doc.prim.dr.sc. Daniela Petrić dr.med., specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : daniela.petric@icloud.com
telefon : + 385 51 658 334

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 157 5 4
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

- Medicinski radnik općeg smjera – medicinska sestra Centar odgoja i usmjereneog obrazovanja „Branko Semelić“ Pula
- Doktor medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijediplomski studij iz biomedicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pripremna izobrazba iz grupne analize Institut za grupnu analizu, Zagreb
- Usavršavanje iz psihijatrije Psihijatrijska bolnica „St. Josef Krankenhaus“ Neuss, Njemačka
- Magistar biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Specijalist psihijatar Specijalistički ispit iz Psihijatrije Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka i Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
- Subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije Subspecijalističko usavršavanje iz dječje i adolescentne psihijatrije Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb
- Doktor biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Grupni analitičar Institut za grupnu analizu, Zagreb
- Edukator iz grupne analize Institut za grupnu analizu, Zagreb

Radno iskustvo

- Liječnik opće prakse - pripravnički staž Klinički bolnički centar Rijeka
- Liječnik sekundarac Psihijatrijska bolnica Lopača
- Liječnik specijalizant psihijatrije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za psihijatriju
- Specijalist psihijatrije Psihijatrijska bolnica Lopača
- Specijalist psihijatrije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za psihijatriju
- Specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za psihijatriju
- Naslovni viši asistent Edukavija, održavanje nastave Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
- docent Edukavija, održavanje nastave Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

Nagrade i priznanja

Nagrada za najbolju poster prezentaciju - 9. hrvatski psihijatrijski dani - Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Članstva

- Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja
- American psychiatric assotiation
- Hrvatsko društvo za grupnu psihoterapiju
- Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju
- Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju
- Hrvatsko psihijatrijsko društvo
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petrić, Daniela ; Rački, Valentino ; Gačo, Nadija ; Kaštelan, Ana ; Graovac, Mirjana
Retrospective Analysis of the Effectiveness and Tolerability of Long-Acting Paliperidone Palmitate Antipsychotic in Adolescent First- Episode Schizophrenia Patients
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 29 197-204 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1000322

2. Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Peitl, Vjekoslav
Sertraline Induced Excessive Yawning
Archives of Psychiatry Research 55 85-88 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008028

3. Kaštelan, Ana ; Hladnik, Andrej ; Petrić, Daniela ; Gudelj, Lea ; Graovac, Mirjana
Prescribing patterns in adolescent psychiatric practice: an important role of antipsychotics
Psychiatria Danubina 31 153-161 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008029

4. Petrić, Daniela ; Rački, Valentino ; Gačo, Nadija ; Kaštelan, Ana ; Graovac, Mirjana
Retrospective Analysis of the Effectiveness and Tolerability of Long-Acting Paliperidone Palmitate Antipsychotic in Adolescent First- Episode Schizophrenia Patients
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 29 197-204 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1000322

5. Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Peitl, Vjekoslav
Sertraline Induced Excessive Yawning
Archives of Psychiatry Research 55 85-88 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008028

6. Kaštelan, Ana ; Hladnik, Andrej ; Petrić, Daniela ; Gudelj, Lea ; Graovac, Mirjana
Prescribing patterns in adolescent psychiatric practice: an important role of antipsychotics
Psychiatria Danubina 31 153-161 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008029

7. Rojnić Kuzman, Martina ; Andlauer, Oliver ; Burmeister, Kai ; Dvoracek, Boris ; Lencer, Rebekka ; Koelkebeck, Katja ; Marić, Nadja ; Nawka, Alexander ; Pantović-Štefanović, Maja ; Riese, Florian ; Aukst Margetić, Branka ; Bošnjak, Dina ; Ružić Ćelić, Mirela ; Ćurković, Marko ; Grubšin, Jasmina ; Madžarac, Zoran ; Makarić, Porin ; Petrić, Daniela ; Radić, Krešimir ; Savić, Aleksandar
Effective assessment of psychotropic medication side effects using PsyLOG mobile application.
Schizophrenia research 192 211-212 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=973987

8. Rojnić Kuzman, Martina ; Andlauer, Oliver ; Burmeister, Kai ; Dvoracek, Boris ; Lencer, Rebekka ; Koelkebeck, Katja ; Marić, Nadja ; Nawka, Alexander ; Pantović-Štefanović, Maja ; Riese, Florian ; Aukst Margetić, Branka ; Bošnjak, Dina ; Ružić Ćelić, Mirela ; Ćurković, Marko ; Grubšin, Jasmina ; Madžarac, Zoran ; Makarić, Porin ; Petrić, Daniela ; Radić, Krešimir ; Savić, Aleksandar
Effective assessment of psychotropic medication side effects using PsyLOG mobile application.
Schizophrenia research 192 211-212 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=973987

9. Gačo, Nadija ; Kuharić, Janja ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Dangubić, Boban ; Rački, Valentino ; Petrić, Daniela
Učestalost i karakteristike poslijeoperacijskog poremećeja kognitivnih funkcija u bolesnika nakon nekardiokirurških zahvata
Acta medica Croatica 71 241-247 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936773

10. Gačo, Nadija ; Kuharić, Janja ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Dangubić, Boban ; Rački, Valentino ; Petrić, Daniela
Učestalost i karakteristike poslijeoperacijskog poremećeja kognitivnih funkcija u bolesnika nakon nekardiokirurških zahvata
Acta medica Croatica 71 241-247 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936773

11. Rački, Valentino ; Petrić, Daniela ; Kučić, Natalia ; Gržeta, Nika ; Jurdana, Kristina ; Rončević-Gržeta, Ika
Cortical gray matter loss in schizophrenia: Could microglia be the culprit?
Medical hypotheses 88 18-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794660

WOS

12. Grahovac, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero ; Elizabeta ; Frančišković, Tanja
Effects of psychosocial day care programme on quality of life in patients afected with schizophrenia-a prospective study
Psychiatria Danubina 28 111-117 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794691

WOS

13. Rački, Valentino ; Petrić, Daniela ; Kučić, Natalia ; Gržeta, Nika ; Jurdana, Kristina ; Rončević-Gržeta, Ika
Cortical gray matter loss in schizophrenia: Could microglia be the culprit?
Medical hypotheses 88 18-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794660

WOS

14. Grahovac, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero ; Elizabeta ; Frančišković, Tanja
Effects of psychosocial day care programme on quality of life in patients afected with schizophrenia-a prospective study
Psychiatria Danubina 28 111-117 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794691

WOS

15. Petrić, Daniela ; Nemčić Moro Iva
Beginners’ Anxiety and Group Dreams
Group analysis 48 332-348 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812392

16. Petrić, Daniela ; Nemčić Moro Iva
Beginners’ Anxiety and Group Dreams
Group analysis 48 332-348 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812392

17. Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Acta medica Croatica. Supplement 68 49-54 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720321

18. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus Ethiology of Schizophrenia : The Characteristics of the "Little Ice Age" and its Consequences
Collegium antropologicum 38 1175-1177 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752475

WOS

19. Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Acta medica Croatica. Supplement 68 49-54 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720321

20. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus Ethiology of Schizophrenia : The Characteristics of the "Little Ice Age" and its Consequences
Collegium antropologicum 38 1175-1177 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752475

WOS

21. Juretić, Mirna ; Rogić, Mate ; Belušić Gobić, Margita ; Cerović, Robert ; Petrošić, Nenad ; Petrić, Daniela
Mogućnosti enteralne prehrane kod bolesnika s tumorom usne šupljine i orofainksa
Medica Jadertina 43 51-59 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658520

22. Rogić, Mate ; Juretić, Mirna ; Cerović, Robert ; Belušić Gobić, Margita ; Seili Bekafigo, Irena ; Petrić, Daniela
Lezija mandibule kao primarna manifestacija multiplog mijeloma: prikaz bolesnika i osvrt na literaturu
Medica Jadertina 43 97-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658766

23. Juretić, Mirna ; Rogić, Mate ; Belušić Gobić, Margita ; Cerović, Robert ; Petrošić, Nenad ; Petrić, Daniela
Mogućnosti enteralne prehrane kod bolesnika s tumorom usne šupljine i orofainksa
Medica Jadertina 43 51-59 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658520

24. Rogić, Mate ; Juretić, Mirna ; Cerović, Robert ; Belušić Gobić, Margita ; Seili Bekafigo, Irena ; Petrić, Daniela
Lezija mandibule kao primarna manifestacija multiplog mijeloma: prikaz bolesnika i osvrt na literaturu
Medica Jadertina 43 97-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658766

25. Rogić, Mate ; Juretić, Mirna ; Cerović, Robert ; Lučev, Ante ; Belušić Gobić, Margita ; Petrić, Daniela
Kirurško liječenje malignih tumora kože glave i vrata
Medicina fluminensis 48 193-201 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658528

26. Klarić, Miro ; Frančišković, Tanja ; Obrdalj Černi, Edita ; Petrić, Daniela ; Britvić, Dolores ; Zovko, Nikolina
Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder
Psychiatria Danubina 24 280-286 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008027

27. Rogić, Mate ; Juretić, Mirna ; Cerović, Robert ; Lučev, Ante ; Belušić Gobić, Margita ; Petrić, Daniela
Kirurško liječenje malignih tumora kože glave i vrata
Medicina fluminensis 48 193-201 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658528

28. Klarić, Miro ; Frančišković, Tanja ; Obrdalj Černi, Edita ; Petrić, Daniela ; Britvić, Dolores ; Zovko, Nikolina
Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder
Psychiatria Danubina 24 280-286 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1008027

29. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Blažević-Zelić, Sandra ; Petrić, Daniela
Influence of Personality Traits on Sexual Functioning of Patients Suffering from Schizophrenia or Depression
Collegium antropologicum 35 115-120 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538033

WOS

30. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Stigmatization of Patients Suffering from Schizophrenia
Collegium antropologicum 35 141-145 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538039

WOS

31. Germin Petrović, Daniela ; Mesaroš Devčić, Iva ; Lesac, Ana ; Mandić, Marin ; Soldatić, Marin ; Vezmar, Dragana ; Petrić, Daniela ; Vujičić, Božidar ; Bašić Jukić, Nikolina ; Rački, Sanjin
Health-related quality of life in the patients on maintenance hemodialysis : the analysis of demographic and clinical factors
Collegium antropologicum 35 687-693 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546022

WOS

32. Frančišković, Tanja ; Stevanović, Aleksandra ; Blažić, Danijela ; Petrić, Daniela ; Šuković, Zoran ; Tovilović, Zoran ; Nemčić Moro, Iva
Croatian war veterans in print media in 1996 and in 2006
Psychiatria Danubina 23 171-177 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517307

WOS

33. Frančišković, Tanja ; Stevanović, Aleksandra ; Blažić, Danijela ; Petrić, Daniela ; Šuković, Zoran ; Tovilović, Zoran ; Nemčić Moro, Iva
Croatian war veterans in print media in 1996 and in 2006
Psychiatria Danubina 23 171-177 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517307

WOS

34. Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Peitl, Vjekoslav
Ziprasidone as a possible cause of cleft palate in a newborn
Psychiatria Danubina 22 117-119 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812397

WOS

35. Petrić, Daniela ; Vučić Peitl Marija ; Peitl Vjekoslav
High doses alprazolam induced amenorrhoea and galactorrhoea
Psychiatria Danubina 23 123-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812399

WOS

36. Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja ; Juretić, Mirna ; Šuković, Zoran ; Graovac, Mirjana ; Rački, Sanjin ; Ružić, Tatjana ; Britvić, Dolores
Defense mechanisms in alchohol dependent patients with oral and oropharingeal cancer
Collegium antropologicum 35 809-816 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=512913

WOS

37. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Blažević-Zelić, Sandra ; Petrić, Daniela
Influence of Personality Traits on Sexual Functioning of Patients Suffering from Schizophrenia or Depression
Collegium antropologicum 35 115-120 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538033

WOS

38. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Stigmatization of Patients Suffering from Schizophrenia
Collegium antropologicum 35 141-145 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538039

WOS

39. Germin Petrović, Daniela ; Mesaroš Devčić, Iva ; Lesac, Ana ; Mandić, Marin ; Soldatić, Marin ; Vezmar, Dragana ; Petrić, Daniela ; Vujičić, Božidar ; Bašić Jukić, Nikolina ; Rački, Sanjin
Health-related quality of life in the patients on maintenance hemodialysis : the analysis of demographic and clinical factors
Collegium antropologicum 35 687-693 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546022

WOS

40. Frančišković, Tanja ; Stevanović, Aleksandra ; Blažić, Danijela ; Petrić, Daniela ; Šuković, Zoran ; Tovilović, Zoran ; Nemčić Moro, Iva
Croatian war veterans in print media in 1996 and in 2006
Psychiatria Danubina 23 171-177 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517307

WOS

41. Frančišković, Tanja ; Stevanović, Aleksandra ; Blažić, Danijela ; Petrić, Daniela ; Šuković, Zoran ; Tovilović, Zoran ; Nemčić Moro, Iva
Croatian war veterans in print media in 1996 and in 2006
Psychiatria Danubina 23 171-177 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517307

WOS

42. Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Peitl, Vjekoslav
Ziprasidone as a possible cause of cleft palate in a newborn
Psychiatria Danubina 22 117-119 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812397

WOS

43. Petrić, Daniela ; Vučić Peitl Marija ; Peitl Vjekoslav
High doses alprazolam induced amenorrhoea and galactorrhoea
Psychiatria Danubina 23 123-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812399

WOS

44. Petrić, Daniela ; Sabljić, Vladimir
Post-traumatic stress disorder as a potential predictor for Alzheimers disease
Neurologia Croatica 59 105-105 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011997

45. Petrić, Daniela ; Sabljić, Vladimir
Post-traumatic stress disorder as a potential predictor for Alzheimers disease
Neurologia Croatica 59 105-105 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011997

46. Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Knez, Rajna ; Medved, Paola ; Petrić, Daniela
Pregnancy and atypical antipsychotics
Psychiatria Danubina 21 368-370 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430131

WOS

47. Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Knez, Rajna ; Medved, Paola ; Petrić, Daniela
Pregnancy and atypical antipsychotics
Psychiatria Danubina 21 368-370 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430131

WOS

48. Graovac, Mirjana ; Pernar, Mirjana ; Moro, Ljiljana ; Petrić, Daniela ; Ružić, Klementina ; Girotto, Igor ; Frančišković, Tanja
Changes of Adolescents' Defence Mechanisms during the First Year of High School Education
Collegium Antrolopolicum 30 75-80 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387206

WOS

49. Graovac, Mirjana ; Pernar, Mirjana ; Moro, Ljiljana ; Petrić, Daniela ; Ružić, Klementina ; Girotto, Igor ; Frančišković, Tanja
Changes of Adolescents' Defence Mechanisms during the First Year of High School Education
Collegium Antrolopolicum 30 75-80 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387206

WOS

Znanstvene knjige

1. Poglavlje u knjizi
Petrić, Daniela; Uglešić, Boran
Hrvatska psihijatrija početkom 21.stoljeća
Razvoj psihofarmaka i značenje kliničkih studija u psihijatriji Jukić, Vlado Medicinska naklada Zagreb
2. Poglavlje u knjizi
RojnićKuzman, Marina; Letica Crepulja, Marina; Filipčić, Igor; Matošić, Ana; Mihaljević Peleš, Alma; Ostojić, Blaženka; Petrić, Daniela; Štajduhar, Dinko; Štrkalj Ivezić, Slađana
Hrvatska psihijatrija početkom 21.stoljeća
Hrvatski algoritmi liječenja psihijatrijskih bolesnika Jukić, Vlado Medicinska naklada Zagreb
3. Poglavlje u knjizi
Petrić, Daniela
Suvremeni pristup prvim psihotičnim poremećajima
Psihotični poremećaji u adolescenata Ostojić, Draženka Medicinska naklada Zagreb
4. Poglavlje u knjizi
Petrić, Daniela; Kaštelan Ana
Radna bilježnica iz psihijatrije
Prikaz 16. Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana Medicinska naklada Zagreb
5. Poglavlje u knjizi
Petrić, Daniela ; Kaštelan Ana
Radna bilježnica iz psihijatrije
Prikaz 11. Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana Medicinska naklada Zagreb
6. Poglavlje u knjizi
Petrić, Daniela
Depresija i duhovnost
Poremećaj raspoloženja u djece i adolescenata Ljubičić, Đulijano Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka

Pozvana predavanja

1. Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Rački, Daniela
Emocionalne reakcije psihoterapeuta i održavanje granica terapijskog procesa
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=63088
2. Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Rački, Daniela
Emocionalne reakcije psihoterapeuta i održavanje granica terapijskog procesa
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=63088

Kongresna priopćenja

1.
Kaštelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana
Terapija tardivne diskinezije (TD) nastale nakon ukidanja antipsihotične terapije Poster 7th Croatian psychiatric congress, 15th Croatian psychiatric days Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978588
2.
Petrić, Daniela ; Juretić, Zoran
Smjernice za rano otkrivanje i liječenje psihotičnih poremećaja i shizofrenije u djece i adolescenata Predavanje 7thCroatian psychiatric congress, 15thCroatian psychiatric days Opatija - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012245
3.
Petrić, Daniela ; Juretić, Zoran
Smjernice za rano otkrivanje i liječenje psihotičnih poremećaja i shizofrenije u djece i adolescenata Predavanje 7thCroatian psychiatric congress, 15thCroatian psychiatric days Opatija - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012245
4.
Rojnić Kuzman, Martina ; Aukst Margetić, Branka ; Bošnjak, Dina ; Ćelić Ružić, Mirela ; Ćurković, Marko ; Grubišin, Jasmina ; Madžarac, Zoran ; Makarić, Porin ; Petrić, Daniela ; Radić, Krešimir ; Savić, Aleksandra
Assessment of side-effect of psychotropic medication using the PsyLOG mobile application Predavanje 7thCroatian psychiatric congress, 15thCroatian psychiatric days Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012251
5.
Kaštelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana
Terapija tardivne diskinezije (TD) nastale nakon ukidanja antipsihotične terapije Poster 7th Croatian psychiatric congress, 15th Croatian psychiatric days Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978588
6.
Petrić, Daniela ; Juretić, Zoran
Smjernice za rano otkrivanje i liječenje psihotičnih poremećaja i shizofrenije u djece i adolescenata Predavanje 7thCroatian psychiatric congress, 15thCroatian psychiatric days Opatija - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012245
7.
Rojnić Kuzman, Martina ; Aukst Margetić, Branka ; Bošnjak, Dina ; Ćelić Ružić, Mirela ; Ćurković, Marko ; Grubišin, Jasmina ; Madžarac, Zoran ; Makarić, Porin ; Petrić, Daniela ; Radić, Krešimir ; Savić, Aleksandra
Assessment of side-effect of psychotropic medication using the PsyLOG mobile application Predavanje 7thCroatian psychiatric congress, 15thCroatian psychiatric days Opatija, Hrvatska - 27.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012251
8.
Petrić, Daniela ; Rački, Valentino ; Gačo, Nadija ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Efficacy and tolerability of the three-month formulation of paliperidone palmitate in first-episode schizophrenia patients Predavanje 17 th APA Anual Meeting New York City, US - 9.5.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011999
9.
Petrić, Daniela ; Rački, Valentino ; Gačo, Nadija ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Efficacy and tolerability of the three-month formulation of paliperidone palmitate in first-episode schizophrenia patients Predavanje 17 th APA Anual Meeting New York City, US - 9.5.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011999
10.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Small adolescent group as a transitional object Predavanje 19th Congress International Association for Group Psychotherapy and Group Processes Rovinj, Hrvatska - 5.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812425
11.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Small adolescent group as a transitional object Predavanje 19th Congress International Association for Group Psychotherapy and Group Processes Rovinj, Hrvatska - 5.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812425
12.
Kaštelan, Ana ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Mandić, Tamara ; Perić, Ljiljana ; Sveško-Visentin, Helena
Psihoterapijski rad s roditeljima psihijatrijski liječenih adolescenata Poster 6. Hrvatski psihijatrijski kongres „Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja“ Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978597
13.
Kaštelan, Ana ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Mandić, Tamara ; Perić, Ljiljana ; Sveško-Visentin, Helena
Psihoterapijski rad s roditeljima psihijatrijski liječenih adolescenata Poster 6. Hrvatski psihijatrijski kongres „Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja“ Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978597
14.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Pristup liječenju prve epizode shizofrenije u adolescenata Predavanje 6. Hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012003
15.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana
Pristup liječenju prve epizode shizofrenije u adolescenata Predavanje 6. Hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012003
16.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus etiology of schizophrenia: the characteristics of the "Little ice age" and its consequences Predavanje 6th International congress of Croatian association for protection of non ionizing radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=696708
17.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus etiology of schizophrenia: the characteristics of the "Little ice age" and its consequences Predavanje 6th International congress of Croatian association for protection of non ionizing radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=696708
18.
Grahovac, Tanja ; Frančišković, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero, Elizabeta
Utjecaj socioterapijskih postupaka na kvalitetu života oboljelih od shizofrenije-prospektivna studija Predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695081
19.
Grahovac, Tanja ; Frančišković, Tanja ; Ružić, Klementina ; Letica-Crepulja, Marina ; Petrić, Daniela ; Dadić-Hero, Elizabeta
Utjecaj socioterapijskih postupaka na kvalitetu života oboljelih od shizofrenije-prospektivna studija Predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695081
20.
Kaštelan, Ana ; Hladnik, Andrej ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela
Agomelatin u terapiji sindroma noćnog jedenja Poster 11. Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978604
21.
Kaštelan, Ana ; Hladnik, Andrej ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela
Agomelatin u terapiji sindroma noćnog jedenja Poster 11. Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978604
22.
Salopek, Igor ; Petrić, Daniela ; Vukasović, Sara ; Frančišković, Tanja
Comorbidity of alcholism and depression Predavanje AIMS, Annual international medical students meeting Lisabon, , Portugal - 9.3.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692243
23.
Salopek, Igor ; Petrić, Daniela ; Vukasović, Sara ; Frančišković, Tanja
Comorbidity of alcholism and depression Predavanje AIMS, Annual international medical students meeting Lisabon, , Portugal - 9.3.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692243
24.
Petrić, Daniela
Uloga suradnog psihijatra u tranzicijskoj dobi endokrinološkog pacijenta : kako poboljšati rezultate liječenja? Predavanje Hrvatski endokrinološki kongres s medjunarodnim sudjelovanjem (6 ; 2013) Poreč, Hrvatska - 13.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659362
25.
Petrić, Daniela
Uloga suradnog psihijatra u tranzicijskoj dobi endokrinološkog pacijenta : kako poboljšati rezultate liječenja? Predavanje Hrvatski endokrinološki kongres s medjunarodnim sudjelovanjem (6 ; 2013) Poreč, Hrvatska - 13.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659362
26.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Rački, Valentino ; Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja
Prevention of relapse with risperidone long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Predavanje International Conference on Creative Psychopharmacotherapy, 14th Central European Neuropsychopharmacological Symposium, 6th Croatian Congress of Psychopharmacotherapy (ur) Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011996
27.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Rački, Valentino ; Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja
Prevention of relapse with risperidone long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Predavanje International Conference on Creative Psychopharmacotherapy, 14th Central European Neuropsychopharmacological Symposium, 6th Croatian Congress of Psychopharmacotherapy (ur) Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011996
28.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Kastelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Racki, Valentino
Advantages of therapy with risperidone long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635686
29.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Prološčić, Joško ; Frančišković, Tanja
Equal response of adolescent monozygotic twins suffering from a first episode of schizophrenia to a risperidone long-acting injectable antipsychotic Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635688
30.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Kastelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Racki, Valentino
Advantages of therapy with risperidone long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635686
31.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Prološčić, Joško ; Frančišković, Tanja
Equal response of adolescent monozygotic twins suffering from a first episode of schizophrenia to a risperidone long-acting injectable antipsychotic Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635688
32.
Petrić, Daniela.
Prve psihotične epizode - prognostički faktori, smjernice i praksa Predavanje Medicinski simpozij Peti BHAAAS dani Mostar, BiH - 27.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659396
33.
Petrić, Daniela.
Prve psihotične epizode - prognostički faktori, smjernice i praksa Predavanje Medicinski simpozij Peti BHAAAS dani Mostar, BiH - 27.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659396
34.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kastelan, Ana ; Rebić, Jelena ; Biškup M ; Frančišković, Tanja
Childhood trauma and developmental processes Poster 21th European Congress of Psychiatry Nica, Francuska - 9.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812427
35.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kastelan, Ana ; Rebić, Jelena ; Biškup M ; Frančišković, Tanja
Childhood trauma and developmental processes Poster 21th European Congress of Psychiatry Nica, Francuska - 9.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812427
36.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Prološčić, Joško
Granični poremećaj osobnosti i granične situacije Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=637748
37.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Prološčić, Joško
Granični poremećaj osobnosti i granične situacije Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=637748
38.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav
Sertralinom izazvano ekscesivno zijevanje Poster 4. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek - 29.3.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012010
39.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav
Sertralinom izazvano ekscesivno zijevanje Poster 4. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek - 29.3.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012010
40.
Graovac, Mirjana ; Rebić, Jelena ; Kastelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Oculogyric crisis - unexpected side effect when using low doses of risperidone in adolescent patient Poster Eurpopean Congress of psychiatry (20 ; 2012) Prag, Češka - 6.3.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573473
41.
Graovac, Mirjana ; Rebić, Jelena ; Kastelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Oculogyric crisis - unexpected side effect when using low doses of risperidone in adolescent patient Poster Eurpopean Congress of psychiatry (20 ; 2012) Prag, Češka - 6.3.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573473
42.
Germin Petrović , Daniela ; Lesac , Ana ; Mandić , Marin ; Soldatić , Marin ; Dragana , Vezmar ; Petrić , Daniela ; Vujičić , Božidar ; Pavletić Peršić , Martina ; Rački , Sanjin
Kvaliteta života vezana za zdravlje bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom: utjecaj sociodemografskih i kliničkih čimbenika, stupnja depresivnosti i anksioznosti Poster 6. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Split, Croatia - 10.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=860244
43.
Germin Petrović , Daniela ; Lesac , Ana ; Mandić , Marin ; Soldatić , Marin ; Dragana , Vezmar ; Petrić , Daniela ; Vujičić , Božidar ; Pavletić Peršić , Martina ; Rački , Sanjin
Kvaliteta života vezana za zdravlje bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom: utjecaj sociodemografskih i kliničkih čimbenika, stupnja depresivnosti i anksioznosti Poster 6. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Split, Croatia - 10.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=860244
44.
Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Rebić, Jelena
Terapija crtežom i strahovi u djeteta Predavanje 5. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES Šibenik - 3.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=490945
45.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Sveško-Visentin, Helena ; Rebić, Jelena
Otpori majke u psihoterapiji kasnog adolescenta Predavanje 5.HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES Šibenik - 3.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=490950
46.
Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Petrić, Daniela ; Rebić, Jelena
Terapija crtežom i strahovi u djeteta Predavanje 5. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES Šibenik - 3.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=490945
47.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Sveško-Visentin, Helena ; Rebić, Jelena
Otpori majke u psihoterapiji kasnog adolescenta Predavanje 5.HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES Šibenik - 3.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=490950
48.
Pavlović, Eduard ; Zwingl Mikler, Ana ; Jovanović, Paula ; Jurčević, Mira ; Petrić, Daniela
Socijalno funkcioniranje rano umirovljenog shizofrenog bolesnika Poster 7. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 28.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603706
49.
Pavlović, Eduard ; Zwingl Mikler, Ana ; Jovanović, Paula ; Jurčević, Mira ; Petrić, Daniela
Socijalno funkcioniranje rano umirovljenog shizofrenog bolesnika Poster 7. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 28.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603706
50.
Graovac, Mirjana ; Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Rebić, Jelena ; Sveško-Visentin, Helena ; Perić, Ljiljana ; Frančišković, Tanja
Utjecaj porasta tjelesne težine pri terapiji antipsihotikom na tijek liječenja u adolescenciji Poster 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Rovinj, Hrvatska - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=448201
51.
Graovac, Mirjana ; Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Rebić, Jelena ; Sveško-Visentin, Helena ; Perić, Ljiljana ; Frančišković, Tanja
Utjecaj porasta tjelesne težine pri terapiji antipsihotikom na tijek liječenja u adolescenciji Poster 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Rovinj, Hrvatska - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=448201
52.
Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Knez, Rajna ; Medved, Paola ; Petrić, Daniela
Trudnoća i atipični antipsihotici Poster 4.hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Zadar - 11.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430138
53.
Ružić, Klementina ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Knez, Rajna ; Medved, Paola ; Petrić, Daniela
Trudnoća i atipični antipsihotici Poster 4.hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Zadar - 11.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430138
54.
Ivana Ljubičić Bistrović, Daniela Petrić, Ika Rončević Gržeta, Tanja Frančišković, Đulijano Ljubičić
Terapijske mogućnsti u liječenju rezistentnog kroničnog Postraumatskog stresnog poremećaja Poster 5. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661258
55.
Ivana Ljubičić Bistrović, Daniela Petrić, Ika Rončević Gržeta, Tanja Frančišković, Đulijano Ljubičić
Terapijske mogućnsti u liječenju rezistentnog kroničnog Postraumatskog stresnog poremećaja Poster 5. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661258
56.
Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja ; Graovac, Mirjana
Efficacy and safety of ziprasidone in the treatment of schizophrenia in adolescence Poster 2nd International Congress of Biological Psychiatry Santiago de Chile, Čile - 21.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401750
57.
Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja ; Graovac, Mirjana
Efficacy and safety of ziprasidone in the treatment of schizophrenia in adolescence Poster 2nd International Congress of Biological Psychiatry Santiago de Chile, Čile - 21.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401750
58.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Janović, Sanja ; Frančišković, Tanja
Učinkovitost i sigurnost ziprasidona u liječenju shizofrenije u adolescenata Predavanje 4. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 1.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400764
59.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Janović, Sanja ; Frančišković, Tanja
Učinkovitost i sigurnost ziprasidona u liječenju shizofrenije u adolescenata Predavanje 4. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 1.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400764
60.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela
Liječenje depresivnih poremećaja u adolescenciji Predavanje 4.hrvatski psihijatrijski kongres Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444313
61.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela
Liječenje depresivnih poremećaja u adolescenciji Predavanje 4.hrvatski psihijatrijski kongres Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444313
62.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Ljubičić, Đulijano
Učinkovitost quetiapina u liječenju anoreksije nervoze Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres - Za boljitak bez stigme Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=402052
63.
Petrić, Daniela ; Juretić, Mirna ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Pojavnost depresije u bolesnika sa zloćudnim tumorom glave i vrata Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres - Za boljitak bez stigme Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406546
64.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Ljubičić, Đulijano
Učinkovitost quetiapina u liječenju anoreksije nervoze Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres - Za boljitak bez stigme Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=402052
65.
Petrić, Daniela ; Juretić, Mirna ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Pojavnost depresije u bolesnika sa zloćudnim tumorom glave i vrata Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres - Za boljitak bez stigme Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406546
66.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Perić, Ljiljana ; Mandić, Tamara ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Hospitalno liječenje adolescenata na odsjeku za adolescente i obitelj Klinike za psihijatriju KBC Rijeka Predavanje Hrvatski kongres dječje i adolescentne psihijatrije (2 ; 2005) Zagreb, Hrvatska - 11.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444196
67.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Perić, Ljiljana ; Mandić, Tamara ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Hospitalno liječenje adolescenata na odsjeku za adolescente i obitelj Klinike za psihijatriju KBC Rijeka Predavanje Hrvatski kongres dječje i adolescentne psihijatrije (2 ; 2005) Zagreb, Hrvatska - 11.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444196
68.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Kastelan, Ana ; Moro, Ljiljana
Quetiapine : A potential treatment of anorexia nervosa Poster ECPN Congress (18 ; 2005) Amsterdan, Nizozemska - 26.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391792
69.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Kastelan, Ana ; Moro, Ljiljana
Quetiapine : A potential treatment of anorexia nervosa Poster ECPN Congress (18 ; 2005) Amsterdan, Nizozemska - 26.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391792
70.
Graovac Mirjana ; Petrić Daniela ; Matković Vjera ; Frančišković Tanja ; Moro Ljiljana
Treatment with sertraline in depressive adolescents Poster 18th ENCP Congress Amsterdan, Nizozemska - 26.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391793
71.
Graovac Mirjana ; Petrić Daniela ; Matković Vjera ; Frančišković Tanja ; Moro Ljiljana
Treatment with sertraline in depressive adolescents Poster 18th ENCP Congress Amsterdan, Nizozemska - 26.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391793
72.
Petrić Danijela ; Graovac Mirjana ; Kaštelan Ana ; Sveško-Visentin Helena ; Frančišković Tanja ; Moro Ljiljana
Uspješnost liječenja poremećaja hranjenja quetiapinom Poster Drugi hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 20.3.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392052
73.
Petrić Danijela ; Graovac Mirjana ; Kaštelan Ana ; Sveško-Visentin Helena ; Frančišković Tanja ; Moro Ljiljana
Uspješnost liječenja poremećaja hranjenja quetiapinom Poster Drugi hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 20.3.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392052
74.
Moro, Ljiljana ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Rački, Daniela
Kontratransfer i održavanje granica terapijskog procesa Pozvano Ljetna škola psihotraumatologije Dubrovnik, Hrvatska - 10.6.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60598
75.
Moro, Ljiljana ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Rački, Daniela
Kontratransfer i održavanje granica terapijskog procesa Pozvano Ljetna škola psihotraumatologije Dubrovnik, Hrvatska - 10.6.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60598
76.
Rački, Daniela ; Rački, Sanjin ; Rački, Zlatko ; Sepčić, Juraj ; Debelić, Diana ; Rudež, Josip
Clinical scales in multiple sclerosis - evaluation of disability and handicap Poster Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (14 ; 1998) Stockholm, Švedska - 12.9.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=27039
77.
Rački, Daniela ; Rački, Sanjin ; Rački, Zlatko ; Sepčić, Juraj ; Debelić, Diana ; Rudež, Josip
Clinical scales in multiple sclerosis - evaluation of disability and handicap Poster Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (14 ; 1998) Stockholm, Švedska - 12.9.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=27039
78.
Štimac, Marica ; Šendula-Jengić, Vesna ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Simboličko značenje simptoma Poster 14.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869972
79.
Štimac, Marica ; Šendula-Jengić, Vesna ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Simboličko značenje simptoma Poster 14.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869972
80.
Lesica, Tomislav ; Knez, Rajna ; Petrić, Daniela ; Pernar, Mirjana ; Ljubičić, Đulijano
Oniomanija, poremećaj nagona, ovisnost ili ...? Poster 5. Hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=520614
81.
Lesica, Tomislav ; Knez, Rajna ; Petrić, Daniela ; Pernar, Mirjana ; Ljubičić, Đulijano
Oniomanija, poremećaj nagona, ovisnost ili ...? Poster 5. Hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=520614
82.
Butković, Lidija ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Sveško-Visentin, Helena ; Frančišković, Tanja
Psihotični i konverzivni simptomi u adolescenciji Poster 7.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravstka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456589
83.
Butković, Lidija ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Sveško-Visentin, Helena ; Frančišković, Tanja
Psihotični i konverzivni simptomi u adolescenciji Poster 7.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravstka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456589
84.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Letica-Crepulja, Marina ; Sveško-Visentin, Helena ; Frančišković , Tanja ; Moro, Ljiljana
Specifičnosti grupno analitičkog rada s adolescentima Predavanje 1. hrvatski psihoterapijski kongres „Izazovi psihoterapije u stoljeću uma“ Zadar
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012005
85.
Petrić, Daniela ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Letica-Crepulja, Marina ; Sveško-Visentin, Helena ; Frančišković , Tanja ; Moro, Ljiljana
Specifičnosti grupno analitičkog rada s adolescentima Predavanje 1. hrvatski psihoterapijski kongres „Izazovi psihoterapije u stoljeću uma“ Zadar
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012005
86.
Štimac, Marica ; Šendula-Jengić, Vesna ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Tijelo govori i kad usta šute Predavanje 6.internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije Rab, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876367
87.
Štimac, Marica ; Šendula-Jengić, Vesna ; Petrić, Daniela ; Frančišković, Tanja
Tijelo govori i kad usta šute Predavanje 6.internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije Rab, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876367
88.
Petrić, Daniela
Psihotična epizoda kod djetete - veliki izazov za roditelje Predavanje 31. simpozij Obiteljska perspektiva mentalnih poremećaja Rijka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012412
89.
Petrić, Daniela
Psihotična epizoda kod djetete - veliki izazov za roditelje Predavanje 31. simpozij Obiteljska perspektiva mentalnih poremećaja Rijka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012412
90.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
91.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
92.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
93.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
94.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
95.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Mandić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Biškup, Maja ; Frančišković, Tanja
Trauma, Odrastanje i psihijatrijski hereditet Predavanje 9.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583452
96.
Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka Predavanje 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720368
97.
Vujičić, Božidar ; Jelić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Petrić, Daniela ; Babić, Vesna ; Rundić, AnaMaria ; Poje, Berislav ; Vidrih, Suzana ; Devčić, Bosiljka ; Rački, Sanjin
Strukturirana predijalizna edukacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka Predavanje 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720368
98.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Treatment with risperidone in earlyonset of psychotic decompensations in adolescents Poster ECNP Regional Meeting (8 ; 2005) Moskva, Rusija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391788
99.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Treatment with risperidone in earlyonset of psychotic decompensations in adolescents Poster ECNP Regional Meeting (8 ; 2005) Moskva, Rusija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391788

Stručna djelatnost