Ivan Jurković

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku

Obrazovanje

1.10.2014. - 1.7.2016. Magistar inženjer elektrotehnike Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike Tehnički fakultet Rijeka
1.10.2011. - 1.7.2014. Sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike Tehnički fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2016. - 10.10.2018. Asistent Vođanje nastave i rad na istraživačkim projektima. Tehnički fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Mjerenja u elektrotehnici
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Mjerenja u elektrotehnici ST
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Elektronika II
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Elektronika R
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Upravljanje elektromotornim pogonima
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Automatizacija postrojenja i procesa
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
- Sustavi digitalnog upravljanja
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
Asistent
Norma sati:
-Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

- Automatika CO
Program razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Automatika CO
Program razlikovne edukacije za upis na diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: