Nikola Turk

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku
Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku

Javni profil

Obrazovanje

1.1.2013. - 1.1.2015. Mag.ing.el Svečilišni diplomski studij elektrotehnike Tehnički fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2017. - Osnove regulacijske tehnike
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 90
1.3.2017. - Automatsko upravljanje
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 15
1.10.2016. - Elementi automatizacije postrojenja
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 30
1.10.2016. - Automatizacija postrojenja i procesa
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.3.2016. - 30.9.2016. Osnove regulacijske tehnike
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
1.3.2016. - 30.9.2016. Osnove automatske regulacije
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
1.3.2016. - 30.9.2016. Automatsko upravljanje
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
5.10.2015. - 30.9.2016. Elementi automatizacije postrojenja
Prediplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
5.10.2015. - 30.9.2016. Automatizacija postrojenja i procesa
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Šegon, Gordan; Turk, Nikola; Bulić, Neven; Car, Zlatan
Theory And Simulation Of Induction Machine Braking Using The High Slip Braking Method Poster INTECH 2015 Dubrovnik, Hrvatska
2.
Turk, Nikola; Šegon, Gordan; Bulić, Neven; Car, Zlatan;
Overview of an Open Source Solution for Finite Element Method Electromagnetic Simulations Poster INTECH 2015 Dubrovnik, Hrvatska