mag.oec. Doris Živić


konzultacije : ponedjeljkom 10:00h - 12:00h

Obrazovanje

1.2.2015. - 1.7.2015. potvrda o položenim kolegijima "Espanol A1" i "Business studies: An International Perspective" s izvrsnim uspjehom Erasmus program Universidad de Huelva (Španjolska)
1.9.2013. - 1.11.2013. stekla pravo obavljanja poslova ovlaštenog zastupnika osiguranja za sve skupine osiguranja HANFA
1.10.2012. - 28.9.2015. magistar ekonomije Diplomski studij; smjer Financije i bankarstvo Ekonomski fakultet u Rijeci
1.10.2008. - 1.6.2012. sveučilišni prvostupnik ekonomije Preddiplomski studij; smjer Financije i bankarstvo Ekonomski fakultet u Rijeci
1.9.2005. - 1.7.2008. srednja stručna sprema Opća gimnazija Opća gimnazija Mate Balote, Poreč

Radno iskustvo

1.3.2016. - asistentica na Ekonomskom fakultetu Održavanje seminarske nastave u okviru sljedećih kolegija: "Monetarna ekonomija", "Monetary Economics", "Investicijska analiza", "Investment analysis" dok sam na kolegiju "Ekonomika i politika zaštite okoliša 1" držala seminarsku nastavu samo jedan semestar do povratka asistenta s porodiljnog dopusta. Ekonomski fakultet u Rijeci
1.2.2015. - 1.7.2015. Pisanje diplomskog rada u sklopu studentske razmjene studenata (ERASMUS) Ljetni semestar 2015. godine sam provela u Španjolskoj (Huelva) putem razmjene studenata u sklopu ERASMUS programa. Kolegije koje sam upisala položila sam s odličnim uspjehom (Business Studies: An International Perspective i Espanol A1). Universidad de Huelva
1.6.2014. - 15.7.2014. Digitalizacija literature za studente s oštećenjem vida u okviru IPA projekta Rad se zasnivao na digitalizaciji 2000 stranica preko Open Book skenera uz visoku razinu strpljenja zbog detaljnog pregleda obavljenog posla i popravljanja eventualnih pogrešaka. IPA projekt, Rijeka
1.1.2014. - 1.11.2014. Blagajnica i prodavačica u trgovini "Pimkie" Upoznavanje kupaca s cijenama proizvoda i mogućnostima plaćanja, odgovornost oko pregledavanja i razvrstavanja robe, rad na blagajni, ljubaznost prema kupcima te otvorenost u davanju detaljnih informacija o samom proizvodu. Sportina Group d.o.o., Rijeka
1.10.2013. - 1.2.2015. Student-asistent studentu s invaliditetom Pružanje pomoći studentu s invaliditetom pri dolasku na fakultet, kupovina ručka, kopiranje materijala, printanje potvrda te sve što je studentu s invaliditetom određenog dana potrebno.Osim same obveze izgradila sam prijateljski odnos te sam svoj posao odrađivala u smjeru obostrane pomoći i uvijek bila spremna za pružanje savjeta, podrške, ohrabrenja, riješavanje problema te sam uvijek bila otvorena za svakodnevne razgovore i prihvaćanje različitosti. Ekonomski fakultet u Rijeci
1.10.2013. - 1.1.2015. Demonstratorica iz kolegija "Matematika", "Matematička analiza" i "Financijska matematika" Objašnjavanje gradiva i održavanje demonstratura koje su se temeljile na rješavanju složenijih zadataka. Pomaganje profesorici prilikom administracije odnosno unošenja rezultata u bazu podataka. Ekonomski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - 1.11.2013. Financijski savjetnik Provodila financijske analize građana te sam se educirala za ostvarenje prava obavljanja poslova ovlaštenog zastupnika u osiguranju za sve skupine osiguranja. OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Rijeka
1.10.2012. - 1.3.2013. Demonstratorica iz kolegija "Fiskalna politika" Objašnjavanje gradiva i zajednička priprema za kolokvij. Pomaganje prilikom unošenja rezultata u bazu podataka. Ekonomski fakultet u Rijeci
1.8.2012. - 1.10.2012. Konobarica Posluživanje gostiju u restoranu te interakcija s zaposlenicima. Restoran "Settepani", "SezzMedi", New York City
1.7.2012. - 1.8.2012. Konobarica Dočekivanje gostiju, uzimanje narudžbe i naplaćivanje računa. Restoran "Sorrel Urban Bistro", Houston
1.8.2011. - 1.4.2012. Hostesa Promidžba novih proizvoda, upoznavanje potrošača s kvalitetama predstavljenog proizvoda, upoznavanje kupaca s dnevnim akcijama. Promoplus, Rijeka
15.4.2008. - 19.4.2008. Hostesa Prijem i raspored sudionika te pomoć u organizaciji. Hrvatski streličarski savez, Poreč