Prof.dr.sc. Larisa Prpić Massari dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za dermatovenerologiju

e-pošta : larisa.prpic@medri.hr

Obrazovanje

1.1.2013. - 1.1.2018. Izvanredna profesorica Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2018. Znanstveni savjetnik Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje kliničkih medicinskih znanosti Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2010. - 15.12.2010. Stručno usavršavanje iz dermatoskopije i fotodinamske terapije Potvrda o usavršavanju Klinika za dermatovenerologiju Opće bolnice (Allgemaine Krankenhaus) Beč, Austrija
1.1.2010. - 1.1.2013. Specijalist iz uže specijalizacije Dermatološka onkologija Program uže specijalizacije iz dermatološke onkologije, poslijediplomski stručni studij Klinička onkologija Klinike za dermatovenerologiju KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2008. - 1.1.2013. Viši znanstveni suradnik Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje kliničkih medicinskih znanosti Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2007. - 15.12.2007. Stručno usavršavanje u Jedinici za fototerapij u Potvrda o usavršavanju Klinika za dermatovenerologiju Opće bolnice (Allgemaine Krankenhaus) Beč, Austrija
1.1.2006. - 1.1.2013. Docent Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2006. Viši asistent Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje kliničkih medicinskih znanosti Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2004. Doktor medicinskih znanaosti Poslijediplomski stručni studij Biomedicina, smjer Klinička imunologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. Specijalist dermatovenerolog Poslijediplomski stručni studij Dermatovenerologija Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2005. Asistent Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2005. Znanstveni novak Projekt Imunopatogenetski mehanizmi u psorijazi i lihen planusu Katedra za dermatovenerologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.1998. Magistar biomedicinskih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina, smjer Klinička imunologija Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1997. Položen državni ispit pri Ministarstvu zdravstva RH Pripravnički staž Klinički bolnički centar Rijeka
1.8.1992. - 1.11.1992. Potvrda o usavršavnju Studentsko usavršavanje u laboratoriju za molekularnu biologiju i imunologiju Institut Hoffman - La Roche, Bazel, Švicarska
1.9.1988. - 15.6.1989. Potvrda o pohađanju Program srednjoškolske razmjene učenika Ellensburg High School, Ellensburg, SAD
1.9.1985. - 15.6.1988. Diploma završene srednje škole Program srednjoškolskog obrazovanja Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka, Hrvatska
1.9.1977. - 15.6.1985. Diploma završene osnovne škole Program osnovnoškolskog obrazovanja Osnovna škola Josip Brusić u Rijeci, Hrvatska

Radno iskustvo

1.10.2015. - 10.7.2018. Pročelnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku s poliklinikom Klinike za dermatovenerologiju organiziranje i koordiniranje rada u ambulantama Poliklinike za dermatovenerologiju, kao i rada u laboratorijskim i dijagnostičkim jedinicama Klinike za dermatovenerologiju Klinika za dermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Rijeka
29.1.2015. - 10.2.2018. Pomoćnica ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka za kvalitetu pružanja medicinskih usluga kontrola i praćenje kvalitete pružanja medicinskih usluga, član uprave Kliničkog bolničkog centra Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2013. - 1.1.2018. Izvanredni profesor/ znanstveni savjetnik/ dermatovenerolog/ uža specijalnost dermatološka onkologija nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2013. viši znanstveni suradnik, docent nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2008. Docent/ znanstveni suradnik/ dermatovenerolog nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2006. Viši asistent/ dermatovenerolog nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka

Nagrade i priznanja

Nagrada najboljem mladom znanstveniku za kliničke znanosti za 2004. godinu
Nagrada za najbolji poster na 2-om Kongresu hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2002.
Druga nagrada za poster pod nazivom "Macrophages and inflammatory dendritic cells in lesions of plaque psoriasis express TRAIL" na Svjetskom kongresu dermatovenerologa, Seul, Koreja, 2014.
Nagrada za najbolji poster pod nazivom „Different cytolytic mechanisms are involved in the pathogenesis of psoriasis“ autora Kastelan M, Prpić Massari L, Peternel S, na 23. Svjetskog kongresa dermatologa u Vancouveru, Canada, 8-13. lipnja 2015.

Članstva

1.6.2005. - 10.7.2018. Internacionalno društvo dermatoskopičara (International Dermoscopy Society- IDS)
- Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
- Hrvatska liječnička komora (HLZ)
- Hrvatsko dermatovenerološko društvo (HDVD)
- Europska akademija dermatovenerologa (European Academy of Dermatovenerology- EADV)
- Europska akademija dermatoonkologije (European Academy of Dermatooncology- EADO)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2008. - 15.6.2016. Dermatovenerologija
Redovni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 15.6.2016. Dermatovenerologija
Izvanredni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 15.6.2016. Dermatovenerologija
Studij sestrinstva
Veleučilište Karlovac
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji
Studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji
Studij fizioterapije
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.9.1998. - 1.9.2007. Dermatovenerologija
Izvanredni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.9.1998. - 1.9.2007. Dermatovenerologija
Redovni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - Dermatovenerologija
Studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - Dermatovenerologija
Studij stomatologije
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2011. -
Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Simonić E, Peternel S, Stojnić-Soša L, Rončević-Gržeta I, Prpić-Massari L, Massari D, Periša D, Cabrijan L, Kaštelan M
Negative and positive life experiences in patients with psoriatic arthritis
Rheumatol Int. 6 1587-93 - 2013.

Q2

2. Kastelan, M; Puizina-Ivić, N; Ceović, R; Jukić, Z; Bulat, V; Simonić, E; Prpić-Massari, L; Brajac, I; Pezić, GK;
[Guidelines for the diagnosis and treatment of psoriasis].
Lijecnicki vjesnik 135 195-200 - 2012.

3. Simonić, Edita; Peternel, Sandra; Stojnić-Soša, Liliana; Rončević-Gržeta, Ika; Prpić-Massari, Larisa; Massari, Dražen; Periša, Darinka; Čabrijan, Leo;
Negative and positive life experiences in patients with psoriatic arthritis
Rheumatology international 1-7 - 2012.

4. Peternel, Sandra; Prpić-Massari, Larisa; Manestar-Blažić, Teo; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
Increased expression of TRAIL and its death receptors DR4 and DR5 in plaque psoriasis
Archives of dermatological research 303 389-397 - 2011.

5. Peternel, Sandra; Manestar-Blažić, Teo; Brajac, Ines; Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
Expression of TWEAK in normal human skin, dermatitis and epidermal neoplasms: association with proliferation and differentiation of keratinocytes
Journal of cutaneous pathology 38 780-789 - 2011.

6. Kurilić, Marijana; Brajac, Ines; Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
Tradicionalna sustavna terapija–značenje u liječenju psorijaze
Medicina Fluminensis 47 53-58 - 2011.

7. Kurilić, Marijana; Brajac, Ines; Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
Traditional systemic therapy–role in the treatment of psoriasis
Medicina Fluminensis 47 53-58 - 2011.

8. PRPIĆ-MASSARI, LARISA; BRAJAC, INES; KAŠTELAN, MARIJA;
Systemic therapy in the treatment of psoriasis: drugs of prebiological era
Liječnički vjesnik 132 246-251 - 2010.

9. Kaštelan, Marija; PRPIĆ MASSARI, LARISA; Brajac, Ines;
THE ROLE OF BCL-2 FAMILY PROTEINS IN PSORIASIS
Liječnički vjesnik 132 31-33 - 2010.

10. PRPIĆ-MASSARI, LARISA; BRAJAC, INES; KAŠTELAN, MARIJA;
SUSTAVNA TERAPIJA U LIJEČENJU PSORIJAZE: LIJEKOVI PREDBIOLOŠKE ERE
Liječnički vjesnik 132 246-251 - 2010.

11. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Brajac, Ines;
Tinea incognito due to Trichophyton rubrum–a case report
Collegium antropologicum 33 665-667 - 2009.

12. Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Periša, Darinka; Lončarek, Karmen; Malnar, Danijela;
Melanocyte as a possible key cell in the pathogenesis of psoriasis vulgaris
Medical hypotheses 73 254-256 - 2009.

13. Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
Innate and acquired immunity in psoriasis
Archives of dermatological research 301 195-196 - 2009.

14. Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Periša, Darinka; Prpić-Massari, Larisa; Simonić, Edita; Stojnić-Soša, Liliana;
Alopecia areata–clinical spectrum, histology and treatment
Medicina Fluminensis 45 323-326 - 2009.

15. Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Periša, Darinka; Prpić-Massari, Larisa; Simonić, Edita; Stojnić-Soša, Liliana;
Alopecija areata–klinička slika, patohistološka obilježja i liječenje
Medicina Fluminensis 45 323-326 - 2009.

16. Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines;
Apoptosis in psoriasis
Acta Dermatovenerologica Croatica 17 0-0 - 2009.

17. Kastelan, Marija; Prpić-Massari, L; Brajac, Ines;
Apoptosis in psoriasis.
Acta dermatovenerologica Croatica: ADC 17 182-186 - 2008.

18. Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa;
Nove spoznaje o imunogenetici psorijaze
Medica Jadertina 37 73-76 - 2008.

19. Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa;
Immunopathogenetic mechanisms in psoriasis
Medica Jadertina 37 73-76 - 2008.

20. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo;
Epidermal malignant tumors: pathogenesis, influence of UV light and apoptosis
Collegium antropologicum 31 83-85 - 2007.

21. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laškarin, Gordana; Zamolo, Gordana; Massari, Dražen; Rukavina, Daniel;
Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis
Journal of dermatological science 47 29-36 - 2007.

22. Prpić-Massari, Larisa; Kastelan, Marija; Brajac, Ines; Cabrijan, Leo; Zamolo, Gordana; Massari, Dražen;
Bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome in a patient with appendicitis.
Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 13 CS97-100 - 2007.

23. Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Čabrijan, Leo; Peharda, Vesna; Batinac, Tanja;
Photocarcinogenesis–molecular mechanisms
Collegium antropologicum 31 101-106 - 2007.

24. Peharda, Vesna; Gruber, Franjo; Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Saftić, Marina; Čabrijan, Leo; Zamolo, Gordana;
Occupational skin diseases caused by solar radiation
Collegium antropologicum 31 87-90 - 2007.

25. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Simonic, Edita; Gruber, Franjo;
Tinea incognito due to Microsporum canis in a 76-year-old woman
Wiener klinische Wochenschrift 119 455-455 - 2007.

26. Prpić Massari, Larisa;
Uloga citolitičkog mehanizma posredovanog perforinom u imunopatogenezi psorijaze i lihen planus
- 2004.

27. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Žauhar, Gordana; Čoklo, Miran; Rukavina, Danijel;
Perforin expression is upregulated in the epidermis of psoriatic lesions
British journal of dermatology 151 831-836 - 2004.

28. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Zamolo, Gordana; Rukavina, D;
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus
British journal of dermatology 151 433-439 - 2004.

29. Jonjić N, Rajković Molek K, Seili-Bekafigo I, Grbac Ivanković S, Girotto N, Jurišić D, Zamolo G, Pavlović Ružić I, Prpić Massari L
Predictive Value of Intraoperative Sentinel Lymph Node Imprint Cytology Analysis for Metastasis in Patients with Melanoma
Acta Dermatovenerologica Croatica 2 99-106

Q3

30. Vičić M, Peternel S, Simonić E, Sotošek-Tokmadžić V, Massari D, Brajac I, Kaštelan M, Prpić-Massari L.
Cytotoxic T lymphocytes as a potential brake of keratinocyte proliferation in psoriasis
Med Hypotheses 87 66-8

Q2

31. Jonjić N, Dekanić A, Glavan N, Prpić-Massari L, Grahovac B.
Cellular Blue Nevus Diagnosed following Excision of Melanoma: A Challenge in Diagnosis
Case Rep Pathol 8107671

Q3

32. Kaštelan M, Utješinović-Gudelj V, Prpić-Massari L, Brajac I
Dermatophyte Infections in Primorsko-Goranska County, Croatia: a 21-year Survey
Acta Dermatovenerologica Croatica 3 175-9

Q3

33. Simonić, Edita; Peternel, Sandra; Stojnić-Soša, Liliana; Rončević- Gržeta, Ika; Prpić Massari, Larisa; Massari, Dražen; Periša, Darinka; Čabrijan, Leo; Kaštelan, Marija
Negative and positive life experiences in patients with psoriatic arthritis
Rheumatology international (0172-8172) 33 (2013), 6; 1587-1593

34. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa;
Uloga genskih čimbenika u etiopatogenezi psorijaze
electronic form only:: NE

35. Massari, Dražen, Prpić-Massari, Larisa, Kehler, Tatjana, Kaštelan, Marija, Ćurković, Božidar, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana
Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis
Rheumatology international (0172-8172) 32 (2011), 9; 2777-2784

36. Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Periša, Darinka; Simonić, Edita; Stojnić Soša, Liliana; Prpić Massari, Larisa;
Liječenje alopecije areate: suvremeni principi i perspektive

37. Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Peternel, Sandra;
Uloga stanične citotoksičnosti posredovane perforinom u psorijazi
izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE

38. Kurilić, Marijana; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
Sustavna terapija u liječenju psorijaze: lijekovi predbiološke ere

39. Peternel, Sandra; Manestar-Blažić, Teo; Brajac, Ines; Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija
Expression of TWEAK in normal human skin, dermatitis and epidermal neoplasms : association with proliferation and differentiation of keratinocytes
Journal of cutaneous pathology (0303-6987) 38 (2011), 10; 780-789

40. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Gruber, Franjo; Čečuk Jeličić, Esma; Grubić, Zorana; Kaštelan, Andrija;
Polimorfizam gena HLA razreda I i II u psorijatičara s obiteljskom anamnezom psorijaze

Znanstvene knjige

1.
Daniel W. Cho
Focus on Cell Apoptosis Research
The role of apoptosis in psoriasis and lichen planus Kaštelan M, Prpić Massari L. Nova Publishers New York - 2008.
2.
Prpić Massari, Larisa
Fotodermatoze( Photodermatosis )
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka (Manualia Universitatis studiorum Fluminensis) - 2007.
3.
Prpić Massari, Larisa;
Fotodermatoze
- 2007.
4.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa;
Bolesti uslijed odlaganja tvari u kožu
- 2007.
5.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa
Bolesti uslijed odlaganja tvari u kožu( Cutaneous manifestations of metabolism disorders )
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka (Manualia Universitatis studiorum Fluminensis) - 2007.
6.
Kaštelan M, Puizina-Ivić N, Čeović R, Jukić Z, Bulat V, Simonić E, Prpić Massari L, Brajac I, Krnjević Pezić G.
Smjernice Hrvatskog dermatovenerološkog društva za dijagnostiku i liječenje vulgarne psorijaze
Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb
7.
M. Šitum
Smjernice u dijagnostici i liječenju najčešćih dermatoza i tumora kože
Atopijski dermatitis L. Prpić Massari Naklada Slap Zagreb
8.
Halepović-Đečević E., Kaštelan M, Prpić Massari L., Periša D.
Kožne i spolno prenosive bolesti
Medicinska naklada Zagreb
9.
Lipozenčić J, Pašić A.
Suvremene spoznaje o psorijazi
Nove spoznaje o imunopatogenezi psorijaze Kaštelan M, Prpić Massari L Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1. L. Prpić Massari
Dijagnostika i liječenje bolesnika s kožnim T staničnim limfomima - pogled dermatologa.
Stručni sastanak Novosti u liječenju bolesnika s CD30 pozitivnim kožnim T-staničnim limfomima u organizaciji farmaceutske tvrtke Takeda, Rijeka - 26.6.2018.
2. L. Prpić Massari
Klinička slika i terapija pustulozne psorijaze.
1st Psoriasis Symposium – ISD Regional Meeting, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, - 15.10.2017.
3. L. Prpić Massari
Ingenol mebutat - novi pristup u liječenju aktiničnih keratoza
Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka - 7.9.2017.
4. L. Prpić Massari
Uloga antihistaminika u liječenju kronične spontane urtikarije
1. Bayer alergo-akademija, Rijeka - 31.5.2017.
5. L. Prpić Massari
Kvaliteta skrbi o oboljelima od psorijaze
Adriatic Balkan Inflammatory Forum, Osijek - 4.3.2016.
6. L. Prpić Massari
Iskustva s biološkom terapijom u psorijazi
Advisory Board Enbrel u psorijazi, Opatija - 12.6.2015.
7. L. Prpić Massari
Prikaz slučaja bolesnika s psorijazom liječenog biološkom terapijom
Abbvie imunološki forum, Lovran - 23.5.2015.
8. L. Prpić Massari
Što reumatolog treba znati o psorijazi?
Adriatic Balkan Inflammatory Forum, Portorož - 27.2.2015.
9. L. Prpić Massari
Iskustva s biološkom terapijom u psorijazi
IX tradicionalni stručni skup o biološkim lijekovima, Zagreb - 20.12.2014.
10. L. Prpić Massari
Psorijaza-prikazi slučajeva bolesnika liječenih biološkim lijekovima
Psoriasis Expert Exchange (PEER) Forum, Zagreb - 17.10.2014.
11. L. Prpić Massari
Lokalizirani oblici sklerodermije
Opatija - 11.5.2013.
12. L.Prpić Massari
Atopijski dermatitis
Zagreb - 7.12.2012.
13. L. Prpić-Massari
Imunopatogenetski mehanizmi u nastanku lihen planusa
Maribor - 24.11.2012.
14.
Biološka terapija u psorijazi – naša iskustva
20.ti kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije, Beograd
15. L. Prpić Massari
Pustulozna psorijaza – oblik psorijaze ili zasebna bolest?
8. hrvatsko-talijanski simpozij o psorijazi, Zagreb
16. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
The role of cytolytic mechanisms in immunopathogenesis of psoriasis-our experience
Maribor

Kongresna priopćenja

1.
Vičić, Marijana; Periša, Darinka; Simonić, Edita; Prpić Massari, Larisa; Saftić, Marina; Stojnić Soša, Liliana;
Autoimune bulozne dermatoze-prikazi slučaja i izazovi liječenja - 1.1.2013.
2.
Massari, Dražen; Prpić-Massari, Larisa;
Psoriatic disease-a rheumatologists perspective versus dermatologists one - 1.1.2012.
3.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Peternel, Sandra; Novak, Srđan;
Our experience with safety and effectiveness of biologics in psoriasis - 1.1.2012.
4.
Simonic, Edita; Stojnić Soša, Liliana; Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Peternel, Sandra; Brajac, Ines;
Positive and negative life experiences in patients with psoriasis - 1.1.2012.
5.
Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Simonić, Edita; Brajac, Ines; Peternel, Sandra;
Biologic immunotherapy in psoriasis - 1.1.2011.
6.
Peternel, Sandra; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
The role of TNF superfamily cytokines TRAIL and TWEAK in psoriasis - 1.1.2011.
7.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
Our investigations in the field of psoriasis immunopathogenesis - 1.1.2011.
8.
Lanča, Ana; Lanča, Deborah; Palle, Matko; Čabrijan, Leo; Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa;
A 14-year epidemiological study of non-melanoma skin cancer in Rijeka region, Croatia - 1.1.2011.
9.
Peternel, Sandra; Manestar-Blažić, Teo; Ćelić, Tanja; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
Expression of tumour necrosis factor-like weak inducer of apoptosis in normal human skin, inflammatory dermatoses and non-melanoma skin cancer - 1.1.2010.
10.
Peternel, Sandra; Prpić-Massari, Larisa; Manestar-Blažić, Teo; Kurilić, Marijana; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
Tissue-infiltrating lymphocytes in psoriasis vulgaris lesions express TRAIL and its receptors DR4 and DR5 - 1.1.2010.
11.
Peternel, Sandra; Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Kurilić, Marijana;
Increased expression of tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand and its receptors in lichen planus lesions - 1.1.2009.
12.
Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Palle, Matko; Čabrijan, Leo; Lanča, Deborah; Lanča, Ana;
Epidemiology of non-melanoma skin cancer in 15-year period (from 1994 till 2008) in Rijeka region, Croatia - 1.1.2009.
13.
Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Marija;
12th World Congress on Cancers of the Skin - 1.1.2009.
14.
Peternel, Sandra; Laginja, Stanislava; Stanić Žgombić, Zrinka; Guina, Tina; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
The female condom in Croatia: still an unknown and unavailable tool for STI/HIV prevention - 1.1.2008.
15.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Periša, Darinka; Manestar Blažić, Teo;
Sex variation and prevalence of allergic contact dermatitis in Rijeka region - 1.1.2008.
16.
Guina, Tina; Laginja, Stanislava; Peternel, Sandra; Stanić Žgombić, Zrinka; Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines;
Chlamydia trachomatis–incidence, possibilities and cost of medical care - 1.1.2008.
17.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Zamolo, Gordana; Simonić, Edita; Brajac, Ines;
Perforin expression is increased in the lesional epidermis of patients with severe and mild psoriasis - 1.1.2007.
18.
Stanić-Žgombić, Zrinka; Manestar-Blažić, Teo; Laginja, Stanislava; Prpić Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija;
Comorbidities in early and late onset psoriatic patients - 1.1.2007.
19.
Laginja, Stanislava; Manestar-Blažić, Teo; Stanić-Žgombić, Zrinka; Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines;
Pruritus as a symptom in psoriatic patients - 1.1.2007.
20.
Manestar-Blažić, Teo; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Stanić-Žgombić, Zrinka; Laginja, Stanislava; Prpić Massari, Larisa;
A case of multiple epidermal cyst with hypoacusis - 1.1.2007.
21.
Simonić, Edita; Prpić Massari, Larisa; Pernar, Mirjana; Kaštelan, Marija;
The influence of stressful life events and depression on phototherapy outcome in psoriatic patients. - 1.1.2006.
22.
Stanić, Zrinka; Prpić Massari, Larisa; Simonić, Edita; Brajac, Ines; Laginja, Stanislava; Kaštelan, Marija;
Characterization of psoriatic phenotype at disease onset - 1.1.2006.
23.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Stojnić Soša, Liliana; Simonić, Edita; Brajac, Ines; Gruber, Franjo;
Tinea incognito due to Microsporum canis infection–a case report - 1.1.2006.
24.
Laginja, Stanislava; Prpić Massari, Larisa; Simonić, Edita; Brajac, Ines; Manestar Blažić, Teo; Kaštelan, Marija;
The incidence of psoriasis in hospitalized patients with psoriasis in Rijeka region - 1.1.2006.
25.
Stojnić Soša, Liliana; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Zamolo, Gordana; Prpić Massari, Larisa;
Lymphocytic infiltrate of Jessner: an unusual presentation - 1.1.2006.
26.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Simonić, Edita; Brajac, Ines; Stojnić Soša, Liliana; Manestar Blažić, Teo; Skočić, Nirvana; Stašić, Adalbert;
Epidemiology of onychomycoses in Rijeka area in period 2000.-2004. - 1.1.2006.
27.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laskarin, Gordana; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Stojnic Soša, L; Rukavina, Daniel;
Expression of cytolytic molecule perforin in peripheral blod of lichen planus patients - 1.1.2006.
28.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Čoklo, Miran; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Gruber, Franjo;
Apoptotic mechanisms in psoriasis - 1.1.2005.
29.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Stojnic Soša, L; Brajac, Ines; Simonic, E; Cabrijan, L; Zamolo, Gordana;
The role of Fas/FasL mechanism in lichen planus - 1.1.2005.
30.
Gruber, Franjo; Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa;
Pruritus in psoriatic patients - 1.1.2004.
31.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Simonić, Edita; Zamolo, Gordana; Čoklo, Miran; Palle, Matko; Gruber, Franjo;
Immunohystochemical analysis of psoriatic lesions suggest active involvement of perforin molecule in the creation of psoriatic plaque - 1.1.2004.
32.
PRPIĆ-MASSARI, Larisa; KASTELAN, M; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; ZAUHAR, G; Rukavina, Daniel;
Expression of FasL molecule in acute and chronic psoriatic plaque - 1.1.2003.
33.
Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Čečuk-Jeličić, Esma; Grubić, Zorana; Prpić Massari, Larisa; Simonić, Edita; Kaštelan, Andrija;
Polymorphism of HLA-DQ alleles in Croatian patients with psoriasis - 1.1.2003.
34.
KASTELAN, M; PRPIĆ-MASSARI, L; ZAMOLO, G; Zauhar, G; GRUBER, F; RUKAVINA, D;
FasL molecule is up-regulated in the epidermis of psoriatic lesion - 1.1.2003.
35.
Lenković, Maja; Prpić Massari, Larisa; Stašić, Adalbert; Brajac, Ines;
Epidemiology of fungal diseases in Rijeka area - 1.1.2002.
36.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Jonjić, Nives; Rukavina, Daniel;
Perforin expression in skin lesions of psoriatic patients - 1.1.2002.
37.
Stašić, Adalbert; Lenković, Maja; Simonić, Edita; Prpić Massari, Larisa;
The role of HLA antigens in the development of contact dermatitis - 1.1.2002.
38.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel;
Analysis of perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin lesions in psoriatic patients - 1.1.2002.
39.
Kaštelan, Marija; Čečuk, Esma; Grubić, Zorana; Gruber, Franjo; Brajac, Ines; Prpić-Massari, Larisa; Kaštelan, Andrija;
Type I psoriasis is associated with CW* 0602-B57-DRB1* 0701-DQA1* 0201-DQB1* 0201 extended haplotype in the Croatian population - 1.1.2002.
40.
Prpić-Massari, L; Kaštelan, M; Gruber, F; ZamoloG, Zauhar G; Rukavina, D;
Espresija molekule FasL u akutnoj i kroničnoj psorijazi
41.
Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Zamolo, Gordana; Čoklo, M; Gruber, Franjo;
Perforin expression is increased in the psoriatic lesions

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2018.
Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lihen planusa“ Šifra projekta: 822.10.1222; suradnik; Sveučilište u Rijeci; Zaklada Sveučilišta u Rijeci;
2. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Imunopatogenetski mehanizmi u patogenezi psorijaze; suradnik; MZRH; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Imunopatogenetski mehanizmi u papuloskvamoznim kožnim bolestima; znanstveni novak; MZRH; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Imunopatogenetski mehanizmi u psorijazi; znanstveni novak; MZRH; ;

Znanstveni skupovi

1. 24.2.2017. - 24.2.2017.
Prof. dr.sc. Zdravko Periš – doajen hrvatske dermatovenerologije – povodom 90.- tog rođendana Rijeka član organizacijskog odbora
2. 8.5.2014. - 11.5.2014.
5.-ti hrvatski dermatovenerološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb tajnik
3. 16.11.2012. - 17.11.2012.
6.-ti hrvatsko-talijanski simpozij o psorijazi (6th croatian-italian symposium on psoriasis) Rijeka, Tajnik
4. - 7.10.2012.
3rd croatian congress of psychodermatology with international participation Split organizacijski odbor

Recenzije

1. 2018. Photoprotection of fractions obtained from Phyllanthus orbicularis extract against UVB-induced DNA damage
2. 2017. Frequency of onychomycosis- what is the role of sabouraud agar without cycloheximide in diagnostics and therapies?
3. 2017. Is systemic cyclosporine A treatment an effective choice in treatment resistant dermatological conditions with chronic pruritus?
4. 2017. Trichoepithelioma: a comprehensive review
5. 2016. Heterogenost melanoma kože i njegovi aspekti
6. 2016. Melanoma exosome induction of endothelial cell GM-CSF in pre-metastatic lymph nodes may result in different M1 and M2 macrophage mediated angiogenic processes
7. 2015. Dermoscopy of skin adnexal neoplasms: a continuous challenge
8. 2014. The Melanoma. a generic term including four histological subtypes of cutaneous melanoma
9. 2014. A case of nail psoriasis-associated psoriatic arthritis successfully treated with adalimumab
10. 2013. Psoriatic arthritis and temporomandibular joint involvement- literature review with a reported case
11. 2012. Leukemia cutis from CD56 positive, Myeloperoxidase negative acute myeloid leukemia
12. 2012. Aquired unilateral nevoid teleangiectasia syndrome accompanied by chronic hepatitis B virus infection
13. 2011. The use of sulfasalazine in severe types of alopecia areata
14. 2011. Phototherapy of psoriasis in the era of biologics: still in
15. 2010. Cutaneous granulomas in common variable immunodeficiency: case report and review of literature
16. 2007. Th1 to Th2 shift in T cell phenotype as psoriasis progress: and autoregulatory or an adoptive process?
17. 2007. Reduced CD26bright expression of peripheral blood CD8+ T-cell subsets in psoriatic patients compared to healthy subjects
18. 2006. Efficacy of recombinant adenovirus-mediated double suicide gene therapy in human keloid fiborblasts
19. 2006. Contribution of granulysin and granzyme B to psoriasis lesion formation and disease severity
20. 2006. Cutaneous tuberculosis today

Stručna djelatnost