Angela Bašić-Šiško mag. math.

Tehnički fakultet Zavod za matematiku, strane jezike i kinezilogiju

e-pošta : abasicsisko@riteh.hr
telefon : +385 51 651483

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 0 0 0

Obrazovanje

- sveučilišna prvostupnica matematike Preddiplomski sveučilišni studij matematika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- magistra matematike Diplomski sveučilišni studij primijenjena matematika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Matematike Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.2017. - Asistent Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.1.2017. - 30.9.2017. Asistent Nastava Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

- Društvo matematičara i fizičara

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Matematika 2
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 45
- Biostatistika
Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizam
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 10
- Matematika 1
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Matematika 1
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Numerička i stohastička matematika
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 12
- Inženjerska statistika
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 18
- Matematika 2
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45