Maja Močibob asistent


e-pošta : mmocibob@uniri.hr
prostorija : 333

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Razvojna psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 90
- Metodologija istraživanja u odgoju 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 60
- Metodologija istraživanja u odgoju 1
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 22,5
- Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Seminar diplomskog rada
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 22,5
- Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Psihologija obrazovanja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 90
- Primijenjena statistika
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (diplomski studij)
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
- Metodologija pedagoških istraživanja
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 67,5
- Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Psihologija ranog učenja i poučavanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (preddiplomski studij)
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 75
- Uvod u psihologijsku statistiku
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 60
- Psihologijska statistika
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 90
- Psihologija komunikacije
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Motivacijski praktikum
Preddiplomski studij psihologije
FIlozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 15
- Praktikum iz eksperimentalne psihologije II
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
-Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bajšanski, I., Močibob, M., Valerjev, P.
Metacognitive judgements and syllogistic reasoning
Psychological Topics 23 143-165. - 2014.

Kongresna priopćenja

1.
Močibob M., Bajšanski, I.
Conflict and metacognitive judgments as predictors of analytic engagement 12th Alpe Adria Psychology Conference University of Rijeka, Croatia - 1.10.2016.
2.
Močibob, M., Bajšanski, I.
Metakognitivne procjene sigurnosti i detekcija konflikta u zadacima pristranosti omjera 20. Dani psihologije Zadar - 20.5.2016.
3.
Bajšanski, I., Žauhar, V., Močibob, M.
Sigurnost u točnost odgovora kod silogističkog zaključivanja: provjera modela samo-konzistentnosti 22. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd - 18.3.2016.
4.
Bajšanski, I., Močibob, M., i Valerjev, P.
The accuracy of metacognitive judgments in syllogistic reasoning VII. Dubrovnik Conference on Cognitive Science: Metacognition and Reasoning Dubrovnik - 22.5.2015.
5.
Močibob, M., Bajšanski, I.
Metakognitivne procjene kod silogističkog zaključivanja: efekt dominantnosti i varijabiliteta odgovora 3. Riječki dani eksperimentalne psihologije REPSI Rijeka - 26.9.2014.
6.
Močibob, M., Bajšanski, I., Valerjev, P.
Metakognitivne procjene, vrijeme i točnost rješavanja silogističkih zadataka 19. Dani psihologije Zadar - 30.5.2014.
7.
Močibob, M., Bajšanski, I., Valerjev, P.
Accuracy of metacognitive judgments in syllogistic reasoning. 20. Empirijska istraživanja u psihologiji 20. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd - 1.1.2014.
8.
Lončarić, D. i Močibob, M.
Modeliranje izvora i funkcije socijalne podrške u situaciji školskog neuspjeha 18. Dani psihologije Zadar - 25.5.2012.
9.
Močibob, M. i Lončarić, D.
Konstrukcija i validacija Upitnika atribucija školskog uspjeha i neuspjeha 18. Dani psihologije Zadar - 25.5.2012.
10.
Močibob, M. i Lončarić, D.
Konstrukcija i validacija Upitnika atribucija školskog uspjeha i neuspjeha 18. Dani psihologije Zadar - 25.5.2012.