Vilko Petrić

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti
Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

Obrazovanje

- 20.4.2011. Doktor znanosti Poslijediplomski znanstveni doktorski studij, smjer edukacija Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 15.12.2010. Potvrda za B2 razinu poznavanja engleskog jezika Škola stranih jezika ENBE Zagreb
- 15.12.2010. Potvrda za B2 razini poznavanja talijanskog jezika Škola stranih jezika ENBE Zagreb
- 15.12.2008. ECDL Diploma ECDL European Computer Driving Licence Hrvatski informatički zbor
- 16.10.2007. Stručni ispit za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture Stručno stažiranje Agencija za odgoj i obrazovanje
- 28.6.2006. Profesor kineziologije Sveučilišni diplomski studij Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.6.2017. - Docent Nositelj kolegija: Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II Kineziologija Zdravstveno usmjerene kineziološke aktivnosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2016. - 31.5.2017. Viši predavač Nositelj kolegija: Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II Kineziološka kultura Bazični sportovi Plesne strukture Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.10.2012. - Predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju EDUKACIJE Provodi sve oblike nastave na slijedećim predmetima: Kineziološka metodika u edukaciji, Dijagnostika u kineziološkoj edukaciji, Istraživanja u kineziološkoj edukaciji, Kineziologija edukacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.4.2011. - 31.10.2016. Poslijedoktorand Provodi sve oblike nastave na predmetima obveznog modula Kineziologija u edukaciji, odnosno: Opća kineziološka metodika; Kineziološka metodika u predškolskom odgoju; Kineziološka metodika u osnovnom školstvu; Kineziološka metodika u srednjem školstvu; Kineziološka metodika u visokom obrazovanju. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.9.2006. - 31.3.2011. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Nastav tjelesne i zdravstvene kulture Razredništvo Voditelj školskog sportskog društva OŠ Vladimir Nazor, Krnica
1.9.2006. - 31.3.2011. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Nastava tjelesne i zdravstvene kulture Voditelj školskog sportskog društva OŠ Divšići, Divšići
1.9.2006. - 31.8.2007. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Nastava tjelesne i zdravstvene kulture Gimnazija Pula

Nagrade i priznanja

21.12.2016. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2016. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.
2.7.2016. Nagrada za najbolji znanstveni rad iz područja kineziološke edukacije Hrvatskog kineziološkog saveza
14.11.2015. Najbolji mladi znanstvenik u Europi iz područja kineziološke edukacije „FIEP Europe Thulin Award“

Članstva

1.9.2014. - FIEP Europa
1.9.2013. - Hrvatski kineziološki savez
1.9.2012. - Udruga kineziologa Pula

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Zdravstveno usmjerene kineziološke aktivnosti
Integrirani sveučilišni pediplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 60
1.10.2017. - Kineziologija
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 45
1.11.2016. - 30.9.2017. Kineziološka kultura
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 120
1.11.2016. - 30.9.2017. Plesne strukture
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 60
1.11.2016. - 30.9.2017. Kineziološka kultura
Integrirani sveučilišni prediplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 120
1.11.2016. - 30.9.2017. Bazični sportovi
Integrirani sveučilišni prediplomski i diplomski učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 60
1.11.2016. - Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu I
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90
1.11.2016. - Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu II
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90
1.10.2012. - Kineziološka metodika u edukaciji
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predavač
Norma sati: 30
1.10.2012. - Dijagnostika u kineziološkoj edukaciji
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predavač
Norma sati: 30
1.10.2012. - Istraživanja u kineziološkoj edukaciji
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predavač
Norma sati: 20
1.10.2012. - Kineziologija edukacije
Poslijediplomski znanstveni doktorski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predavač
Norma sati: 20
1.10.2012. - Opća kineziološka metodika
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
Kineziolški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač svih oblika nastave
Norma sati: 60
1.4.2011. - 31.10.2016. Kineziološka metodika u predškolskom odgoju
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač svih oblika nastave
Norma sati: 75
1.4.2011. - 31.10.2016. Kineziološka metodika u osnovnom školstvu
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač svih oblika nastave
Norma sati: 120
1.4.2011. - 31.10.2016. Kineziološka metodika u srednjem školstvu
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač svih oblika nastave
Norma sati: 180

Mentor u završnim radovima

14.1.2018. - 19.9.2018. Vrednovanje programa tematskog tjelesnog vježbanja u mješovitoj jasličkoj skupini
Kristina Žigulić
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.1.2018. - 19.9.2018. Vrednovanje programa edukacije roditelja o važnosti tjelesnog vježbanja
Nika Vincetić
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.1.2018. - 18.9.2018. Vrednovanje programa jutarnjeg tjelesnog vježbanja u mješovitoj jasličkoj skupini
Stella Sušić-Načeta
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.1.2018. - 18.7.2018. Vrednovanje programa kinezioloških aktivnosti u mješovitoj jasličkoj skupini
Lucija Kostadin
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.1.2018. - 17.7.2018. Vrednovanje programa tjelesno aktivnih pauza u mješovitoj jasličkoj skupini
Dajana Milevoj
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.1.2018. - Vrednovanje programa poticajnog tjelesnog vježbanja u mješovitoj jasličkoj skupini
Bruna Francetić
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2017. - 18.7.2017. Vrednovanje učinaka početničkog programa rada sinkroniziranog plivanja na kinantropološka obilježja djece rane i predškolske dobi
Rebecca Domica
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2017. - 18.7.2017. Razlike u tjelesnoj aktivnosti između dobnih skupina djece rane i predškolske dobi
Sara Jakšić
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2017. - 18.7.2017. Stanje i prognoza razvoja indeksa tjelesne mase kod djece rane i predškolske dobi
Isabella Matić
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2017. - 18.7.2017. Razlike u stupnju uhranjenosti kod djece rane i predškolske dobi
Tea Milosavljević
Preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2017. - 18.7.2017. Stanje i prognoza razvoja kardiorespiratornog fitnesa kod učenika i učenica razredne nastave
Matea Gašparović
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Obrazovni projekti

- Osmislio i vodio odgojno – obrazovni projekt „Antičke olimpijske igre“

Financiranje: Općina Marčana i OŠ Vladimira Nazora, Krnica

Izdavaštvo

1.11.2014. - Trends and Future Visions of Physical Education: Croatian Challenges

Financiranje: Sagamore Publishing

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vujičić, L., Petrić, V., i Pejić Papak, P.
Evaluation of the kinesiological workshop programme for increase level of physical activity of children, pupils and parents.
Acta Kinesiologica 12 29-35 - 2018.

WOS

2. Petrić, V., Kostadin, L., Peić, M.
Evaluation of an Integrated Programme of Physical Exercise with Nursey-Aged Children: Impact on Motor Achievements.
Journal of Elementary Education 11 189-200 - 2018.

Q4

3. Erdeljac, M., Rakovac M., Petrić, V.
Trend of Body Mass Index of Primary School Students Over a 15 – year Period.
Educational Issues 1 9-24 - 2018.

A2

4. Štefan L., Mišigoj-Duraković, M., Devrnja, A, Podnar, H., Petrić, V. and Sorić, M.
Tracking of Physical Activity, Sport Participation, and Sedentary Behaviors over Four Years of High School
Sustainability 10 3104 - 2018. https://doi.org/10.3390/su10093104

Exc

5. Domika, R., Armano, A., & Petrić, V.
Evaluation of the programme of synchronized swimming for pre-school children
Acta Kinesiologica, 12(1), 41-45. 12 41-45 - 2018.

WOS

6. Štefan, L; Sorić, M; Devrnja, A; Petrić, V; Mišigoj-Duraković, M.
One-year changes in physical activity and sedentary behavior among adolescents: the Croatian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-PALS)
International Journal of Adolescent Medicine and Health Epub ahead of print (2018), - 2018.

Q1

7. Štemberger, Vesna ; Petrušič, Tanja ; Petrić, Vilko
Health status of Primary Education Teachers in Slovenia
Journal Didactica Slovenica 32 130-145 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931131

A1

8. Gašparović, Matea ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva
Cardiorespiratory fitness in primary education pupils: the association with anthropometric characteristics
Revija za elementarno izobraževanje/Journal of Elementary Education 10 417-426 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919166

A1

9. Alić, Jelena ; Petrić, ; Vilko ; Badrić, Marko
Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnom školstvu: analiza propisanih nastavnih sadržaja
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 157 341-361 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818376

A1

10. Rozijan, Franjo ; Neljak, Boris ; Petrić, Vilko ; Štefan, Lovro
The dynamic of learning two motor knowledge of secondary school students
Sport Science 9 44-48 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854345

WOS

11. Petrić, Vilko ; Bartoluci, Sunčica ; Novak, Dario
Creating a culturally relevant curriculum : the case from Croatia
Acta Kinesiologica 10 63-71 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854344

WOS

12. Šek, Dora ; Neljak, Boris ; Petrić, Vilko ; Štefan, Lovro
Differences Between Croatian and English Compulsory Teaching of Physical Education Curriculums
Acta Kinesiologica 10 12-16 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854340

WOS

13. Farkaš, Daria ; Tomac, Zvonimir ; Petrić, Vilko ; Novak, Dario
Anthropometric characteristics and obesity indicators among preschool children in an urban area in Croatia
Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research 3 13-27 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=769568

A1

14. Blažević, Iva ; Novak, Dario ; Petrić, Vilko
Relations between kinematic parameters of sprinter's running and specific motor abilities
Research in kinesiology 42 22-28 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714329

A1

15. Petrić, Vilko ; Novak, Dario ; Blažević, Iva ; Antala, Branislav
Physical activity and nutritional status among secondary school girls and boys
Research in Kinesiology 42 3-8 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714088

A1

16. Novak, Dario; Petric, Vilko; Jurakic, Danijel; Rakovac, Marija;
Trends and Future Visions of Physical Education: Croatian Challenges
Physical education and health - 2014.

A1

17. Novak, Dario ; Petrić, Vilko ; Antala, Branislav
Research on physical education teacher and coach education (2011-2012)
International journal of physical education L 12-17 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714160

A1

18. Neljak, Boris; Milanović, Dragan; Novak, Dario; Petrić, Vilko;
Scientific Research Approaches in Kinesiological Education
Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu - 2013.

A1

19. Petrić, Vilko ; Novak, Dario ; Matković, Branka ; Podnar Hrvoje
Differences in the physical activity level of adolescent female students
Croatian Journal of Education 14 275-291 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600366

WOS

20. Petrić, Vilko ; Cetinić Jelena ; Novak, Dario
Razlike u funkcionalnim sposobnostima između učenika iz urbane i ruralne sredine
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 25 117-121 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800234

A1

21. Novak, Dario ; Petrić, Vilko ; Findak, Vladimir
Urbano-ruralne razlike među pučkoškolcima različitog nutricionističkog statusa
Acta Kinesiologica 4 (1) 31-36 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517935

WOS

22. Bonacin, Danijela ; Zečić, Miro ; Petrić, Vilko
Position of social sanctions sub-system in the space of leisure-time organisation
Acta Kinesiologica 4 96-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498487

WOS

Znanstvene knjige

1. Znanstvena autobiografija
Neljak, Boris; Milanović, Dragan; Novak, Dario; Petrić, Vilko
Smjernice istraživačkog rada u kineziološkoj edukaciji
Metodike u svremenom odgojno - obrazovnom sustavu Milanović, Dragan ; Bežen, Ante ; Domović, Vlatka Akademija odgojno - obrazovnih znanosti Hrvatske Zagreb Hrvatska znanstvena bibliografija

Kongresna priopćenja

1.

Physical Training and Music: The Possibilities of Teaching by Integrating Motor Content and Music during Physical Education Activities. 10th International Conference „Current Trends in Higher Education in Europe Institutional Childhood – Contemporary Educational Challenges“. Rijeka, Croatia - 26.5.2017.
2.

Physical Education in Europe: Timerable in Compulsory Education. 8rd International Scientific Conference „20th Anniversary“. Opatija, Croatia - 12.5.2017.
3.

Razlike antropoloških obilježja učenica i učenika urbanih i ruralnih osnovnih škola. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na temu „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“. Zagreb, Croatia - 24.2.2017.
4.

Physical education in Europe. FIEP Afro – European, 25. FIEP World and 10. FIEP European Congress, Conference of „Physical Education and Sport“. Rabat, Marocco - 13.11.2015.
5.

Doctoral Dissertations on Physical Education: Croatian case. 7rd International Scientific Conference „Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward“. Opatija, Croatia - 24.5.2014.
6.

Physical Activity Functioning as a Contribution to Adolescent Students Health. 8. FIEP European congress „Physical Education and Sports  perspective of Children and Youth in Europe“. Bratislava, Slovakia - 29.8.2013.
7.

The Impact of Emphasized Interdisciplinary integration on learning outcomes in physical education, history and informatics. 7. FIEP European congress „Together for Physical Education“. Barcelona, Spain - 8.6.2012.
8.

Specifičnosti kinezioloških sadržaja u radu s djecom predškolske dobi. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija na temu „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“. Križevci, Croatia - 15.4.2012.
9.

Utjecaj programiranog trenažnog procesa na kvantitativne promjene u eksplozivnoj snazi tipa skoka i bacanja. 10. međunarodna konferencije Kondicijska priprema sportaša na temu „Specifična kondicijska priprema“. Zagreb, Croatia - 12.2.2012.
10.

Tjelesna aktivnost i zdravlje u odgojno – obrazovnom području. Znanstveno – stručna konferencija na temu „Uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju prekomjerne tjelesne težine i pretilosti“. Zagreb, Croatia - 14.11.2011.
11.

Sporting activity preferences of people of different age and gender in rural areas. 6rd International Scientific Conference „Integrative power of kinesiology“. Zagreb, Croatia - 10.9.2011.
12.

Tjelesna aktivnost kod učenika starije školske dobi. 6. Kongres FIEP-a Europe na temu „Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću – kompetencije učenika“. Poreč, Croatia - 20.6.2011.
13.

Preferencije sportskih aktivnosti osoba srednje dobi iz ruralne sredine. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija na temu „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije“. Zagreb, Croatia - 21.2.2009.
14.

Adults in municipality of Marčana and their preferences in sport activities. 5rd International Scientific Conference „Kinesiology Research Trends and Applications“. Zagreb, Croatia - 12.9.2008.
15.

Interes za sportske aktivnosti učenika i učenica ruralnih sredina. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na temu „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“. Zagreb, Croatia - 24.2.2008.
16.

Na mjestima susretanja škole, roditelja i zajednice na putu prema Kvalitetnoj školi. 15. konferencija Kvalitetne škole na temu „Partnerstvo roditelja i odgojno – obrazovnih ustanova“. Dubrovnik, Croatia - 28.10.2007.
17.

Projekt Antičkih Olimpijskih Igara. VII. međunarodna znanstveno-stručni kongres o športu "RZ Alpe-Jadran". Opatija, Croatia - 1.6.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 1.1.2021.
Croatian Physical Activiti in Adolescence Longitudinal Study; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.9.2015. - 31.8.2018.
Motorička znanja djece predškolske dobi; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 300000;

Znanstveni skupovi

1. 16.11.2018. - 17.11.2018.
2. međunarodna znanstveno – stručna konferencija na temu „Svakodnevni život deteta“ Novi Sad, Srbija Izlaganje
2. 26.9.2018. - 29.9.2018.
International 13th European and 29th World FIEP Congress na temu „Innovative Physical Education and Sport“ Istanbul, Turska Izlaganje
3. 22.6.2018. - 23.6.2018.
Međunarodna znanstvena konferencija na temu „Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives“ Brno, Češka Republika Plenarno izlaganje
4. 15.6.2018. - 15.6.2018.
2. znanstvena konferencija na temu „Motorička znanja djece predškolske dobi“ Rijeka, Hrvatska Plenarno izlaganje
5. 7.6.2018. - 8.6.2018.
Međunarodna znanstveno – stručna konferencija 17. dani Mate Demarina na temu „Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije“ Petrinja, Hrvatska Izlaganje
6. 27.6.2017. - 1.7.2017.
Znanstveno – stručni skup 26. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
7. 20.10.2016. - 22.10.2016.
Znanstveno-stručni skup, 14. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača na temu „Praćenje i vrednovanje rada u području obuke neplivača“ Orahovica Predavač
8. 28.6.2016. - 2.7.2016.
Znanstveno – stručni skup 25. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva“ Poreč Predavač
9. 30.6.2015. - 4.7.2015.
Znanstveno – stručni skup 24. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
10. 27.6.2014. - 1.7.2014.
Znanstveno – stručni skup 23. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“ Poreč Predavač
11. 24.6.2013. -
Znanstveno – stručni skup 22. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
12. 26.6.2012. - 30.6.2012.
Znanstveno – stručni skup 21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
13. 14.11.2011. -
Znanstveno – stručni skup na temu „Uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju prekomjerne tjelesne težine i pretilosti“ Zagreb Predavač
14. 21.6.2011. - 25.6.2011.
Znanstveno – stručni skup 20. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
15. 22.6.2010. - 26.6.2010.
Znanstveno – stručni skup 19. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
16. 13.10.2009. -
Međunarodni znanstveno – stručni skup škola koje promiču ideje Kvalitetne škole na temu „Škola kao radosno mjesto“ Pazin Predavač
17. 23.6.2009. - 27.6.2009.
Znanstveno – stručni skup 18. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač
18. 8.11.2008. -
Znanstveno-stručni skup, 10. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača na temu „Antropološke, metodičke i stručne pretpostavke rada u području obuke neplivača“ Koprivnica Predavač
19. 24.6.2008. - 28.6.2008.
Znanstveno – stručni skup 17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske na temu „Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč Predavač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2007. - 31.3.2011.
Odgojno – obrazovni projekt „Antičke olimpijske igre“ koji se provodi na razini osnovnoškolskog sportskog natjecanja i popratnih radionica koje obuhvaćaju sve predmete u osnovnom školstvu.
Osnovna škola Vladimira Nazora, Krnica  
Nositelj i voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.9.2015. -
Član Stručne radne skupine za izradu kurikuluma predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta   Voditelj podskupine
2.
15.5.2015. -
Član Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta   Voditelj podskupine
3.
27.6.2014. -
Voditelj radionice „Inovacije u području edukacije“ u sklopu Ljetne škole kineziologa RH.
Hrvatski kineziološki savez   Voditelj radionice
4.
1.9.2012. -
Član Povjerenstva za izradu općeobrazovnog kurikuluma u tjelesnom i zdravstvenom području
Agencija za odgoj i obrazovanje   Voditelj podskupine

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 21.11.2016. - Nova generacija učenika nespretna je i fizički vrlo zapuštena
Jutarnji List
Zagreb

Medijski nastupi

1. 18.12.2015. - Emisija Vita Jela Zelen Bor
HRT televizija
Zagreb