Ivan Lorencin mag.ing.el.

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku

prostorija : 2-57
telefon : 051/505-662
e-pošta : ilorencin@riteh.hr

ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
ORCID

Obrazovanje

15.10.2018. - Doktor znanosti Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Sveučilište u Rijeci
1.10.2016. - 30.9.2018. magistar inženjer elektrotehnike sveučilišni diplomski studij elektrotehnike Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
1.10.2012. - 16.9.2016. sveučilišni prvostunik (inženjer) elektrotehnike sveučilišni prediplomski studij elektrotehnike Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Radno iskustvo

1.10.2018. - Stručni suradnik - mlađi istraživač Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Bogović, Korino; Lorencin, Ivan; Anđelić, Nikola; Blažević, Sebastijan; Smolčić, Klara; Španjol, Josip; Car, Zlatan;
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED METHOD FOR URINARY BLADDER CANCER DIAGNOSTIC

Stručna djelatnost