.Z.O.R. – Udruga za zaštitu obitelji grada Rijeke

sudionik

30.06.2014. - 30.06.2014.

‘’Pravni položaj djece u novom obiteljskom zakonu’’ - stručna raprava

Mala kuća dječjih prava – Ured pravobraniteljice za djecu, Zagreb

sudionik

04.06.2014. - 04.06.2014.

''Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka'' - stručna rasprava

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

sudionik

02.10.2012. - 02.10.2012.

''Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje - izvještaj o ljudskim pravima'' - strčna rasprava

Autonomna ženska kuća Zagreb

sudionik

06.11.2011. - 06.11.2011.

Psihologijsko testiranje i obrada rezultata pristupnika natječaju za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima

Grad Rijeka

provoditelj psihologijskog testiranja i obrade rezultata

07.12.2010. - 09.12.2010.

''Savjetodavni model rada sa ženama i djecom – žrtvama obiteljskog nasilja'' - izlaganje na stručnom skupu ‘’Unapređivanje suradnje na lokalnim razinama - obiteljski centri i crkvena obiteljska savjetovališta u Hrvatskoj’’

Hrvatski Caritas

izlagač

01.12.2010. - 01.12.2010.

''Odvažan korak - rad Caritasova doma za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci'' - članak tiskan u neselektivnoj publikaciji (bilten) Rizik

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a

autor članka

25.11.2010. - 27.11.2010.

‘’Multidisciplinarnost u tretmanu žrtava obiteljskog nasilja – prikaz slučaja’’ - poster izlaganje na III. znanstveno - stručnom skupu ‘’Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici’’

Filozofski fakultet u Osijeku

izlagač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

17.2.2022.

Rijeka psihologije 2022.

Zauzmi se za sebe! Asertivnost u vršnjačkim odnosima - radionica

O.š. ,,Srdoči'', Rijeka

16.2.2022.

Rijeka psihologije 2022.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju

online

19.2.2021.

Rijeka psihologije 2021.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju

online

18.2.2021.

Rijeka psihologije 2021.

Kako motivirati dijete za (online) učenje? - predavanje za građane

online

20.02.2020.

Rijeka psihologije 2020.

''Kako preživjeti ''pismeni'' ispit?'' - radionica

O.š. ''Srdoči'', Rijeka

20.02.2017.

Rijeka psihologije 2017.

''Psihosocijalni aspekti zaštite maloljetne djece u lokalnoj zajednici – suradnja CZSS-a s udrugama'' - okrugli stol

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Obiteljski centar

15.02.2016.

Rijeka psihologije 2016.

''Kako je psiholog u Centru biti? Dođite i saznajte...nemamo što kriti'' - predavanje

Centar za socijalnu skrb Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

7.10.2022. -

član Povjerenstva za prijelaze s drugih visokih učilišta

Filozofski fakultetu u Rijeci, Odsjek za psihologiju

6.11.2020. - 30.9.2023.

član Povjerenstva za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

Odsjek za psihologiju

6.11.2020. - 30.9.2023.

MOZVAG koordinatorica

Odsjek za psihologiju

6.11.2020. - 30.9.2023.

ECTS koordinatorica za prijediplomski studij

Odsjek za psihologiju

Projekti

Znanstveni projekti

01.07.2020. - 31.05.2023.

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina (uniri-drustv-18-1917304)

suradnik na projektu (doktorand)

Sveučilište u Rijeci

19.11.2007. - 30.09.2011.

Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja (009-1301676-2381)

vanjski suradnik na projektu (povremeni angažman)

MZOS

https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/009-1301676-2381?page=3

Stručni projekti

7.2021. - 9.2023.

''e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)''

CARNET

stručni suradnik

07.10.2019. - 1.7.2021.

''Igram se, istražujem, spoznajem - program poticanja potencijalno datovitih učenika osnovnih škola grada Rijeke''

Dom mladih Rijeka

evaluator projekta

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018