Marko Šustić

Medicinski fakultet Katedra za histologiju i embriologiju

ORCID
Reaserch ID
Google Scholar

Obrazovanje

- Doktor medicine Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci