Jug Drobac mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

telefon : 051/265 947
prostorija : G-321
konzultacije : utorkom 10:00-12:00, četvrtkom 12:00-14:00
e-pošta : jug.drobac@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Jug Drobac

Obrazovanje

- Magistar inženjer građevinarstva Diplomski sveučilišni studij Građevinski fakultet u Rijeci
- Prvostupnik inženjer građevinarstva Sveučilišni preddiplomski studij Građevinski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Osnove betonskih konstrukcija
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
1.10.2018. - Masivni mostovi
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grandić, Ivana Štimac; Drobac, Jug; Grandić, Davor;
Evaluation of Vertical Acceleration on the Pedestrian Bridge due to Different Pedestrian Dynamic Load Models
5. INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP GRAĐEVINARSTVO-NAUKA I PRAKSA - 2014.

2. Drobac, Jug;
Calculation of the limit state of vibrations on pedestrian bridges
- 2011.