Karmen Lončarek

Medicinski fakultet Katedra za oftalmologiju
Medicinski fakultet Katedra za oftalmologiju

e-pošta : karmen.loncarek@uniri.hr

Karmen Lončarek


Obrazovanje

20.12.2016. - Redoviti profesor Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2011. - Izvanredni profesor Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1982. - 6.7.1987. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 22.11.1996. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Disertacija "Funkcionalno testiranje oftalmičkog sliva u dijabetičara sa i bez dijabetičke retinopatije" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 15.3.1991. Magistar znanosti Poslijediplomski studij Klinička patofiziologija. Magistarski rad "Kongenitalne malformacije mrtvorođenih plodova 20-37. tjedna gestacije" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doktor optometrist Poslijediplomski studij Optometrija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Specijalist oftalmolog Specijalizacija oftalmologije KBC Rijeka/KBC Zagreb
- Viši asistent Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Klinički menadžer Stručni poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu" Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Docent Katedra za oftalmologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Postdoktorant Doktorski studij (predmeti iz javnog zdravstva) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Fellow Postgraduate Program of Public Health and Injury Prevention College of Public Health, University of Iowa, Iowa City, IA, USA

Radno iskustvo

- Liječnik na radu Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Liječnik na radu Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Specijalizant Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Specijalist oftalmolog Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
- Pročelnik odjela Odjel za polikliničko-konzilijarnu djelatnost Klinike za oftalmologiju, KBC Rijeka
- Koordinator za medicinske poslove lokaliteta Rijeka KBC Rijeka
- V.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu i nadzor Organiziranje kliničkog rada i upravljanje kvalitetom (rad u punom radnom vremenu) KBC Rijeka
- Direktor za medicinska pitanja hospicija u osnivanju "Marija Krucifiksa Kozulić" Organiziranje stacionarne palijativne skrbi u prvom hrvatskom hospiciju Caritas Riječke nadbiskupije
- V.d. pročelnika Centra za palijativnu medicinu Ustrojavanje prvog takvog centra u Hrvatskoj KBC Rijeka
- Koordinator projekta Koordiniranje projekta "Bolnica prijatelj palijative" Ministarstvo zdravlja RH
- V.d. pročelnika Zavoda za palijativnu medicinu Ustrojavanje prvog takvog zavoda u Hrvatskoj KBC Rijeka
- Voditelj Centra za palijativnu skrb Ustrojavanje prvog takvog centra u Hrvatskoj fokusiranog isključivo na palijativnu skrb Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

17.2.2018. - Dijetoterapija i klinička prehrana 2
Sveučilišni diplomski studij Kliničkog nutricionizma
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
27.11.2017. - Kvaliteta života hematoloških i onkoloških bolesnika
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Oftalmologija
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik, voditelj
Norma sati:
- Oftalmologija
Sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Oftalmologija
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Pretilost
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Organ vida
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Dijabetes i oko
Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kliničko upravljanje
Međunarodni studij menadžmenta u zdravstvu/eadership and Management of Health Services
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
- Planiranje i organizacija te rukovođenje kvalitetom u sustavu zdravstva
Poslijediplomski studij Javno zdravstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
- Palijativna skrb u onkoloških bolesnika
Poslijediplomski specijalistički studij Internistička onkologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Ginekološka onkologija
Poslijediplomski specijalistički studij Ginekologija i opstetricija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

18.6.2018. - 18.6.2018. Terapijski profil palijativnih pacijenata pri otpustu s hospitalizacije iz KBC rijeka
Luka Vranić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Uvođenje registra velikih očnih ozljeda
Mira Buljan
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Čimbenici rizika za razvoj dijabetičke retinopatije
Maja Car
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prevencija dijabetičke retinopatije u riječkoj regiji
Renata Volkmer
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prva iskustva sa uvođenjem nadzora nad povredama u Rijeci
Ita Margitić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Očno bankarstvo i transplantacija rožnice
Dragana Krbavac
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Očni poremećaji kod bolesnika nakon transplantacije bubrega
Vanja Hlača
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kvaliteta retrospektivnih podataka o očnim ozljedama na Klinici za oftalmologiju KBC Rijeka
Sanja Kukavica
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Računalna aplikacija za sestrinsku trijažu
Branimir Maslać

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Crveno oko
Ana Nadenić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Komplikacije nošenja kontaktnih leća
Vedrana Teskera
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kongenitalni glaukom
Marija Milušić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Registar očnih ozljeda u Rijeci
Rejhana Sijamhodžić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Palijativna skrb u zajednici
Jelena Markanović
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vertikalna i horizontalna signalizacija u KBC Rijeka
Vedrana Prlić
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Diferencijalna dijagnostika ispada vidnoga polja
Maja Pešut
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Osnivanje trauma registra u Primorsko-goranskoj županiji
Arbnore Hamiti
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Arhitektonske barijere u KBC Rijeka
Karlo Pavletić
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prioritizacija kod operacije katarakte
Iva Lovrić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Financijska analiza santitetskog prijevoza štićenika doma za starije i nemoćne osobe Kantrida u KBC Rijeka
Marijana Koščić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zadovoljstvo pacijenata u Centru za hitnu medicinu
Jasna Sjauš
Diplomski sveučilišni studij organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Organiziranje centra za preoperativnu obradu
Miodrag Radoš
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Potrebe medicinske skrbi u domu za starije i nemoćne osobe „Kantrida“
Lara Buršić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uvođenje sustava palijativne skrbi u rad odjela za intenzivno liječenje
Vesna Grubješić
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment u sestrinstvu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Prepoznavanje palijativnih pacijenata u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
Zoran Vuković
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment u sestrinstvu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dorja Vočanec, Aleksandar Džakula, Karmen Lončarek, Maja Vajagić
Using public health competences in establishing clinical palliative care: Dorja Vocanec
European Journal of Public Health 28 cky214. 233 - 2018.

Q1

2. Aleksandar Džakula, Ana Jerončić, Karmen Lončarek, Dorja Vočanec, Tea Lujo, Livia Puljak, Katarina Gvozdanović, Maja Banadinović, Tihana Kuljiš, Damir Ivanković, Nataša Janev Holcer
Policy coil - new tool for era of digital decision making: Aleksandar Dzakula
European Journal of Public Health 28 cky218.011 - 2018.

Q1

3. Lončarek Karmen, Brumini Diego
Palijativna skrb u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji o pacijentima s malignim bolestima probavnoga trakta
Medix 24 147-153 - 2018. https://www.medix.hr/pdf.php?p=palijativna-skrb-u-primorsko-goranskoj-i-istarskoj-zupaniji-o-pacijentima-s-malignim-bolestima-probavnoga-trakta

4. Karmen Lončarek, Aleksandar Džakula, Renata Marđetko, Anna Sagan
Origins and effects of the 2014–2016 national strategy for palliative care in Croatia
Health Policy 122 808-814 - 2018. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.07.011

Q1

5. Aleksandar Džakula, Rafaela Tripalo, Dorja Vočanec, Dagmar Radin, Karmen Lončarek
Are Andrija Štampar’s principles gone – forever and ever?
Croatian Medical Journal 58 372-6 - 2017. http://www.cmj.hr/2017/58/5/29094816.htm

Q2

6. Josipa Kern, Biserka Bergman Marković, Predrag Pale, Inge Heim, Božica Trnka, Goranka Rafaj, Karmen Lončarek, Kristina Fišter, Miroslav Mađarić, Đuro Deželić, Vesna Ilakovac, Marijan Erceg, Ivan Pristaš, Anamarija Margan Šulc, Silvije Vuletić
Smjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa
Acta medica Croatica 71 79-93 - 2017. http://hrcak.srce.hr/file/274474

Q4

7. Džakula, Aleksandar ; Sagan, Anna ; Pavić, Nika ; Lončarek, Karmen ;
Health Systems in Transition - Croatia Health System Review 2014
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=709586

8. Sambunjak, Dario ; Džakula, Aleksandar ; Bilas, Vlatka ; Erceg, Marijan ; Prenđa Trupec, Tatjana ; Pulanić, Dražen ; Lončarek, Karmen ; Brborović, Ognjen ; Čivljak, Marta ; Polašek, Ozren ; Franc, Sanja ; Pajić, Vanja
National Health Care Strategy 2012.-2020.
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=711048

9. Duletic-Nacinovic, Antica ; Stifter, Sanja ; Marijic, Blazen ; Miletic, Damir ; Loncarek, Karmen ; Manestar, Darko ; Jonjic, Nives
Dacryocystitis provoked by recurrence of extramedullary plasmacytoma of the orbit: a case report
Tumori 96 164-167 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=464675

WOS

10. Štalekar, Hrvoje; Lončarek, Karmen; Kovačević, Miljenko;
Intra-abdominal migration of a Kirschner wire
Wiener klinische Wochenschrift 122 140-140 - 2010.

11. Lončarek, Karmen
Asymptotic medicine
Croatian Medical Journal 50 83-86 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419356

WOS

12. Brajac, Ines ; Kaštelan, Marija ; Prpić-Massari, Larisa ; Periša, Darinka ; Lončarek, Karmen ; Malnar-Dragojević, Danijela
Melanocyte as a possible key cell in the pathogenesis of psoriasis vulgaris
Medical Hypotheses 73 254-256 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395941

WOS

13. Petrović, Oleg; Prodan, Mirko; Lončarek, Karmen; Zaputović, Sanja; Sindik, Nebojša;
MYOPIA AND DELIVERY. Should mode of delivery be influenced by moderate and high myopia?
Gynaecologia et Perinatologia 18 13-16 - 2009.

14. Lončarek, Karmen;
Surfing, Diving, and Epistemological Pleasure
Croatian medical journal 50 416 - 2009.

15. Lončarek, Karmen;
Revolution or Reformation
Croatian medical journal 50 195 - 2009.

16. Lončarek, Karmen;
Happy New fear: New Disease of the year
Croatian medical journal 50 332 - 2009.

17. Lončarek, Karmen
Health of the Health System : Pilot, Swiss cheese, and cash machine
Croatian medical journal 49 689-692 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419373

WOS

18. Lončarek, Karmen
Health of the Health System : Take a look inside your eye
Croatian medical journal 49 861-862 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419361

WOS

19. Lončarek, Karmen;
How to say “thanks” in Phoenician
Croatian medical journal 49 441 - 2008.

20. Lončarek, Karmen;
Who is the king?
Croatian medical journal 49 128 - 2008.

21. Lončarek, Karmen;
Blessed Be Ignorance and Healthy Skepticism
Croatian medical journal 49 279 - 2008.

22. Lončarek, Karmen;
When You Hear the Whistle Blow
Croatian medical journal 49 570 - 2008.

23. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Štalekar, Hrvoje
Subtenonijalna primjena triamcinolona kod neovaskularnog oblika senilne makularne degeneracije
Acta Medica Croatica 61 391-393 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339798

24. Brajac, Ines ; Lončarek, Karmen ; Kaštelan, Marija ; Manestar-Blažić, Teo
From Shape to Pathogenesis: Fractal Formation of Lichen Planus
Dermatology (Basel) 215 269-270 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337065

WOS

25. Brajac, Ines ; Lončarek, Karmen ; Stojnić-Soša, Liliana ; Gruber, Franjo
Delayed onset of warts over tattoo mark provoked by sunburn
Journal of the European Academy of Dermatology and Venerelogy 19 247-248 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385399

WOS

26. Lončarek, Karmen ; Petriček, Igor ; Brajac, Ines ; Filipović, Tatjana ; Vatavuk, Z. ; Štalekar, Hrvoje
Quality of screening for diabetic retinopathy in the Rijeka region of Croatia
Collegium Antropologicum 29 107-110 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385711

WOS

27. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Petriček, Igor ; Štalekar, Hrvoje ; Cerovski, Branimir ; Pokupec, Rajko
Epidemiology of monosymptomatic optic neuritis in Rijeka County, Croatia: meteorological aspects
Collegium Antropologicum 29 309-313 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385709

WOS

28. Filipović, Tatjana; Gržetić, Renata; Merlak, Maja; Lončarek, Karmen;
Complications after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocular lens implantation
Collegium antropologicum 29 37-40 - 2005.

29. Lončarek, Karmen ; Petrović, Oleg ; Brajac, Ines
Myopia and operative delivery in Croatia
International Journal of Gynecology & Obstetrics 85 287-288 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385391

30. Lončarek, Karmen ; Brajac, Ines ; Filipović, Tatjana ; Čaljkusić-Mance, Tea ; Štalekar, Hrvoje
Cost of treating preventable minor ocular injuries in Rijeka, Croatia
Croatian Medical Journal 45 314-317 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385326

WOS

31. Brajac, Ines ; Stojnić-Soša, Liliana ; Prpić, Larisa ; Lončarek, Karmen ; Gruber, Franjo
Die Epidemiologie der Microsporum canis-Infektionen in der Region Rijeka, Kroatien
Mycoses 47 222-226 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385252

WOS

32. Brajac, Ines ; Bilić-Zulle, Lidija ; Tkalčić, Mladenka ; Lončarek, Karmen ; Gruber, Franjo
Acne vulgaris: myths and misconceptions among patients and family physicians
Patient education and counseling 54 21-25 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=203689

WOS

33. Stalekar, Hrvoje ; Fučkar, Željko ; Ekl, Darko ; Šustić, Alan ; Lončarek, Karmen ; Ledić, Darko
Odnos primarne i sekunadrane rekonstrukcije rane u Gustilo tip III otvorenih prijeloma tibije ; studija od 35 slučajeva.
Croatian Medical Journal 44 746-755 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=229806

34. Loncarek, Karmen; Mustac, Elvira; Frkovic, Aleksandra; Prodan, Mirko;
Prevalence of anencephaly in the region of Rijeka, Croatia
European journal of epidemiology 17 241-244 - 2001.

35.
Lončarek K. Sports medicine update. Scand J Med Sci Sports. 2002 Oct;12(5):323

36.
Lončarek K, Filipović T. Sever-Prebelić M. Brajac I. Intraocular pressure in multiple myeloma: A study of 23 cases. SOE 2003: XIV Congress of the european society of ophthalmology. 2003; 233-236

37.
Filipović T, Lončarek K. Brajac I. Štalekar H. Epidemiology of monosymptomatic optic neuritis in Rijeka County, Croatia. SOE 2003: XIV Congress of the european society of ophthalmology. 2003; 379-383.

38.
Kovačević D, Lončarek K. [Long-term results of argon laser retinal photocoagulation for retinal ruptures] Acta Med Croatica. 2006;60(2):149-52.

39.
Zeidler F, Lončarek K. History of the Emergency Department at the Clinical Hospital Center of Rijeka. Medicina Fluminensis. 2013; 49(4):437-441.

40.
Štalekar H, Fučkar Ž, Ekl T, Cicvarić T, Šustić A, Lončarek K. The importance of the curved incision, minimal ostheosynthesis with external fixation, tension free sutures and split skin graftihg in the patients with closed tibial fractures and soft tissue injury. European Journal of Trauma 2002; 28(Suppl 1): 92.

41.
Lončarek K, Vojniković B, Oguić S, Butorac V. Choroid circulation in diabetic patients. XIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1996. Monduzzi Editore, 1996;1:285-287.

42.
Vojniković B, Oguić S, Lončarek K, Butorac V. Twenty years of clinical experience in glaucoma surgery procedure in infants and children. XIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Hungary, Budapest, June 1996. Monduzzi Editore, 1996;1:559-561.

Znanstvene knjige

1. Autor
Aleksandar Džakula, Karmen Lončarek, Dagmar Radin
Interregnum u zdravstvu
Ana Kuharić Fakutet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2018. https://www.fpzg.unizg.hr/_download/repository/Dzakula%2C_Loncarek%2C_Radin_-_Interregnum_u_zdravstvu.pdf
2. Autor poglavlja u knjizi
Karmen Lončarek
Fenomenologija profesije javno zdravstvo
Palijativa Silvije Vuletić, Josipa Kern, Aleksandar Džakula, Maja Lang Morović, Maja Miloš Silvije Vuletić, vlastita naklada Zagreb - 2017.
3. Autor poglavlja u knjizi

Voluntary health insurance in Europe: Country experience
Sagan, Anna ; Thomson, Sarah European Observatory on Health Systems and Policies Copenhagen (Denmark) - 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/whohps42/pdf/
4. Autor
Lončarek, Karmen;
Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb
- 2015.
5. Autor
Džakula A, Sagan A, Pavić N, Lončarek K, Sekelj-Kauzlarić K
Croatia: Health system review
Health Systems in Transition, 2014; 16(3): 1–162 Copenhagen - 2014. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/252533/HiT-Croatia.pdf?ua=1
6.
Sambunjak, Dario; Džakula, Aleksandar; Bilas, Vlatka; Erceg, Marijan; Prenđa Trupec, Tatjana; Pulanić, Dražen; Lončarek, Karmen; Brborović, Ognjen; Čivljak, Marta; Polašek, Ozren; Franc, Sanja; Pajić, Vanja
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske - 2012.
7.
Sambunjak, Dario; Džakula, Aleksandar; Bilas, Vlatka; Erceg, Marijan; Prenđa Trupec, Tatjana; Pulanić, Dražen; Lončarek, Karmen; Brborović, Ognjen; Čivljak, Marta; Polašek, Ozren; Franc, Sanja; Pajić, Vanja
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske - 2012.
8.

Lončarek K. Problemi u bolničkim službama naručivanja. U: Vuletić S (ur.). Qualia javnog zdravstva. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 2013; 217-223. ISBN 978-953-6255-55-9
9.

Lončarek K. Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb. Zagreb: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2015. ISBN 978-953-56800-7-9
10.

Lončarek K, Džakula A. Palijativna skrb. U: Šogorić S (ur.). Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada, 2016; 99-118. ISBN 978-953-176-739-2
11. Autor
Karmen Lončarek
Krema protiv smrti i druge priče. Split, Kultura & Rasvjeta, 2007. 1-154. ISBN 978-953-7075-26-2

Pozvana predavanja

1. Karmen Lončarek, Diego Brumini, Božidar Kandžija, Lidija Gović-Golčić
Palijativna skrb u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji
Pula, "Gastroenterologija u obiteljskoj medicini" - 25.3.2018.
2. Lončarek Karmen
Palijativna skb u kliničkoj ustanovi
Slavonski Brod - 5.5.2017.

Kongresna priopćenja

1.
Gvozdanović Katarina, Vranić Luka, Galkovski Adam, Lončarek Karmen
Medication choices in palliative patients – less is more oralna prezentacija 6. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik - 6.4.2019. https://www.researchgate.net/publication/332446215_Medication_choices_in_palliative_patients_less_is_more
2.
Lončarek Karmen
Biološki testament u teoriji oralno 19. riječki dani bioetike - Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse Rijeka - 12.5.2017.
3.
Lončarek Karmen.
Bolnica i PZZ: kako komuniciramo o palijativnom pacijentu? oralno 20.11.2014. 23.11.2014. Renesansa primarne zaštite Opatija - 23.11.2014.
4.
Lončarek K, Sijamhodžić-Sulić R.
Registar očnih ozljeda u Rijeci: prvi rezultati. oralno 10. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva. Vodice, svibanj 2010. 1.5.2010. Vodice - 1.5.2010.
5.
Lončarek K.
Eye Injury Registry in Rijeka, Croatia. Occupational and Environmental Health and Injury Prevention Summer Institute “Public Health and the Built Environment”, June  2009. 1.6.2009. Cluj-Napoca, Rumunjska - 1.6.2009.
6.
Lončarek K, Sijamhodžić R, Car M, Benčević-Striehl H, Kovačević D.
Epidemiologija očnih ozljeda u riječkoj regiji: prospektivno istraživanje. 9. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva. Opatija, svibanj 2009. 1.5.2009. oralno Opatija - 1.5.2009.
7.
Lončarek K, Sijamhodžić R, Zeidler F, Kovačević D.
Oftalmologija na hrvatskoj Wikipediji. 9. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva. Opatija, svibanj 2009. 1.5.2009. oralno Opatija - 1.5.2009.
8.
Lončarek K, Mikuličić M, Mišljenović T, Novkovski-Dabeska D, Kovačević D, Jurišić-Eržen D, Čaljkušić-Mance T.
Patient awareness of diabetic retinopathy. 7th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Split, May 2007. 1.5.2007. oralno Split - 1.5.2007.
9.
Lončarek K, Mikuličić M, Mišljenović T, Čaljkušić-Mance T, Novkovski-Dabeska D.
Comparison of values of intraocular pressure measured with pneumotonometer «Kowa KP500» and Schiotz tonometer. 1.5.2006. 6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Primošten, May 2006. Primošten - 1.5.2006.
10.
Mikuličić M, Lončarek K, Čaljkušić-Mance T, Mišljenović T, Novkovski-Dabeska D.
Chlamydial conjunctivitis: study on 100 consecutive cases. 1.5.2006. 6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Primošten, May 2006. Primošten - 1.5.2006.
11.
Lončarek K, Kovačević D, Mišljenović T, Mikuličić M, Čaljkušić-Mance T, Novkovski-Dabeska D, Vojčić D, Kožar Z, Smrkinić T.
Age profile of patients having cataract surgery between 1985 and 2005. 6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with Inter 1.5.2006. 6th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Primošten, May 2006. oralno Primošten - 1.5.2006.
12.
Lončarek K, Mance T, Kovačević D, Filipović T, Volkmer R, Burger R.
Prevalence and causes of blindness in region of Rijeka. I International South-East European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, June 2004. 30.6.2004. Sarajevo, BiH - 30.6.2004.
13.
Lončarek K.
“Oftalmobaza” – Free Software Application for Ophthalmic Office. I International South-East European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, June 2004. 30.6.2004. Sarajevo, BiH - 30.6.2004.
14.
Kovačević D, Valković A, Lončarek K.
Phaco + PC IOL + pars plana vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy with cataract. I International South-East European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, June 2004. 30.6.2004. Sarajevo, BiH - 30.6.2004.
15.
Lončarek K.
Subtenonial application of triamcinolone-acetonide: first 50 cases. I International South-East European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, June 2004. 30.6.2004. Sarajevo, BiH - 30.6.2004.
16.
Petriček I, Petriček G, Bradić M, Ribarić-Klarić L, Pokupec R, Lončarek K.
Belo:rdeče oko – primerjava prevalence vnetij sprednjega očesnega segmenta v ambulantah družinskih zdravnikov in oftalmologov. 5th Slovenian Congress of Ophthalmology with international participation, Ljubljana, June 2004. 1.6.2004. Ljubljana, Slovenija - 1.6.2004.
17.
Lončarek K, Čaljkušić-Mance T, Kovačević D, Filipović T, Volkmer R, Burger R.
Prevalenca in vzroki slepote na reškem področju. 5th Slovenian Congress of Ophthalmology with international participation, Ljubljana, June 2004. 1.6.2004. Ljubljana, Slovenija - 1.6.2004.
18.
Lončarek K.
“Oftalmobaza” – brezplačni program za oftalmološko ambulanto. 5th Slovenian Congress of Ophthalmology with international participation, Ljubljana, June 2004. 1.6.2004. Ljubljana, Slovenija - 1.6.2004.
19.
Kovačević D, Lončarek K.
Dolgoročni izidi fotokoagulacije mrežničnih raztrganin z argonskim laserjem (ALFK). 5th Slovenian Congress of Ophthalmology with international participation, Ljubljana, June 2004. 1.6.2004. Ljubljana, Slovenija - 1.6.2004.
20.
Lončarek K, Čaljkušić-Mance T.
Subtenonial application of triamcinolone-acetonide: first 60 cases. 4th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. Opatija - 1.5.2004.
21.
Petriček I, Cerovski B, Pokupec R, Petriček G, Lončarek K.
Electrodiagnostics in neuroophthalmology. 4th Congress of Croatia Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. 4th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. Opatija - 1.5.2004.
22.
Lončarek K, Kovačević D, Filipović T.
Ocular Changes as the First Signs of Hematologic Disease: Review of Ten Cases. 4th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. Opatija - 1.5.2004.
23.
Filipović T, Gržetić R, Merlak M, Lončarek K.
Complications after primary and secondary transsclerall sutured posterior chamber intraocular lens implantation. 4th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. Opatija - 1.5.2004.
24.
Kovačević D, Lončarek K, Valković A.
Small incision phaco surgery in high miopic eyes with continous anterior chamber infusion. 4th Congress of Croatian Ophthalmological Society with International Participation. Opatija, May 2004. 1.5.2004. Opatija - 1.5.2004.
25.
Costs and Prevention of Minor Ocular Injuries in Rijeka, Croatia: One-Year Prospective Study
Lončarek Karmen, Filipović Tatjana, Čaljkušić-Mance Tea, Vatavuk Zoran, Štalekar Hrvoje, Brajac Ines oralna prezentacija 1st Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion with International Participation. Zagreb - 29.11.2003.
26.
Quality of screening for diabetic retinopathy in region of Rijeka, Croatia
Lončarek Karmen, Filipović Tatjana, Brajac Ines, Štalekar Hrvoje, Petriček Igor, Vatavuk Zoran, Car Maja oralna prezentacija 1st Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion with International Participation. Zagreb - 27.11.2003.
27.
Injury Surveillance in Rijeka: First Results
Zeidler Fred, Benčević Henrietta, Lončarek, Karmen, Vignjević Tatjana, Vico Maša, Margitić Margerita oralna prezentacija 1st Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion with International Participation. Zagreb - 27.11.2003.
28.
Lončarek K, Filipović T, Čaljkušić – Mance T, Petriček I, Štalekar H.
Minor ocular injuries in Rijeka: epidemiology and prevention. 3rd Congress of Croatia Ophthalmological Society with International Participation. Rovinj, svibanj 2003. 1.5.2003. Rovinj - 1.5.2003.
29.
Filipović T, Lončarek K, Vatavuk Z, Štalekar H.
“Ocular Trauma Classification Group" classification: importance and uses. 3rd Congress of Croatia Ophthalmological Society with International Participation. Rovinj, svibanj 2003. 1.5.2003. Rovinj - 1.5.2003.
30.
Gabrovec B, Stojšić-Terlević G, Lončarek K, Čaljkušić–Mance T.
Trichinellosis epidemy in Istria 2002: ophthalmic aspect. 3rd Congress of Croatia Ophthalmological Society with International Participation. Rovinj, svibanj 2003. 1.5.2003. Rovinj - 1.5.2003.
31.
Jakljević, Tomislav; Tomulić, Vjekoslav; Hauser, Goran; Markić, Dean; Zeidler, Fred; Radin-Mačukat, Indira; Lončarek, Karmen;
Ottawa ankle rules: can we spend less money by using clinical algorithm oralna prezentacija 2nd Mediterranean Emergency Medicine Congress 2003 Stresa, Italija - 1.1.2003.
32.
Lončarek K, Filipović T, Čaljkušić-Mance T, Petriček I, Brajac I, Štalekar H.
Minor ocular injuries in Rijeka: epidemiology and prevention. Vision 2020, Tuzla 2003. 1.1.2003. Tuzla, BiH - 1.1.2003.
33.
Lončarek K, Filipović T, Kovačević D, Valković A.
Očne bolesti i carski rez. 8. godišnji sastanak Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar 16.-17. svibnja 2002. 16.5.2002. 17.5.2002. Zadar - 17.5.2002.
34.
Kovačević D, Valković A, Lončarek K.
Regmatogeno odignuće mrežnice-komplikacija CMV retinitisa. 8. godišnji sastanak Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar 16.-17. svibnja 2002. 16.5.2002. 17.5.2002. Zadar - 17.5.2002.
35.
Lončarek K, Filipović T, Sever-Prebelić M, Host I.
Ocular changes in multiple myeloma. 27. Simpozij oftalmologa Hrvatske i Slovenije, Zadar, svibanj 2002. 1.5.2002. Zadar - 1.5.2002.
36.
Filipović T, Lončarek K.
Računalna grafika u nastavi oftalmologije: crveno-zelene stereografije. 27. Simpozij oftalmologa Hrvatske i Slovenije, Zadar, svibanj 2002. 1.5.2002. Zadar - 1.5.2002.
37.
Lončarek K, Filipović T.
Monosimptomatički optički neuritis u regionu Rijeke - Hrvatska. 2. kongres oftalmologa Federacije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, travanj 2002. 1.4.2002. Sarajevo, BiH - 1.4.2002.
38.
Lončarek K, Filipović T, Petrović O, Prodan M, Petriček I, Vatavuk Z.
Myopia and Operative Pregnancy Termination: Surgical Overtreatment. XXVI International Meeting of Ophthalmology Alps-Adria. Italija, Trst, studeni 2001. 1.11.2001. Trst, Italija - 1.11.2001.
39.
Ragus M, Stiglmayer N, Lončarek K.
Serious side effects of retrobulbar ethanol injection (case report). 25th International Congress of Ophthalmology Alps-Adria, listopad 2001. 1.10.2001. Ljubljana, Slovenija - 1.10.2001.
40.
Ragus M, Lončarek K.
Conjunctivopexy for subconjunctival orbital fat prolapse (own method). poster 25th International Congress of Ophthalmology Alps-Adria, Slovenija, Ljubljana, October 2001. 1.10.2001. Ljubljana, Slovenija - 1.10.2001.
41.
Lončarek K.
Optic neuritis in region of Rijeka, Croatia. XIII Congress of European Socioety of Ophthalmology. Turska, Istanbul - 1.6.2001.
42.
Lončarek K.
"Oftalmobaza" - računalna aplikacija za oftalmološku kartoteku. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftalmološkog društva s me?unarodnim sudjelovanjem. Plitvice - 1.5.2001.
43.
Lončarek K.
Oftalmološka edukacija na internetu. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftalmološkog društva s me?unarodnim sudjelovanjem, svibanj, Plitvice, 2001. 1.9.2001. 7. Godišnji sastanak hrvatskog oftalmološkog društva s me?unarodnim sudjelovanjem. Plitvice - 1.5.2001.
44.
Lončarek K, Baričević-Mavrinac D, Njirić S.
Monosymptomatic optic neuritis in region of Rijeka, Croatia. oralna prezentacija The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 2000. Opatija - 1.10.2000.
45.
Lončarek K, Sever-Prebelić M, Host I.
Ocular changes in multiple myeloma. oralna prezentacija The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 2000. Opatija - 1.10.2000.
46.
Vojniković B, Lončarek K, Baričević-Mavrinac D, Bedenicki I.
Age and sex differences of ocular biometry. poster The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 2000. Opatija - 1.10.2000.
47.
Vojniković B, Lončarek K.
Primary open angle glaucoma and diabetes mellitus. oralna prezentacija The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 2000. Opatija - 1.10.2000.
48.
Vojniković B, Budiselić B, Lončarek K, Lovasić F.
Sex differences of orbital dimensions. poster The XXIV International Millennium Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 2000. Opatija - 1.10.2000.
49.
Lončarek K, Mustač E, Frković A.
Anencephaly in the region of Rijeka, Croatia. oralna prezentacija XXII Alpe Adria Meeting of Perinatal Medicine (XIV Congress), Čakovec, September 2000. 1.9.2000. Čakovec - 29.9.2000.
50.
Lončarek K, Njirić S, Vojniković B.
Unusual case of fast progressing retinal ischaemia in diabetic retinopathy. poster XII Congress of European Society of Ophthalmology. Stockholm, Švedska - 29.6.1999.
51.
Vojniković B, Njirić S, Lončarek K.
Three generations pedigree in congenital glaucoma. poster XII Congress of European Society of Ophthalmology. Stockholm, Švedska - 29.6.1999.
52.
Vojniković B, Smrkinić T, Lončarek K, Oguić S, Gržetić R.
Eye donor card. oralna prezentacija XI. Conference of the European Eye Bank Association, Zagreb, Croatia  January 15-17, 1999 Zagreb - 15.1.1999.
53.
Lončarek K, Sever-Prebilić M.
Ocular manifestations in a case of complicated multiple myeloma. oralna prezentacija 21st International Congress of Ophthalmology Alps-Adria, Austria, Graz, October 1998 Graz, Austrija - 1.10.1996.
54.
Kovačević D, Lončarek K.
Diabetic retinopathy in adolescence. oralna prezentacija 20. International Congress Alpe-Adria, Slovenija, Bled, rujan 1996. Bled, Slovenija - 1.9.1996.
55.
Butorac V, Lončarek K, Vojniković B.
Poslijeoperacijski rezidualni astigmatizam u tretmanu katarakte. oralna prezentacija Prvi hrvatski oftalmološki kongres. Čakovec - 8.6.1996.
56.
Vojniković B, Sefić M, Lončarek K, Primc-Lukanović K.
Drusae disci nervi optici kao sindromno oboljenje. oralna prezentacija 2. godišnji sastanak Hrvatskog oftalmološkog društava. Bjelovar - 27.5.1996.
57.
Lončarek K, Vojniković B, Butorac V.
Hemodinamičke promjene u dijabetičara sa i bez dijabetičke retinopatije. oralna prezentacija Četvrti godišnji sastanak hrvatskoga oftalmološkog društva. Split - 1.1.1996.
58.
Vojniković B, Oguić S, Alpeza Z, Lončarek K.
Korelacija aksijalne duljine bulbusa sa dubinom prednje sobice u zdravih osoba i glaukomskih bolesnika. oralna prezentacija 22. sastanak oftalmologa Slovenije i Hrvatske. Maribor, Slovenija - 1.10.1995.
59.
Vojniković B, Lončarek K, Oguić S, Ragus M, Kalanj S.
Biometric calculation of the IOL position before and after implantation. oralna prezentacija 19th International Congress of Ophthalmology Alps-Adria, Italy, Trieste, September 1995. Trst, Italija - 1.9.1995.
60.
Vojniković B, Oguić S, Alpeza Z, Lončarek K.
Kriterij rane dijagnostike i indikacije za operacijski tretman kongenitalnog glaukoma u djece. oralna prezentacija 2. godišnji sastanak Hrvatskog oftalmološkog društava. Pula - 20.5.1995.
61.
Vojniković B, Lončarek K, Weiner-Črnja M.
Analysis of Traube-Hering's vawes during tonography and ocular pletismography. oralna prezentacija 18th International Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 1994. Opatija - 1.10.1994.
62.
Vojniković B, Lončarek K, Weiner-Črnja M.
Corneal sensibility disorders in diabetics. oralna prezentacija 18th International Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 1994. Opatija - 1.10.1994.
63.
Vojniković B, Weiner-Črnja M, Lončarek K.
Why is medial cerebral artery circulation commonly disordered in diabetics. oralna prezentacija 18th International Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 1994. Opatija - 1.10.1994.
64.
Weiner-Črnja M, Vojniković B, Lončarek K.
Analysis of trancranial doppler (TCD) findings in diabetics. oralna prezentacija 18th International Congress of Ophthalmology, Alps-Adria Community, Opatija, October 1994. Opatija - 1.10.1994.
65.
Bobinac D, Lučin K, Fužinac A, Lončarek K.
Položaj izlazišta bubrežnih arterija na opsegu aorte. oralna prezentacija XXI Kongres anatoma Jugoslavije, Opatija, listopad 1990. 1.10.1990. Opatija - 1.10.1990.
66.
Krstulja M, Lončarek K.
A model for morphometric study of glioblastoma. oralna prezentacija 11. jugoslovanski stereološki kolokvij, Ljubljana, lipanj 1986, Jugoslovanska stereologija, vol.5, 1, str.37, 1986. 1.6.1986. Ljubljana, Slovenija - 1.1.1986.

Znanstveni projekti

1. -
Odrednice jednakosti i pravičnosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj; Istraživač; Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; ; Šifra projekta: 005-1080315-0303.Šifra projekta: 005-1080315-0303

Znanstveni skupovi

1. 1.10.2000. -
Član organizacijskog odbora
2. 1.10.1994. -
Pomoćnik tajnika organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2017. šimunković, Gordana; Miloš, Maja; Lončarek, Karmen. 19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse.. JAHR – EUROPEAN JOURNAL OF BIOETHICS. 8 (2017) , 15; 113-119.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 7.3.2017. - 7.3.2017. imunković, Gordana; Miloš, Maja; Lončarek, Karmen. 19. riječki dani bioetike na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse.. // JAHR – EUROPEAN JOURNAL OF BIOETHICS. 8 (2017) , 15; 113-119.; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Član Povjerenstva Ministarstva zdravlja za palijativnu skrb
  Stručni suradnik, projektni koordinator
2.
-
Član Koordinacijskog odbora za izradu Strategije razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj 2012.-2020.
Ministarstvo zdravlja RH   Koordiniranje izrade dokumenta
3.
-
Član Povjerenstva za praćenje provedbe Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.
Ministarstvo zdravlja RH   Terenski operativac
4.
-
Voditelj Projektnog tima za razvoj sustava palijativne skrbi na području Primorsko – goranske županije za razdoblje 2015. – 2016. godine
Primorsko-goranska županija   Upravljanje izradom strateških dokumenata, izrada operativnih dokumenata, implementacija i praćenje

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 21.5.2018. - Zdravstvo u Hrvatskoj: turisti važniji od domaćih?

http://www.dw.com/hr/zdravstvo-u-hrvatskoj-turisti-va%C5%BEniji-od-doma%C4%87ih/a-43842602

Intervjui

1. 4.9.2018. - KARMEN LONČAREK Kad smrt postane neizbježna, najvažnije je ublažiti patnju
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/KARMEN-LONCAREK-Kad-smrt-postane-neizbjezna-najvaznije-je-ublaziti-patnju
2. 5.11.2017. - Riječki Kafić smrti: Na ovom mjestu Riječani uz kavu i kolačiće razgovaraju o - smrti
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Rijecki-Kafic-smrti-Na-ovom-mjestu-Rijecani-uz-kavu-i-kolacice-razgovaraju-o-smrti
3. 3.11.2017. - KARMEN LONČAREK: Ordinacija nije leno pa da se nasljeđuje
Novosti
https://www.portalnovosti.com/karmen-loncarek-ordinacija-nije-leno-pa-da-se-nasljedjuje
4. 13.10.2017. - Nove antisocijalne stranputice hrvatske zdravstvene politike
Deutsche Welle
http://www.dw.com/hr/nove-antisocijalne-stranputice-hrvatske-zdravstvene-politike/a-40936212
5. 6.3.2017. - Zdravstvo i jedinstvo
Novosti
http://www.portalnovosti.com/zdravstvo-i-jedinstvo
6. 6.9.2016. - Tim stručnjaka za Index analizira zdravstvene programe stranaka - evo kako su ih ocijenili i čiji je najbolji
Index.hr
http://www.index.hr/mame/clanak/tim-strucnjaka-za-index-analizira-zdravstvene-programe-stranaka--evo-kako-su-ih-ocijenili-i-ciji-je-najbolji/917453.aspx

Novinski članci

1. 21.8.2014. - Student koji kaže ping
Školegijum, Sarajevo, BiH
http://www.skolegijum.ba/tekst/index/466
2. 30.10.2011. - Tko ne glasa taj je biomasa: Očekuju nas godine političke nestabilnosti
Novi list
3. 17.6.2011. - Zašto bolnica nije dobro mjesto za umiranje
H-alter
4. 9.11.2009. - O jalu i dogovorenim pobjedama
H-alter
5. 6.10.2009. - Gdje su Iliri? (Izvještaj o stanju nacije)
Novi list
6. 16.9.2009. - Uzalud vam trud, lingvisti
Novi list
7. 13.8.2009. - Država traži svoje građane. Ogled o beznađu (po motivima prepiske s Romanom Bolkovićem)
Novi list
8. 20.7.2009. - Misa za jajnu stanicu
Novi list
9. 6.5.2009. - Nova bolest godine
Novi list
http://www.h-alter.org/vijesti/nova-bolest-godine
10. 30.3.2009. - Centriranje zdravstva
Novi list
11. 11.3.2009. - Kaos u sistemu, sistem u kaosu
Novi list
12. 20.6.2008. - Gulag u dvoje
Feral Tribune
13. 6.6.2008. - Pohvala pesimizmu
Feral Tribune
14. 25.4.2008. - Pivski flašizam
Feral Tribune
15. 21.3.2008. - Akademski mazohizam
Feral Tribune
http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/download/943/903
16. 22.2.2008. - Preporod prazne slame
Feral tribune
http://www.infobiro.ba/article/608127
17. 8.2.2008. - Rurbano nasilje
Feral Tribune
18. 21.12.2007. - Boliš dakle jesam
Feral Tribune
19. 30.11.2007. - Gnoza i dijagnoza
Feral Tribune
20. 16.11.2007. - Smijehom protiv prehlade
Feral Tribune
21. 5.10.2007. - Hipokratova kletva
Feral Tribune
22. 24.8.2007. - Dokaži da si umoran!
Feral Tribune
23. 3.8.2007. - Sat fašizmu - sloboda vremenu!
Feral Tribune
24. 13.7.2007. - Kad budu boljeli gradovi
Feral Tribune
25. 1.6.2007. - Treba nam japanski vrt!
Feral Tribune
26. 16.3.2007. - Draga, kliknuo sam djecu!
Feral Tribune
27. 15.12.2006. - Sretna nova trgovina!
Feral Tribune
28. 1.12.2006. - Latinski s izgovorom
Feral Tribune
29. 24.11.2006. - Skalpel u čvrstoj ruci
Feral Tribune
30. 17.11.2006. - Reži me muški!
Feral Tribune
31. 10.11.2006. - Javnost protiv bolesti zdravstva
Feral Tribune
32. 13.10.2006. - Tablete i salvete
Feral Tribune
33. 29.9.2006. - Zlatne žile mita
Feral Tribune
34. 22.9.2006. - Glavarina u torbi
Feral Tribune
35. 15.9.2006. - Plati pa se pati!
Feral Tribune
36. 25.8.2006. - Sustav pred praznim zrcalom
Feral Tribune
37. 21.7.2006. - Kad liječnici utihnu
Feral Tribune
38. 2.6.2006. - Operacijska sudnica
Feral Tribune
39. 14.4.2006. - Terapija u sudnici
Feral Tribune
40. 24.3.2006. - Agresija obilja
Feral Tribune
41. 24.2.2006. - Robno roblje
Feral Tribune
42. 30.12.2005. - Bolnički feudalizam
Feral Tribune
43. 23.12.2005. - Cjepivo protiv MMF-a
Feral Tribune
44. 2.12.2005. - Rebro za autostopere
Feral Tribune
45. 4.11.2005. - Katran i perje
Feral Tribune
46. 21.10.2005. - Otmica Zeusa
Feral Tribune
47. 23.9.2005. - Art cesta
Feral Tribune
48. 1.9.2005. - Čip na želucu
Feral tribune
49. 5.8.2005. - Sustav je bolestan!
Feral Tribune
50. 29.7.2005. - U zdravu tijelu zdrav zloduh
Feral Tribune
51. 24.6.2005. - Kanibalizam na recept
Feral Tribune
52. 10.6.2005. - Bolest u hodnicima
Feral Tribune
53. 27.5.2005. - Odjeli za intenzivnu smrt
Feral Tribune
54. 20.5.2005. - Porod u porodici
Feral Tribune
55. 15.4.2005. - Društvo s dijagnozom
Feral Tribune
56. 8.4.2005. - Bolest u tranzitu
Feral Tribune
57. 1.4.2005. - Sadržaj ili reforma
Feral Tribune
58. 25.3.2005. - Jurišna farmacija
Feral Tribune
59. 4.3.2005. - Štrajk opće prakse
Feral Tribune
60. 11.2.2005. - Teror seksperata
Feral Tribune
61. 14.1.2005. - Radni spol
Feral Tribune
62. 24.12.2004. - Uzgajanje ekstrema
Feral Tribune
63. 17.12.2004. - Lanac brze pohote
Feral Tribune
64. 3.12.2004. - Krznava bajka
Feral Tribune
65. 19.11.2004. - Udri djecu na veselje
Feral Tribune
66. 29.10.2004. - Bombe djetinjstva
Feral Tribune
67. 3.9.2004. - Na oštrici djetinjstva
Feral Tribune
68. 13.8.2004. - Alica u zemlji udesa
Feral Tribune
69. 23.7.2004. - Vozi i pusti umrijeti
Feral Tribune
70. 16.7.2004. - Reklama je pola zdravlja
Feral Tribune
71. 2.7.2004. - Zdravo, manijo...
Feral Tribune
72. 18.6.2004. - Država je maćeha!
Feral Tribune
73. 28.5.2004. - Gay i pakao
Feral Tribune
74. 7.5.2004. - Industrija bolesti
Feral Tribune
75. 23.4.2004. - Biti ili sličiti?
Feral Tribune
76. 2.4.2004. - Krema protiv smrti
Feral Tribune
77. 26.3.2004. - Debeli i smršavi
Feral Tribune
78. 12.3.2004. - Vitamin beeee...
Feral Tribune
79. 22.11.2003. - Tamni predmet žudnje
Feral Tribune
80. 4.10.2003. - Povrati, pa glasaj!
Feral Tribune
81. 28.6.2003. - Zdravstvo na aparatima
Feral Tribune

Medijski nastupi

1. 8.2.2017. - Neka bude volja moja
HTV3
https://hrti.hrt.hr/video/show/3153667/a-forum-neka-bude-volja-moja

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 20.10.2016. - - Voditelj Centra za palijativnu skrb
Fakultet zdravstvenih studija
2. 1.10.2007. - 30.9.2010. - Pročelnik Katedre za oftalmologiju
Medicinski fakultet