PORTFELJ / Tomislav Čop mag. hist. art. et phil.

Portfelj

Tomislav Čop

mag. hist. art. et phil.

Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

Kontakt

Obrazovanje

2011-2014

Magistar povijesti umjetnosti i filozofije

Diplomski sveučilišni studij filozofije i povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci

2008.-2011.

Sveučilišni prvostupnik filozofije i povijesti umjetnosti

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

od 2.7.2018.

Asistent na Katedri za logiku i teoriju znanosti pri Odsjeku za filozofiju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

AG 2012./13.

Rektorova nagrada za studentski aktivizam za AG 2012./13.

AG 2009./10.

Dekanova nagrada za izvrsnost za AG 2009./10.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Simbolička logika

Filozofija - dvopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

Logika

Filozofija - dvopredmetni preddiplomski studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

Projekti

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018