Dominik Cikač

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektronikuMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX

Obrazovanje

- Sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Magistar inženjer elektrotehnike Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike – modul Automatika Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Radno iskustvo

- Asistent Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Elektronika R
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Računalom podržana mjerenja
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Automatizirana instrumentacija
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Osnove automatske regualcije
Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Elementi automatizacije postrojenja
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Elektromotorni pogoni
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Računalom podržana mjerenja
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Elementi automatizacije postrojenja
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Osnove automatske regulacije
Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati:
- Elektromotorni pogoni
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: