Ivan Majnarić

Filozofski fakultet Ured za projekte

Obrazovanje

1.1.2013. - Certified ECQA EU Project manager ECQA Project manager certification European Certification and Qualification Association / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2005. - 1.1.2006. 1st Level Master in Management of Development ITC ILO Mangement of Development University of Torino, Faculty of Law and Social sciences, Torino, Republic of Italy (Univesita degli studi di Torino – Facolta di Guirisprudenza e Science Politiche)
1.1.1993. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomista Ekonomika poduzetništva Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Radno iskustvo

1.1.2011. - 1.1.2015. Samostalni upravni referent za razvojne projekte (viši stručni suradnik) Redovito praćenje i analiza otvorenih natječaja za sufinanciranje razvojnih projekata od strane EU, ministarstava i drugih institucija; suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave na planiranju, analiziranju projektnih prijedloga na raspisane natječaje; obrada financijskih podataka potrebnih za praćenje, pripremu i financiranje razvojnih projekata; suradnja sa ostalim institucijama na razvoju projektnih ideja, usavršavanju za pripreme i izrade istih; međunarodna suradnja; izrada projektne dokumentacije za lokalne projekte, projekte prekogranične suradnje i sl.; izvještavanje tijekom provedbe projekata, po njihovom završetku i prilikom izrade istih; savjetovanje gradonačelnika i drugih službenika JUO o mogućnostima provedbe projekata te davanje stručnih mišljenja; drugi poslovi na analizi, planiranju i pripremi razvojnih projekata. Administrator evidencije ISGE – sustavnog gospodarenja energijom u gradovima. Grad Delnice
1.1.2005. - 1.1.2011. Stručni suradnik za razvojne projekte Odgovoran za planiranje, prikupljanje relevantnih podataka, pripremu projektnih prijedloga, prijavljivanje na raspisane EU natječaje te natječaje ministarstava i Županije, Cost benefit analize, Studije izvedivosti, implementacija i nadzor nad procedurama i provođenjem projekata, nadzor nad tijekom projekata, izvještavanje, praćenje ostvarenja i upravljanje resursima, kratkoročno planiranje i koordinacija aktivnosti, ostale aktivnosti vezane uz lokalni razvoj Grad Delnice
1.1.2004. - 1.1.2005. Samostalni referent za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam Odgovoran za upravljanje resursima i odnose sa lokalnim poduzetnicima, ostalim lokalnim samoupravama, ministarstvima, regionalnim razvojnim agencijama, prikupljanje, analiza i obrada podataka za razvojne programe i inicijative, vođenje dokumentacije i računovodstveno-financijskih podataka, izvještavanje, javna nabava i procedure nabave Grad Delnice
1.1.2003. - Administrator podataka Komercijalni odjel. Prikupljanje i analiza podataka, knjigovodstvo i fakturiranje računa, procedure natječaja i licitacija i korištenje relevantnih podataka u poslovanju Hrvatske Šume, Uprava Šuma - podružnica Delnice
1.1.2003. - Profesor stručnih predmeta - smjer Trgovina Profesor stručnih predmeta – smjer trgovina i ekonomija Srednja škola - Gimnazija Delnice
1.1.2001. - 1.1.2013. Viši referent za financijske poslove (povećan opseg poslova uz redovno radno mjesto) - mjesečni obračun i obrada plaća i naknada službenicima Grada - poslovi obračuna naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Delnica - poslovi vezani uz obradu, evidentiranje i refundaciju bolovanja službenika - redovita priprema, obrada, izrada i dostavljanje statističkih izviješća prema nadležnim institucijama(RAD-1, IDD, ID, IPP, OA, RS, PK) - svakodnevni poslovi blagajničkog poslovanja - izrada naloga za isplatu stipendija te naknada iz socijalnog programa - poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja osnovnih sredstava Grad Delnice