Davorka Repac Antić

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

e-pošta : davorkaar@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Davorka Repac Antić
google scholar
orcid
orcid
researcher id
ResearcherID
scholar.google

Radno iskustvo

- specijalizant Kliničke mikrobiologije Klinički bolnički centar Rijeka,
- asistent Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Medicinka mikrobiologija i parazitologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent u nastavi
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Abram, Maja ; Škrobonja, Ivana ; Ambrožić, Damir ; Repac-Antić, Davorka ; Bubonja Šonje, Marina
ESKAPE - bakterije koje su uzbunile svijet
Medicina Fluminensis 54 242-253 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958553

2. Repac Antić, Davorka ; Gobin, Ivana ; Begić, Gabrijela ; Štifter, Sanja ; Abram, Maja
Fenotipska karakterizacija i antimikrobni profil uropatogenih enterokoka
Medicina Fluminensis 54 304-311 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958569

3. Matovina, Mihaela; Šonje, Marina Bubonja; Repac-Antić, Davorka; Abram, Maja;
Molecular epidemiology of ertapenem-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolates and expression analysis of genes involved in antibiotic resistance
4th Central European Forum for Microbiology - 2013.

4. Škrobonja, Ivana; Repac-Antić, Davorka; Ambrožić, Damir; Bubonja-Šonje, Marina; Abram, Maja;
PNA-FISH as a new diagnostic method for the determination of Candida spp.
10. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 7. hrvatski kongres o infektivnim bolestima - 2013.

5. Matovina, Mihaela; Šonje, Marina Bubonja; Repac-Antić, Davorka; Abram, Maja;
Molecular epidemiology of ertapenem-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolates and expression analysis of genes involved in antibiotic resistance
4th Central European Forum for Microbiology - 2013.

6. Matovina, Mihaela; Šonje, Marina Bubonja; Repac-Antić, Davorka; Abram, Maja;
Molecular epidemiology of ertapenem-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolates and expression analysis of genes involved in antibiotic resistance
4th Central European Forum for Microbiology - 2013.

Kongresna priopćenja

1.
Mihelčić, Mirna; Škrobonja, Ivana; Ambrožić, Damir; Repac-Antić, Davorka;
Prevalence of high-level mupirocin resistance among clinical staphylococcal isolates
2.
Mihelčić, Mirna; Škrobonja, Ivana; Ambrožić, Damir; Repac-Antić, Davorka;
Prevalence of high-level mupirocin resistance among clinical staphylococcal isolates
3.
Škrobonja, Ivana; Repac-Antić, Davorka; Ambrožić, Damir; Bubonja-Šonje, Marina; Abram, Maja;
PNA-FISH as a new diagnostic method for the determination of Candida spp.
4.
Šonje, Marina Bubonja; Matovina, Mihaela; Repac-Antić, Davorka; Abram, Maja;
ESBL-producing Klebsiella pneumoniae with reduced susceptibility to carbapenems
5.
Škrobonja, Ivana; Repac-Antić, Davorka; Ambrožić, Damir; Bubonja-Šonje, Marina; Abram, Maja;
PNA-FISH as a new diagnostic method for the determination of Candida spp.
6.
Šonje, Marina Bubonja; Matovina, Mihaela; Repac-Antić, Davorka; Abram, Maja;
ESBL-producing Klebsiella pneumoniae with reduced susceptibility to carbapenems

Stručna djelatnost