Maja Kinkela Devčić

Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku

Obrazovanje

1.4.2016. - Poslijediplomski Sveučilišni studij Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2004. - 17.9.2010. doktorica dentalne medicine integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij studij dentalna medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

31.12.2015. - Medicinski fakultet u Rijeci asistent
1.1.2014. - 1.11.2015. Dom zdravlja primorsko-goranske županije doktorica dentalne medicine
1.10.2012. - 1.10.2013. Dom zdravlja Senj doktorica dentalne medicine
1.5.2012. - 30.9.2012. Privatna ordinacija dentalne medicine doktorica dentalne medicine
1.2.2011. - 31.1.2012. Privatna ordinacija dentalne medicine stažist

Članstva

1.3.2012. - Hrvatska komora dentalne medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

31.12.2015. - Pretklinička fiksna protetika

Medicinski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 60
31.12.2015. - mobilna protetika

Medicinski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 60