Danica Rebić

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

prostorija : Centar za proteomiku
e-pošta : danica.rebic@medri.uniri.hr
mobitel :