Marija Staničić mag.oec

Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju
Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju

Marija Deković Staničić

Obrazovanje

1.10.2007. - 11.9.2012. Magistar ekonomije Međunarodno poslovanje Ekonomski fakultet, Rijeka
1.9.2002. - 1.7.2007. Ekonomist Ekonomist Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka