Karmen Lončarek

Medicinski fakultet Katedra za oftalmologiju
Medicinski fakultet Katedra za oftalmologiju

e-pošta : karmen.loncarek@uniri.hr

Karmen Lončarek

Obrazovanje

20.12.2016. - Redoviti profesor Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2011. - Izvanredni profesor Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1982. - 6.7.1987. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 22.11.1996. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Disertacija "Funkcionalno testiranje oftalmičkog sliva u dijabetičara sa i bez dijabetičke retinopatije" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 15.3.1991. Magistar znanosti Poslijediplomski studij Klinička patofiziologija. Magistarski rad "Kongenitalne malformacije mrtvorođenih plodova 20-37. tjedna gestacije" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doktor optometrist Poslijediplomski studij Optometrija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Specijalist oftalmolog Specijalizacija oftalmologije KBC Rijeka/KBC Zagreb
- Viši asistent Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Klinički menadžer Stručni poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu" Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Docent Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Postdoktorant Doktorski studij (predmeti iz javnog zdravstva) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Fellow Postgraduate Program of Public Health and Injury Prevention College of Public Health, University of Iowa, Iowa City, IA, USA

Radno iskustvo

- Liječnik na radu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Liječnik na radu Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Specijalizant Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Specijalist oftalmolog Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Pročelnik odjela Odjel za polikliničko-konzilijarnu djelatnost Klinike za oftalmologiju, KBC Rijeka
- Koordinator za medicinske poslove lokaliteta Rijeka KBC Rijeka
- V.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu i nadzor Organiziranje kliničkog rada i upravljanje kvalitetom (rad u punom radnom vremenu) KBC Rijeka
- Direktor za medicinska pitanja hospicija u osnivanju "Marija Krucifiksa Kozulić" Organiziranje stacionarne palijativne skrbi u prvom hrvatskom hospiciju Caritas Riječke nadbiskupije
- V.d. pročelnika Zavoda za palijativnu medicinu Ustrojavanje prvog takvog zavoda u Hrvatskoj KBC Rijeka
- Koordinator projekta Koordiniranje projekta "Bolnica prijatelj palijative" Ministarstvo zdravlja RH
- Voditelj Centra za palijativnu skrb Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- V.d. pročelnika Zavoda za palijativnu medicinu Ustrojavanje prvog takvog zavoda u Hrvatskoj KBC Rijeka
- Voditelj Centra za palijativnu skrb Ustrojavanje prvog takvog centra u Hrvatskoj fokusiranog isključivo na palijativnu skrb Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Oftalmologija
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik, voditelj
Norma sati:
- Oftalmologija
Sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Oftalmologija
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
suradnik
Norma sati:
- Pretilost
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Organ vida
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Dijabetes i oko
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kliničko upravljanje
Međunarodni studij menadžmenta u zdravstvu/eadership and Management of Health Services
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
- Planiranje i organizacija te rukovođenje kvalitetom u sustavu zdravstva
Poslijediplomski studij Javno zdravstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
- Palijativna skrb u onkoloških bolesnika
Poslijediplomski specijalistički studij Internistička onkologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Ginekološka onkologija
Poslijediplomski specijalistički studij Ginekologija i opstetricija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Uvođenje registra velikih očnih ozljeda
Mira Buljan
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Čimbenici rizika za razvoj dijabetičke retinopatije
Maja Car
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prevencija dijabetičke retinopatije u riječkoj regiji
Renata Volkmer
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prva iskustva sa uvođenjem nadzora nad povredama u Rijeci
Ita Margitić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Očno bankarstvo i transplantacija rožnice
Dragana Krbavac
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Očni poremećaji kod bolesnika nakon transplantacije bubrega
Vanja Hlača
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kvaliteta retrospektivnih podataka o očnim ozljedama na Klinici za oftalmologiju KBC Rijeka
Sanja Kukavica
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Računalna aplikacija za sestrinsku trijažu
Branimir Maslać

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Crveno oko
Ana Nadenić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Komplikacije nošenja kontaktnih leća
Vedrana Teskera
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kongenitalni glaukom
Marija Milušić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Registar očnih ozljeda u Rijeci
Rejhana Sijamhodžić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Palijativna skrb u zajednici
Jelena Markanović
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vertikalna i horizontalna signalizacija u KBC Rijeka
Vedrana Prlić
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Diferencijalna dijagnostika ispada vidnoga polja
Maja Pešut
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Osnivanje trauma registra u Primorsko-goranskoj županiji
Arbnore Hamiti
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Arhitektonske barijere u KBC Rijeka
Karlo Pavletić
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prioritizacija kod operacije katarakte
Iva Lovrić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Financijska analiza santitetskog prijevoza štićenika doma za starije i nemoćne osobe Kantrida u KBC Rijeka
Marijana Koščić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zadovoljstvo pacijenata u Centru za hitnu medicinu
Jasna Sjauš
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Organiziranje centra za preoperativnu obradu
Miodrag Radoš
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Potrebe medicinske skrbi u domu za starije i nemoćne osobe „Kantrida“
Lara Buršić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Aleksandar Džakula, Rafaela Tripalo, Dorja Vočanec, Dagmar Radin, Karmen Lončarek
Are Andrija Štampar’s principles gone – forever and ever?
Croatian Medical Journal 58 372-6 - 2017. http://www.cmj.hr/2017/58/5/29094816.htm

Q2

2. Josipa Kern, Biserka Bergman Marković, Predrag Pale, Inge Heim, Božica Trnka, Goranka Rafaj, Karmen Lončarek, Kristina Fišter, Miroslav Mađarić, Đuro Deželić, Vesna Ilakovac, Marijan Erceg, Ivan Pristaš, Anamarija Margan Šulc, Silvije Vuletić,
Smjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa
Acta medica Croatica 71 79-93 - 2017. http://hrcak.srce.hr/file/274474

Q4

3. Džakula, Aleksandar ; Sagan, Anna ; Pavić, Nika ; Lončarek, Karmen ;
Health Systems in Transition - Croatia Health System Review 2014
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=709586

4. Sambunjak, Dario ; Džakula, Aleksandar ; Bilas, Vlatka ; Erceg, Marijan ; Prenđa Trupec, Tatjana ; Pulanić, Dražen ; Lončarek, Karmen ; Brborović, Ognjen ; Čivljak, Marta ; Polašek, Ozren ; Franc, Sanja ; Pajić, Vanja
National Health Care Strategy 2012.-2020.
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=711048

5. Duletic-Nacinovic, Antica ; Stifter, Sanja ; Marijic, Blazen ; Miletic, Damir ; Loncarek, Karmen ; Manestar, Darko ; Jonjic, Nives
Dacryocystitis provoked by recurrence of extramedullary plasmacytoma of the orbit: a case report
Tumori 96 164-167 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=464675

WOS

6. Štalekar, Hrvoje; Lončarek, Karmen; Kovačević, Miljenko;
Intra-abdominal migration of a Kirschner wire
Wiener klinische Wochenschrift 122 140-140 - 2010.

7. Lončarek, Karmen
Asymptotic medicine
Croatian Medical Journal 50 83-86 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419356

WOS

8. Brajac, Ines ; Kaštelan, Marija ; Prpić-Massari, Larisa ; Periša, Darinka ; Lončarek, Karmen ; Malnar-Dragojević, Danijela
Melanocyte as a possible key cell in the pathogenesis of psoriasis vulgaris
Medical Hypotheses 73 254-256 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395941

WOS

9. Petrović, Oleg; Prodan, Mirko; Lončarek, Karmen; Zaputović, Sanja; Sindik, Nebojša;
MYOPIA AND DELIVERY. Should mode of delivery be influenced by moderate and high myopia?
Gynaecologia et Perinatologia 18 13-16 - 2009.

10. Lončarek, Karmen;
Surfing, Diving, and Epistemological Pleasure
Croatian medical journal 50 416 - 2009.

11. Lončarek, Karmen;
Revolution or Reformation
Croatian medical journal 50 195 - 2009.

12. Lončarek, Karmen;
Happy New fear: New Disease of the year
Croatian medical journal 50 332 - 2009.

13. Lončarek, Karmen
Health of the Health System : Pilot, Swiss cheese, and cash machine
Croatian medical journal 49 689-692 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419373

WOS

14. Lončarek, Karmen
Health of the Health System : Take a look inside your eye
Croatian medical journal 49 861-862 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419361

WOS

15. Lončarek, Karmen;
How to say “thanks” in Phoenician
Croatian medical journal 49 441 - 2008.

16. Lončarek, Karmen;
Who is the king?
Croatian medical journal 49 128 - 2008.

17. Lončarek, Karmen;
Blessed Be Ignorance and Healthy Skepticism
Croatian medical journal 49 279 - 2008.

18. Lončarek, Karmen;
When You Hear the Whistle Blow
Croatian medical journal 49 570 - 2008.

19. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Štalekar, Hrvoje
Subtenonijalna primjena triamcinolona kod neovaskularnog oblika senilne makularne degeneracije
Acta Medica Croatica 61 391-393 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339798

20. Brajac, Ines ; Lončarek, Karmen ; Kaštelan, Marija ; Manestar-Blažić, Teo
From Shape to Pathogenesis: Fractal Formation of Lichen Planus
Dermatology (Basel) 215 269-270 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337065

WOS

21. Brajac, Ines ; Lončarek, Karmen ; Stojnić-Soša, Liliana ; Gruber, Franjo
Delayed onset of warts over tattoo mark provoked by sunburn
Journal of the European Academy of Dermatology and Venerelogy 19 247-248 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385399

WOS

22. Lončarek, Karmen ; Petriček, Igor ; Brajac, Ines ; Filipović, Tatjana ; Vatavuk, Z. ; Štalekar, Hrvoje
Quality of screening for diabetic retinopathy in the Rijeka region of Croatia
Collegium Antropologicum 29 107-110 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385711

WOS

23. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Petriček, Igor ; Štalekar, Hrvoje ; Cerovski, Branimir ; Pokupec, Rajko
Epidemiology of monosymptomatic optic neuritis in Rijeka County, Croatia: meteorological aspects
Collegium Antropologicum 29 309-313 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385709

WOS

24. Filipović, Tatjana; Gržetić, Renata; Merlak, Maja; Lončarek, Karmen;
Complications after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocular lens implantation
Collegium antropologicum 29 37-40 - 2005.

25. Lončarek, Karmen ; Petrović, Oleg ; Brajac, Ines
Myopia and operative delivery in Croatia
International Journal of Gynecology & Obstetrics 85 287-288 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385391

26. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Filipović, Tatjana ; Čaljkusić-Mance, Tea ; Štalekar, Hrvoje
Cost of treating preventable minor ocular injuries in Rijeka, Croatia
Croatian Medical Journal 45 314-317 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385326

WOS

27. Brajac, Ines ; Stojnić-Soša, Liliana ; Prpić, Larisa ; Lončarek, Karmen ; Gruber, Franjo
Die Epidemiologie der Microsporum canis-Infektionen in der Region Rijeka, Kroatien
Mycoses 47 222-226 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385252

WOS

28. Brajac, Ines ; Bilić-Zulle, Lidija ; Tkalčić, Mladenka ; Lončarek, Karmen ; Gruber, Franjo
Acne vulgaris: myths and misconceptions among patients and family physicians
Patient education and counseling 54 21-25 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=203689

WOS

29. Stalekar, Hrvoje ; Fučkar, Željko ; Ekl, Darko ; Šustić, Alan ; Lončarek, Karmen ; Ledić, Darko
Odnos primarne i sekunadrane rekonstrukcije rane u Gustilo tip III otvorenih prijeloma tibije ; studija od 35 slučajeva.
Croatian Medical Journal 44 746-755 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=229806

30. Loncarek, Karmen; Mustac, Elvira; Frkovic, Aleksandra; Prodan, Mirko;
Prevalence of anencephaly in the region of Rijeka, Croatia
European journal of epidemiology 17 241-244 - 2001.

31.
Lončarek K. Sports medicine update. Scand J Med Sci Sports. 2002 Oct;12(5):323

32.
Lončarek K, Filipović T. Sever-Prebelić M. Brajac I. Intraocular pressure in multiple myeloma: A study of 23 cases. SOE 2003: XIV Congress of the european society of ophthalmology. 2003; 233-236

33.
Filipović T, Lončarek K. Brajac I. Štalekar H. Epidemiology of monosymptomatic optic neuritis in Rijeka County, Croatia. SOE 2003: XIV Congress of the european society of ophthalmology. 2003; 379-383.

34.
Kovačević D, Lončarek K. [Long-term results of argon laser retinal photocoagulation for retinal ruptures] Acta Med Croatica. 2006;60(2):149-52.

35.
Zeidler F, Lončarek K. History of the Emergency Department at the Clinical Hospital Center of Rijeka. Medicina Fluminensis. 2013; 49(4):437-441.

36.
Štalekar H, Fučkar Ž, Ekl T, Cicvarić T, Šustić A, Lončarek K. The importance of the curved incision, minimal ostheosynthesis with external fixation, tension free sutures and split skin graftihg in the patients with closed tibial fractures and soft tissue injury. European Journal of Trauma 2002; 28(Suppl 1): 92.

37.
Lončarek K, Vojniković B, Oguić S, Butorac V. Choroid circulation in diabetic patients. XIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1996. Monduzzi Editore, 1996;1:285-287.

38.
Vojniković B, Oguić S, Lončarek K, Butorac V. Twenty years of clinical experience in glaucoma surgery procedure in infants and children. XIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1996. Monduzzi Editore, 1996;1:559-561.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Karmen Lončarek
Fenomenologija profesije javno zdravstvo
Palijativa Silvije Vuletić, Josipa Kern, Aleksandar Džakula, Maja Lang Morović, Maja Miloš Silvije Vuletić, vlastita naklada Zagreb - 2017.
2. Autor
Džakula A, Sagan A, Pavić N, Lončarek K, Sekelj-Kauzlarić K
Croatia: Health system review
Health Systems in Transition, 2014; 16(3): 1–162 Copenhagen - 2014. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/252533/HiT-Croatia.pdf?ua=1
3.
Sambunjak, Dario; Džakula, Aleksandar; Bilas, Vlatka; Erceg, Marijan; Prenđa Trupec, Tatjana; Pulanić, Dražen; Lončarek, Karmen; Brborović, Ognjen; Čivljak, Marta; Polašek, Ozren; Franc, Sanja; Pajić, Vanja
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske - 2012.
4.
Sambunjak, Dario; Džakula, Aleksandar; Bilas, Vlatka; Erceg, Marijan; Prenđa Trupec, Tatjana; Pulanić, Dražen; Lončarek, Karmen; Brborović, Ognjen; Čivljak, Marta; Polašek, Ozren; Franc, Sanja; Pajić, Vanja
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske - 2012.
5.

Lončarek K. Problemi u bolničkim službama naručivanja. U: Vuletić S (ur.). Qualia javnog zdravstva. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 2013; 217-223. ISBN 978-953-6255-55-9
6.

Lončarek K. Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb. Zagreb: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2015. ISBN 978-953-56800-7-9
7.

Lončarek K, Džakula A. Palijativna skrb. U: Šogorić S (ur.). Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada, 2016; 99-118. ISBN 978-953-176-739-2
8.

Lončarek K. Krema protiv smrti i druge priče. Split, Kultura & Rasvjeta, 2007. 1-154. ISBN 978-953-7075-26-2

Kongresna priopćenja

1.
Jakljević, Tomislav; Tomulić, Vjekoslav; Hauser, Goran; Markić, Dean; Zeidler, Fred; Radin-Mačukat, Indira; Lončarek, Karmen;
Ottawa ankle rules: can we spend less money by using clinical algorithm

Znanstveni projekti

1. -
Odrednice jednakosti i pravičnosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj; Istraživač; Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; ; Šifra projekta: 005-1080315-0303.Šifra projekta: 005-1080315-0303

Znanstveni skupovi

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. -
21. -
22. -
23. -
24. -
25. -
26. -
27. -
28. -
29. -
30. -
31. -
32. -
33. -
5th Slovenian Congress of Ophthalmology with international participation, Ljubljana, June 2004.
34. -
35. -
36. -
37. -
38. -
39. -
40. -
41. -
42. -
43. -
44. -
45. -
46. -
47. -
48. -
49. -
50. -
51. -
52. -
6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Primošten, May 2006.
53. -
6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Primošten, May 2006.
54. -
55. -
56. -
57. -
Pomoćnik tajnika organizacijskog odbora
58. -
Član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2017. šimunković, Gordana; Miloš, Maja; Lončarek, Karmen. 19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse.. JAHR – EUROPEAN JOURNAL OF BIOETHICS. 8 (2017) , 15; 113-119.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 7.3.2017. - 7.3.2017. imunković, Gordana; Miloš, Maja; Lončarek, Karmen. 19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse.. // JAHR – EUROPEAN JOURNAL OF BIOETHICS. 8 (2017) , 15; 113-119.; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Član Povjerenstva Ministarstva zdravlja za palijativnu skrb
  Stručni suradnik, projektni koordinator
2.
-
Član Koordinacijskog odbora za izradu Strategije razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj 2012.-2020.
Ministarstvo zdravlja RH   Koordiniranje izrade dokumenta
3.
-
Član Povjerenstva za praćenje provedbe Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.
Ministarstvo zdravlja RH   Terenski operativac
4.
-
Voditelj Projektnog tima za razvoj sustava palijativne skrbi na području Primorsko – goranske županije za razdoblje 2015. – 2016. godine
Primorsko-goranska županija   Upravljanje izradom strateških dokumenata, izrada operativnih dokumenata, implementacija i praćenje

Javno djelovanje

Intervjui

1. 5.11.2017. - Riječki Kafić smrti: Na ovom mjestu Riječani uz kavu i kolačiće razgovaraju o - smrti
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Rijecki-Kafic-smrti-Na-ovom-mjestu-Rijecani-uz-kavu-i-kolacice-razgovaraju-o-smrti
2. 3.11.2017. - Ordinacija nije leno pa da se nasljeđuje
Novosti
3. 13.10.2017. - Nove antisocijalne stranputice hrvatske zdravstvene politike
Deutsche Welle
http://www.dw.com/hr/nove-antisocijalne-stranputice-hrvatske-zdravstvene-politike/a-40936212
4. 6.3.2017. - Zdravstvo i jedinstvo
Novosti
http://www.portalnovosti.com/zdravstvo-i-jedinstvo
5. 6.9.2016. - Tim stručnjaka za Index analizira zdravstvene programe stranaka - evo kako su ih ocijenili i čiji je najbolji
Index.hr
http://www.index.hr/mame/clanak/tim-strucnjaka-za-index-analizira-zdravstvene-programe-stranaka--evo-kako-su-ih-ocijenili-i-ciji-je-najbolji/917453.aspx

Novinski članci

1. 21.8.2014. - Student koji kaže ping
Školegijum, Sarajevo, BiH
http://www.skolegijum.ba/tekst/index/466
2. 30.10.2011. - Tko ne glasa taj je biomasa: Očekuju nas godine političke nestabilnosti
Novi list
3. 17.6.2011. - Zašto bolnica nije dobro mjesto za umiranje
H-alter
4. 9.11.2009. - O jalu i dogovorenim pobjedama
H-alter
5. 6.10.2009. - Gdje su Iliri? (Izvještaj o stanju nacije)
Novi list
6. 16.9.2009. - Uzalud vam trud, lingvisti
Novi list
7. 13.8.2009. - Država traži svoje građane. Ogled o beznađu (po motivima prepiske s Romanom Bolkovićem)
Novi list
8. 20.7.2009. - Misa za jajnu stanicu
Novi list
9. 6.5.2009. - Nova bolest godine
Novi list
http://www.h-alter.org/vijesti/nova-bolest-godine
10. 30.3.2009. - Centriranje zdravstva
Novi list
11. 11.3.2009. - Kaos u sistemu, sistem u kaosu
Novi list
12. 20.6.2008. - Gulag u dvoje
Feral Tribune
13. 6.6.2008. - Pohvala pesimizmu
Feral Tribune
14. 25.4.2008. - Pivski flašizam
Feral Tribune
15. 21.3.2008. - Akademski mazohizam
Feral Tribune
http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/download/943/903
16. 8.2.2008. - Rurbano nasilje
Feral Tribune
17. 21.12.2007. - Boliš dakle jesam
Feral Tribune
18. 30.11.2007. - Gnoza i dijagnoza
Feral Tribune
19. 16.11.2007. - Smijehom protiv prehlade
Feral Tribune
20. 5.10.2007. - Hipokratova kletva
Feral Tribune
21. 24.8.2007. - Dokaži da si umoran!
Feral Tribune
22. 3.8.2007. - Sat fašizmu - sloboda vremenu!
Feral Tribune
23. 13.7.2007. - Kad budu boljeli gradovi
Feral Tribune
24. 1.6.2007. - Treba nam japanski vrt!
Feral Tribune
25. 16.3.2007. - Draga, kliknuo sam djecu!
Feral Tribune
26. 15.12.2006. - Sretna nova trgovina!
Feral Tribune
27. 1.12.2006. - Latinski s izgovorom
Feral Tribune
28. 24.11.2006. - Skalpel u čvrstoj ruci
Feral Tribune
29. 17.11.2006. - Reži me muški!
Feral Tribune
30. 10.11.2006. - Javnost protiv bolesti zdravstva
Feral Tribune
31. 13.10.2006. - Tablete i salvete
Feral Tribune
32. 29.9.2006. - Zlatne žile mita
Feral Tribune
33. 22.9.2006. - Glavarina u torbi
Feral Tribune
34. 15.9.2006. - Plati pa se pati!
Feral Tribune
35. 25.8.2006. - Sustav pred praznim zrcalom
Feral Tribune
36. 21.7.2006. - Kad liječnici utihnu
Feral Tribune
37. 2.6.2006. - Operacijska sudnica
Feral Tribune
38. 14.4.2006. - Terapija u sudnici
Feral Tribune
39. 24.3.2006. - Agresija obilja
Feral Tribune
40. 24.2.2006. - Robno roblje
Feral Tribune
41. 30.12.2005. - Bolnički feudalizam
Feral Tribune
42. 23.12.2005. - Cjepivo protiv MMF-a
Feral Tribune
43. 2.12.2005. - Rebro za autostopere
Feral Tribune
44. 4.11.2005. - Katran i perje
Feral Tribune
45. 21.10.2005. - Otmica Zeusa
Feral Tribune
46. 5.8.2005. - Sustav je bolestan!
Feral Tribune
47. 29.7.2005. - U zdravu tijelu zdrav zloduh
Feral Tribune
48. 24.6.2005. - Kanibalizam na recept
Feral Tribune
49. 10.6.2005. - Bolest u hodnicima
Feral Tribune
50. 27.5.2005. - Odjeli za intenzivnu smrt
Feral Tribune
51. 20.5.2005. - Porod u porodici
Feral Tribune
52. 15.4.2005. - Društvo s dijagnozom
Feral Tribune
53. 8.4.2005. - Bolest u tranzitu
Feral Tribune
54. 1.4.2005. - Sadržaj ili reforma
Feral Tribune
55. 25.3.2005. - Jurišna farmacija
Feral Tribune
56. 4.3.2005. - Štrajk opće prakse
Feral Tribune
57. 11.2.2005. - Teror seksperata
Feral Tribune
58. 14.1.2005. - Radni spol
Feral Tribune
59. 24.12.2004. - Uzgajanje ekstrema
Feral Tribune
60. 17.12.2004. - Lanac brze pohote
Feral Tribune
61. 3.12.2004. - Krznava bajka
Feral Tribune
62. 19.11.2004. - Udri djecu na veselje
Feral Tribune
63. 29.10.2004. - Bombe djetinjstva
Feral Tribune
64. 3.9.2004. - Na oštrici djetinjstva
Feral Tribune
65. 13.8.2004. - Alica u zemlji udesa
Feral Tribune
66. 23.7.2004. - Vozi i pusti umrijeti
Feral Tribune
67. 16.7.2004. - Reklama je pola zdravlja
Feral Tribune
68. 2.7.2004. - Zdravo, manijo...
Feral Tribune
69. 18.6.2004. - Država je maćeha!
Feral Tribune
70. 28.5.2004. - Gay i pakao
Feral Tribune
71. 7.5.2004. - Industrija bolesti
Feral Tribune
72. 23.4.2004. - Biti ili sličiti?
Feral Tribune
73. 2.4.2004. - Krema protiv smrti
Feral Tribune
74. 26.3.2004. - Debeli i smršavi
Feral Tribune
75. 12.3.2004. - Vitamin beeee...
Feral Tribune
76. 22.11.2003. - Tamni predmet žudnje
Feral Tribune
77. 4.10.2003. - Povrati, pa glasaj!
Feral Tribune
78. 28.6.2003. - Zdravstvo na aparatima
Feral Tribune

Medijski nastupi

1. 8.2.2017. - Neka bude volja moja
HTV3
https://hrti.hrt.hr/video/show/3153667/a-forum-neka-bude-volja-moja

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Pročelnik Katedre za oftalmologiju
Medicinski fakultet