Tomislav Čop mag. hist. art. et phil.

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

Obrazovanje

- Sveučilišni prvostupnik filozofije i povijesti umjetnosti Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i povijesti umjetnosti Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
- Magistar povijesti umjetnosti i filozofije Diplomski sveučilišni studij filozofije i povijesti umjetnosti Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent na Katedri za logiku i teoriju znanosti pri Odsjeku za filozofiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Dekanova nagrada za izvrsnost za AG 2009./10.
Rektorova nagrada za studentski aktivizam za AG 2012./13.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Logika
Filozofija - dvopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Simbolička logika
Filozofija - dvopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: