Davorin Balaž

Ekonomski fakultet Katedra za međunarodnu ekonomiju

orcid.org
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar

Obrazovanje

1.10.2018. - Doktorski studij Technical University Košice
5.10.2009. - 26.9.2011. Magistar ekonomije, mag.oec Diplomski studij, smejr Marketing Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2006. - 3.7.2009. Univ.bacc.oec., Prvostupnik ekonomije Preddiplomski studij, smjer marketing Ekonomski fakultet Rijeka
9.9.2002. - 24.5.2006. Maturant fimnazije Opća gimnazija Srednja škola Mate Balote Poreč
5.9.1994. - 14.6.2002. Osnovna škola Osnovna škola Osnovna škola Poreč

Radno iskustvo

1.7.2018. - Asistent Asistent na kolegijima Međunarodno poslovanje 2, Tehnološka politika i konkurentnost, Poslovno pregovaranje, Međunarodne trgovinske strategije, International trade strategies, Business negotiations. Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2015. - 1.7.2018. Voditelj marketinga i prodaje Vođenje prodajnih i marketinških aktivnosti, komunikacije s kupcima, terenske prodaja, organizacija prodajnih evenata, analiza podataka United vision d.o.o., Independent d.o.o.
1.3.2015. - 15.9.2015. Referent prodaje Komunikacija s kupcima, osobno, putem telefona, mailom, uskađivanje kalendara raspoloživosti, izrada ponuda i upita, komunikacija s OTA partnerima, promocija objekata koje firma iznajmljuje na webu Istria home d.o.o.
17.6.2013. - 11.11.2014. Pripravnik Web administrator, komunikacija s gostima, kupcima, OTA partnerima, web marketing, kreiranje obrazaca za ocjenu uspješnosti menadžera, određivanje kriterija za nagrađivanje uspješnih radnika, vođenje baza podataka o zaposlenima, kreiranje poboljšanja u aplikacijama za različite odjele Maistra d.d.
14.1.2013. - 17.6.2013. Vježbenik - stručno osposobljavanje Saldakonti kupaca, kontiranje, likvidacija računa, unos primki, osnovna sredstva Valamar Riviera d.d.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.7.2018. - Međunarodno poslovanje 2
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
1.7.2018. - Tehnološka politika i konkurentnost
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
1.7.2018. - Poslovno pregovaranje
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
1.7.2018. - Međunarodne trgovinske strategije
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
1.7.2018. - Business negotiation

Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
1.7.2018. - International trade strategies

Ekonomski fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati: