dr.sc. Ana Čuić Tanković mag.mus.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za turizam

e-pošta : anact@fthm.hr
prostorija : Kabinet 108
telefon : 051/689-312

Obrazovanje

15.2.2011. - 1.7.2016. doktorica znanosti (dr.sc.) Poslijediplomski doktorski studij iz područja ekonomije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
1.1.2008. - 1.1.2011. Dottoressa magistrale in pianoforte (mag. mus.) Biennio interpretativo di II livello in pianoforte Conservatorio di musica classica "G. Tartini", Trst
1.1.2008. - 1.1.2010. Magistra ekonomije (mag. oec.) Diplomski studij Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za Ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
1.1.2005. - 1.1.2008. sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) Preddiplomski studij Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za Ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
1.1.2005. - 1.1.2008. Maestro in pianoforte (diplomirana pijanistica) Diploma ordinamentale di pianoforte Conservatorio di musica classica "G. Tartini", Trst

Radno iskustvo

1.2.2017. - Poslijedoktorandica Znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Suradnica na kolegijima: Poslovno komuniciranje u turizmu, Marketing održivog razvoja, Strateški marketing u turizmu, Marketing turističke destinacije, Marketing (Erasmus). Poslijedoktorandica na Katedri za marketing Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
8.1.2014. - 31.1.2017. Asistentica Znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Suradnica na kolegijima: Marketing prirodnih i kulturnih resursa, Marketing, Osnove marketinga, Marketing turističkih agencija, Turističke agencije, Marketing turističke destinacije. Asistentica na Katedri za marketing Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
10.1.2013. - 7.1.2014. Marketinški referent Superius d.o.o., Pula
1.7.2011. - 1.9.2012. Prodajni referent Nekretnine d.o.o., Pula
1.9.2010. - 9.1.2013. Profesorica klavira Glazbena škola Ivan Matetić-Ronjgov, Pula

Nagrade i priznanja

1.7.2010. Top stipendija za Top studente: odabrana između 30 najboljih studenata svih Sveučilišta i Veleučilišta u RH, Tjednik Nacional pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske
1.2.2010. Nagrada za izvrsnost u studiju, Fondazione Filantropica ANANIAN, Trst
1.10.2009. 1. nagrada za najbolji Završni rad na području marketinga u razdoblju od 2007.-2009.godine
1.9.2009. Rektorova nagrada, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
1.9.2007. Dekanova nagrada, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula
Stipendija za izvrsne studente, Grad Pula
Stipendija za izvrsne studente (A kategorija), Republika Hrvatska
Borsa studio per eccellenza, Unione Italiana Fiume, Universita' Popolare di Trieste
Borsa studi per eccellenza post-laurea, Unione Italiana Fiume, Universita' Popolare di Trieste

Članstva

1.10.2016. - 1.9.2017. Organizing committee ToSEE conference 2017.
1.1.2016. - CROMAR- Hvatska udruga za marketing

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Poslovno komuniciranje u turizmu
Diplomski studij


Norma sati:
1.10.2017. - Strateški marketing
Diplomski sveučilišni studij


Norma sati:
1.10.2017. - Marketing održivog razvoja
preddiplomski sveučilišni studij


Norma sati:
1.3.2017. - 15.6.2017. Istraživanje turističkog tržišta
Diplomski sveučilišni studij


Norma sati:
1.10.2016. - Marketing- Erasmus i Ceepus
preddiplomski sveučilišni studij


Norma sati:
1.9.2016. - Marketing turističke destinacije
Diplomski sveučilišni studij


Norma sati:
8.1.2014. - 30.9.2015. Marketing turističkih agencija
Preddiplomski sveučilišni studij


Norma sati:
8.1.2014. - 30.9.2015. Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Diplomski sveučilišni studij


Norma sati:
8.1.2014. - 30.9.2014. Turističke agencije
Preddiplomski sveučilišni studij


Norma sati:
8.1.2014. - 30.9.2014. Osnovne marketinga
Stručni studij


Norma sati:
8.1.2013. - 30.9.2017. Marketing
Preddiplomski sveučilišni


Norma sati:

Osobni razvoj

1.11.2016. - 1.12.2016. Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
1.6.2016. - 1.7.2016. Statističke metode u istraživačkom radu


Norma sati: 18
21.2.2014. - 22.2.2014. Znanstvena metodologija za istraživanje u marketingu održivog i eko turizma


Norma sati:
17.2.2014. - 21.2.2014. Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gonan Božac, Marli ; Paulišić, Morena ; Čuić Tanković, Ana ; Ivančić, Magda
Prescriptive Corporate Strategy in Practice
Journal of Economics, Business and Management 5 285-289 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894626

A2

2. Čuić Tanković, Ana
Galičić, V., Laškarin, M.: Principi i praksa turizma i hotelijerstva
Tourism and hospitality management 23 139-141 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=874227

3. Čuić Tanković, Ana
Measuring the newcomers' perception of virtual servicescape for e-learning service
82-86 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=896610

A1

4. Čuić Tanković, Ana ; Vitezić, Vanja
Challenging the Classical concepts: New Trends and Insights of Music Events
83-99 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=907362

WOS
A1

5. Paulišić, Morena ; Čuić Tanković, Ana ; Hrvatin, Manuela
Managing the service concept in creating an innovative tourism product
232-249 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828666

A1

6. Gonan Božac, Marli ; Čuić Tanković, Ana
Corporate identity, green strategy and customer perception
Change Management: An International Journal 15 13-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=793610

A1

7. Čuić Tanković, Ana
Interrelationship of Corporate Identity, Corporate Image and Corporate Reputation: a New Stakeholder-Time Based Model
239-250 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757487

A1

8. Benazić, Dragan ; Čuić Tanković, Ana
Impact of Perceived Risk and Perceived Cost on Trust in the Online Shopping Websites and Customer Repurchase Intention
104-122 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783709

A1

9. Lončarić, Dina ; Čuić Tanković, Ana ; Ramić, Magdalena
Primjena web marketinga u promociji kontinentalne turističke destinacije
543-552 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705954

A2

10. Čuić Tanković, Ana
Defining Strategy using Vision and Mission Statements of Croatian Organizations in Times of Crisis
Ekonomska istraživanja UDK 338 331-342 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721781

WOS
A1
Q2

11. Petrić, Vilko ; Čuić Tanković, Ana ; Novak, Dario
Doctoral dissertations on physical education: Croatian case
291-294 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714221

A1

12. Bašan, Lorena ; Lončarić, Dina ; Čuić Tanković, Ana
Local Residents as Visitors to Exhibitions: Investigating Motivation and Attitudes towards Traditional Food Festivals
27-33 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=728119

A1


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Riviera4Season2 – Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri
  Interreg Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
Istraživač
2.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.- 2020. Godine (dionica Gorski Kotar)
Sveučilište u Rijeci, FMTU, Opatija i Institut za turizam  
Istraživač
3.
-
Nacionalni program upravljanja i uređenja morskih plaža
Sveučilište u Rijeci, FMTU, Opatija i Ministarstvo turizma  
Istraživač