Jelena Rebić

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : jelena.rebic@uniri.hr
prostorija : Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za psihijatriju, Krešimirova 42, Rijeka, Hrvatska

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

- doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- specijalizacija iz psihijatrije KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
- Doktorski studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- doktor medicine na pripravničkom stažu Klinički bolnički centar Rijeka
- liječnik KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
- liječnik na specijalizaciji iz psihijatrije KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
- naslovni asistent Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- asistent Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada za najbolju poster prezentaciju, 12. Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija

Članstva

- Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- obvezni kolegij PSIHIJATRIJA
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA I
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:
- obvezni kolegij PSIHOLOŠKA MEDICINA 2
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:
- obligatory course PSYCHOLOGICAL MEDICINE I
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ - Medical Study in English
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj vježbi
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Buretić-Tomljanović, Alena.
The relationship between components of metabolic syndrome and disease onset in patients with schizophrenia.
Schizophrenia Research

Q1
WOS

2. Sergej Nadalin, Jelena Rebić, Klementina Ružić, Eni Perčić, Vesna Šendula Jengić, Alena Buretić-Tomljanović.
Može li pušenje povećati rizik za pojavu metaboličkog sindroma u bolesnika sa shizofrenijom u hrvatskoj populaciji?
Medicina Fluminensis. 54 52-58

Q3

3. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Strčić, Lidija; Šendula Jengić, Vesna; Buretić-Tomljanović Alena.
Pušenje, komponente metaboličkog sindroma i težina kliničke slike shizofrenije.
Medicina Fluminensis. 54 189-197

Q3

4. Rebić Jelena
Anksiozni poremećaji
Narodni zdravstveni list (dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-Goranske županije)

5. Nadalin, Sergej; Gudeljević, Marija; Severec, Josipa; Rebić, Jelena; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena.
Etiopatogeneza metaboličkog sindroma u shizofreniji – najnovije spoznaje
Medicina Fluminensis 53 27-42

Q3

6. Nadalin, Sergej; Ristić, Smiljana; Rebić, Jelena; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena.
The insertion/deletion polymorphism in the angiotensin-converting enzyme gene and nicotine dependence in schizophrenia patients.
Journal of neural transmission. 124 511-518

Q1
WOS

7. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Piragić, Nermina; Banovac, Anamarija; Šendula Jengić, Vesna; Zaharija, Ira; Buretić-Tomljanović, Alena.
Ovisnost o nikotinu i klinička ekspresija shizofrenije u hrvatskoj populaciji
Medicina fluminensis 52 217-223

Q3

8. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rebić, Jelena; Pleša, Ivana; Šendula Jengić, Vesna.
An association between the PPAR?-L162V polymorphism and nicotine dependency among patients with schizophrenia.
Comprehensive psychiatry. 70 118-124

Q1
WOS

9. Radović J., Rončević-Gržeta I., Ružić K., Pavešić Radonja A., Rebić J.
Kvaliteta života osoba starije životne dobi.
Liječnički vijesnik. 138:148, suppl 2

10. Dadić-Hero E, Knez R, Rebić J.
Less is more-Possible option in the treatment of depression.
Collegium Antropologicum, 38 (2014) 4, 1207–1209. 38 1207-1209

Q3

11. Diminić-Lisica I, Popović B, Rebić J, Klarić M, Frančišković T.
Outcome of treatment with antidepressants in patients with hypertension and undetected depression
International journal of psychiatry in medicine. 47 115-129

Q3

12. Graovac M, Ružić K, Rebić J, Dadić-Hero E, Kaštelan A, Frančišković T.
Weight gain induced with olanzapine in adolescent.
Psychiatria Danubina. 23 101-104

Q3

13. Graovac M, Rebić J, Ružić K, Dadić-Hero E, Frančišković T.
Personalised approach in treatment of a prepsychotic adolescent.
Psychiatria Danubina. 22 377-380

Q3

14. Graovac M, Ružić K, Rebić J, Dadić-Hero E, Frančišković T.
The influence of side effect of antipsychotic on the course of treatment in adolescent.
Psychiatria Danubina. 10 108-111

Q3


Stručna djelatnost