Ivana Plavšić


Ivana Plavšić

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Ivana Plavšić
Ivana Plavšić

Obrazovanje

- Doktor medicine studij medicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

- pripravnički staž Dom zdravlja PGŽ
- specijalizant hitne medicine Klinički bolnički centar Rijeka
- specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine Klinički bolnički centar Rijeka