prof. dr. sc. Ivica Pavić dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za zarazne bolesti

prostorija : Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
e-pošta : ivica.pavic@uniri.hr
telefon : +385 51 658 271

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1808 13 13
ORCID
ResearcherID
Scopus 1317 13

Obrazovanje

1.1.1997. - 1.1.2001. Specijalist infektologije Specijalizacija iz infektologije KBC Rijeka i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu
1.1.1995. - 1.1.1997. Poslijedoktorsko usavršavanje Department of Virology, Institute of Microbiology, University of Ulm, Germany (prof. Thomas Mertens)
1.1.1995. - Doktor biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1991. Magistar biomedicinskih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Klinička imunologija" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1987. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2016. - Redoviti profesor u trajnom zvanju, Pročelnik Katedre za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta, Voditelj Odjela za infektivne bolesti u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka i zamjenik predstojnice Klinike Organizacija rada Katedre i kliničkog Odjela; sudjelovanje u nastavi na integriranim te poslijediplomskim studijima te voditeljstvo kolegija na studiju Medicine i Sanitarnog inženjerstva na Medicinskom fakultetu uz sudjelovanje u nastavi Studija sestrinstva pri Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci; rad s infektološkim bolesnicima u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Redoviti profesor i pročelnik Katedre za zarazne bolesti Organizacija rada Katedre. Sudjelovanje u nastavi na svim sveučilišnim studijima našeg Fakulteta. Rad u povjerenstvima na Fakultetu. Sudjelovanje u nastavi na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Pročelnik Odjela za infektivne bolesti odraslih i zamjenik Predstojnice Klinike Organizacija rada u Odjelu i Klinici. Klinički rad s infektološkim bolesnicima Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2011. Izvanredni profesor i pročelnik Katedre za zarazne bolesti Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete na Fakultetu; član Povjerenstva za nastavu, Voditeljstvo kolegija i sudjelovanje u svim nastavnim oblicima na Integriranim studijima Medicina i Dentalna medicina te poslijediplomskim specijalističkim studijima. Voditelj kolegija Infektologija pri Fakultetu zdravstvenih studija Rijeka Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2006. Docent i pročelnik Katedre za zarazne bolesti Voditeljstvo kolegija te sudjelovanje u diplomskoj te poslijediplomskoj nastavi; organizacija rada Katedre; rad u povjerenstvima Fakulteta Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. Specijalist infekctologije - odjelni liječnik Rad s infektološkim bolesnicima: poseban interes za HIV/AIDS i hepatitise Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2002. Viši asistent Izvođenje vježbi i seminara za studente svih sveučilišnih studija na našem Fakultetu iz kolegija Infektologija Katedra za zarazne bolesti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. Specijalizant infektologije specijalistički staž po Pravilniku za specijalističko usavršavanje. Zadnju godinu specijalizacije proveo u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu gdje sam položio specijalistički ispit. KBC Rijeka i Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu
1.11.1995. - 1.3.1997. Viši asistent Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1995. - "Postdoc" - stipendista Zaklade Alexander von Humboldt iz Njemačke Karakterizacija bioloških osobitosti humanog citomegalovirusa u in vitro modelima; razvijanje metode za određivanje osjetljivosti virusa prema lijeku koristeći protočnu citometriju Dept. od Virology, Inst. of Microbiology, University of Ulm, Germany
1.1.1994. - 1.1.1995. Asistent Nastava iz Fiziologije i imunologije te Patofiziologije te imunološko istraživanje na modelu infekcije miša mišjim citomegalovirusom Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1994. Znanstveni novak Znanstveno-istraživački rad u istraživačkoj skupini prof. Stipana Jonjića koja se bavila imunošću na virusne infekcije. Izrada magistarskog i doktorskog rada pod mentorstvom prof. Jonjića. Sudjelovanje u izvođenju vježbi iz kolegija Fiziologija i patofiziologija za studente Medicine i Stomatologije. Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - 1.1.1989. Liječnik na pripravničkom stažu Poslovi propisani Pravilnikom o pripravničkom stažu za doktora medicine. Rad u bolničkoj i vanbolničkoj službi odn. rad u klinici i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dom zdravlja Rijeka

Nagrade i priznanja

17.5.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci "na temelju rezultata studentskih anketa...i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima".
Stipendija Zaklade Alexander von Humboldt
"Naj-nastavnik" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akad. godini 2009./2010.
"Naj-nastavnik" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2011./2012.
"Naj-nastavnik" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2012./2013.
"Naj-nastavnik" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijecu u akad. god. 2013./2014,

Članstva

1.1.2001. - Klub hrvatskih Humboldtovaca
1.1.1997. - Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
1.1.1997. - Hrvatska liječnička komora
1.1.1992. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1987. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Infekcije u respiratornom sustavu
Poslijediplomski specijalistički studij "Pulmologija"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Hitna stanja u infektologiji
Poslijediplomski specijalistički studij "Hitna medicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Infektologija
Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2014. Infektologija
Studij Sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Infekcije u imunokompromitiranih bolesnika
Poslijediplomski specijalistički studij "Interna medicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.1.2002. - Infektologija s kliničkom mikrobiologijom
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 180
1.1.2002. - Infektologija
Studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - Infektologija
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2002. Infektologija
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.1995. Fiziologija i imunologija
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.1995. Patofiziologija
Studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.1995. Fiziologija i imunologija
Studij stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.1995. Patofiziologija
Studij stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

12.7.2019. - Kliničke karakteristike bolesnika liječenih od akutnog bakterijskog meningitisa u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2009. – 2018.
Igor Rubinić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
18.7.2018. - Laboratorijske i kliničke osobine bolesnika liječenih zbog sepse u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2013.-2017.
Maja Stankovič
Diplomski studij Menadžment u sestrinstvu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
14.7.2017. - Postantimikrobna dijareja: prikaz bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka u razdoblju 2010.-2015.
Marija Livajić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
14.7.2017. - Kliničke manifestacije infekcije uzrokovane parazitom Toxoplasma gondii
Duje Štambuk
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2014. - Epstein-Barrov virus: moć onkogene transformacije
Dario Hegediš
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2014. - Antiretrovirusni lijekovi u liječenju infekcije uzrokovane virusom humane imunodeficijencije
Nenad Vidanec
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2014. - Ehinokokoza: od dijagnostike do liječenja
Matej Mates
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2013. - Postekspozicijska profilaksa krvlju prenosivih infekcija
Luka Šatalić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matija Pilaš, Ivica Pavić
Što znamo o zika virusu?
Medicina fluminensis 53 210-215 - 2017.

Q3

2. Pavić I, Cekinović Đ, Begovac J, Maretić T, Čivljak R, Trošelj-Vukić B.
Cryptococcus neoformans Meningoencephalitis in a Patient With Idiopathic CD4+ T Lymphocytopenia.
Collegium Antropologicum 37 619-623 - 2013.

Q2
WOS

3. Gorup L, Pavić I, Slavuljica I, Trošelj-Vukić B
Haemophilus species endocarditis: a case report
International Journal of Antimicrobial Agents 41 S34 - 2013.

4. Trošelj-Vukić B, Pavić I, Poljak I, Gorup L, Slavuljica I.
Stevens-Johnsonov sindrom potaknut Mycoplasma pneumoniae infekcijom.
Infektološki glasnik 29 125-128 - 2009.

5. Bradarić N, Pavić I, Kuzmičić N, Bradarić I.
Hepatitis B: who should be treated?
Acta Medica Croatica 63 385-389 - 2009.

Q3

6. Ostojić R, Vince A, Hrstić I, Židovec Lepej S, Begovac J, Bradarić N, Burek V, Čolić-Cvrlje V, Duvnjak M. Horvat J, Jaklin Kekez A, Kes P, Lesnikar V, Mikulić R, Milić S, Miše S, Morović M, Pavić I, Sakoman S, Slaviček J, Štimac D, Včev A, Vucelić B.
Virusni hepatitis. Hrvatska konsenzus konferencija 2009.
Acta Medica Croatica 63 349-357 - 2009.

Q3

7. Trošelj-Vukić B, Pavić I, Milotić I, Slavuljica I.
Aseptic meningitis after transmisssion of the Leningrad-Zagreb mumps vaccine from vacinee to susceptible contact.
Vaccine 26 4879 - 2008.

Q1
WOS

8. Kaić B, Gjenero-Margan I, Aleraj B, Ljubin-Sternak S, Vilibić-Čavlek T, Kilvain S, Pavić I, Stojanović D, Ilić A.
Transmission of the L-Zagreb mumps vaccine virus, Croatia, 2005-2008.
Eurosurveillance 13 pii=18843 - 2008.

Q2

9. Vucelić B, Hrstić I, Begovac J, Bradarić N, Burek V, Čolić-Cvrlje V, Duvnjak M, Jaklin-Kekez A, Kes P, Lesnikar V, Miše S, Morović M, Ostojić R, Pavić I, Štimac D, Včev A, Vince A.
Virusni hepatitis: od incidencije do terapije. Hrvatska konsenzus konferencija.
Acta Medica Croatica 59 359-375 - 2005.

Q2

10. Pavić I.
Hepatitis B: koga liječiti? Hrvatska konsenzus konferencija.
Acta Medica Croatica 59 419-421 - 2005.

Q2

11. Milotić I, Pavić I, Maleta I, Trošelj-Vukić B, Milotić F.
Modified Range of Alanine Aminotransferase is Insufficient for Screening of Hepatitis C virus infection in Hemodialysis Patients.
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 36 447-449 - 2002.

Q1
WOS

12. Michel D, Schaarschmidt P, Wunderlich K, Heuschmid M, Simoncini L, Mühlberger D, Zimmermann A, Pavić I, Mertens T.
Functional regions of the human cytomegalovirus protein pUL97 involved in nuclear localization and phosphorylation of ganciclovir and pUL97 itself.
Journal of General Virology 79 2105-2112 - 1998.

Q1
WOS

13. Polić B, Hengel H, Krmpotić A, Trgovcich J, Pavić I, Lučin P, Jonjić S, Koszinowski UH.
Hierarchical and redundant lymphocyte subset control precludes cytomegalovirus replication during latent infection.
Journal of Experimental Medicine 188 1047-1054 - 1998.

Q1
WOS
Exc

14. Zimmermann A, Michel D, Pavić I, Hampl W, Luske A, Neyts J, De Clercq E, Mertens T.
Phosphorylation of aciclovir, ganciclovir, penciclovir and S2242 by the cytomegalovirus UL97 protein: a quantitative analysis using recombinant vaccinia virus.
Antiviral Research 36 35-42 - 1997.

WOS

15. Pavić I, Hartmann A, Zimmerman A, Michel D, Hampl W, Schleyer I, Mertens T.
Flow cytometric analysis of herpes simplex virus type 1 susceptibility to acyclovir, ganciclovir, and foscarnet.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 41 2686-2692 - 1997.

Q1
WOS

16. Polić B, Jonjić S, Pavić I, Crnković I, Zorica I, Hengel H, Lučin P, Koszinowski UH.
Lack of MHC class I complex expression has no effect on spread and control of cytomegalovirus infection in vivo.
Journal of General Virology 77 - 1996.

Q1
WOS

17. Michel D, Pavić I, Zimmermann A, Haupt E, Wunderlich K, Heuschmid M, Mertens T.
The UL97 product of human cytomegalovirus is an early-late protein with a nuclear localization but is not a nucleoside kinase.
Journal of Virology 70 6340-6346 - 1996.

Q1
WOS
Exc

18. Polić B, Jonjic S, Pavić I, Crnković I, Zorica I, Hengel H, Kučić N, Lučin P, Koszinowski UH.
Control of cytomegalovirus infection in MHC class I deficient mice.
Scandinavian Journal of Infectious Diseases - Supplements 99 52-53 - 1995.

19. Lučin P., Jonjić S., Hengel H., Pavić I., Polić B., Crnković I., Thale R., Zorica I., Koszinowski UH.
Cytomegalovirus persistence in salivary glands by evasion from immunological control.
Regional Immunology 6 391-396 - 1994.

20. Reddehase MJ, Balthesen M, Rapp M, Jonjić S, Pavić I, Koszinowski UH.
The conditions of primary infection define the load of latent viral genome in organs and the risk of recurrent cytomegalovirus disease.
Journal of Experimental Medicine 179 185-193 - 1994.

Q1
WOS
Exc

21. Jonjić S, Pavić I, Polić B, Crnković I, Lučin P, Koszinowski UH.
Antibodies are not essential for the resolution of primary cytomegalovirus infection but limit dissemination of recurrent virus.
Journal of Experimental Medicine 179 1713-1717 - 1994.

Q1
WOS
Exc

22. Pavić I., Polić B., Crnković I., Lučin P., Jonjić S, Koszinowski UH.
Participation of Endogenous Tumor Necrosis Factor Alpha in Host Resistance to Cytomegalovirus Infection.
Journal of General Virology 74 2215 2223 - 1993.

Q1
WOS

23. Polić B., Pavić I., Crnković I., Lučin P., Trobonjača Z., Jonjić S.
The Role of CD4+ and CD8+ T Lymphocytes in Viral Immunity.
Croatian Medical Journal 34 294-300 - 1993.

Q2
WOS

24. Lučin P., Pavić I., Polić B., Jonjić S., Koszinowski UH
Gamma interferon dependent clearance of cytomegalovirus infection in salivary glands.
Journal of Virology 66 1977 1984 - 1992.

Q1
WOS
Exc

25. Jonjić S., Pavić I., Lučin P., Grković I., Rukavina D.
The role of T lymphocyte subset in the control of cytomegalovirus infection.
Periodicum Biologorum 92 23-24 - 1990.

WOS

26. Jonjić S., Pavić I., Lučin P., Rukavina D., Koszinowski UH.
Efficacious control of cytomegalovirus infection after long-term depletion of CD8+ lymphocytes.
Journal of Virology 64 5457-5464 - 1990.

Q1
WOS
Exc

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Josip Begovac i suradnici
Klinička infektologija ISBN 978-953-176-870-2
Sveučilišni udžbenik Glavni urednik Josip Begovac Medicinska naklada Zagreb - 2019.
2. Autor poglavlja u knjizi

Infekcije usne šupljine ISBN 978-953-6384-56-3
Sveučilišni udžbenik Urednici Miro Morović, Biserka Trošelj Vukić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2009.

Pozvana predavanja

1. Pavić I.
Rizični čimbenici za razvoj sustavnih gljivičnih infekcija.
KB Dubrava. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije. U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i HLZ-Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju s parasitologijom. - 19.9.2013.
2. Pavić I.
Pandemijska influence A (H1N1) 2009.
Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka. Hrvatsko pedijatrijsko društvo-ogranak Rijeka. - 23.9.2009.
3. Pavić I.
Klinička slika pandemijske gripe A (H1N1)/2009.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije liječnika. - 10.9.2009.
4. Pavić I.
Virusni hepatitis koji se prenose krvlju.
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ; Trajna izobrazba medicinskih sestara, Hrvatska komora medicinskih sestara - 1.3.2008.
5. Pavić I.
HIV/AIDS - od dijagnostike do liječenja.
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ - 1.11.2007.
6. Pavić I.
HIV-HCV koinfekcija.
Roche-hepatitis vikend, Rogaška Slatina - 18.3.2005.
7. Pavić I, Lučin P, Jonjić S, Koszinowski UH.
Control of cytomegalovirus infection in CD8+ T lymphocyte subset deficient mice.
VIIIth International Congres of Virology, Berlin W7-3 - 27.8.1990.
8. Pavić I, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Brnčić N, Poljak I, Morović M.
Septic arthritis and osteomyelitis (seven case reports).
1st Croatian congress on infectious diseases with international participation. Dubrovnik
9. Pavić I.
Infections in injection drug users.
3rd Croatian congress on infectious diseases with international participation. Dubrovnik
10. Pavić I.
Hepatitis C: epidemiološki, dijagnostički i terapijski aspekti.
HLZ, HD za opću medicinu-ogranak Rijeka, Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije liječnika, dvorana Euroherca
11. Pavić I.
Klinički i terapijski aspekti kroničnog hepatitisa C.
HLZ, Hrvatsko mikrobiološko društvo-sekcija ”Jadran”. Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije liječnika, Medicinski fakultet u Rijeci,
12. Pavić I, Hartmann A, Hampl W, Mertens T.
Flow cytometry for analysis of antiviral- drug effects on herpes simplex virus in vitro: Advantages over standard biological assays.
Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie, Jena, Germany

Kongresna priopćenja

1.
Knežević S, Slavuljica I, Gorup L, Poljak I, Cekinović Grbeša Đ, Rončević Filipović M, Pavić I, Trošelj Vukić B.
Aktinomikoza temporalne kosti, meningitis i limfadenitis vrata-prikaz bolesnice 25. Simpozij infektologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem Mostar, BiH - 23.9.2018.
2.
Trošelj Vukić B, Baršić B, Mlinarić-Missoni E, Pavić I, Poljak I
Izolirana aspergiloza mozga u imunodeficijentnog bolesnika s Rendu-Osler-Weberovom bolešću. 77. znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Koprivnica, RH - 10.6.2010.
3.
Trošelj-Vukić B, Slavuljica I, Pavić I, Poljak I
Treatment of Severe Falciparum Malaria - A case report. 6th Croatian Congress on Infectious Diseeases with International Participation Šibenik, RH - 25.10.2009.
4.
Trošelj-Vukić B, Baršić B, Mlinarić-Missoni E, Pavić I, Slavuljica I, Poljak I
Dijagnostika i liječenje aspergiloze mozga-prikaz slučaja. 23. simpozij infektologa BiH s međunarodnim učešćem Bihać, BiH - 25.9.2009.
5.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Rode Đaković O, Slavuljica I, Gorup L
Tetrapareza u neurobolreliozi ili prva klinička manifestacija multiple skleroze? 74. znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, RH - 1.1.2008.
6.
Stojanović D, Pahor Đ, Pupić-Bakrač M, Tićac B, Gregorović-Kesovija P, Lakošeljac D, Gorup L, Poljak I, Pavić I, Brnčić N, Trošelj-Vukić B
Importing a transmissible disease into country: a constant threat. 8th International Symposium On Maritime Health Rijeka, RH - 8.5.2005.
7.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Pavić I, Gorup L, Milotić I, Tićac B
Tuberculous cervical lymphadenitis-a case report. 4th Croatian congress on infectious diseases with international participation Opatija, RH - 2.10.2004.
8.
Trošelj-Vukić B, Poljak I, Pavić I, Gorup L, Milotić I, Tićac B
Tuberculous-like meningoencephalitis-a case report. 4th Croatian congress on infectious diseases with international participation Opatija, RH - 2.10.2004.
9.
Pavić I
Hepatitis B: koga liječiti? Hrvatska konsenzus konferencija: virusni hepatitisi. Zagreb, RH - 18.6.2004.
10.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Milotić I, Brnčić N, Gorup L, Poljak I
Epidemija trihineloze u Istri 2002. godine: Prikaz bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti KBC Rijeka. 66. Znanstveno-stručni simpozij HDI Pula - 1.1.2003.
11.
Poljak I, Rački S, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Pavić I, Vučemilović A, Markotić A, Avšič-Županc T
Hemorrhagic fever with renal syndrome in Primorsko Goranska County, Croatia in 2002. 3rd Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 12.10.2002.
12.
Pavić I
Infections in injection drug users. 3rd Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 12.10.2002.
13.
Trošelj-Vukić B, Morović M, Poljak I, Miletić B, Pavić I, Milotić I
Efficacy of pefloxacin in patients with acute infectious diarrhea. 2nd Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 25.9.2000.
14.
Poljak I, Trošelj-Vukić B, Morović M, Miletić B, Pavić I, Milotić I, Ružić-Sabljić E, Vučemilović A
A low risk for tick-borne diseases in the population of Gorski kotar, 2nd Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 25.9.2000.
15.
Pavić I, Hartmann A, Zimmerman A, Michel D, Hampl W, Schleyer I, Mertens T
Flow cytometry as a method for determination of herpes simplex typ 1 susceptibility to acyclovir, ganciclovir and foscarnet. 1st Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 1.10.1998.
16.
Pavić I, Miletić B, Trošelj-Vukić B, Brnčić N, Poljak I, Morović M
Septic arthritis and osteomyelitis (seven case reports). 1st Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 1.10.1998.
17.
Brnčić N, Poljak I, Pavić I, Trošelj-Vukić B, Morović M
Infectious mononucleosis: analysis of a ten year period. 1st Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 1.10.1998.
18.
Poljak I, Ružić A, Trošelj-Vukić B, Brnčić N, Pavić I, Morović M
Malaria: clinical and epidemiological aspects. 1st Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 1.10.1998.
19.
Trošelj-Vukić B, Barbarić I, Poljak I, Lakošeljac D, Pavić I, Brnčić N, Morović M
Epidemiological characteristics of hepatitis in Rijeka region (1992-1996). 1st Croatian congress on infectious diseases with international participation Dubrovnik, RH - 1.10.1998.
20.
Trošelj-Vukić B, Poljak I, Brnčić N, Morović M, Pavić I, Miletić B
Epidemiološke odlike hepatitisa na području riječke regije (1992-1996). Znanstveno-stručni sastanak infektologa Šibenik, RH - 23.6.1998.
21.
Brnčić N, Morović M, Trošelj-Vukić B, Poljak I, Pavić I
Sindrom infekciozne mononukleoze: analiza 10-godišnjeg razdoblja. Znanstveno-stručni sastanak infektologa Šibenik, RH - 23.6.1998.
22.
Trošelj-Vukić B, Pavić I, Poljak I, Morović M
Promjena epidemiologije hepatitisa A na području riječke regije (od 1992. do 1996.). nanstveno-stručni simpozij o virusnom hepatitisu Osijek, RH - 12.10.1997.
23.
Jonjić S, Polić B, Zorica I, Krmpotić A, Pavić I, Lučin P, Koszinowski UH
Conversion of latent to recurrent MCMV infection is primarily controlled by CD8+ T lymphocytes and NK cells. CMV 6th International Workshop Perdido Beach Resort, Alabama, USA. - 5.3.1997.
24.
Michel D, Schaarschmidt P, Wunderlich K, Zimmermann A, Pavić I, Mertens T
Characterization of the human cytomegalovirus UL97 protein and its functional domains. CMV 6th International Workshop Perdido Beach Resort, Alabama, USA - 5.3.1997.
25.
Zimmermann A, Michel D, Pavić I, Hampl W, Lueske A, Neyts J, DeClercq E, Mertens T
Phosphorylation of ganciclovir, aciclovir, Penciclovir and S2242 by the cytomegalovirus UL97 protein: A quantitative analysis using recombinant vaccinia viruses. CMV 6th International Workshop Perdido Beach Resort, Alabama, USA - 5.3.1997.
26.
Michel D, Haupt E, Wunderlich K, Pavić I, Zimmermann A, Heuschmid M, Mertens T
Die für die Virale Therapie relevante Phosphokinase (UL97) des Humanen Zytomegalovirus ist nukleär lokalisiert und moglicherweise essentiel für die Replikation. Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie. Jena, Njemačka - 1.1.1996.
27.
Michel D, Schaarschmidt P, Zimmermann A, Pavić I, Mühlberger D, Mertens T
Molekularbiologische Ursachen der Ganciclovir-Resistenz: Identifizierung funktioneller Domänen des UL97 - Proteins des humanen Zytomegalie-Virus. 6. Deutscher AIDS-Kongres Muenchen, Njemačka - 1.1.1996.
28.
Michel D, Schaarschmidt P, Zimmermann A, Pavić I, Mühlberger D, Mertens T
Molekularbiologische Ursachen der Ganciclovir-Resistenz: Identifizierung funktioneller Domänen der Ganciclovir-Resistenz: Identifizierung funktioneller Domänen des UL97 - Proteins des humanen Zytomeglie-Virus. 8. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie Bonn, Njemačka - 1.1.1996.
29.
Jonjić S, Lučin P, Hengel H, Polić B, Crnković I, Pavić I, Koszinowski UH
Cytomegalovirus persistence in salivary gland by evasion from immune control. 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting (Mechanisms in Local Immunity) Opatija, Hrvatska - 27.9.1994.
30.
Štimac D, Zorica I, Polić B, Pavić I, Dušanek-Dvornik Š, Lučin P.
The role of T lymphocytes in cytomegalovirus induced liver injury. 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting (Mechanisms in Local Immunity), Opatija, Hrvatska - 27.9.1994.
31.
Jonjić S, Pavić I, Polić B, Crnković I, Lučin P, Čulo F, Koszinowski UH
Significance of endogenous TNF alpha in host resistance against cytomegalovirus infection. OGAI Jahrestagung, Graz, Austrija - 18.11.1993.
32.
Polić B, Pavić I, Crnković I, Lučin P, Jonjić S, Koszinowski UH
Control of cytomegalovirus infection by B cell deficient mice. IX International Congress of Virology Glasgow, UK - 8.8.1993.
33.
Pavić I, Polić B, Crnković I, Lučin P, Jonjić S, Koszinowski UH
Importance of endogenous TNF alpha in host resistance against cytomegalovirus infection. IX International Congress of Virology Glasgow, UK - 8.8.1993.
34.
Jonjić S, Lučin P, Pavić I, Polić B, CrnkovićI, Koszinowski UH
The significance of IFN gamma in clearance of cytomegalovirus infection. 8th International Congres of Immunology Budimpešta, Mađarska - 24.8.1992.
35.
Pavić I, Lučin P, Jonjić S, RukavinaD, Koszinowski UH
Efficacious control of cytomegalovirus infection after long-term depletion of CD8+ T lymphocytes. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting Opatija, Hrvatska - 14.10.1990.
36.
S. Jonjić, P. Lučin, I. Pavić and U. H. Koszinowski
Cytomegalovirus infection in CD8+ T lymphocyte subset deficiency. Fruehjahrstagung der Sektion Virologie der DEHM Ulm, Njemačka - 22.3.1990.
37.
Pavić I, Lučin P, Jonjić S, Koszinowski UH
Control of cytomegalovirus infection in CD8+ T lymphocyte subset deficient mice. VIIIth International Congres of Virology Berlin, Njemačka - 1.1.1990.
38.
Jonjić S, Lučin P, Pavić I, Šuša M, Gudelj L, Rukavina D.
Proizvodnja i karakterizacija monoklonskih protutijela na antigene ljudskih limfocita: Produkcija stabilnih hibridomskih linija i njihova primarna karakterizacija. 2. Kongres imunologa Jugoslavije Vrnjačka Banja, Srbija - 1.1.1989.
39.
Jonjić S, Pavić I, Lučin P, Rukavina D.
Selektivna uloga CD4+ i CD8+ limfocita T u kontroli virusne infekcije. 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, Srbija - 1.1.1989.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Molekularni mehanizmi citomegalovirusnog izmicanja imunološkom nadzoru; Istraživač; MZOS RH (062-0621261-1263); ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Odrednice jednakosti i pravičnosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj; Istraživač; MZOS RH (005-1080315-0303); ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Regulacija NK-staničnih receptora posredovanih herpesvirusima; Istraživač; MZOS RH (0062004); ;
4. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Konstrukcija i biološka karakterizacija delecijskih mutanti mišjeg citomegalovirusa; Konzultant; MZOS RH; ;
5. 1.1.1995. - 1.1.1997.
Immunosurveillance of Cytomegalovirus Latency; Istraživač; US-Croatian Science Technology Program (JF 190); ;
6. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Mehanizam kontrole citomegalovirusne infekcije; Znanstveni novak; MZOS RH (3-01-169); ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. -
Darija Malović; Magisterij Stanični sastav i morfologija stanica limfnog čvora u bolesnika s akutnim toksoplazmoznim limfadenitisom ; Poslijediplomski studij; 2008. ;
2. 1.1.2005. -
Irena Milotić (r. Zorica); Doktorat Karakterizacija humanog citomegalovirusa s delecijom homologa receptora vezanih za G protein; ; 2005. ;

Znanstveni skupovi

1. 14.11.2014. -
1st Croatian Virus Workshop Rijeka, RH Član Znanstvenog odbora
2. - 11.11.2012.
3rd Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection Dubrovnik, RH Voditelj sekcije "Emerging Infections in the Region"
3. - 13.5.2005.
8th International symposium on maritime health Rijeka, RH Član Međunarodnog znanstvenog odbora
4. - 28.9.1994.
Mechanisms in local immunity, 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting Opatija, RH Član Lokalnog organizacijskog odbora

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2014. - HIV/AIDS: od dijagnostike do liječenja
Filmska večer u povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a 2014. u organizaciji CroMSIC-a.
Brod Marina, Rijeka
2. 1.1.2009. - HIV/AIDS u Rijeci i Hrvatskoj
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 2009 u organizaciji CroMSIC-a
Znanstveni cafe, Jazz Club Tunel, Rijeka
3. 1.1.2005. - HIV/AIDS-predrasude i istine
Tjedan obilježavanja borbe protiv AIDS-a u organizaciji CroMSIC-a
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - javna tribina
4. 1.11.2004. - Hepatitis C

MUP RH, PU Rijeka
5. 1.1.2004. - HIV i AIDS: kliničko-epidemiološki aspekti
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 2004.
Dom Crvenog križa u Rijeci - javna tribina
6. 1.1.2003. - Krvlju prenosive infekcije: hepatitis B, hepatitis C i HIV

Dom Hrvatskog Crvenog križa u Rijeci - javna tribina
7. 1.1.2002. - Kretanje HIV/AIDS-a u Primorsko-goranskoj županiji-usporedba sa svjetskim trendom
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 2002.
Dom Hrvatskog Crvenog križa u Rijeci - javna tribina
8. 1.1.1999. - Dobrovoljno i besplatno testiranje na HIV uz savjetovanje u Kinici za infektivne bolesti, KBC Rijeka
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1999.
Dom Hrvatskog Crvenog križa u Rijeci- javna tribina
9. 1.1.1998. - Najnoviji edukativni pristup pandemiji AIDS-a i bolestima ovisnosti
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 1998.
Grad Rijeka, Javna tribina-Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke
10. 1.12.1997. - Profilaksa AIDS-a
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
Grad Rijeka, RH; Javna tribina-Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke

Popularizacija znanosti

1. - Besplatno testiranje i savjetovanje o HIV/AIDS-u

Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka

Novinski članci

1. 9.6.2018. - Infektolog razbija mitove: gotovo 90 posto oboljelih od ospica u EU nije bilo cijepljeno
Novi list
Rijeka
2. 6.4.2015. - Gubimo bitku s bakterijskim infekcijama
Novi list
Rijeka
3. 3.3.2012. - Zbog mišje groznice u riječkom KBC-u hospitalizirano pet osoba
Novi list
Rijeka
4. 17.10.2010. - Rano je govoriti o izlječenju od HIV-a
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.1997. - Kontakt emisije (10), trajanja 30 min, o HIV/AIDS-u
Radio Svid
Rijeka
2. - Više nastupa u emisiji Rijeka zdravlja s temama iz infektivnih bolesti (HIV infekcija, virusni hepatitisi, mišja groznica)
Televizija Kanal Ri
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2002. - - Pročelnik
Katedra za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2014. - Predsjednik Odbora
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2007. - - Član
Povjerenstvo za nastavu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2006. - 1.1.2007. - Član
Međufakultetsko povjerenstvo za izradu Kataloga znanja i vještina te Knjižice kliničkih vještina za studente medicine Medicinskih fakulteta u RH
2. 1.1.2005. - 1.1.2007. - Član
Prosudbena skupina za ocjenu prijedloga znanstvenih programa i projekata iz područja biomedicine i zdravstva - 3.04. Istraživanje humanih infektivnih bolesti MZOŠ RH