Prof.dr.sc. Vladimir Mićović dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju

e-pošta : vladimir.micovic@medri.uniri.hr
e-pošta : ravnatelj@zzjzpgz.hr
telefon : 051 334-530
mobitel : 0911431563

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Prof.dr.sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med. 363 10 10

Obrazovanje

1.1.2004. - Područje - Zdravstvena ekologija United Nations Headquarters, World Information Transfer - New York, USA
1.1.2002. - Područje - Ekonomika zdravstva University of York, Centre for Health Economics - York, England
1.1.2001. - 1.1.2002. Poslijediplomski studij Leadership and Management of Health Services Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2001. - Područje - Upravljanje u zdravstvu Observatory Summer School, WHO Regional Office for Europe, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London School of Economics & Political Science - Dubrovnik
10.11.1998. - Doktor nauka Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1996. - Područje - Epidemiologija American Austrian foundation, Salzburg, Austrija
1.1.1996. - Područje - Epidemiologija London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London, Prague, Czech
1.1.1996. - Područje - Zdravstvena ekologija WHO, CRE Copernicus, Budapest, Hungary
21.12.1994. - Magistar znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1991. - 1.1.1993. Poslijediplomski studij iz javnog zdravstva i zdravstvene ekologije Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1989. - 1.1.1990. Poslijediplomski studij: klinička patofiziologija, turistička, pomorska i tropska medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
18.6.1982. - Doktor medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Radno iskustvo

25.10.2016. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000, Rijeka, Hrvatska
1.3.2013. - Docent Pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
10.5.2011. - Redoviti profesor Pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.4.2005. - Izvanredni profesor Pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2002. - Liječnik specijalist Zdravstvene ekologije Ravnatelj, vrsta djelatnosti: Upravljanje u zdravstvu Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.4.2001. - Docent Stručni suradnik, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2000. - Liječnik specijalist Zdravstvene ekologije Vršitelj dužnosti ravnatelja, vrsta djelatnosti: Upravljanje u zdravstvu Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.6.1998. - Viši asistent Stručni suradnik, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1998. - 1.1.2000. Liječnik specijalist Zdravstvene ekologije Voditelj Zdravstveno-ekološke službe, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1997. - 1.1.1998. Asistent Stručni suradnik, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1995. - 1.1.1998. Liječnik specijalist Voditelj Odjela za DDD i ekotoksikologiju, vrsta djelatnosti: Zdravstvena ekologija Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1989. Liječnik suradnik Liječnik, vrsta djelatnosti: Djelatnost socijalne medicine i javnog zdravstva Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1987. Liječnik pripravnik Liječnik, vrsta djelatnosti: Primarna zdravstvena zaštita Opća bolnica Liverpool, Engleska
1.1.1983. - 1.1.1984. Liječnik Liječnik opće prakse, vrsta djelatnosti: Primarna zdravstvena zaštita Dom zdravlja Poreč
1.1.1982. - 1.1.1983. Liječnik Liječnik - stažist, vrsta djelatnosti: Primarna zdravstvena zaštita Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Nagrade i priznanja

Povelja Obrtničke komore Primorsko-goranske županije za posebne uspjehe u unapređivanju i razvoju obrtništva
Zlatna plaketa "Grb Grada Rijeke" povodom neprekinutog 50 godišnjeg izdavanja časopisa "Narodni zdravstveni list" koji pomiče zdrav način života i prevenciju bolesti
Povelja Republike Hrvatske; odluka Predsjednika Republike Stjepana Mesića za promicanje i unapređenje zdravlja putem časopisa "Narodni zdravstveni list"
Priznanje za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom ili organizacijskom unapređenju djelatnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Priznanje za nesebičnu pomoć u ostvarivanju ciljeva i programskih aktivnosti Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

Članstva

20.12.2014. - 20.12.2020. Hrvatska liječnička komora
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
- Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju
- Hrvatska udruga liječnika u javnom zdravstvu
- Global Environmental Network, WHO
- International Society for Environmental Epidemiology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Zdravstvena ekologija
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Osnove javnozdravstvene epidemiološke metodologije
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Stručna praksa
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Prirodni ljekoviti činitelji
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Sustav upravljanja kvalitetom
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Sanitarni nadzor i zakonski propisi
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Medicinski otpad
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Ekološko zbrinjavanje medicinskog otpada
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Epidemiološka istraživanja
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Okoliš i zdravlje
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Epidemiološke metode u javnom zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Prirodni ljekoviti činitelji
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Fizikalni faktori okoliša
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Prirodni ljekoviti činitelji
Stručni studij Sestrinstvo redovni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Prirodni ljekoviti činitelji
Stručni studij Sestrinstvo - izvanredni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Prirodni ljekoviti činitelji
Stručni studij Fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upravljanje rizicima u zdravstvu
Diplomski studij Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Diplomski studij Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

11.5.2011. - Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša
Aleksandar Bulog
Izvandoktorski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, Rijeka
22.1.2009. - Ekotoksikološka karakterizacija sedimenata Riječkog zaljeva upotrebom in vitro biotestova
Luka Traven
Doktorski rad
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, Rijeka
4.7.2008. - Citotoksičnost limfocita u žitelja područja naftne industrije
Aleksandar Bulog
Poslijediplomski znanstveni studij
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
1.1.2006. - Zdravlje i okoliš
Valnea Čikada

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2006. - Kakvoća zraka na području odlagališta otpada "Duplja" Novi Vinodolski
Mihaela Peričić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2006. - Distribucija peludi i stabala na području grada Rijeke
Jelena Margeta

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2006. - Prikaz organizacijske strukture KBC Rijeka
Lana Kuloglić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2004. - Epidemiološko istraživanje morbiditeta salmomeloze između Brodsko-posavske i Primorsko-goranske županije
Darko Budimir

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2004. - Sanitarna kakvoća mora na plažama Opatijsko-liburnijskog i riječkog područja u razdoblju od 2001. - 2003. godine
Ana Škugor

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2004. - Kontrola i evaluacija procesa pročišćavanja otpadnih voda na uređaju u gradu Čakovcu
Marko Klemenčić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2004. - Medicinski otpad
Ana Zulijani

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.1996. - Stanje mikrobiološke čistoće sladoleda na području otoka Cresa i Lošinja
Irena Mihaljević

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.1996. - Mikrobiološka struktura površina i zraka Prve sušačke hrvatske gimnazije
Sanja Đević

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.1996. - Mikrobiološka ispravnost mlijeka i mliječnih proizvoda na području Grada Rijeke, u razdoblju od 1993. do 1995.
Sandra Smajila

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.1991. - Stanje mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet živežnih namirnica
Stipe Karaula


Gostujući nastavnik

1.1.2001. - 1.1.2005. Turizam, zdravlje i ekologija
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu"
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.1993. Opća i primjenjena epidemiologija
Studij medicine rada
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.1993.
Poslijediplomski studij iz Turističke, pomorske i tropske medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2006. - 1.1.2008. TEMPUS projekt - Promocija zdravlja i prevencija bolesti ovisnosti

Financiranje: EU fondovi

Izdavaštvo

1.1.2007. - Okoliš i zdravlje, Socijalna medicina, Mićović V., Jonjić A. i suradnici

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 35-41
1.1.2000. - Okoliš i zdravlje, Uvod u medicinu i socijalna medicina, Mićović V., Jonjić A. i suradnici

Financiranje: Zavod za javno zdravstvo Rijeka, str. 21-27
1.1.1994. - Zdravstveni učinci od onečišćenja zraka, Ekonomski problemi zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Financiranje: Ekonomski fakultet, Rijeka, str. 93-112
1.1.1988. - Zdravlje za sve, Smešny V., Mićović V.

Financiranje: Zavod za zaštitu zdravlja, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Traven Luka, Furlan Nikolina, Cenov Arijana
HIstorical trends (1998 - 2012) of nickel (Ni), copper (Cu) and chromium (Cr) concentrations in marine sediments at four locations in the Northern Adriatic Sea
Marine Pollution Bulletin 98 289-294 - 2015.

2. Uroš M. Gašić; Maja M. Natić; Danijela M. Mišić; Darija V. Lušić; Dušanka M. Milojković-Opsenica; Živoslav Lj. Tešić; Drašen Lušić
Chemical markers for the authentication of unifloral Salvia officinalis L. honey
Journal of food composition and analysis 44 128-133 - 2015.

3. Crvelin G.; Cattunar A.; Micovic V.
Air quality in Veli Lošinj Kvaliteta zraka u Velome Lošinju
Hrvatska - Potencijali za zdravstveni i lječilišni turizam 74-79 - 2014.

4. Štefanac Nadarević V.; Vojniković B.; Mićović V.; Linšak Ž.; Lakošeljac D.; Malatestinić Đ.; Nadarević T.; Sesar Ž.
Epidemiological Study of Visual Functions - Refractive Errors, Macular Degeneration and Glaucoma in Children in the Karst Area of Opatija
Coll. Antropol. 38 1095-1097 - 2014.

5. Ljubotina A.; Mićović V.; Kapović M.; Ljubotina M.; Popović B.; Materljan E.
Perception of Stress, Depression, Hypertension and Myocardial Infarction as Predictors of Adherenece to Hypertension Drug Treatment
Coll. Antropol. 38 1179-1186 - 2014.

6. Cattunar A.; Cvetković B.; Mićović V.
Physical environment factors control and natural remedies Kontrola fizikalnih faktora okoliša i prirodni ljekoviti činitelji
Hrvatska - Potencijali za zdravstveni i lječilišni turizam 23-29 - 2014.

7. Vojniković, Božo; Mićović, Vladimir; Štefanac-Nadarević, Vesna; Malatestinić, Đulija; Glibotić Kresina, Helena; Nadarević, Tin; Peternel, Renata; Kresina, Sandro; Žuža-Zeneral, Iva; Grubešić, Aron;
Refractive Errors in Children of Primorsko-Goranska County–Epidemiological study
Collegium Antropologicum 37 37-39 - 2013.

8. Vojniković, Božo; Mićović, Vladimir; Štefanac-Nadarević, Vesna; Malatestinić, Đulija; Glibotić Kresina, Helena; Nadarević, Tin; Peternel, Renata; Kresina, Sandro; Žuža-Zeneral, Iva; Grubešić, Aron;
Refractive Errors in Children of Primorsko-Goranska County–Epidemiological study
Collegium Antropologicum 37 37-39 - 2013.

9. Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, D; Petković, M;
Clinical significance of determination the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in the urine of patients with colorectal cancer
2nd Meeting of Middle European Societies for Immunology and Allergology - 2013.

10. Lušić, Darija Vukić; Lušić, Dražen; Pešut, Denis; Mićović, Vladimir; Glad, Marin; Bilajac, Lovorka; Peršić, Vesna;
Evaluation of equivalence between different methods for enumeration of fecal indicator bacteria before and after adoption of the new Bathing Water Directive and risk assessment of pollution
Marine pollution bulletin - 2013.

11. Traven, Luka; Mićović, Vladimir; Lušić, Darija Vukić; Smital, Tvrtko;
The responses of the hepatosomatic index (HSI), 7-ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity and glutathione-S-transferase (GST) activity in sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) caged at a polluted site: implications for their use in environmental risk assessment
Environmental monitoring and assessment 1-10 - 2013.

12. Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, D; Petković, M;
Clinical significance of determination the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in the urine of patients with colorectal cancer
2nd Meeting of Middle European Societies for Immunology and Allergology - 2013.

13. Mohorovic, Lucijan; Perry, George; Lavezzi, Anna M; Stifter, Sanja; Malatestinic, Djulija; Micovic, Vladimir; Materljan, Eris; Haller, Herman; Petrovic, Oleg;
Methemoglobin catabolism and Alzheimer's disease
Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 9 P861-P861 - 2013.

14. Traven, Luka; Mićović, Vladimir; Lušić, Darija Vukić; Smital, Tvrtko;
The responses of the hepatosomatic index (HSI), 7-ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity and glutathione-S-transferase (GST) activity in sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) caged at a polluted site: implications for their use in environmental risk assessment
Environmental monitoring and assessment 1-10 - 2013.

15. Brekalo, Zdrinko; Kvesić, Ante; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Bukvić, Nado; Kovačević, MIljenko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
THE INFLUENCE OF ENZYME MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS OF CAROTID ARTERIES
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

16. Brekalo, Zdrinko; Kvesić, Ante; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Bukvić, Nado; Kovačević, MIljenko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
THE INFLUENCE OF ENZYME MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS OF CAROTID ARTERIES
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

17. Mohorovic, Lucijan; Micovic, Vladimir;
The importance of “first-blood circulation stage”, a new insight into the pathogenesis of clinical manifestations of preeclampsia
Advances in Bioscience and Biotechnology 3 945-950 - 2012.

18. Linsak, Zeljko; Tomic Linsak, Dijana; Glad, Marin; Cenov, Arijana; Coklo, Mirna; Coklo, Miran; Manestar, Dubravko; Micovic, Vladimir;
Ecotoxicological Characterization of Marine Sediment in Kostrena Coastal Area
Collegium antropologicum 36 1401-1405 - 2012.

19. Šušnić, Vesna; Sakar, Darko; Šuran, Jelena; Pompe-Gotal, Jelena; Šušnić, Saša; Čoklo, Miran; Teležar, Mirna; Tomić Linšak, Dijana; Mićović, Vladimir; Prevendar Crnić, Andreja;
Residues of Lindane in Adipose Tissue of Lambs and Sheep from Islands Krk and Cres
Collegium Antropologicum 36 647-650 - 2012.

20. Bogović Crnčić, Tatjana; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Štefanac-Nadarević, Vesna; Šutić, Ivana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Clinical significance of NKT cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

21. RICHTER, IVICA; MIĆOVIĆ, VLADIMIR; BULOG, ALEKSANDAR; BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, ZDENKA; ŠTEFANEC-NADAREVIĆ, VESNA; MUHVIĆ, DAMIR; SESAR, ŽELJKO; MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, INES;
The influence of living conditions on the occurrence of symptoms of xerostomia
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

22. Bogović Crnčić, Tatjana; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Štefanac-Nadarević, Vesna; Šutić, Ivana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Clinical significance of NKT cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

23. RICHTER, IVICA; MIĆOVIĆ, VLADIMIR; BULOG, ALEKSANDAR; BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, ZDENKA; ŠTEFANEC-NADAREVIĆ, VESNA; MUHVIĆ, DAMIR; SESAR, ŽELJKO; MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, INES;
The influence of living conditions on the occurrence of symptoms of xerostomia
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

24. Šrut, Maja; Traven, Luka; Štambuk, Anamaria; Kralj, Sonja; Žaja, Roko; Mićović, Vladimir; Klobučar IV, Göran;
Genotoxicity of marine sediments in the fish hepatoma cell line PLHC-1 as assessed by the Comet assay
Toxicology in vitro 25 308-314 - 2011.

25. Kenđel Jovanović, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir; Štefanac Nadarević, Vesna;
Cancer and cardiovascular diseases nutrition knowledge and dietary intake of medical students
Collegium antropologicum 35 765-774 - 2011.

26. Ljubotina, Aleksandar; Materljan, Eris; Mićović, Vladimir; Kapović, Miljenko; Štefanac-Nadarević, Vesna; Ivošević, Dejan;
Perception of arterial hypertension and myocardial infarction in hypertensive and normotensive men and women
Collegium Antropologicum 35 147-153 - 2011.

27. Bulog, Aleksandar; Brčić Karačonji, Irena; Šutić, Ivana; Mićović, Vladimir;
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity after chronic exposure to vapors
Collegium antropologicum 35 61-64 - 2011.

28. Cattunar, Albert; Capak, Krunoslav; Žafran Novak, Jelena; Mićović, Vladimir; Doko-Jelinić, Jagoda; Malatestinić, Đulija;
Monitoring the Presence of Genetically Modified Food on the Market of the Republic of Croatia
Collegium antropologicum 35 1231-1236 - 2011.

29. Tomić Linšak, Dijana; Linšak, Željko; Bešić, Denis; Vojčić, Nina; Teležar, Mirna; Čoklo, Miran; Šušnić, Saša; Mićović, Vladimir;
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Heavy Metals in Kostrena Coastal Area
Collegium Antropologicum 35 1193-1196 - 2011.

30. Mrakovčić-Šutić, Ines; Brekalo, Zdrinko; Kovačević, Miljenko; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
THE INFLUENCE OF ENZYME MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS
Autoimmunity - 2011.

31. Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Šuljić, Petra; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Determination of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the environmental diseases
Collegium antropologicum 35 153-156 - 2011.

32. Vojniković, Božo; Strenja-Linić, Ines; Ivančić, Aldo; Synek, Svatopluk; Mićović, Vladimir; Bajek, Goran;
Amaurosis Fugax is in the First Place, During Attack, Medical Emergency for Ophthalmologist’s Practice
Collegium antropologicum 34 185-189 - 2010.

33. Mićović, Vladimir; Alebić-Juretić, Ana; Matković, Nada; Crvelin, Goran;
Ukupna taložna tvar na području Primorsko-goranske županije u razdoblju 1975.-2008.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 61 37-42 - 2010.

34. Valentić, Damir; Mićović, Vladimir; Kolarić, Branko; Brnčić, Nada; Ljubotina, Aleksandar;
The Role of Air Quality in Perception of Health of the Local Population
Collegium antropologicum 34 113-117 - 2010.

35. Mićović, Vladimir; Alebić-Juretić, Ana; Matković, Nada; Crvelin, Goran;
Dustfall Measurements in Primorsko-Goranska County, 1975-2008
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 61 37-43 - 2010.

36. Šrut, Maja; Štambuk, A; Kralj, S; Klobučar, GIV; Traven, L; Mićović, Vladimir; Žaja, R;
Genotoxicity of marine sediment samples assessed by the Comet assay on PLHC-1 fish hepatoma cell line
Comparative Biochemistry and Physiology-Part A: Molecular & Integrative Physiology 157 S13-S14 - 2010.

37. Vojniković, Božo; Synek, Svatopluk; Mićović, Vladimir; Teležar, Mirna; Linšak, Željko;
Epidemiological Study of Sun Exposure and Visual Field Damage in Children in Primorsko-Goranska County–the Risk Factors of Earlier Development of Macular Degeneration
Collegium antropologicum 34 57-59 - 2010.

38. Mićović, Vladimir; Cattunar, Albert; Stimac, Danijela; Capak, Krunoslav; Stojanovic, Drazen; Jurisic, Davor;
Emerging risk for viral hepatitis A in Croatian adults.
Medicinski glasnik: official publication of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina 7 169 - 2010.

39. Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Kučić, Natalia; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka;
Metallothioneins and heat shock proteins 70 in marine mussels as sensors of environmental pollution in Northern Adriatic Sea
Environmental Toxicology and Pharmacology 28 439-447 - 2009.

40. Mićović, Vladimir; Vojniković, Božo; Bulog, Aleksandar; Čoklo, Miran; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Regulatory T Cells (Tregs) Monitoring in Environmental Diseases
Collegium antropologicum 33 743-746 - 2009.

41. Cattunar, Albert; Mićović, Vladimir; Doko-Jelinić, Jagoda; Čepelak, Radovan; Capak, Krunoslav;
Šezdeseta obljetnica osnutka Balneološko-klimatološkog instituta Hrvatske
Acta Medico-Historica Adriatica 7 101-122 - 2009.

42. Malatestinić, Đulija; Rončević, Nena; Benčević-Striehl, Henrietta; Janković, Suzana; Mićović, Vladimir;
Smoking is the most frequent risk factor for cardiovascular diseases in Croatian Western region: findings of the Croatian health survey 2003
MEDICINSKI GLASNIK 6 218-226 - 2009.

43. Vojniković, Božidar; Mičović, Vladimir; Čoklo, Miran; Vojniković, Davor;
Sun exposure and visual field damage among children on the Adriatic Island Rab–possible initial risk factor in development of age-related macular degeneration
Collegium antropologicum 33 747-749 - 2009.

44. Lušić, Darija Vukić; Peršić, Vesna; Horvatić, Janja; Viličić, Damir; Traven, Luka; Đakovac, Tamara; Mićović, Vladimir;
Assessment of nutrient limitation in Rijeka Bay, NE Adriatic Sea, using miniaturized bioassay
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 358 46-56 - 2008.

45. Mićović, Vladimir; Benčević, Henrietta; Malatestinić, Djulija; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Kendel, Gordana; Štefanac-Nadarević, Vesna;
Inequalities in health related quality of life in Primorsko-goranska County, Croatia. How healthy are people using primary health care?
Collegium antropologicum 32 133-138 - 2008.

46. Traven, Luka; Žaja, Roko; Lončar, Jovica; Smital, Tvrtko; Mićović, Vladimir;
CYP1A induction potential and the concentration of priority pollutants in marine sediment samples–< i> In vitro</i> evaluation using the PLHC-1 fish hepatoma cell line
Toxicology in vitro 22 1648-1656 - 2008.

47. Valentić, Damir; Stojanović, Drazen; Mićović, Vladimir; Vukelić, Mihovil;
Work-related diseases and injuries on an oil rig
International maritime health 56 56-66 - 2005.

48. Valentić, Damir; Stojanović, Drazen; Mićović, Vladimir; Vukelić, Mihovil;
Work-related diseases and injuries on an oil rig
International maritime health 56 56-66 - 2005.

49. Pavlović, Eduard; Vučić, Marija; Marohnić, Đurđica; Peitl, Antun; Matković, Željko; Mićović, Vladimir; Jonjić, Anto;
Moda u odijevanju paranoidnih bolesnika
Medicina 36 9-12 - 2000.

50. STANCˇIc, MARIN F; Miccovic, Vladimir; Potocnjak, Mark;
Hook-rod with pedicle screw fixation for unstable spinal fracture: Technical note
Journal of Neurosurgery: Spine 92 117-121 - 2000.

51. Stancic, Marin F; Burgic, Nijaz; Micovic, Vladimir;
Marinacci communication: Case report
Journal of neurosurgery 92 860-862 - 2000.

52. Stančić, MF; Potočnjak, M; Mićović, V; Krmpotić, A; Mackinnon, SE;
Evaluation of functional nerve recovery shows that allogeneic nerve graft treated with ICAM-1 and LFA-1 mAbs can be good alternative to syngeneic graft
Acta neurochirurgica 141 875-880 - 1999.

53. Stancic, Marin F; Micovic, Vladimir; Potocnjak, Mark;
The anatomy of the Berrettini branch: implications for carpal tunnel release
Journal of neurosurgery 91 1027-1030 - 1999.

54. Stancić, MF; Mićović, V; Potocnjak, M; Draganić, P; Sasso, A; Mackinnon, SE;
The value of an operating microscope in peripheral nerve repair. An experimental study using a rat model of tibial nerve grafting.
International orthopaedics 22 107-110 - 1997.

55. Stancić, MF; Mićović, V; Potocnjak, M; Draganić, P; Sasso, A; Mackinnon, SE;
The value of an operating microscope in peripheral nerve repair. An experimental study using a rat model of tibial nerve grafting.
International orthopaedics 22 107-110 - 1997.

56. Kolic, Zlatko; Micovic, Vladimir; Zamolo, Gordana; Golubovic, Vesna; Uravic, Miljenko; Stancic, Marin F;
The anatomy of the Berrettini branch: implications for endoscopic carpal tunnel release
Neurosurgical Focus 3 E9 - 1997.

57. Stančić, MF; Eškinja, N; Bellinzona, M; Mićović, V; Stošić, A; Tomljanović, Ž;
The role of interfascicular nerve grafting after gunshot wounds
International Orthopaedics 20 87-91 - 1996.

58. Stančić, Martin F; Mićović, Vladimir; Bobinac, Dragica; Starčević, Gordana; Fužinac, Ariana; Tomljanović, Žarko;
Electromyographic evaluation of experimental nerve grafts suggests better recovery with microscope assistance
Pflügers Archiv 431 R285-R286 - 1996.

59. Stančić, Marin; Mićović, Vladimir; Bobinac, Dragica; Starčević, Gordana; Fužinac, Ariana; Tomljanović, Žarko;
Elektomiografska analiza ukazuje na bolji oporavak grafta živca koji se obavlja pomoću mikroskopa
European Journal of Physiology 431 285-286 - 1996.

60. Mićović, V; Stancić, M; Eskina, N; Tomljanović, Z; Stosić, A;
Prognostic validity of different classifications in assessment of war inflicted nerve injury.
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 50 129-132 - 1995.

61. Matković, V; Kontosić, I; Grubisić-Greblo, H; Matković, N; Mićović, V;
The effects of air pollution on ventilatory lung functions.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 46 225 - 1995.

62. Dabo, Jagoda; Stojanović, Dražen; Jonjić, Anto; Mićović, Vladimir;
Risk factors in sexual behaviour of adolescents in Rijeka

63. Richter, I; Vlahinić, S; Mićović, V; Bulog, A; Malatestinić, Đ; Mrakovčić-Šutić, I;
BIOIMPEDANCE EVALUATION OF ORAL MUCOSA CHANGES IN SMOKERS

64. Mićović, Vladimir; Matković, Nada; Matković, Vilma; Jonjić, Anto;
Urban air pollution and it's health consequences in Primorsko-goranska country, Croatia

65. Stojanović, Dražen; Benac, Čedomir; Mićović, Vladimir; Šušnić, Vesna; Pahor, Đana; Ban, Ivica;
Epidemiološka prevencija tijekom građevinskih radova na kanalizaciji riječke tržnice

66. Jugovac, Izabela; Burgić, Nijaz; Mićović, Vladimir; Radolović-Prenc, Lorena; Uravić, Miljenko; Golubović, Vesna; Stančić, Marin F;
Dekompresija karpalnog tunela mikroinvazivnom ili klasičnom tehnikom: Randomizirana kontrolirana studija
is stated in

67. Richter, I; Mićović, V; Bulog, A; Malatestinić, Đ; Kenđel Jovanović, G; Mrakovčić-Šutić, I;
Effect of Psychological factors Anxiety, Neuroticism and Self-esteem on the occurrence of bad oral habits

Pozvana predavanja

1. Mrakovcic-Sutic I., Bulog A., Micovic V.
Immune response in the population of industrial areas at risk Zbornik radova Prvog kongresa hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem.
Zagreb
2. Mrakovcic-Sutic I., Bulog A., Micovic V.
Overexpression of nkt cells increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines in patients with environmental diseases Asthma-New Horizonts in Asthma and COPD Management and Prevention, Vol 10, Supp.1
Moscow, Russia
3. Mićović V., Drobnjak V.
United Nations Headquarters, World Information Transfer, 13th International Conference on Health and Environment. Linking Conflict with Environment & Population, World Ecology Report Vol.16:No 3-4
New York, USA

Kongresna priopćenja

1.
Kotri I., Dobravac D., Šutić I., Pavišić V., Bulog A., Mićović V.
Evaluation of enzymes matrix metalloproteinases-2 and 9 as candidate biomarkers fro protection following anterolateral mini-invasive total hip arthroplasty versus conventional exposure 6rd International congress of Croatian society "Albert Einstein" Opatija, Croatia - 1.1.2014.
2.
Štefanac Nadarević V., Vojniković B., Mićović V., Linšak Ž., Lakošeljac D., Malatestinić Đ., Nadarević T.
Epidemiological study of visual functions-refrective errors, macular degeneration and glaucoma in children in the Karst area of Opatija 6rd International congress of Croatian society "Albert Einstein" Opatija, Croatia - 1.1.2014.
3.
A. Lekic, A. Bulog, V. Micovic, D. Gobic, M. Kovacevic, I. Mrakovcic-Sutic
Matrix-metalloproteinases and regulatory t-cell immunity in atherosclerosis 6rd International congress of Croatian society "Albert Einstein" Opatija, Croatia - 1.1.2014.
4.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Žic, Marta; Lušić, Dražen; Bilajac, Lovorka; Mićović, Vladimir;
Metode određivanja Staphylococcus aureus u bazenima s morskom vodom - 1.1.2013.
5.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Regulatory network of T regulatory cells (Tregs) and NKT cells in environmental diseases - 1.1.2012.
6.
Dražen, Lušić; Vahčić, Nada; Marcazzan, Gian Luigi; Mićović, Vladimir; Vukić Lušić, Darija; Duška, Ćurić; Grillenzoni, Francesca-Vittoria;
Chemical, Sensory and Melissopalynological Features of Croatian Common Sage (Salvia officinalis L.) Honey - 1.1.2012.
7.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
MATRIX METALLOPROTEINASES-9 MONITORING IN ENVIRONMENTAL DISEASES - 1.1.2011.
8.
Vukić Lušić, Darija; Rončević, Dobrica; Ćuzela-Bilać, Dušanka; Lušić, Dražen; Bilajac, Lovorka; Mićović, Vladimir;
Vodoopskrba na području grada Čabra - 1.1.2011.
9.
Vukić Lušić, Darija; Bilajac, Lovorka; Linšak, Željko; Lušić, Dražen; Mićović, Vladimir;
Kakvoća mora na plažama Primorsko-goranske županije u 2011. godini s osvrtom na kratkotrajna zagađenja - 1.1.2011.
10.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines;
COMPLEX INTERACTIONS OF GASEOUS AND PARTICULATE EMISSIONS ON THE IMMUNE STATUS AND CONCENTRATION OF BTEX IN PEOPLE WITH ENVIRONMENTAL DISEASES - 1.1.2011.
11.
Pešut, Denis; Furlan, Nikolina; Vukić Lušić, Darija; Pružinec Popović, Blanka; Mićović, Vladimir;
Ispitivanje kakvoće mora na plažama Primorsko-goranske županije u 2009. i 2010. godini - 1.1.2011.
12.
Vukić Lušić, Darija; Ćuzela-Bilać, Dušanka; Lenac, Danijela; Lušić, Dražen; Linšak, Željko; Mićović, Vladimir;
Zdravstvena ispravnost vode za piće tijekom zamućenja riječkih izvorišta - 1.1.2011.
13.
Lušić, D; Krulec, A; Bilajac, M; Mićović, V; Vukić Lušić, D;
Osvrt na povijesni značaj sanitarnog inženjerstva u Europi - 1.1.2011.
14.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
The analysis of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status in workers occupationally exposed to volatile aromatic hydrocarbons - 1.1.2011.
15.
Cattunar, Albert; Capak, Krunoslav; Mićović, Vladimir;
Javnozdravstveni značaj mediteranske prehrane - 1.1.2010.
16.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V;
Regulatory T cells (Tregs) interplays with NKT cells in the developing of environmental diseases - 1.1.2010.
17.
Lušić, Dražen; Marcazzan, Gian Luigi; Vesna, Tatalović; Vukić Lušić, Darija; Grillenzoni, Francesca-Vittoria; Mićović, Vladimir; Linšak, Željko;
Contribution to Characterization of Croatian Sage Honey and Quality Assessment - 1.1.2010.
18.
Cattunar, Albert; Mićović, Vladimir; Doko Jelinić, Jagoda; Capak, Krunoslav;
Croatian Balneological and Climatological Institute - 1.1.2010.
19.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Industrial Emissions asS Risk Factors for the Development of Environmental Diseases - 1.1.2009.
20.
Cattunar, Albert; Mićović, Vladimir; Doko Jelinić, Jagoda; Capak, Krunoslav; Štimac, Danijela; Stojanović, Dražen;
Medical Waste Management in Primorsko-Goranska County, Croatia - 1.1.2009.
21.
Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines; Malatestinić, Đulija; Barićev-Novaković, Zdenka; Mićović, Vladimir;
Industrial Emissions as Risk Factors for Respiratory and Allergic Effects - 1.1.2008.
22.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Malatestinić, Đulija; Barićev-Novaković, Zdenka;
THE ROLE OF REGULATORY T CELLS (Tregs) IN ENVIRONMENTAL DISEASES - 1.1.2008.
23.
Bulog, A; Mićović, V; Mrakovčić-Šutić, I;
EFFECTOR CHANGES IN IMMUNE CELLS OF PEOPLE SITUATED NEAR GASOLINE INDUSTRY - 1.1.2008.
24.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandra; Mićović, Vladimir;
Cross-talk between regulatory T (Treg) and NKT cells in environmental diseases - 1.1.2008.
25.
Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines;
MODERATE ACTIVITIES OF REGULATORY T (Treg) AND NKT CELLS ON INNATE IMMUNITY IN CHRONIC EXPOSURE TO VAPORS - 1.1.2007.
26.
Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines;
THE ROLE OF CHRONIC EXPOSURE TO GASOLINE AND DIESEL ON CELL MEDIATED IMMUNITY OF PEOPLE SITUATED NEAR GASOLINE INDUSTRY - 1.1.2007.
27.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
Moderating activities of regulatory T (Treg) and NKT cells on innate immunity in chronic exposure to vapors - 1.1.2007.
28.
Bulog, Aleksandar; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Kučić, Natalia; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Mićović, Vladimir;
Metallothioneins and heat shock proteins in marine mussels as biomarkers of environmental pollution - 1.1.2007.
29.
Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir;
The role of chronic exposure to gasoline and diesel on cell mediated immunity of people situated near gasoline industry - 1.1.2007.
30.
Bulog, Aleksandar; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka;
Heat shock proteins and metallothionein expression in tissues of marine mussel Mytilus galloprovincialis as sensors of environmental pollution - 1.1.2007.
31.
Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka;
Chronic exposure to vapors of gasoline and diesel upregulates the metallothionein I and II expression in the olfactory brain of mice - 1.1.2006.
32.
Stojanović, Dražen; Pahor, Đana; Lakošeljac, Danijela; Malatestinić, Đulija; Mićović, Vladimir; Brnčić, Nada;
Virusni hepatitis A na brodu-rizik onesposobljavanja posade - 1.1.2006.
33.
Kendjel, Gordana; Pavičić-Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;
Unos masti, kvaliteta prehrane i rizik kardiovaskularnih bolesti u pomoraca - 1.1.2006.
34.
Mićović, Vladimir; Stojanović, Dražen; Benčević, Henrietta; Bilajac, Lovorka; Babić, Petra;
Microbial contamination of galley: risk for crew and passengers - 1.1.2006.
35.
Traven, Luka; Vukić Lušić, Darija; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
Integrirano biološko i kemijsko praćenje organskog i anorganskog onečišćenja morskog okoliša na području Kvarnerskog zaljeva - 1.1.2006.
36.
Valentić, Damir; Mićović, Vladimir; Stojanović, Dražen; Vukelić, Mihovil;
Injuries and Diseases On an Oil-Rig - 1.1.2005.
37.
Mićović, Vladimir; Valentić, Damir; Stojanović, Dražen;
Traveller's Deep Vein Thrombosis - 1.1.2005.
38.
Mićović, Vladimir; Benčević, Henrietta; Bilajac, Lovorka; Babić, Petra;
Microbial contamination in kitchens of ships in comparison with similar food manufacturing object types on shore - 1.1.2005.
39.
Alebić-Juretić, Ana; Mićović, Vladimir;
Bulk deposition of nitrogen within Kvarner bay area (Croatia), 1984-2003 - 1.1.2004.
40.
Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Grebić, Damir; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka;
Systemic immunotoxicity in mice induced by whole body inhalation exposure to gasoline and diesel exhaust - 1.1.2004.
41.
Jonjić, Anto; Barbir, Ante; Grubišić-Greblo, Hanija; Mićović, Vladimir; Malatestinić, Đulija; Stojanović, Dražen; Milohanić, Anton;
Raširenost pušenja u srednjim medicinskim školama - 1.1.2003.
42.
Mićović, Vladimir; Matković, Nada; Jonjić, Anto;
New requirements for air quality monitoring in Primorsko-goranska county - 1.1.2000.
43.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Mićović, Vladimir; Popović-Pružinec, Branka; Sviderek-Štalekar, Danijela; Rukavina, Tomislav; Gruber, Franjo; Jonjić, Anto;
The prevalence of genital and ocular chlamydial infections in Rijeka area - 1.1.2000.
44.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Mićović, Vladimir; Popović-Pružinec, Branka; Jonjić, Anto; Gruber, Franjo;
Chlamydia trachomatis infections in Rijeka region (Croatia) - 1.1.2000.
45.
Pavlović, Eduard; Vučić, Marija; Pecotić, Jadran; Marohnić, Đurđica; Peitl, Antun; Mićović, Vladimir; Jonjić, Anto;
MALT scores in two groups of schizophrenic patients - 1.1.1999.
46.
Pavlović, Eduard; Vučić, Marija; Jonjić, Anto; Mićović, Vladimir;
Attitude toward sex in schizophrenic patients - 1.1.1997.
47.
Stančić, Marin; Mićović, Vladimir; Stošić, Adalbert; Kolić, Zlatko; Potočnjak, Mark;
Posterior approach circumferential fixation of unstable burst thoracolumbar fracture - 1.1.1997.
48.
Stančić, Marin; Mićović, Vladimir; Stožić, Adalbert; Kolić, Zlatko; Potočnjak, Mark;
The new operative technique for fixation of unstale burst thoracolumbar fractures - 1.1.1997.
49.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity in workers occupationally exposed to volatile aromatic hydrocarbons
50.
Stašić, Nikola; Dabo, Jagoda; Džepina, Marija; Čavlek, Tonka; Tomac, Vanja; Burić-Modričin, Jasna; Roviš, Darko; Mićović, Vladimir;
Reproduktivno zdravlje i neka rizična ponašanja studenata prve godine studija u Rijeci i Zagrebu
51.
Bulog, A; Mićović, V; Mrakovčić-Šutić, I;
CHANGES ON CELL MEDIATED IMMUNITY OF PEOPLE SITUATED NEAR GASOLINE INDUSTRY
52.
Mićović, Vladimir; Pahor, Đana; Milin, Čedomila; Stojanović, Dražen;
Sanitarno inženjerstvo u javnom zdravstvu

Znanstveni projekti

1. 15.7.2015. - 30.6.2016.
Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama: IPA-CLOUD; ; Financiranje iz sredstava Europske teritorijalne suradnje u sklopu programa IPA i Europskog fonda za regionalni razvoj; Odobreno (2015.) 610.631,16 eura;
2. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Education and Culture Tempus "Development of Health Promotion and Drug Prevention Course (HPDP), Tempus programme CD_JEP-41030-2006; Koordinator projekta; ; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Reuse of Industrial Mineral Waste for Waste Treatment and Improvment Of Landfills REINTRO; Suradnik na projektu na Tehničkom fakultetu - Univerzitet Jena, Njemačka; ; ;
4. -
Utjecaj onečišćenja ambijentalnog zraka na specifični pobol pučanstva ugroženih naselja Bakra i Krasice. Strategija razvoja Bakarskog zaljeva, prof.dr.sc. Mladena Črnjara; Koautor projekta; Ministarstvo graditeljstva i zaštite čovjekovog okoliša; ;
5. -
Usporedba metoda za dokazivanje i brojenje E.coli kao parametra fekalnog onečišćenja u morskoj vodi - Hrvatske vode, Komora HUSI, NZZJZ PGŽ, Općina Kostrena; Suradnik na projektu dr.sc. Darije Vukić Lušić; ; ;
6. -
Procjena stupnja trofije primjenom indeksa TRIX, procjena limitacije hranjivih soli na razvoj fitoplanktona te prisutnosti i opsega fekalnog zagađenja u vodi 10 riječkih plaža, Hrvatske vode, Komora HUSI, NZZJZ PGŽ, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek; Suradnik na projektu dr.sc. Darije Vukić Lušić; ; ;
7. -
Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu; Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
8. -
Toksikološki aspekti naftne industrije u Primorsko-goranskoj županiji; Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
9. -
Pušenje duhana i pijenje alkohola - utjecaj na različite organe; Suradnik na projektu prof.dr.sc. Anta Jonjića; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
10. -
Utjecaj na okoliš projekta Družba Adria ugovorenog s JANAF-om i Rudarsko geološko naftnim fakultetom u Zagrebu, Onečišćenje zraka i ocjena mjera predviđenih parcijalnom studijom o atmosferi; Koautor projekta; ; ;
11. -
Ekonomski aspekti zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, s temom: Zdravstveni učinci onečišćenja zraka u Znanstveno-istraživačkom centru, Ekonomskog fakulteta Rijeka; Koautor znanstvenog projekta prof.dr. Ive Žuvele; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.12.2017. - 1.12.2017.
Gordana Kenđel Jovanović; Doktorat Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba; Biomedicina; ;
2. 1.1.2013. -
Aleksandar Bulog; Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, doktorska disertacija, voditelj: Mićović V.; Mrakovčić-Šutić I.; 2013.;
3. 1.1.2011. -
Luka Traven; Ekotoksikološka karakterizacija sedimenata Riječkog zaljeva upotrebom in vitro biotestova; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, doktorska disertacija, voditelj: Mićović V; Smital T.; 2011.;
4. -
Nataša Salać; Doktorat Utjecaj industrijskog zagađenja hlapivim aromatskim ugljikovodicima na respiratorne promjene u ljudi; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo¸, voditelj Aleksandar Bulog; ;
5. -
Marina Vučenović; Doktorat Okolišno zagađenje hlapljivim aromatskim ugljikovodicima kao uzrok enzimatoloških promjena u ljudi; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, voditelj Aleksandar Bulog; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
3th international Congress of Croatian Society "Albert Einstein" Opatija
2. 1.1.2005. -
8th International Symposium on Maritime Health Rijeka
3. 1.1.2003. -
1. Croatian congress on preventive medicine and health promotion with international participation Zagreb
4. - 23.5.2015.
6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatske vode na investicijskom valu Opatija, Croatia član znanstveno-stručnog odbora

Uredništva časopisa

1. - Narodni zdravstveni list, stručni časopis, dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture, član Redakcijskog savjeta

Recenzije

1. 2014. Socijalna komponenta zdravstvene zaštite Labina - višestoljetna bitna sastavnica zdravstvenog i općeg napretka
2. 2014. Hrvatska - Potencijali za zdravstveni i lječilišni turizam
3. 2008. Medicinska informatika
4. 2003. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti

Stručna djelatnost