prof.dr.sc. Miljenko Kapović dr.med.


telefon : 051/ 651 204
e-pošta : miljenko.kapovic@medri.uniri.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.1.1988. - doktor biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1984. - magistar biomedicinskih znanosti poslijediplomski studij Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - doktor medicine studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2003. - 1.1.2008. Dekan Medicinskog fakulteta Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - redovni profesor - trajno zvanje Pročelnik Katedre i Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
1.1.1992. - 1.1.2002. izvanredni profesor, redovni profesor Pročelnik Katedre i Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
1.1.1979. - 1.1.1992. asistent. docent, izvanredni profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za fiziologiju i imunologiju

Nagrade i priznanja

NAGRADA ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI za područje prirodnih i medicinskih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti
ZAHVALNICA za dugogodišnju suradnju s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli
POVELJA za posebni doprinos na unaprijeđenju rada i uspješnu suradnju - povodom 50. obljetnice osnutka Medicinskig fakulteta Sveučilišta u Rijeci
POVELJA za posebni doprinos na unaprijeđenju rada i uspješnu suradnju - povodom 25. obljetnice osnutka Medicinskig fakulteta Sveučilišta u Rijeci
PRIZNANJE povodom 50. obljetnice osnutka Hrvatskog kemijskog društva za dugogodišnju plodnu suradnju i doprinos u radu Društva
ZAHVALNICA za podršku u realizaciji 1. hrvatskog studentskog simpozija duhovne psihijatrije
PRIZNANJE Studentske udruge FOSS-MedRi nekadašnjem predsjedniku za izuzetan doprinos afirmaciji i promicanju Udruge, nesebičnu požrtvovnost u razvoju studentskih inicijativa i implementaciju kulturnih, zabavnih i sportskih atributa u dobar glas prepoznatljivog simbola Fakulteta
DIPLOMA odlukom Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, mwdicinske znanosti i zdravstva u RH
PRIZNANJE Studentske udruge FOSS-MedRi nekadašnjem predsjedniku za izuzetan doprinos afirmaciji i promicanju Udruge, nesebičnu požrtvovnost u razvoju studentskih inicijativa i implementaciju kulturnih, zabavnih i sportskih atributa u dobar glas prepoznatljivog simbola Fakulteta

Članstva

1.1.2012. - Član Vijeća poslijediplomskog internacionalnog specijalističkog studija - Zdravstveni turizam
1.1.2009. - Član Izdavačkog odbora časopisa Collegium Antropologicum
1.1.2008. - Član Povjerenstva za provedbu vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija Zavoda za molekularnu medicinu IRB
1.1.2008. - Predsjednik Organizacijskog odbora IX svjetskog kongresa bioetike, Rijeka
1.1.2005. - Član Povjerenstva za izeadu Pravilnika na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, MZOŠ
1.1.2003. - 1.1.2008. Član Dekanske konferencije Medicinskih fakulteta RH
1.1.1994. - Član Organizacijskog odbora - Svjetski dan bolesnika, Rijeka
- 1.1.2012. Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab
- 1.1.2011. Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab
- 1.1.2010. Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab
- 1.1.2009. Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab
- 1.1.2007. Član Počesnog odbora 2. simpozija medicinskih sestara o palijativnoj skrbi s međunarodnim učešćem, Rijeka
- 1.1.2007. Član Organizacijskog odbora IV hrvatskog kongresa iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem, Malinska
- 1.1.2007. Član Organizacijskog odbora X međunarodnog kongresa imunologije reprodukcije, Opatija
- 1.1.2004. Član Organizacijskog odbora Godišnjeg susreta hrvatskog imunološkog društva, Opatija
- 1.1.1997. Član znanstvenog odbora 2.hrvatskog kongresa farmakologa s međunarodnim učešćem, Rijeka
- 1.1.1997. Član Organizacijskog odbora 5. pediatric Alps-Adriatic symposium, Rijeka
- 1.1.1994. Član Organizacijskog odbora 1.kongresa hrvatskog društva za otolaringologiju i cervikofacijslnu kirurgiju, Rijeka
- 1.1.1994. Član organizacijskog odbora Prvi hrvatski sikpozij o epilepsijama, Rijeka
- 1.1.1994. Član organizacijskog odbora 2. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting - Mechanisms in local immunity, Opatija
- 1.1.1994. Dopredsjenik Organizacijskog odbora Simpozija u spomen 100-te godišnjice smrti Theodora Billrotha, Opatija
- 1.1.1993. Predsjednik organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta - 20 godina studija stomatologije
- 1.1.1993. Član organizacijskog odbora 1. kongresa hrvatskog pedijatrijskog društva i 1.simpozija pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja, Rijeka
- 1.1.1992. Predsjednik Organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta u Rijeci - Primarna zdravstvena zaštita Pazin - Labin - Rijeka
- 1.1.1991. Predsjednik Organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta u Rijeci
- 1.1.1985. Član programskog odbora 1. Kongresa imunologa Jugoslavije - Opatija
- Član Uredničkog savjeta časopisa Medicina fluminensis
- Biomedicinsko razvojno inovativna skupina - BRIS - Slovenija
- Javna Agencija za reziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS
- Slovenian Research Agency SRA-AAS
- International Society for Clinical Bioethics
- Alps-Adria Society for Immunology of Repreoduction - AASIR
- International Society for Immunology of Reproduction - ISIR
- Slovensko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko društvo za neuroznanost
- Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku
- Hrvatsko društvo za bioetiku
- Hrvatsko katoličko liječničko društvo
- Hrvatsko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatsko fiziološko društvo
- Hrvatsko imunološko društvo
- Hrvatsko društvo biologa

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Medicinska biologija
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Biologija reprodukcije
Poslijediplomska -doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Medicinska genetika
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Prirodoslovlje
Razredna nastava
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Stanična biologija s genetikom
Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Smrt prije rođenja
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Pomorska i hiperbarična medicina
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Biologija stanice
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Otrovne biljke i životinje našeg kraja
studij opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Znanost o znanosti
Poslijediplomska -doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Medicinska genetika
Specijalistički poslijediplomski studij - Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Humana genetika
Poslijediplomski
PMF Univerzitet u Tuzli
voditelj
Norma sati:
- Opća ekologija
Doktorski studij Ekološko inženjerstvo
Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Uvod u medicinu
Posl.diplomski internacionalni specij. studij - Zdravstveni turizam

voditelj
Norma sati:
- Metodologija znanstvenog rada
Poslijediplomski - Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Humana genetika
Poslijediplomski - Biomedicina razvojne dobi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Osnove kliničke genetike
Poslijediplomski - Biomedicina razvojne dobi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2011. - Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa
Milena Kabalin
D
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - DNA tipizacija HLA gena u bolesnika s multiplom sklerozom u Gorskom kotaru, Hrvatska
Marija Crnić Martinović
Doktorat
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Utjecaj hiperbarične oksigenacije na tijek trudnoće u abortivnom modelu miševa
Dragan Trivanović
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - Moguća uloga Interleukina -16, -17 i -18 na fetoplacentnoj površini u miša
Saša Ostojić
Doktorat
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Modulacija trudnoće raznorodnim solubilnim čimbenicima u CBA/J x DBA/2 miševa
Saša Ostojić
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Genetski čimbenici u etiologiji multiple skleroze
Smiljana Ristić
Doktorat
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - Morfološke i citogenetičke promjene u patoloških trudnoća
Bojana Brajenović-Milić
Doktorat
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Obrazovni projekti

1.1.1996. - 1.1.2000. Indukcija MFO u riba Kvarnerskog zaljeva

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
-

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility
Journal of Reproductive Medicine (0024-7758) 58 (2013); 132-136

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; suradnik; hrvatsko - srpski projekt; ;
2. 1.1.2007. -
Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa; voditelj projekta; MZOŠ; ;
3. 1.1.2007. -
Genetska analiza multiple skleroze; savjetnik; MZOS; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2007.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; savjetnik; hrv. - slovenski / MZOS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Biokemijski test probira za Downov sindrom i oštećenje neuralne cijevi; savjetnik; MZOS; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; savjetnik; MZOS; ;
7. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Genetski čimbenici u multiploj sklerozi; suradnik; hrv.-slovenski / MZOS; ;
8. 1.1.1996. - 1.1.2000.
Indukcija MFO u riba Kvarnerskog zaljeva; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti i tehnologije Rh; ;
9. 1.1.1996. - 1.1.1998.
Ispitivanje morskih organizama šibenskog akvatorija ; voditelj; županija Šibenska; ;
10. 1.1.1993. - 1.1.1998.
Procjena genotoksičnog djelovanja otpadnih voda DINA Petrokemijske industrije Omišalj; suradnik; Zavod za javno zdravstvo Rijeka; ;
11. 1.1.1977. - 1.1.1992.
Istraživanje lokalnih imunoregulacijskih mehanizama u trudnoći; suradnik; SIZ znanosti / MZOS; ;

Recenzije

1. 2011. Emeryjeve Osnove medicinske genetike, 14. izdanje. P.Turnpenny and S.Ellard. Stručne urednice hrvatskog izdanja: prof.dr.sc. F.Bulić-Jakuš i I.Barišić. Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
2. 2010. The Force Law: Genetic Data Protection in Central and Eastern Europe In: JAHR Annual Department of Social Studies and Medical Humanities at Rijeka University Medical School. Manuscript 01-PB
3. 2010. Genomski pristup u biomedicinskim translacijskim istraživanjima - kolegij za doktorski studij Biomedicina i zdravstvo voditelja doc.dr.sc. F.Borovečkog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 4.10.2012. - Detalji
4. internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti - Strah - Od stanice do uma. Sentio, ergo sum.
Psihijatrijska bolnica Rab
2. 29.10.2010. - Detalji
Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti
Rab
3. 24.6.2010. - Detalji
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
MedILS Split
4. 1.1.2007. - Detalji
Znanstveni skup povodom 100 godina rođenja prof.dr.sc. Stjepana Urbana
Medicinski fakultet Rijeka
5. 1.8.2006. - Detalji

Peking
6. 1.5.2003. - Detalji
Rotary club
Rijeka
7. 1.2.2003. - Detalji
Hrvatski liječnički zbor - Klub umirovljenih liječnika
R
8. 24.5.2001. - Detalji
Medicinska škola
Rijeka
9. 5.2.2001. - Detalji
Tribina Katoličke Bogoslovije
Rijeka
10. 19.5.1997. - Detalji
Rotary club
Rijeka
11. 15.4.1997. - Detalji
Hrvatski liječnički zbor - Klub umirovljenih liječnika
Rijeka
12. 24.3.1997. - Detalji
Kulturna tribina Katoličke Bogoslovije
Rijeka