Ema Kelin

Ekonomski fakultet Katedra za statistiku

e-pošta : ema.kelin@efri.hr
prostorija : Kabinet br. 88/4

Obrazovanje

1.10.2010. - 24.9.2012. Magistra ekonomije (magna cum laude) Poslovna ekonomija, smjer Menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2010. - 15.7.2010. Prvostupnica ekonomije Poslovna ekonomija, smjer Menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

11.1.2017. - Asistentica Nastavna i znanstvena djelatnost u području statistike Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.11.2014. - 10.1.2017. Stručna suradnica za poslijediplomski studij i projekte Planiranje i organizacija poslijediplomskog studija, rad na različitim projektima međunarodne suradnje Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.2012. - 30.8.2014. Stručna suradnica na lean projektima Implementacija poslovnih promjena, organizacija i vođenje lean konferencija i seminara, izrada analiza Culmena d.o.o.

Nagrade i priznanja

15.1.2013. Diploma Magna cum laude
15.12.2008. Dekanova nagrada

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Statistika
Preddiplomski studij Ekonomija/Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Statistička analiza
Preddiplomski studij Ekonomija/Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Statističke metode za poslovno odlučivanje
Diplomski studij Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Ekonomska statistika
Diplomski studij Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

- Statistika
Cjeloživotno obrazovanje - osnovni modul
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Statistička analiza
Cjeloživotno obrazovanje - osnovni modul
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Statističke metode za poslovno odlučivanje
Cjeloživotno obrazovanje - napredni modul
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Stručni rad "Može li se maloprodaja unaprijediti iskustvima iz automobilske industrije"
Stručni časopis "Suvremena trgovina"   Ko-autor
2.
-
Stručni rad "Lean - kako započeti s primjenom svjetski najjačeg poslovnog sustava?"
Stručni časopis "Suvremena trgovina"   Autor
3.
-
Analiza trendova na tržištu rada solarne energije i instalacije tehnologije"
Instruktažni centar Križevci   Stručni suradnik
4.
-
Analiza potreba za profesijama ljudskih potencijala u svrhu provedbe Nacionalnih energetskih ciljeva do 2020.
Instruktažni centar Križevci   Stručni suradnik