Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu

e-pošta : sanja.klobucar@uniri.hr, sanja.klobucarm@gmail.com
prostorija : KBC Rijeka, lokalitet Rijeka, zgrada Poliklinike, 1. kat

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 102 4 3
ORCID ID
ResearcherID
Scopus 55 3 3

Obrazovanje

1.1.2012. - 1.1.2014. subspecijalist - endokrinolog i dijabetolog Subspecijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije KBC Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2010. Stručni poslijediplomski studij „Interna medicina“ Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2010. specijalist interne medicine specijalizacija iz interne medicine KBC Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2003. Poslijediplomski znanstveni studij „Biomedicina“ Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2000. doktor medicine studij medicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

5.5.2016. - Pročelnik Poliklinike Klinike za internu medicinu lokalitet Rijeka i voditelj Dnevne bolnice za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC Rijeka
1.2.2015. - docent na Katedri za internu medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.3.2010. - 4.5.2016. odjelni liječnik specijalist na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC Rijeka
2.5.2005. - 31.1.2015. asistent na Katedri za internu medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2010. specijalizant interne medicine KBC Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2005. znanstveni novak na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. pripravnički staž KBC Rijeka

Nagrade i priznanja

9.9.2017. Rising Stars Educational Program Award - Donnell D. Etzwiler International Scholar, Class of 2018. - realizacija 30. travnja - 4. svibnja 2018., International Diabetes Center, Minneapolis, Minnesota, SAD
21.11.2015. Stipendija Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM) Hrvatskog liječničkog zbora za usavršavanje na Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, SAD - realizacija lipanj 2016.
Nagrada za najboljeg studenta 5. godine studija medicine akademske godine 1998./1999.
Nagrada za 3. najboljeg diplomanta studija medicine 2000. godine

Članstva

- World Obesity Federation (WOF)
- Europan Association for the Study of Obesity (EASO)
- American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)
- Hrvatska liječnička komora
- Hrvatski liječnički zbor
- European Association for the Study of Diabetes (EASD)
- European Society of Endocrinology (ESE)
- Hrvatsko društvo za debljinu HLZ-a
- Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
- Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2018. - Enteralna i parenteralna prehrana
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2017. - Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2016. - Dijetetika
Preddiplomski stučni studij Sestrinstvo - redovni studij
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 41.5
1.1.2016. - Dijetetika
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - izvanredni studij
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 24
1.1.2016. - Dijetoterapija i klinička prehrana 2
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2016. - Prehrana sportaša
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2
1.1.2015. - Mediteranski, vegetarijanski i ostali obrasci prehrane
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 14
1.1.2015. - Interna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 219
1.1.2015. - Kliničko prosuđivanje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2014. - Klinička medicina I - Interna medicina
Preddiplomski studij Sestrinstvo - redovni studij
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 18
1.1.2014. - Klinička medicina I - Interna medicina
Preddiplomski studij Sestrinstvo - izvanredni studij
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 16
1.1.2012. - Šećerna bolest
Poslijediplomski specijalistički studij Endokrinologija i dijabetologija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 40
1.1.2012. - Hitna stanja u endokrinologiji
Poslijediplomski specijalistički studij Endokrinologija i dijabetologija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 20

Mentor u završnim radovima

1.1.2018. - Organizacija i učinkovitost strukturirane edukacije osoba sa šećernom bolešću
Andrej Belančić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2018. - Gestacijski dijabetes
Nika Hlača
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2018. - Psihoneuroendokrinologija stresa
Katarina Peljhan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2017. - Debljina i nedostatak vitamina D
Roberta Marković:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2017. - Dijagnostički i terapijski pristup hiperprolaktinemiji
Ana Srdoč
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2017. - Povezanost tjelesne mase majke i djeteta s dojenjem
Jasmina Manestar
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
1.1.2017. - Promjene u sastavu tijela pretilih osoba uključenih u program liječenja debljine u KBC Rijeka
Mario Dugonjić
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci,
1.1.2016. - Endokrini disruptori i debljina
Melany Ćurić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Endokrini uzroci hipertenzije
Morana Šangulin
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Klara Pulić
Endokrinološki aspekti sindroma policističnih jajnika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Dijetoterapija šećerne bolesti
Anamarija Plazonić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Značaj inkretinskog sustava u patofiziologiji i liječenju šećerne bolesti
Lucia Španjol-Pandelo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Autoimune bolesti štitnjače
Lorena Vuleta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Novosti u terapijskom pristupu pretilim dijabetičarima
Vesna Zarezovski
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj suvremenih metoda liječenja na kvalitetu života bolesnika sa šećernom bolesti tip 1
Katarina Gulan
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO MENADŽMENT U SESTRINSTVU
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
- Unos skrivenog šećera kod oboljelih od šećerne bolesti tip 2
Martina Grgić
Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

22.6.2018. - 26.6.2018. 78th American Diabetes Association s (ADA) Scientific Sessions, Orlando, Florida, USA


Norma sati:
13.6.2018. - 16.6.2018. The Blackburn Course in Obesity Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA, USA


Norma sati:
30.4.2018. - 4.5.2018. Donnell D. Etzwiler International Scholar, Minneapolis, Minnesota, USA


Norma sati:
5.4.2018. - 6.4.2018. Advanced Technology in the Treatment of T1 Diabetes, development phase training, Prague, Czech Republic


Norma sati:
12.3.2018. - 16.3.2018. Zagrebačka škola endokrinološke onkologije, 2. Tečaj trajne medicinske edukacije s međunarodnim sudjelovanjem, KBC Sestre milosrdnice


Norma sati:
9.9.2017. - 9.9.2017. Rising Stars Educational Program „Diabetes Head to Heart: Translating Evidence into Practice“, Lisabon, Portugal


Norma sati:
8.4.2017. - 8.4.2018. Poslijediplomski tečaj „Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija“


Norma sati:
23.2.2017. - 25.2.2017. Zdenko Škrabalo EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and Its Complications, Zagreb


Norma sati:
30.10.2016. - 31.10.2015. Global Diabetes Portfolio Speaker Training, Frankfurt, Germany


Norma sati:
10.9.2016. - 10.9.2016. Advances in Diabetes Therapy, Technology and Progress Toward a Cure,Rising Star educational program, Munich, Germany


Norma sati:
1.6.2016. - 24.6.2016. usavršavanje iz endokrinologije i dijabetologije (stipendija Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, SAD


Norma sati:
1.7.2015. - 14.7.2015. Izgradnja kapaciteta administracije hrvatskog zdravstva u pripremi za period nakon ulaska u EU


Norma sati:
1.6.2015. - 30.6.2015. CEEPUS teaching mobility network CIII RO-0016-05-1415 Psychosomatic Medicine: a multidisciplinary approach to improve the managing skills of health providers IULIU HATIEGANU UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, Endocrinology Clinic, Cluj Napoca, Rumunjska


Norma sati:
27.3.2015. - 28.3.2015. Poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:
1.4.2014. - usavršavanje u sklopu subspecijalizacije iz Endokrinologije i dijabetologije, KBC Sestre milosrdnice, Klinički zavod “Mladen Sekso”


Norma sati:
28.3.2014. - 29.3.2014. Poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:
1.3.2014. - usavršavanje u sklopu subspecijalizacije iz Endokrinologije i dijabetologije, KBC Zagreb, Zavod za endokrinologiju


Norma sati:
17.10.2013. - 19.10.2013. Surgery of Metabolic Syndrome and Weight Loss, CME International Course


Norma sati:
20.3.2013. - 24.3.2013. Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Harvard Medical School Boston, Massachusetts, USA


Norma sati:
15.3.2013. - 16.3.2014. Poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:
23.3.2012. - 24.3.2012. Poslijediplomski tečaj Klinička endokrinologija, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:
18.11.2011. - 18.11.2011. Suvremena dijagnostika i liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:
8.9.2011. - 9.9.2011. Osteoporosis Live Science Seminar, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden


Norma sati:
22.6.2008. - 22.6.2008. Cochrane Hepato-Biliary Group on evidence-based clinical practice


Norma sati:
10.5.2003. - 10.5.2003. Statistička metodologija znanstvenog istraživanja, poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Belančić, Andrej ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Klobučar Majanović, Sanja
Obesity-related low-grade chronic inflammation: implementation of the dietary inflammatory index in clinical practice is the milestone?
Medicina fluminensis 54 373-378 - 2018.

Q4

2. Majanović SK, Zelić M, Belančić A, Licul V, Vujičić B, Girotto N, Štimac D.
Gastric Electrical Stimulation Improves Symptoms of Diabetic Gastroparesis in Patients on Peritoneal Dialysis-2 Case Reports.
Perit Dial Int 38 458-462 - 2018.

Q1
WOS

3. Alessandra Pokrajac-Bulian, Miljana Kukić, Sanja Klobučar Majanović, Mladenka Tkalčić.
Body weight and psychological functioning in type 2 diabetes mellitus patients: Preliminary study
Psychological Topics 27 55-72 - 2018.

Q4

4. Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
“Stormy” jaundice – an unusual presentation of thyrotoxic crisis
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 54 68-73 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929973

Q4

5. Božek, Tomislav ; Bilić-Ćurčić, Ines ; Berković, Maja Cigrovski ; Gradišer, Marina ; Kurir, Tina Tićinović ; Klobučar-Majanović, Sanja ; Marušić, Srećko
The effectiveness of lixisenatide as an add on therapy to basal insulin in diabetic type 2 patients previously treated with different insulin regimes: a multi-center observational study
Diabetology & Metabolic Syndrome 10 1-5 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932480

WOS
Q2

6. Ćurić, Melany ; Klobučar-Majanović, Sanja ; Detel, Dijana ; Ružić, Alen ; Štimac, Davor
Endokrini disruptori i debljina
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 139 230-234 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=907962

Q4

7. Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Hypogonadotropic hypogonadism in men due to obesity – Is there a place for aromatase inhibitors?
Endocrine Oncology and Metabolism 3 112-118 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917506

8. Klobucar Majanovic, Sanja ; Brozovic, Boris ; Stimac, Davor
Bariatric endoscopy: current state of the art, emerging technologies, and challenges
Expert Review of Medical Devices 14 149-159 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929965

WOS
Q2

9. Klobucar Majanovic, Sanja ; Janez, Andrej ; Lefterov, Ivaylo ; Tasic, Sanja ; Cikac, Tatjana
The Real-Life Effectiveness and Care Patterns of Diabetes Management Study for Balkan Region (Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria): A Multicenter, Observational, Cross-Sectional Study
Diabetes Therapy 8 929-940 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929968

WOS
Q1

10. Klobučar Majanović, Sanja ; Zelić, Marko ; Belančić, Andrej ; Girotto, Neva ; Licul, Vanja ; Štimac, Davor
Dijabetčka gastropareza - od dijagnoze do električne stimulacije želuca
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 50-55 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929969

Q4

11. Pulić, Klara ; Klobučar Majanović, Sanja
ENDOKRINI ASPEKTI SINDROMA POLICISTIČNIH JAJNIKA
Liječnički vjesnik 139 298-305 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929972

Q4

12. Cokolic, Miro ; Lalic, Nebojsa M ; Micic, Dragan ; Mirosevic, Gorana ; Klobucar Majanovic, Sanja ; Lefterov, Ivaylo N ; Graur, Mariana
Patterns of diabetes care in Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria and Romania : An observational, non-interventional, cross-sectional study
Wiener klinische Wochenschrift 129 192-200 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929966

WOS
Q3

13. Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja ; Ličina, Milan
Recent Trends in Endoscopic Management of Obesity
Surgical innovation 23 525-537 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812919

WOS
Q2

14. Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević Orlić, Željka ; Štimac, Davor
Current trends in the pharmacotherapy for obesity
Endocrine Oncology and Metabolism 2 50-59 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812922

15. Rahelić, Dario ; Altabas, Velimir ; Bakula, Miro ; Balić, Stjepan ; Balint, Ines ; Bergman Marković, Biserka ; Bićanić, Nenad ; Bjelinski, Igor ; Božikov, Velimir ; Canecki Varžić, Silvija ; Car, Nikica ; Cigrovski Berković, Maja ; Crnčević Orlić, Željka ; Deškin, Marin ; Drvodelić Šunić, Ema ; Gojo Tomić, Nives ; Goldoni, Vesna ; Gradišer, Marina ; Herman Mahečić, Davorka ; Jandrić Balen, Marica ; Jurišić Eržen, Dubravka ; Klobučar Majanović, Sanja ; Kokić, Slaven ; Krnić, Mladen ; Kruljac, Ivan ; Liberati-Čižmek, Anamarija ; Lukšić, Martina ; Marušić, Srećko ; Matić, Tomas ; Metelko, Željko ; Mirošević, Gorana ; Mlinarić Vrbica, Sanja ; Pavlić Renar, Ivana, Petrić, Dragomir ; Prašek, Manja, Prpić- Križevac, Ivana ; Radman, Maja ; Soldo, Dragica ; Šarić, Tereza ; Tešanović, Sandi ; Tičinović Kurir, Tina ; Turk Wensveen, Tamara ; Vrca Botica, Marija ; Vrkljan, Milan ; Zjačić Rotkvić, Vanja ; Zorić, Čedomir ; Krznarić, Željko
Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje šećerne bolesti tipa 2
Liječnički Vjesnik 138 1-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838614

16. Cvijanović, Olga ; Bićanić, Nenad ; Crnčević Orlić, Željka ; Klobučar Majanović, Sanja ; Turk Wensveen, Tamara ; Bubić, Ivan
Effect of Statin Therapy Duration on Bone Turnover Markers in Dyslipidemic Patients
Periodicum biologorum 117 73-79 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812932

WOS
Q4

17. Marinković Radošević, Jelena ; Kirigin, Lora ; Strinović, Mateja ; Kruljac, Ivan ; Perić, Božidar ; Mirošević, Gordana ; Stipić, Darko ; Bokulić, Adriana ; Čerina, Vatroslav ; Pećina, Hrvoje Ivan ; Gregurić, Tomislav ; Bukovec Megla, Željka ; Radman, Maja ; Crnčević Orlić, Željka ; Klobučar Majanović, Sanja ; Miškić, Blaženka ; Jandrić Balen, Marica ; Tvrdeić, Ante ; Bakula, Miro ; Rahelić, Dario ; Krnić, Mladen ; Kčira Fideršek, Vječeslav ; Vrkljan, Milan
Croatian guidelines for the management of hyperprolactinemia: a viewpoint from a developing country
Endocrine Oncology and Metabolism 1 10-23 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838617

18. Klobučar Majanović, Sanja ; Ružić, Alen ; Pokrajac Bulian, Alessandra ; Licul, Vanja ; Crnčević Orlić, Željka ; Štimac, Davor
Comparative Study of Intragastric Balloon and Cognitive-Behavioral Approach for Non-Morbid Obesity
Hepato-gastroenterology 61 937-941 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812915

WOS
Q2

19. Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja ; Franjić, Neven
Stomach – key player in the regulation of metabolism
Digestive diseases 32 192-201 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812916

WOS
Q1

20. Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja
The position of endoscopic procedures in the treatment of obesity
Current Clinical Pharmacology 8 238-246 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659381

Q1

21. Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević Orlić, Željka ; Zorić, Čedomir ; Bićanić, Nenad
Hitna stanja u endokrinologiji
Medicina Fluminensis 49 391-406 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679231

Q4

22. Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja
Endoscopic approaches to obesity
Digestive diseases 30 187-195 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586957

WOS
Q1

23. Štimac, Davor ; Klobučar-Majanović, Sanja ; Turk, Tamara ; Kezele, Borivoj ; Licul, Vanja ; Crnčević-Orlić, Željka
Intragastric balloon treatment for obesity: results of a large single center prospective study
Obesity surgery 21 551-555 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530915

WOS
Q1

24. Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević Orlić, Željka ; Vlahović-Palčevski, Vera ; Štimac, Davor
Terapijski pristup osteoporozi
Medicina fluminensis 47 233-245 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549975

Q4

25. Štimac, Davor ; Ružić, Alen ; Klobučar-Majanović, Sanja
Croatian experience with sibutramine in the treatment of obesity : Multicenter prospective study
Collegium antropologicum 28 215-221 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200288

WOS
Q2

26. Sanja Klobučar Majanović
Diabetes and obesity - A vicious circle / Dijabetes i debljina - Začarani krug.
Medicus 27 33-38

Q4

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja u knjizi
Sanja Klobučar Majanović
Dijetoterapija i klinička prehrana (sveučilišni udžbenik) 12. poglavlje Nutritivna potpora kod pretilosti, str. 189-196.
Davor Štimac, Željko Krznarić, Daria Vranešić Bender, Maja Obrovac Glišić Medicinska naklada Zagreb - 2014.
2. autor poglavlja u knjizi
Sanja Klobučar Majanović
Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov Poglavlje: Kako pomoći debelom dijabetičaru? Str. 105-117.
Daniel Rukavina HAZU Zagreb-Rijeka - 2014.
3. autor poglavlja u knjizi
Davor Štimac, Neven Franjić, Sanja Klobučar Majanović
Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov Poglavlje: Možemo li izliječiti oboljele od debljine, Str. 151-160.
Daniel Rukavina HAZU Zagreb-Rijeka - 2014.
4. Autor poglavlja u knjizi
Davor Štimac, Sanja Klobučar Majanović
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja 5. poglavlje: Liječenje pretilosti medicinskim metodama
Alessandra Pokrajac Bulian Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
5. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Srđan Novak, Sanja Klobučar Majanović
Merck – Priručnik dijagnostike i terapije. Drugo hrvatsko izdanje Pogl. 166. Transplantacija.
Ivančević Ž, Rumboldt Z, Bergovec M, Silobrčić V, Kuzman I, Štimac D, Tonkić A (ur.). Placebo Split - 2010.
6. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Srđan Novak, Toni Valković, Sanja Klobučar Majanović
Harrison: Principi interne medicine - Priručnik 3. hrvatsko izdanje Poglavlje 169: Sarkoidoza
Ivančević, Željko; Bergovec, Mijo ; Tonkić, Ante ; Štimac, Davor ; Silobrčić, Vlatko, Šimunić, Miroslav; Sardelić, Sandra Placebo Split - 2008.
7. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Srđan Novak, Sanja Klobučar Majanović
Harrison: Principi interne medicine - Priručnik 3. hrvatsko izdanje Poglavlje 161: SLE, RA i druge bolesti vezivnog tkiva
Ivančević, Željko; Bergovec, Mijo; Tonkić, Ante; Štimac, Davor; Silobrčić, Vlatko, Šimunić, Miroslav; Sardelić, Sandra Placebo Split - 2008.
8. prevoditelj poglavlja u knjizi
Toni Valković, Sanja Klobučar Majanović
Harrison: Principi interne medicine - Priručnik 3. hrvatsko izdanje Poglavlje 159: Bolesti ranog tipa preosjetljivosti, Poglavlje 160: Primarne imunodeficijencije
Ivančević, Željko; Bergovec, Mijo; Tonkić, Ante; Štimac, Davor; Silobrčić, Vlatko, Šimunić, Miroslav; Sardelić, Sandra Placebo Split - 2008.
9. koautor poglavlja u knjizi
Davor Štimac, Boris Brozović, Sanja Klobučar Majanović
Debljina - klinički pristup, poglavlje 6.6. Endoskopski pristup liječenju debljine
Davor Štimac Medicinska naklada Zagreb
10. koautor poglavlja u knjizi
Davorka Herman Mahečić, Sanja Klobučar Majanović, Jakša Filipović Čugura, Iva Petek Tarnik, Nenad Babić, Ana Šverko Peternac, Ksenija Kovačić, Monika Ulamec
Endokrinološka onkologija, poglavlje Feokromocitom
Milan Vrkljan, Zvonko Kusić V.B.Z. Zagreb
11. autor poglavlja
Sanja Klobučar Majanović
Debljina - klinički pristup, poglavlje 6.5. Farmakoterapija debljine
Davor Štimac Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1.
Epidemiologija debljine u žena
1. kongres: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih bolesti u žena, Samobor - 30.11.2018.
2.
Diabulimija – nedovoljno prepoznat problem
83. Dani dijabetologa, Osijek - 24.11.2018.
3.
Liječenje dijabetičara sa KBB, novosti u inzulinskoj terapiji
DiaTransplant 2018, 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija - 12.10.2018.
4.
Klinički pristup pretilom pacijentu
7. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija - 28.4.2018.
5.
Novel drug targets for appetite and obesity
EAGEN Postgraduate Course, Opatija - 27.4.2018.
6.
The latest insights from TECOS study
MSD Diabetes Forum, Opatija - 3.4.2018.
7.
Endokrini disruptori i debljina
8. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija - 27.10.2017.
8.
Sportska prehrana
Tribina povodom svjetskog Dana sporta, Medicinski fakultet Rijeka - 29.5.2017.
9.
Postoji li metabolički zdrava debljina?
6. Hrvatski dijabetološki kongres, 80. dani dijabetologa, Poreč - 12.5.2017.
10.
Racionalni dijagnostički pristup debljini
Treći simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetes HLZ-a „Dijagnostički principi u endokrinologiji“, Osijek - 6.5.2017.
11.
Što smo naučili iz TECOS studije ?
MSD Diabetes Forum, Split - 22.4.2017.
12.
Endokrinološki aspekti seksualne disfunkcije
Poslijediplomski tečaj „Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija“, Rijeka - 8.4.2017.
13.
Učinak denosumaba na kortikalnu i trabekularnu kost vodi povećanju snage kosti i smanjenju rizika od prijeloma
10. Hrvatski kongres o osteoporozi, Trakošćan - 7.4.2017.
14.
How to manage a subject with prediabetes and obesity?
Zdenko Škrabalo EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and Its Complications, Zagreb - 25.2.2017.
15.
Metabolički sindrom – javnozdravstveni problem
Poslijediplomski tečaj "Metabolički sindrom i nealkoholna masna bolest jetre-posljedica današnjeg načina života", Rijeka - 4.2.2017.
16.
Dijabetička gastropareza – nove terapijske mogućnosti
Simpozij Endokrinologija i dijabetologija u svakodnevnoj praksi, Crikvenica - 7.10.2016.
17.
Analogna inzulinska terapija u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Simpozij Endokrinologija i dijabetologija u svakodnevnoj praksi, Crikvenica - 7.10.2016.
18.
Liječenje bolesnika s dijabetesom tip 2: Kako izabrati učinkovitu terapiju, a izbjeći komplikacije
Simpozij Endokrinologija i dijabetologija u svakodnevnoj praksi, Crikvenica, - 7.10.2016.
19.
Intragastric balloon for obesity: an option between medication and surgery
Nacionalni kongres rumunjskog endokrinološkog društva (Congresului Societatea Romana de Endocrinologie), Brasov, Rumunjska - 25.6.2016.
20.
Dijabetička gastropareza-mogućnosti liječenja
78. Dani dijabetologa, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Srebreno, Dubrovnik - 12.5.2016.
21.
Sigurnost primjene agonista GLP-1 receptora u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
5. e-kongres „Farmakoterapijski izazovi u endokrinologiji i dijabetologiji“ - 1.4.2016.
22.
Komplikacije debljine – bolje spriječiti nego liječiti
Simpozij i javnozdravstvena tribina „Više sporta, manje debljine“, Rovinj - 24.3.2016.
23.
Agonisti GLP-1 receptora u pacijenata s kroničnim bubrežnim zatajenjem
Simpozij DPP-4 inhibitori i agonisti GLP-1 receptora u liječenju šećerne bolesti tip 2 – terapijske mogućnosti i novi izazovi, Plitvička jezera - 19.2.2016.
24.
Važnost edukacije i motivacije osoba sa šećernom bolešću tipa 2 u postizanju i održavanju poželjne tjelesne mase
77. Dani dijabetologa Hrvatske, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Split - 20.11.2015.
25.
Dijetoterapija šećerne bolesti
6. studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija, Rijeka - 12.6.2015.
26.
Tjelesna masa – moramo li pristati na kompromis
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Terapijske mogućnosti i novi izazovi u liječenju bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 GLP-1 agonistima i inzulinom, Lovran - 17.4.2015.
27.
Dislipidemija i debljina
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: Dislipidemije – još uvijek neriješen problem, Rovinj - 22.11.2014.
28.
Farmakoterapija debljine: sadašnjost i budućnost
6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik - 9.5.2014.
29.
Kako pomoći debelom dijabetičaru
Simpozij Debljina: Javnozdravstveni problem i medicinski izazov u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu te Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a, Rijeka - 8.5.2014.
30.
Terapijski pristup pretilom dijabetičaru – što je važnije, kontrola glikemije ili gubitak težine?
6. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem / International scientific conference on endocrinology and metabolism (ISCEM), Poreč - 12.10.2013.
31.
Terapijski pristup pretilom dijabetičaru – što je važnije, kontrola glikemije ili gubitak težine?
4. međunarodni studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija, Rijeka - 15.6.2013.
32.
Smrtnost i kardiovaskularna oboljenja uzrokovana dijabetičkom nefropatijom
5. Hrvatski dijabetološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Pula - 19.5.2013. 5. Hrvatski dijabetološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
33.
Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom
5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem / International scientific conference on endocrinology and metabolism (ISCEM), Pula - 2.10.2011.
34.
Dijabetička gastropareza – od dijagnoze do električne stimulacije želuca
6. E-kongres Prikazi slučajeva iz kliničke prakse u endokrinologiji i dijabetologiji
35.
Pravilna aplikacija inzulina – preduvjet dobre glukoregulacije
7. E-kongres „Dijabetes i adipozitet“
36.
Challenges in the treatment of obese diabetic
EAGEN Postgraduate Course: Obesity – metabolic and nutritional problem in Western and Eastern Europe, Opatija
37.
Novosti u farmakoterapiji debljine
7. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran

Kongresna priopćenja

1.
Kenđel Jovanović, Gordana ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Glycemic control and lifestyle habits of diabetic patients according to Mediterranean diet adherence Predavanje 36th Symposium on Diabetes and Nutrition Opatija, Hrvatska - 30.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945408
2.
Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Klobučar Majanović, Sanja ; Kukić, Miljana ; Tkalčić, Mladenka
Gender differences in psychological functioning and causal beliefs in type 2 diabetes mellitus patients Predavanje 6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija - 30.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946640
3.
Belančić, Andrej ; Krpina, Marija ; Klobučar Majanović, Sanja
Debljina i depresija – začarani krug Poster 9. studentski kongres s međunarodnim sudjelovanjem “Prehrana i klinička dijetoterapija” Rijeka, Hrvatska - 10.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941427
4.
Andrej Belančić, Roberta Marković, Martina Mavrinac, Davor Štimac, Sanja Klobučar Majanović.
High prevalence of vitamin D deficiency among obese adults in a Mediterranean country and its relationship with body composition poster 25th European Congress on Obesity Beč, Austrija - 25.5.2018.
5.
Anamarija Hajsok, Sanja Klobučar Majanović, Alessandra Pokrajac-Bulian, Miljana Kukić
Depressive symptoms, eating patterns, shame and guilt due to body and body weight in obese patients Poster 25th European Congress on Obesity Beč, Austrija - 25.5.2018.
6.
Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja ; Detel, Dijana
Životne navike studenata medicine: Implementiramo li svoja znanja i u vlastiti život? Predavanje 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936645
7.
Milotić, Mario ; Mičetić, Domagoj ; Mrak, Maja ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Poremećaj kompulzivnog prejedanja - od dijagnoze do liječenja Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936650
8.
Babić, Marita ; Miljas, Luciana ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Dijagnostički postupci za procjenu debljine Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936651
9.
Kršić, Valentina ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Dislipidemija u pretilih - rastući javnozdravstveni problem današnjice! Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936652
10.
Benvin, Ana ; Belčić, Sara ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Gladan ili sit? Pitajmo hipotalamus! Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936653
11.
Pleš, Lidija ; Palčevski, Dora ; Belančić, Andrej ; Mendrila, Davor ; Bekavac Bešlin, Miroslav ; Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja
Uravnotežena prehrana, tjelesna aktivnost, intragastrični balon i biliopankreatična diverzija kao terapijski kvartet u liječenju debljine - prikaz slučaja Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936655
12.
Brkić Jure ; Murković, Martina ; Mrak, Maja ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
LCHF (low carbohydrate-high fat) dijeta - prednosti i nedostaci Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936658
13.
Novaković, Josipa ; Posavac, Monika ; Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Mršavljenje - veliki izazov u bolesnice sa sindromom policističnih jajnika Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936663
14.
Belančić, Andrej ; Krpina, Marija ; Haralović, Vanda ; Klobučar Majanović, Sanja
Ne zaboravimo na Cushingovu bolest! - Prikaz slučaja Poster 7th Croatian Congress of Obesity Opatija, Hrvatska - 29.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936673
15.
Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Acromegaly-Diagnostic and Therapeutic Approach Predavanje 1st International Biomedical Student Congress Rijeka, BRIK 2017 Rijeka, Hrvatska - 4.11.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905350
16.
Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Murphy's Law and Acromegaly - Not to Worry, Pegvisomant Is the Milestone! Predavanje 1st International Biomedical Student Congress Rijeka, BRIK 2017 Rijeka, Hrvatska - 4.11.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905352
17.
Klobučar Majanović, Sanja ; Belančić, Andrej
The battle (diet) plan to fight obesity and diabetes Radionica 1st International Biomedical Student Congress Rijeka, BRIK 2017 Rijeka, Hrvatska - 4.11.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905357
18.
Belančić, Andrej ; Vranić, Luka ; Klobučar Majanović, Sanja ; Detel, Dijana
Status vitamina D u studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Predavanje 8. studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija" s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska - 18.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881475
19.
Belančić, Andrej ; Krpina, Marija ; Klobučar Majanović, Sanja
Debljina i hipogonadotropni hipogonadizam - kokoš ili jaje? Poster 8. studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija" s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska - 18.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881492
20.
Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja
Oluja svih oluja Predavanje 2. Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska - 2.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868803
21.
Belančić, Andrej ; Krpina, Marija ; Klobučar Majanović, Sanja
Endokrina hipertenzija uslijed primarnog hiperparatireoidizma Poster 4. Hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, Hrvatska - 2.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868804
22.
Vuksan, Ivan ; Belančić, Andrej ; Vranić, Luka ; Klobučar Majanović, Sanja
MULTIFACTORIAL APPROACH-THE KEY TO SUCCESS IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES Poster 16th Zagreb International Medical Summit Zagreb, Hrvatska - 27.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846453
23.
Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Klobučar Majanović, Davor Štimac
Illness perception in overweight and obese patients with diabetes mellitus Poster European conference of obesity 2016 Gothenburg, Švedska - 4.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853465
24.
Pokrajac Bulian, Alessandra ; Klobučar Majanović, Sanja ; Štimac, Davor
Illness perception in overweight and obese patients with diabetes mellitus Poster European Obesity Summit (EOS), Gothenburg, Sweeden Gotenburg, Švedska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838618
25.
Franjić, Neven ; Mikolašević, Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin ; Milić, Sandra ; Štimac, Davor
The impact of type 2 diabetes and obesity on NAFLD determinated by transient elastography Poster 7. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva Opatija, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779877
26.
Turk Wensveen, Tamara ; Klobučar Majanović, Sanja ; Mendrila, Davor ; Franjić, Neven ; Zelić, Marko ; Jurišić Eržen, Dubravka ; Wensveen, Felix ; Polić, Bojan ; Štimac, Davor
CD56 bright NK cells are enriched in adipose tissue and may contribute to local obesity- induced inflammation Poster European Congress on Obesity Prag, Češka - 6.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812926
27.
Štimac, Davor ; Franjić, Neven ; Poropat, Goran ; Mikolašević ; Ivana ; Klobučar Majanović, Sanja
Waist Circumference Correlates with Disease Severity in Acute Pancreatitis. Poster European Congress on Obesity (ECO 2015) Prag, Češka - 6.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812929
28.
Klobučar Majanović, Sanja ; Zorić, Čedomir ; Bićanić, Nenad ; Crnčević Orlić, Željka
Drug-induced syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion Poster 16th European Congress of Endocrinology Wroclaw, Poljska - 3.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812925
29.
Klobučar Majanović, Sanja ; Zorić, Čedomir ; Bićanić, Nenad ; Crnčević Orlić, Željka
Drug-induced syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) Poster 6. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem - International scientific conference on endocrinology and metabolism (ISCEM) Poreč, Hrvatska - 9.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659405
30.
Franjić, Neven ; Štimac, Davor ; Klobučar Majanović, Sanja
Noninvasive assessment of liver stiffness in obese diabetics using vibration-controlled transient elastography (Fibroscan) Poster 6. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem - International Conference on endocrinology and metabolism (ISCEM) Poreč, Hrvatska - 9.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659413
31.
Klobučar Majanović, Sanja ; Ružić, Alen ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Licul, Vanja ; Turk, Tamara ; Crnčević Orlić, Željka ; Peršić, Viktor ; Štimac, Davor
The comparison of obesity treatment with intragastric balloon and bihevioral-cognitive approach Poster 15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology Firenca, Italija - 5.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659395
32.
Klobučar-Majanović, Sanja ; Ružić, Alen ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Licul, Vanja ; Turk, Tamara ; Crnčević Orlić, Željka ; Peršić, Viktor ; Štimac Davor
Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom Predavanje 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=553192
33.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, I ; Bobinac, Dragica ; Klobučar Majanović, Sanja
Utjecaj dužine liječenja statinima na metabolizam kostiju kod pacijenata s dislipidemijom Poster 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=553215
34.
Štimac, Davor ; Kezele, Borivoj ; Turk, Tamara ; Klobučar, Sanja ; Licul, Vanja ; Crnčević-Orlić, Željka
Endoscopic treatment of obesity with intragastric balloon (BIB) Predavanje 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434161
35.
Crnčević Orlić, Željka ; Turk, Tamara ; Klobučar Majanović, Sanja ; Radić, Mladen ; Jurišić Eržen, Dubravka
Duljina perioda aktivne bolesti i remisija kao prediktori smanjenja gustoće koštane mase u bolesnika s upalnim bolestima crijeva Poster Hrvatski kongres o osteoporozi (3 ; 2005) Šibenik, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222362
36.
Štimac, Davor ; Ružić, Alen ; Klobučar-Majanović, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka
Croatian multicenter prospective study with sibutramine in obesity treatment Poster 13th european congress on obesity Prag, Češka - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=499293
37.
Krpina, Hrvoje ; Klobučar, Sanja ; Korotaj, Zrinka ; Peršić, Mladen
Epidemiologic study of eating disorders among students of Medical Faculty – University of Rijeka Predavanje 4th Croatian International Scientific Symposium for medical students and young doctors Rijeka, Hrvatska - 7.4.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659417
38.
Ostojić, Saša ; Klobučar, Sanja ; Grgurić, Ivana ; Kapović, Miljenko
CBA/J x DBA/2 kao modeli imunološki posredovanih pobačaja u miševa Poster Prvi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima Zagreb, Hrvatska - 29.10.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659423
39.
Cvijanovic Peloza, Olga ; Kendel Jovanovic, Gordana ; Pavicic Zezelj, Sandra ; Klobucar Majanovic, Sanja ; Celic, Tanja ; Bobinac, Mirna ; Bobinac, Dragica
Association between bone mineral density, bone remodeling markers and diet inflammatory index in women Poster 45th European Calcified Tissue Society Congress Valencija, Španjolska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950643
40.
Sonnabend, Kristina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Klobučar Majanović, Sanja ; Kukić, Miljana
Food craving, impulsivity, and symptoms of binge eating disorder in obese patients. Poster 25th European Congress on Obesity Beč, Austrija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950642
41.
Belančić, Andrej ; Klobučar Majanović, Sanja ; Jurišić Eržen, Dubravka
Program edukacije u šećernoj bolesti tip 1 Predavanje MEDRI znanstveni PIKNIK, Interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850715

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
13.04.1.3.07 "Biopsihosocijalni aspekti pretilosti", glavni istraživač prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian; suradnik glavnog istraživača ; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
009-0092660-2656 „Psihosocijalni aspekti pretilosti“ glavni istraživač prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian; suradnik glavnog istraživača ; MZOŠ; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
062-0620226-0208 „Kost kao ciljni organ u šećernoj bolesti i upalnim bolestima crijeva“, glavni istraživač prof. dr. Željke Crnčević Orlić ; suradnik glavnog istraživača; MZOŠ; ;
4. 1.1.2001. - 1.1.2005.
062-0062010 „Uloga Toll-like receptora-2 i CD14 u mehanizmima urođene imunosti“, glavni istraživač prof. dr. Damira Muhvića ; suradnik glavnog istraživača; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 10.4.2018. -
Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutr.; Doktorat Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba; Biomedicina; ;

Znanstveni skupovi

1. 26.4.2018. - 29.4.2018.
7. Hrvatski kongres o debljini Opatija tajnica kongresa i član programskog i organizacijskog odbora i predavač
2. 26.10.2017. - 29.10.2017.
8. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija tajnica kongresa, član znanstvenog odbora i predavač
3. 11.5.2017. - 14.5.2017.
6. Hrvatski dijabetološki kongres, 80. dani dijabetologa Poreč član znanstvenog odbora i predavač
4. 1.10.2016. - 4.10.2015.
7. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Lovran tajnica kongresa, član znanstvenog odbora i predavač
5. 7.9.2016. - 9.10.2016.
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Endokrinologija i dijabetologija u svakodnevnoj praksi" Crikvenica tajnica simpozija, član znanstvenog odbora i predavač
6. 24.3.2016. - 24.3.2016.
Simpozij i javnozdravstvena tribina „Više sporta, manje debljine“ Rovinj član organizacijskog odbora i predavač
7. 12.6.2015. - 14.6.2015.
6. studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija Rijeka predsjednica znanstvenog odbora i predavač
8. 1.4.2015. - 3.4.2015.
Simpozij "Debela djeca - debeli odrasli" i OMTF tečaj (Obesity Management Task Force) Rovinj članica organizacijskog odbora, moderator jedne sekcije
9. 21.11.2014. - 23.11.2014.
Tečaj trajnog usavršavanja s međunarodnim sudjelovanjem "Dislipidemije – još uvijek neriješen problem" Rovinj tajnica tečaja, član organizacijskog odbora i predavač
10. 9.11.2014. - 11.5.2014.
6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik tajnica kongresa, članica organizacijskog odbora i predavač
11. 24.10.2014. - 26.10.2014.
EAGEN Postgraduate Course: Obesity – metabolic and nutritional problem in Western and Eastern Europe Opatija član organizacijskog odbora i predavač
12. 9.10.2013. - 13.10.2013.
6. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem /International scientific conference on endocrinology and metabolism (ISCEM) Poreč tajnica kongresa, član organizacijskog odbora i predavač
13. 14.6.2013. - 16.6.2013.
4. međunarodni studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija Rijeka predsjednica znanstvenog odbora i predavač
14. 13.9.2012. - 15.9.2012.
Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja s međunarodnim sudjelovanjem "Novosti u terapijsko-dijetetskom rješavanju endokrino-metaboličkih poremećaja" Opatija tajnica tečaja, članica organizacijskog odbora
15. 25.5.2012. - 27.5.2012.
3. međunarodni studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija Rijeka predsjednica znanstvenog odbora i predavač
16. 28.9.2011. - 2.10.2011.
5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem / International scientific conference on endocrinology and metabolism (ISCEM) Pula tajnica kongresa, članica organizacijskog odbora i predavač
17. 20.5.2011. - 22.5.2011.
EAGE Postgraduate Course Obesity/Metabolic Syndrome and the GI Tract Opatija članica organizacijskog odbora
18. -

Uredništva časopisa

1. - Član uredničkog odbora časopisa Endocrine oncology & metabolism

2. -

Recenzije

1. 2018. International Journal of Clinical Practice: The role of glucagon in the possible mechanism of CV mortality reduction in type 2 diabetes patients
2. 2018. Acta Clinica Croatica: Glucagon-like peptide-1 affects differently taste perception in female gender: A randomized, placebo-controlled crossover study
3. 2017. Acta Medica Croatica: Metforminom uzrokovana laktacidoza: jesmo li dorasli izazovu rastućeg problema?
4. 2017. European Journal of Clinical Nutrition: Nutritional deficiencies and bone metabolism after endobarrier in obese type 2 patients with diabetes
5. 2017. Medicina fluminensis: Gender differences in the clinical presentation, treatment and outcomes of acute myocardial infarction
6. 2017. Medicina fluminensis: Slučajne pogreške u istraživanjima i važnost veličine uzorka
7. 2017. BAOJ Obesity and Weight Loss Management: Further Update on The Management of Obesity with emphasis on genetic perspective
8. 2017. Current Chemical Genomics and Translational Medicine: Duodenal-Jejunal Bypass Surgery Reverses Diabetic Phenotype and Improves Obesity in db/db Mice
9. 2016. Journal of Nutrition & Metabolism: Malabsorption-Related Issues Associated With Chronic Proton Pump Inhibitor Usage
10. 2016. BMC Gastroenterology: Relationship of Body Weight with Gastrointestinal Motor and Sensory Function: Studies in Anorexia Nervosa and Obesity

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. -
Voditelj Ambulante za debljinu
KBC Rijeka  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 17.11.2015. - „Šećerna bolest tip 2 – epidemija modernog društva“,,
tribina povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa
Rijeka, Gradska vijećnica
2. 14.11.2015. - „Alpha D3 – aktivni oblik vitamina D u liječenju osteoporoze“
PLIVIN simpozij Zajedno prema zdravlju
Veli Lošinj

Intervjui

1. 18.11.2015. - Dijabetes tip 2 pojavljuje se i kod male djece - tribina povodom Svjetskog dana šećerne bolesti
Novi list
Rijeka
2. 15.10.2015. - Najsuvremenije liječenje pretilih: Rijeka dobiva ambulantu za debljinu
Novi list
Rijeka

Novinski članci

1. 1.4.2016. - Pretilost: za 6 mjeseci skinuti 5 do 10 posto težine
Novi list, Mjesečni prilog o zdravlju "Živjeti zdravo"
Rijeka
2. 1.1.2016. - Slatko godi samo nepcu
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2014. - - web stranica Hrvatskog društva za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora www.hdd-hlz.org

Medijski nastupi

1. 15.4.2016. - Izajava povodom implantacije želučanog pacemakera pacijenticama s dijabetičkom gastroparezom
Vijesti RTL-a
Rijeka
2. 31.3.2016. - Zdravljak: Debljina
Hrvatski radio - Radio Rijeka
Rijeka
3. 30.3.2016. - konferencija za medije povodom implantacije želučanog pacemakera pacijenticama s dijabetičkom gastroparezom
TV, radio, novine
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 28.4.2018. - - dopredsjednica
Hrvatsko društvo za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora
2. 13.5.2017. - - dopredsjednica
Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
3. 22.11.2016. - - zamjenik predsjednika Povjerenstva za kliničku nastavu
KBC Rijeka
4. 1.1.2014. - - tajnica društva
Hrvatsko društvo za debljinu Hrvatskog liječničkog zbora
5. 1.1.2010. - - tajnica društva
Hrvatsko endokrinološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora