Ivan Vuković mag.phys.

Odjel za fiziku Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Ivan Vuković

Obrazovanje

- bacc.phys. Preddiplomski studij Fizika Prirodoslovno-matematički fakultet Split
- mag.phys. Diplomski studij Astrofizika i Fizika elementarnih čestica Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Doktorski studij Fizika elementarnih čestica Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.6.2018. - Asistent Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Dekanova nagrada, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
Nagrada za najbolji diplomski rad, Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vuković, Ivan;
Higher spin theory
arXiv preprint arXiv:1809.02179 - 2018.