Mario Pintarić mag. hist. art.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

e-pošta : pintaricm01@gmail.com
e-pošta : mario.pint@uniri.hr
prostorija : 465

Obrazovanje

27.3.2019. - Poslijediplomski doktorski studij ,,Humanističke znanost" Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet u Zadru
1.9.2012. - 20.6.2018. mag. hist art. et mag. edu. hist. Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

24.9.2018. - Asistent/Doktorand Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.10.2014. - 1.10.2018. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Skulptura u Veneciji od 1400. do 1800.
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
1.3.2019. - Umjetnost 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
24.9.2018. - Umjetnost baroka
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
24.9.2018. - Liturgika i povijest umjetnosti
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Damir Tulić, Mario Pintaric
Io Antonio Michelazzi Architetto di professione. Nepoznati majstorovi projekti i nacrti za Krk, Omišalj, Senj, Karlobag i Rijeku
Ars Adriatica 107-132 - 2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336314

A1

2. Damir Tulić, Mario Pintarić
Prilog poznavanju kasnogotičke skulpture u Rijeci: prijedlog za Leonarda Thannera i nepoznata grupa Oplakivanja Krista
Ars Adriatica 61-80 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312279

A1

3. Damir Tulić, Mario Pintarić
"Gli angeli zaratini a Ceregnano: una proposta per Gregorio Morlaiter"
Ars Adriatica 227-236 - 2017.

A1

Kongresna priopćenja

1.

,,…darežljivi i dobrostivi kanonik senjski Anton Vahtar…“, naručitelj oltara svetog Josipa u senjskoj katedrali Treći znanstveni skup u okviru projekta ET TIBI DABO – Umjetnine, naručitelji i donatori II Sveučilište u Zadru - 16.11.2019.
2.

,,…Signor Antonio Michelazzi, Scultore di Marmi da Gradisca, et ora abitante in Fiume…”- počeci kiparove karijere u Rijeci Znanstveni skup inicijalnog projekta za mlade istraživače Sveučilišta u Rijeci „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“ Filozofski fakultet u Rijeci - 16.10.2019.
3.

Giuseppe Minolli – the Donor of the Monumental High Altar in the Former Augustinian Church of St. Jerome in Rijeka PUBLIC AND PRIVATE COMMISSIONS : Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period Filozofski fakultet u Rijeci - 26.10.2018. http://donart.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/10/ET-TIBI_sa%C5%BEeci_2.-skup_FIN.pdf
4.

Portal župne crkve Uznesenja Marijina u Buzetu - tipologija i razvoj motiva lunete s reljefnom školjkom Buzetski dani 2018. Buzet - 6.9.2018.
5.

Nepoznat inventar srušene crkve svetog Roka u Rijeci Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri: nova istraživanja i spoznaje Filozofski fakultet u Rijeci - 7.6.2018. http://donart.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/06/Knjiga-sa%C5%BEetaka_7.6.2016.pdf
6.

Glavni oltar u Veloj crikvi i arhivski podatci o obitelji Orlando Znanstveni skup inicijalnog projekta za mlade istraživače Sveučilišta u Rijeci „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“ Filozofski fakultet u Rijeci - 8.12.2017.

Znanstveni projekti

1. -
ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine ; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. -
Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. -
Pietas et Fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji; suradnik; Grad Rijeka ; ;
4. -
Barokna Rijeka; suradnik/doktorand; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. -
PUBLIC AND PRIVATE COMMISSIONS Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period - drugi i međunarodni skup u sklopu projetka ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač
2. -
Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri nova istraživanja i spoznaje Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač
3. -
Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine Vele crikve Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač
4. -
Umjetnine, naručitelji i donatori - prvi znanstveni skup u sklopu projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora

Umjetnički projekti

1. 15.6.2019. - 1.7.2019. Blago Katedrale svetog Vida uz 50. obljetnicu uspostave Riječke metropolije; ; ; ;
2. 3.5.2015. - Izložba Iza žice: sudbine Kastavaca; Muzejska zbirka Kastavštine; ; ;

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.6.2019. - Izgubljena Rijeka: samostan benediktinki i crkva svetog Roka

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci (Assunta/Vela crikva)
2. 3.4.2019. - Mramorna skulptura i altaristika Zborne crkve u Rijeci
Imamo diplomu iz povijesti umjetnosti
Društvo povjesniačara umjetnosti Hrvatske, Zagreb
3. 22.3.2019. - Povijest umjetnosti i arhivsko istraživanje: nove interpretacije
Okrugli stol Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća
Državni arhiv u Rijeci
4. 28.11.2018. - Riječke patricijske obitelji kao naručitelji umjetnina Zborne crkve u Rijeci
Pietas et fama
Gradska Vijećnica, Rijeka
5. 16.11.2018. - Nepoznato riječko blago: dvije kasnogotičke skulpture Oplakivanja u Rijeci: nova otkrića
Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Assunta)
Rijeka

Volonterstvo

1. -
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Intervjui

1. 18.12.2018. - Il Duomo di Fiume un tesoro di valore inestimabile
http://lavoce.hr/cultura/3305-il-duomo-di-fiume-un-tesoro-di-valore-inestimabile
Rijeka