Marin Grbac mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za tehničku mehaniku

e-pošta : marin.grbac@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.10.2017. - Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.10.2014. - 1.10.2016. mag.ing.aedif. Sveučilišni diplomski studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.10.2011. - 1.10.2014. univ.bacc.ing.aedif Preddiplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Radno iskustvo

16.7.2018. - Asistent na znanstveno-istraživačkom projektu Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.3.2016. - 15.7.2018. Projektant pripravnik Statički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija MareCon d.o.o.

Članstva

1.10.2018. - Hrvatsko društvo za mehaniku