Martina Žigante dr.med.dent.

Medicinski fakultet Katedra za ortodonciju

Obrazovanje

3.10.2011. - 20.7.2017. doktor dentalne medicine Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine Medicinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.8.2018. - doktorand u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na projektu "Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata" Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za ortodonciju
26.3.2018. - 31.7.2018. doktorica dentalne medicine Istarski domovi zdravlja
31.1.2018. - 28.2.2018. doktorica dentalne medicine zamjena Ordinacija dentalne medicine Sanja Anđukić Mužić
2.11.2017. - 24.11.2017. doktorica dentalne medicine zamjena Ordinacija dentalne medicine Sanja Anđukić Mužić