Izv. prof. dr. sc. Josip Španjol dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za urologiju
Medicinski fakultet Katedra za urologiju

e-pošta : jspanjol@vip.hr
mobitel : 00385 91 200 2229
telefon : 00385 51 407 493

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Josip Španjol 755 11 12

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. subspecijalist urološke onkologije subspecijalizacija iz urološke onkologije Klinički bolnički centar u Rijeci/Klinički bolnički centar u Zagrebu
1.1.2005. - doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2008. specijalist urologije Specijalizacija iz urologije klinički bolnički centar u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. magistar znanosti Poslijediplomski studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2000. doktor medicine studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.5.2015. - konzultant Formiranje odjela za urologiju, svakodnevna urološka djelatnost - 5 radnih dana mjesečno Splošna bolnišnica Izola, Slovenija
1.10.2014. - Predstojnik Klinike za urologiju KBC Rijeka
1.2.2014. - 1.2.2019. docent Nastava na svim kolegijima Katedre, voditelj kolegija, rad na znanstveno-istraživačkim projektima Katedra za urologiju, Medicimski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Pročelnik Katedre za urologiju Nastava na svim kolegijima Katedre, voditelj kolegija, rad na znanstveno-istraživačkim projektima Katedra za urologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2014. naslovni docent Nastava na svim kolegijima Katedre, voditelj kolegija, rad na znanstveno-istraživačkim projektima Katedra za urologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - odjelni specijalist, subspecijalist urološke onkologije Rad s urološkim bolesnicima, nastava, istraživački projekti iz područja molekularne biologije Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2002. Doktor medicine, Mlađi asistent/Znanstveni novak nastava, istraživački projekti iz područja molekularne biologije Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada “Plive” za najboljega diplomanta studija medicine na Medicinskome fakultetu u Rijeci
Nagrada za dostignuća u medicini Američkog biografskog instituta,
Nagrada za najbolji poster na 6.Hrvatskom kongresu nefrologije dijalize i transplantacije s međunarodnim učešćem
Nagrada „Zeleni karton“, Hrvatski pokret za prava pacijenata

Članstva

14.12.2016. - Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
1.1.2011. - Interventional Oncology Society
1.1.2010. - Hrvatsko društvo za zaštitu od neionizirajućeg zračenja „Albert Einstein“
1.1.2010. - Index Coperrnicus
1.1.2008. - Hrvatsko antropološko društvo
1.1.2002. - European Endourology Assosiation
1.1.2002. - European Urology Assotiation
1.1.2000. - Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostate
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Temelji transplantacije bubrega i suvremena istraživanja
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Praktična primjena ultrazvuka u kirurgiji i urologiji
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Derivacije urinarnog puta
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Urologija
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2.0 ECTS
1.1.2012. - 1.1.2014. Temelji transplantacije bubrega i suvremena istraživanja
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2010. - 1.1.2014. Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostate
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2010. - Animalni modeli u urološkim istraživanjima s kliničkom primjenom
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37.5
1.1.2010. - Molekularna biologija u urologiji – praktična primjena
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2009. - 1.1.2014. Urologija
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2.0ECTS

Mentor u završnim radovima

1.9.2016. - Razvoj kirurških tehnika u transplantaciji bubrega
Ilinko Vrebac
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2016. - PPozitivitet zdjeličnih limfnih čvorova kod radikalne prostatektomije
Ivica Paulić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2016. - Upotreba crijeva za derivaciju urina kod bolesnika s karcinomom mokraćnog mjehura
Stjepan Mesarov
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Ortotopna transplantacija bubrega u čovjeka
Vanja Blagaj
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Liječenje benigne prostatične hiperplazije
Marin Plantak
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Intervencijski ultrazvuk u urologiji
Ivan Marin Sušanj
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Povijest transplantacije bubrega
Petar Mijić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Korištenja animalnih modela transplantacije bubrega u suvremenim
Luka Marcelić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Patogeneza koštanog metastaziranja carcinoma prostate
Jelena Musulin
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Epidemiologija carcinoma prostate u Primorsko-goranskoj Županiji od 1972.-2011.
Ante Tolić
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Utjecaj liječenja benigne prostatične hiperplazije inhibitorima 5 alfa reduktaze na koštane parametre
Indira Radin Mačukat

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Diferencijalna dijagnostika mikrohematurije
Vedrana Mihaljević
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Epidemiologija carcinoma prostate
Mugtaba Nabil
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2013. - Urologija I i II

Financiranje: Medicinski fakultet, Rijeka
1.1.2010. - Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostate

Financiranje: Medicinski fakultet, Rijeka
1.1.2003. - Osnove anatomije

Financiranje: Glosa, Rijeka
1.1.2002. - Atlas središnjega živčanog sustava

Financiranje: Glosa, Rijeka
- Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostate


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811944
Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bobinac Mirna, Ćelić Tanja, Vukelić Iva, Španjol Josip, Rubinić Nino, Bobinac Dragica
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 and choline acetyltransferase co-expression in rat spinal cord neurons after ischemia-reperfusion injury
Journal of biological regulators & homeostatic agents 32 803-813 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953698

2. Bogović, Korino ; Lorencin, Ivan ; Anđelić, Nikola ; Blažević, Sebastijan ; Smolčić, Klara ; Španjol, Josip ; Car, Zlatan
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED METHOD FOR URINARY BLADDER CANCER DIAGNOSTIC
51-53 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953344

3. Bobinac Mirna, Ćelić Tanja, Vukelić Iva, Španjol Josip, Rubinić Nino, Bobinac Dragica
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 and choline acetyltransferase co-expression in rat spinal cord neurons after ischemia-reperfusion injury
Journal of biological regulators & homeostatic agents 32 803-813 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953698

4. Bogović, Korino ; Lorencin, Ivan ; Anđelić, Nikola ; Blažević, Sebastijan ; Smolčić, Klara ; Španjol, Josip ; Car, Zlatan
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED METHOD FOR URINARY BLADDER CANCER DIAGNOSTIC
51-53 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953344

5. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Vujičić, Božidar ; Ivanovski, Mladen ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Rački, Sanjin
Vađenje katetera za peritonejsku dijalizu uz pomoć regionalne anestezije
Acta medica Croatica 71 10-14 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878081

6. Španjol, Josip ; Smolić, Klara
Animalni modeli u transplantaciji bubrega – pogled u budućnost
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 344-350 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948899

7. Markić, Dean ; Španjol, Josip, Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Orlić, Lidija ; Ljušaj, Merljinda ; Materljan, Mauro, Rački, Sanjin
Bubrežna funkcija u transplantiranih bolesnika s policističnom bolešću bubrega ovisno prijetransplantacijskoj nefrektomiji
Acta medica Croatica. Supplement 71 41-44 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938877

8. Španjol, Josip ; Markić, Dean
Suvremena urologija
Medicina Fluminensis 53 248-251 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939164

9. Markić, Dean ; Kaštelan, Željko ; El-Saleh, Ahmad ; Španjol, Josip
Benigna hiperplazija prostate - medikamentozno liječenje
Medicina Fluminensis 53 273-284 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939167

10. Markić, Dean ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Materljan, Mauro ; Vrsaljko, Iva ; Španjol, Josip
Incidencija, klinička evaluacija i kirurško liječenje pacijenata s karcinomom bubrega: 40-godišnje iskustvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Medicina Fluminensis 53 376-382 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939175

11. Rubinić, Nino ; Španjol, Josip ; Živčić-Ćosić, Stela ; Kovačević, Miljenko ; Markić, Dean
Tromboza donje šuplje vene uzrokovana policističnom bolesti bubrega
Medicina Fluminensis 53 388-391 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939177

12. Gršković, Antun ; Vukelić, Ivan ; Španjol, Josip
Autoaugmentacija mokraćnog mjehura – prikaz pacijenta
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 383-387 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948898

13. Fučkar, Željko ; Španjol, Josip
Derivacije i supstitucije urinarnog puta
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 300-307 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948900

14. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Vujičić, Božidar ; Ivanovski, Mladen ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Rački, Sanjin
Vađenje katetera za peritonejsku dijalizu uz pomoć regionalne anestezije
Acta medica Croatica 71 10-14 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878081

15. Španjol, Josip ; Smolić, Klara
Animalni modeli u transplantaciji bubrega – pogled u budućnost
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 344-350 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948899

16. Markić, Dean ; Španjol, Josip, Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Orlić, Lidija ; Ljušaj, Merljinda ; Materljan, Mauro, Rački, Sanjin
Bubrežna funkcija u transplantiranih bolesnika s policističnom bolešću bubrega ovisno prijetransplantacijskoj nefrektomiji
Acta medica Croatica. Supplement 71 41-44 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938877

17. Španjol, Josip ; Markić, Dean
Suvremena urologija
Medicina Fluminensis 53 248-251 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939164

18. Markić, Dean ; Kaštelan, Željko ; El-Saleh, Ahmad ; Španjol, Josip
Benigna hiperplazija prostate - medikamentozno liječenje
Medicina Fluminensis 53 273-284 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939167

19. Markić, Dean ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Materljan, Mauro ; Vrsaljko, Iva ; Španjol, Josip
Incidencija, klinička evaluacija i kirurško liječenje pacijenata s karcinomom bubrega: 40-godišnje iskustvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Medicina Fluminensis 53 376-382 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939175

20. Rubinić, Nino ; Španjol, Josip ; Živčić-Ćosić, Stela ; Kovačević, Miljenko ; Markić, Dean
Tromboza donje šuplje vene uzrokovana policističnom bolesti bubrega
Medicina Fluminensis 53 388-391 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=939177

21. Gršković, Antun ; Vukelić, Ivan ; Španjol, Josip
Autoaugmentacija mokraćnog mjehura – prikaz pacijenta
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 383-387 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948898

22. Fučkar, Željko ; Španjol, Josip
Derivacije i supstitucije urinarnog puta
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 53 300-307 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948900

23. Markić, Dean ; Vujičić, Božidar ; Ivanovski, Mladen ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, D ; Rubinić, N ; Materljan, M ; Lasić, H ; Božinović, I ; Živčić-Ćosić, Stela ; Rački, Sanjin ; Španjol, Josip
Peritoneal dialysis catheter placement using a regional anesthesia technique: ultrasound-guided transversus abdominis plane block
Acta medica croatica 70 46-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867363

24. Krpina, Kristian ; Babarović, Emina ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Maurer, Tobias ; Jonjić, Nives
Correlation of tumor-associated macrophages and NK cells with bladder cancer size and T stage in patients with solitary low-grade urothelial carcinoma
Wiener klinische Wochenschrift 128 248-252 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916591

25. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
Treatment of Kidney Stone in a Kidney-Transplanted Patient with Mini-Percutaneous Laser Lithotripsy: A Case Report
Case Rep Nephrol Dial 6 26-31 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804472

26. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Materljan, Mauro ; Trošelj, Marin ; Pavletić Peršić, Martina ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Arefijev, Andrea ; Rački, Sanjin
Preemptive kidney transplantation from living donor
Medica Jadertina 46 43-46 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938843

27. Markić, Dean ; Sotošek Stanislav ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Trošelj, Marin ; Vukelić, Ivan ; Španjol, Josip
Miniperkutana nefrolitotripsija - naša prva iskustva
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 138 208-212 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938845

28. Markić, Dean ; Vujičić, Božidar ; Ivanovski, Mladen ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, D ; Rubinić, N ; Materljan, M ; Lasić, H ; Božinović, I ; Živčić-Ćosić, Stela ; Rački, Sanjin ; Španjol, Josip
Peritoneal dialysis catheter placement using a regional anesthesia technique: ultrasound-guided transversus abdominis plane block
Acta medica croatica 70 46-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867363

29. Krpina, Kristian ; Babarović, Emina ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Maurer, Tobias ; Jonjić, Nives
Correlation of tumor-associated macrophages and NK cells with bladder cancer size and T stage in patients with solitary low-grade urothelial carcinoma
Wiener klinische Wochenschrift 128 248-252 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916591

30. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Rubinić, Nino ; Materljan, Mauro ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Rački, Sanjin
Treatment of Kidney Stone in a Kidney-Transplanted Patient with Mini-Percutaneous Laser Lithotripsy: A Case Report
Case Rep Nephrol Dial 6 26-31 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804472

31. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Materljan, Mauro ; Trošelj, Marin ; Pavletić Peršić, Martina ; Orlić, Lidija ; Bubić, Ivan ; Arefijev, Andrea ; Rački, Sanjin
Preemptive kidney transplantation from living donor
Medica Jadertina 46 43-46 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938843

32. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Španjol, Josip ; Župan, Željko ; Jakopčić, Ivan ; Devčić, Bosiljka ; Orlić, Lidija
Outcomes following renal transplantation in older renal transplant recipients : a single center experience and “Croatian senior program”
International urology and nephrology 47 1415-1422 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765222

WOS

33. Ahel, Juraj ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Mozetič, Vladimir ; Španjol, Josip ; Grahovac, B. ; Štifter, Sanja
Nuclear EGFR characterize still controlled proliferation retained in better differentiated clear cell RCC
Medical hypotheses 85 183-185 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811961

WOS

34. Krpina, Kristian ; Babarović, Emina ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Maurer, T ; Jonjić, Nives
Correlation of tumor-associated macrophages and NK cells with bladder cancer size and T stage in patients with solitary low-grade urothelial carcinoma
Wiener klinische Wochenschrift 128 248-252 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813002

WOS

35. Ahel, Juraj ; Dordevic, Gordana ; Markic, Dean ; Mozetic Vladimir ; Spanjol, Josip ; Grahovac, Blazenka ; Stifter, Sanja
Nuclear EGFR Characterize Still Controlled Proliferation Retained in Better Differentiated Clear Cell RCC
Medical Hypotheses 85 183-185 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813362

WOS

36. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Rahelić, Dražen ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Španjol ; Josip
10-year survival of a patient with metastatic prostate cancer: Case report and literature review
Archives of Italian Urology and Andrology 87 252-253 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811965

37. Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Knežević, Siniša ; Maričić, Anton
Bilateral Wunderlich syndrome caused by spontaneous rupture of renal angiomyolipomas.
Case Reports in Urology 2015 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938839

38. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Rahelić, Dražen ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Španjol, Josip
10-year survival of a patient with metastatic prostate cancer: Case report and literature review
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 87 252-253 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948895

39. Primc, Davor ; Ivančić, Aldo ; Saftić, Igor ; Španjol, Josip ; Fućak Primc, Ana ; Lekić, Andrica
Treatment of Advanced Peripheral Arterial Insuffifi ciency in the Elderly
Collegium antropologicum 39 67-70 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948896

40. Hauser, Goran ; Giljača, Vanja ; Ličina, Milan ; Španjol, Josip ; Krička, Ozren ; Vuković, Zoran ; Štimac, Davor
Endoscopic diagnostic and therapeutical methods in oncology patients
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 51 401-407 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948897

41. Mikolašević, Ivana ; Rački, Sanjin ; Španjol, Josip ; Župan, Željko ; Jakopčić, Ivan ; Devčić, Bosiljka ; Orlić, Lidija
Outcomes following renal transplantation in older renal transplant recipients : a single center experience and “Croatian senior program”
International urology and nephrology 47 1415-1422 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765222

WOS

42. Ahel, Juraj ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Mozetič, Vladimir ; Španjol, Josip ; Grahovac, B. ; Štifter, Sanja
Nuclear EGFR characterize still controlled proliferation retained in better differentiated clear cell RCC
Medical hypotheses 85 183-185 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811961

WOS

43. Krpina, Kristian ; Babarović, Emina ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Maurer, T ; Jonjić, Nives
Correlation of tumor-associated macrophages and NK cells with bladder cancer size and T stage in patients with solitary low-grade urothelial carcinoma
Wiener klinische Wochenschrift 128 248-252 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813002

WOS

44. Ahel, Juraj ; Dordevic, Gordana ; Markic, Dean ; Mozetic Vladimir ; Spanjol, Josip ; Grahovac, Blazenka ; Stifter, Sanja
Nuclear EGFR Characterize Still Controlled Proliferation Retained in Better Differentiated Clear Cell RCC
Medical Hypotheses 85 183-185 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813362

WOS

45. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Rahelić, Dražen ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Španjol ; Josip
10-year survival of a patient with metastatic prostate cancer: Case report and literature review
Archives of Italian Urology and Andrology 87 252-253 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811965

46. Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Knežević, Siniša ; Maričić, Anton
Bilateral Wunderlich syndrome caused by spontaneous rupture of renal angiomyolipomas.
Case Reports in Urology 2015 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938839

47. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Rahelić, Dražen ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Španjol, Josip
10-year survival of a patient with metastatic prostate cancer: Case report and literature review
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 87 252-253 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948895

48. Primc, Davor ; Ivančić, Aldo ; Saftić, Igor ; Španjol, Josip ; Fućak Primc, Ana ; Lekić, Andrica
Treatment of Advanced Peripheral Arterial Insuffifi ciency in the Elderly
Collegium antropologicum 39 67-70 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948896

49. Hauser, Goran ; Giljača, Vanja ; Ličina, Milan ; Španjol, Josip ; Krička, Ozren ; Vuković, Zoran ; Štimac, Davor
Endoscopic diagnostic and therapeutical methods in oncology patients
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 51 401-407 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948897

50. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Bobinac, Mirna ; Tovmasyan, Artak ; Vukelić, Iva ; Reboucas, Julius ; Batinić-Haberle, Ines ; Bobinac, Dragica
Mn porphyrin-based SOD mimic, MnTnHex-2-Pyp(5+) and non-SOD mimic MnTBAP(3-) suppressed rat spinal cord ischemia/reperfusion injury via NF-kB pathways
Free radical research 48 1426-1442 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736830

WOS

51. Markić, Dean ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino ; Valenčić, Maksim
Transurethral bladder neck incision in women with primary bladder neck obstruction
Wiener klinische Wochenschrift 126 217-222 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732945

WOS

52. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Štifter, Sanja ; Đorđević, Gordana ; Štemberger, Cristophe ; Pavlović, Ivan ; Maričić, Anton
Different presentations of renal cell cancer on ultrasound and computerized tomography
Urologia 10 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734817

53. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Valenčić, Maksim
Endoskopsko liječenje kamenca u urinskom spremniku
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 50 111-115 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745553

54. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton, Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Rubinić, Nino ; Sladoje-Martinović, Branka ; Fučkar, Željko
Ortotopna transplantacija bubrega - prikaz bolesnika
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 136 87-89 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745558

55. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton
Ortotopna transplantacija bubrega - naša prva iskustva
Acta medica Croatica. Supplement 68 172-175 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745561

56. Maričić, Anton ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rahelić, Dražen ; Materljan, Mauro
Surgical treatment of kidney cancer in elderly
Collegium antropologicum 38 1225-1227 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751052

57. Markić, Dean ; Marinović, Marin ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Ivančić, Aldo ; Maričić, Anton ; Fučkar, Željko
The role of negative pressure wound therapy in patients with kidney transplantation
Collegium antropologicum 38 1199-1201 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751054

WOS

58. MARINOVIĆ, MARIN ; ŠPANJOL, JOSIP ; LAGINJA, STANISLAVA ; GRŽALJA, NIKOLA ; ŠTIGLIĆ, DAMIR ; EKL, DARKO ; FUMIĆ, NERA ; ŠEPAC, BRIGITA
UPORABA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU PRIMARNO INFICIRANIH TRAUMATSKIH RANA STOPALA UZROKOVANIH OZLJEĐIVANJEM VISOKOM ENERGIJOM
Acta medica Croatica 67 95-99 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948888

59. MARINOVIĆ, MARIN ; ŠPANJOL, JOSIP ; FUMIĆ, NERA ; BAKOTA, BORE ; PIN, MAJA ; ČUKELJ, FABIJAN
PRIMJENA NOVIH MATERIJALA U LIJEČENJU KRONIČNIH POSTTRAUMATSKIH RANA
Acta medica Croatica 68 75-80 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948890

60. Marinović, Marin ; Ivančić, Aldo ; Španjol, Josip ; Pin, Maja ; Bakota, Bore ; Bandalović, Ante ; Čukelj, Fabijan
Treatment of Hardware Infection after Osteosynthesis of Lower Leg using Negative Pressure Wound Therapy and Transforming Powder Dressing
Collegium antropologicum 38 1233-1236 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948891

61. Tadin, Tomislav ; Španjol, Josip ; Muškardin, Ivo ; Fučkar, Željko
Prostate Volume and Urinary Discomforts in Elderly
Collegium antropologicum 38 1119-1122 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948894

62. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Bobinac, Mirna ; Tovmasyan, Artak ; Vukelić, Iva ; Reboucas, Julius ; Batinić-Haberle, Ines ; Bobinac, Dragica
Mn porphyrin-based SOD mimic, MnTnHex-2-Pyp(5+) and non-SOD mimic MnTBAP(3-) suppressed rat spinal cord ischemia/reperfusion injury via NF-kB pathways
Free radical research 48 1426-1442 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736830

WOS

63. Markić, Dean ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino ; Valenčić, Maksim
Transurethral bladder neck incision in women with primary bladder neck obstruction
Wiener klinische Wochenschrift 126 217-222 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732945

WOS

64. Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Štifter, Sanja ; Đorđević, Gordana ; Štemberger, Cristophe ; Pavlović, Ivan ; Maričić, Anton
Different presentations of renal cell cancer on ultrasound and computerized tomography
Urologia 10 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734817

65. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Valenčić, Maksim
Endoskopsko liječenje kamenca u urinskom spremniku
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 50 111-115 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745553

66. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton, Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Rubinić, Nino ; Sladoje-Martinović, Branka ; Fučkar, Željko
Ortotopna transplantacija bubrega - prikaz bolesnika
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 136 87-89 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745558

67. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton
Ortotopna transplantacija bubrega - naša prva iskustva
Acta medica Croatica. Supplement 68 172-175 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745561

68. Maričić, Anton ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rahelić, Dražen ; Materljan, Mauro
Surgical treatment of kidney cancer in elderly
Collegium antropologicum 38 1225-1227 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751052

69. Markić, Dean ; Marinović, Marin ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Ivančić, Aldo ; Maričić, Anton ; Fučkar, Željko
The role of negative pressure wound therapy in patients with kidney transplantation
Collegium antropologicum 38 1199-1201 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751054

WOS

70. MARINOVIĆ, MARIN ; ŠPANJOL, JOSIP ; LAGINJA, STANISLAVA ; GRŽALJA, NIKOLA ; ŠTIGLIĆ, DAMIR ; EKL, DARKO ; FUMIĆ, NERA ; ŠEPAC, BRIGITA
UPORABA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU PRIMARNO INFICIRANIH TRAUMATSKIH RANA STOPALA UZROKOVANIH OZLJEĐIVANJEM VISOKOM ENERGIJOM
Acta medica Croatica 67 95-99 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948888

71. MARINOVIĆ, MARIN ; ŠPANJOL, JOSIP ; FUMIĆ, NERA ; BAKOTA, BORE ; PIN, MAJA ; ČUKELJ, FABIJAN
PRIMJENA NOVIH MATERIJALA U LIJEČENJU KRONIČNIH POSTTRAUMATSKIH RANA
Acta medica Croatica 68 75-80 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948890

72. Marinović, Marin ; Ivančić, Aldo ; Španjol, Josip ; Pin, Maja ; Bakota, Bore ; Bandalović, Ante ; Čukelj, Fabijan
Treatment of Hardware Infection after Osteosynthesis of Lower Leg using Negative Pressure Wound Therapy and Transforming Powder Dressing
Collegium antropologicum 38 1233-1236 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948891

73. Tadin, Tomislav ; Španjol, Josip ; Muškardin, Ivo ; Fučkar, Željko
Prostate Volume and Urinary Discomforts in Elderly
Collegium antropologicum 38 1119-1122 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948894

74. Markić, Dean; Španjol, Josip; Rahelić, Dražen; Valenčić, Maksim;
Endoskopsko liječenje kamenca u urinskom spremniku
Medicina Fluminensis 50 111-115 - 2014.

75. Markić, Dean; Španjol, Josip; Rahelić, Dražen; Valenčić, Maksim;
Endoscopic treatment of urinary reservoir calculus
Medicina Fluminensis 50 111-115 - 2014.

76. MARINOVIĆ, MARIN; ŠPANJOL, JOSIP; LAGINJA, STANISLAVA; GRŽALJA, NIKOLA; ŠTIGLIĆ, DAMIR; EKL, DARKO; FUMIĆ, NERA; ŠEPAC, BRIGITA;
Uporaba terapije negativnim tlakom u liječenju primarno inficiranih traumatskih rana stopala uzrokovanih ozljeđivanjem visokom energijom
Acta Medica Croatica 67 95-99 - 2014.

77. MARINOVIĆ, MARIN; ŠPANJOL, JOSIP; LAGINJA, STANISLAVA; GRŽALJA, NIKOLA; BAKOTA, BORE; FUMIĆ, NERA; ŠEPAC, BRIGITA; ŠEREMET, JASMINA;
Uloga terapije negativnim tlakom u liječenju infekcije kirurške rane nakon intramedularne osteosinteze pertrohanternog prijeloma bedrene kosti
Acta Medica Croatica 67 115-118 - 2014.

78. Hauser, Goran ; Bubić, Ivan ; Vlahović Palčevski, Vera ; Španjol, Josip ; Štimac, Davor
Mycophenolate mofetil induced severe, life threatening lower gastrointestinal bleeding - Case report
Nefrología 33 146-147 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615356

WOS

79. Marinović, Marin ; Bakota, Bore ; Španjol, Josip ; Šoša, Ivan ; Gržalja, Nikola ; Gulan, Gordan ; Ivančić, Aldo ; Cicvarić, Tedi
High pressure injection injury of the foot : a role of negative pressure wound therapy
Injury 44 S7-S10 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644658

WOS

80. Bobinac, Dragica ; Marinović, Marin ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Cicvarić, Tedi
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and cartilage 21 1724-1730 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652068

WOS

81. Bobinac, Dragica ; Marinović, Marin ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Cicvarić, Tedi
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and cartilage 21 1724-1730 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652068

WOS

82. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Đorđević, Gordana ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Rački, Sanjin ; Bobinac, Dragica
Expression of receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand in leukocytes during acute kidney rejection after transplantation in rats
Transplantation proceedings 45 1766-1770 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652237

WOS

83. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Đorđević, Gordana ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Rački, Sanjin ; Bobinac, Dragica
Expression of receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand in leukocytes during acute kidney rejection after transplantation in rats
Transplantation proceedings 45 1766-1770 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652237

WOS

84. Hauser, Goran ; Bubić, Ivan ; Vlahović-Palčevski, Vera ; Španjol, Josip ; Štimac, Davor ;
Mycophenolate mofetil induced severe, life threatening lower gastrointestinal bleeding : Case report
Nefrología 33 146-147 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741563

WOS

85. Rahelić, Dražen ; Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Plavšić, Ivana ; Sušanj, Ivan ; Bubić, Ivan ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Intervencijski ultrazvuk u akutnim urološkim stanjima
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 49 414-423 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745548

86. Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Markić, Dean ; Protić, Alen ; Hauser, Goran ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Liječenje bolesnika s Fournierovom gangrenom, dijabetesom i kroničnim alkoholizmom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 49 474-477 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745552

87. Marinović, Marin ; Spanjol, Josip ; Laginja, Stanislava ; Grzalja, Nikola ; Bakota, Bore ; Fumić, Nera ; Sepac, Brigita ; Seremet, Jasmina
ULOGA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU INFEKCIJE KIRURŠKE RANE NAKON INTRAMEDULARNE OSTEOSINTEZE PERTROHANTERNOG PRIJELOMA BEDRENE KOSTI
Acta medica Croatica 67 115-118 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948887

88. Hauser, Goran ; Bubić, Ivan ; Vlahović Palčevski, Vera ; Španjol, Josip ; Štimac, Davor
Mycophenolate mofetil induced severe, life threatening lower gastrointestinal bleeding - Case report
Nefrología 33 146-147 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615356

WOS

89. Marinović, Marin ; Bakota, Bore ; Španjol, Josip ; Šoša, Ivan ; Gržalja, Nikola ; Gulan, Gordan ; Ivančić, Aldo ; Cicvarić, Tedi
High pressure injection injury of the foot : a role of negative pressure wound therapy
Injury 44 S7-S10 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644658

WOS

90. Bobinac, Dragica ; Marinović, Marin ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Cicvarić, Tedi
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and cartilage 21 1724-1730 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652068

WOS

91. Bobinac, Dragica ; Marinović, Marin ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Cicvarić, Tedi
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and cartilage 21 1724-1730 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652068

WOS

92. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Đorđević, Gordana ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Rački, Sanjin ; Bobinac, Dragica
Expression of receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand in leukocytes during acute kidney rejection after transplantation in rats
Transplantation proceedings 45 1766-1770 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652237

WOS

93. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Đorđević, Gordana ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Rački, Sanjin ; Bobinac, Dragica
Expression of receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand in leukocytes during acute kidney rejection after transplantation in rats
Transplantation proceedings 45 1766-1770 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652237

WOS

94. Hauser, Goran ; Bubić, Ivan ; Vlahović-Palčevski, Vera ; Španjol, Josip ; Štimac, Davor ;
Mycophenolate mofetil induced severe, life threatening lower gastrointestinal bleeding : Case report
Nefrología 33 146-147 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741563

WOS

95. Rahelić, Dražen ; Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Plavšić, Ivana ; Sušanj, Ivan ; Bubić, Ivan ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Intervencijski ultrazvuk u akutnim urološkim stanjima
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 49 414-423 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745548

96. Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Markić, Dean ; Protić, Alen ; Hauser, Goran ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Liječenje bolesnika s Fournierovom gangrenom, dijabetesom i kroničnim alkoholizmom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 49 474-477 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745552

97. Marinović, Marin ; Spanjol, Josip ; Laginja, Stanislava ; Grzalja, Nikola ; Bakota, Bore ; Fumić, Nera ; Sepac, Brigita ; Seremet, Jasmina
ULOGA TERAPIJE NEGATIVNIM TLAKOM U LIJEČENJU INFEKCIJE KIRURŠKE RANE NAKON INTRAMEDULARNE OSTEOSINTEZE PERTROHANTERNOG PRIJELOMA BEDRENE KOSTI
Acta medica Croatica 67 115-118 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948887

98. Marinovic, Marin; Bakota, Bore; Spanjol, Josip; Sosa, Ivan; Grzalja, Nikola; Gulan, Gordan; Ivancic, Aldo; Cicvaric, Tedi;
High pressure injection injury of the foot: a role of negative pressure wound therapy
Injury 44 S7-S10 - 2013.

99. Spanjol, J; Celic, T; Markic, D; Djordjevic, G; Maric, I; Fuckar, Z; Racki, S; Bobinac, Dragica;
Expression of Receptor Activator of Nuclear Factor-Kappa B Ligand in Leukocytes During Acute Kidney Rejection After Transplantation in Rats
Transplantation proceedings 45 1766-1770 - 2013.

100. Hauser, Goran; Bubic, Ivan; Vlahovic-Palcevski, Vera; Spanjol, Josip; Stimac, Davor;
Mycophenolate mofetil induced severe, life threatening lower gastrointestinal bleeding-Case report
Nefrologia 33 146-147 - 2013.

101. Bobinac, Dragica; Marinovic, M; Bazdulj, Edo; Cvijanovic, O; Celic, T; Maric, I; Spanjol, J; Cicvaric, T;
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and Cartilage 21 1724-1730 - 2013.

102. MARKIĆ, DEAN; VALENČIĆ, MAKSIM; MARIČIĆ, ANTON; ŠPANJOL, JOSIP; RAČKI, SANJIN; FUČKAR, ŽELJKO;
KIDNEY TRANSPLANTATION-A SUCCESSFUL STORY STARTED 110 YEARS AGO
ACTA MEDICA CROATICA 66 59-62 - 2013.

103. MARKIĆ, DEAN; VALENČIĆ, MAKSIM; MARIČIĆ, ANTON; ŠPANJOL, JOSIP; RAČKI, SANJIN; FUČKAR, ŽELJKO;
TRANSPLANTACIJA BUBREGA–110-GODIŠNJA USPJEŠNA PRIČA
ACTA MEDICA CROATICA 66 59-62 - 2013.

104. Španjol, Josip; Rahelić, Dražen; Markić, Dean; Protić, Alen; Hauser, Goran; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
Liječenje bolesnika s Fournierovom gangrenom, dijabetesom i kroničnim alkoholizmom
Medicina Fluminensis 49 474-477 - 2013.

105. Španjol, Josip; Rahelić, Dražen; Markić, Dean; Protić, Alen; Hauser, Goran; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
Management of Fournier’s gangrene in a patient with diabetes and history of chronic alcohol abuse
Medicina Fluminensis 49 474-477 - 2013.

106. Rahelić, Dražen; Španjol, Josip; Markić, Dean; Plavšić, Ivana; Sušanj, Ivan; Bubić, Ivan; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
Interventional ultrasound in acute urologic conditions
Medicina Fluminensis 49 414-423 - 2013.

107. Marinović, M; Spanjol, J; Laginja, S; Grzalja, N; Stiglić, D; Ekl, D; Fumić, N; Sepac, B;
[Use of negative pressure therapy in the treatment of primary infected traumatic wounds of the foot caused by high energy impact].
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 67 95-100 - 2013.

108. Marinović, M; Spanjol, J; Laginja, S; Grzalja, N; Bakota, B; Fumić, N; Sepac, B; Seremet, J;
[A role of negative pressure therapy in the treatment of surgical wound infection after intramedullary osteosynthesis in pertrochanteric femoral fracture].
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 67 115-118 - 2013.

109. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Kukuljan, Melita ; Rački, Sanjin ; Kurelec, Tomislav ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Serum bone markers and coronary artery calcification in end stage renal failure patients and kidney transplant recipients
Journal of nephrology & therapeutics 2 1-7 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662263

110. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Kukuljan, Melita ; Rački, Sanjin ; Kurelec, Tomislav ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Serum bone markers and coronary artery calcification in end stage renal failure patients and kidney transplant recipients
Journal of nephrology & therapeutics 2 1-7 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662263

111. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Španjol, Josip ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Transplantacija bubrega - 110-godišnja uspješna priča
Acta medica Croatica. Supplement 66 59-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745537

112. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rubinić, Nino
Retrogradna balonska dilatacija kao minimalno invazivni oblik liječenja stenoze uretera
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 134 281-285 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745546

113. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Kukuljan, Melita ; Rački, Sanjin ; Kurelec, Tomislav ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Serum bone markers and coronary artery calcification in end stage renal failure patients and kidney transplant recipients
Journal of nephrology & therapeutics 2 1-7 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662263

114. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Kukuljan, Melita ; Rački, Sanjin ; Kurelec, Tomislav ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Serum bone markers and coronary artery calcification in end stage renal failure patients and kidney transplant recipients
Journal of nephrology & therapeutics 2 1-7 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662263

115. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Španjol, Josip ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Transplantacija bubrega - 110-godišnja uspješna priča
Acta medica Croatica. Supplement 66 59-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745537

116. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rubinić, Nino
Retrogradna balonska dilatacija kao minimalno invazivni oblik liječenja stenoze uretera
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 134 281-285 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745546

117. Spanjol, J; Markic, D; Fuckar, Z; Celic, T; Bobinac, D; Racki, S;
Expression of Receptor Activator of Nuclear Factor-Kappa B Ligand in Leucocytes During Acute Kidney Rejection after Transplantation in Rats: 2447
Transplantation 94 566 - 2012.

118. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

119. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

120. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

121. Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko ; Grahovac, Blaženka ; Đorđević, Gordana ; Bobinac, Dragica
mRNA expression of bone morphogenetic proteins and their receptors in human renal cell carcinoma
Urologia internationalis 87 353-358 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549684

WOS

122. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Markić, Dean ; Prebilić, Igor ; Fučkar, Željko ;
Bone morphogenetic protein-7 reduces cold ischemic injury in rat kidney
Transplantation proceedings 43 2505-2509 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550405

WOS

123. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Jakljević, Tomislav ; Ivančić, Aldo ; Markić, Dean
Surgical technique in the rat model of kidney transplantation
Collegium antropologicum 35 87-90 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577462

WOS

124. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko ; Maričić, Anton ; Pavlović , Ivan ; Budiselić, Berislav
Extracorporeal Shockwave Lithotripsy of Ureteral Stone in a Patient with En Bloc Kidney Transplantation : A Case Report
Transplantation proceedings 43 2110-2112 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732831

WOS

125. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Materljan, Mauro ; Fučkar, Dora
Renal Function Outcomes after Nephrectomy for Kidney Cancer in Elderly Patients
Collegium antropologicum 35 121-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732937

WOS

126. Maričić, Anton ; Štifter, Sanja ; Valenčić, Maksim ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko
Primary testicular necrotizing vasculitis clinically presented as neoplasm of the testicle : a case report
World Journal of Surgical Oncology 9 63-1-63- - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733489

WOS

127. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Živčić-Ćosić, Stela ; Fučkar, Željko
Limfocele i transplantacija bubrega
Acta medica Croatica 65 305-309 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570624

128. Maričić, Anton ; Orlić, Petar ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Živčić-Ćosić, Stela ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Kirurški postupak i urološke komplikacije nakon 922 transplantacije bubrega: naše iskustvo
Acta medica Croatica. Supplement 65 20-23 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570732

129. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Penile metastases of prostate cancer
Acta clinica Croatica 50 431-433 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732955

WOS

130. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Sladoje-Martinović, Branka ; Fučkar, Željko
Dvostruka transplantacija bubrega
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745534

131. Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Valenčić, Maksim
Povijest transplantacije bubrega na Sušaku
Acta medica Croatica 65 323-329 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745535

132. MariČić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Our Experiences in Treatment of Prostate Carcinoma in Patients over the Age of 70
Collegium antropologicum. Supplement 35 199-202 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811958

133. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Materljan, Mauro ; Fučkar, Dora
Renal Function Outcomes after Nephrectomy for Kidney Cancer in Elderly Patients
Collegium antropologicum 35 - supplement 2 121-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958203

134. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

135. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

136. Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Giuseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives ; Lučin, Ksenija
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-? B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology, research and practice 207 104-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414770

WOS

137. Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko ; Grahovac, Blaženka ; Đorđević, Gordana ; Bobinac, Dragica
mRNA expression of bone morphogenetic proteins and their receptors in human renal cell carcinoma
Urologia internationalis 87 353-358 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549684

WOS

138. Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Markić, Dean ; Prebilić, Igor ; Fučkar, Željko ;
Bone morphogenetic protein-7 reduces cold ischemic injury in rat kidney
Transplantation proceedings 43 2505-2509 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550405

WOS

139. Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Jakljević, Tomislav ; Ivančić, Aldo ; Markić, Dean
Surgical technique in the rat model of kidney transplantation
Collegium antropologicum 35 87-90 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577462

WOS

140. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko ; Maričić, Anton ; Pavlović , Ivan ; Budiselić, Berislav
Extracorporeal Shockwave Lithotripsy of Ureteral Stone in a Patient with En Bloc Kidney Transplantation : A Case Report
Transplantation proceedings 43 2110-2112 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732831

WOS

141. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Materljan, Mauro ; Fučkar, Dora
Renal Function Outcomes after Nephrectomy for Kidney Cancer in Elderly Patients
Collegium antropologicum 35 121-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732937

WOS

142. Maričić, Anton ; Štifter, Sanja ; Valenčić, Maksim ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko
Primary testicular necrotizing vasculitis clinically presented as neoplasm of the testicle : a case report
World Journal of Surgical Oncology 9 63-1-63- - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733489

WOS

143. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Živčić-Ćosić, Stela ; Fučkar, Željko
Limfocele i transplantacija bubrega
Acta medica Croatica 65 305-309 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570624

144. Maričić, Anton ; Orlić, Petar ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Živčić-Ćosić, Stela ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Kirurški postupak i urološke komplikacije nakon 922 transplantacije bubrega: naše iskustvo
Acta medica Croatica. Supplement 65 20-23 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570732

145. Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Penile metastases of prostate cancer
Acta clinica Croatica 50 431-433 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732955

WOS

146. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Sladoje-Martinović, Branka ; Fučkar, Željko
Dvostruka transplantacija bubrega
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745534

147. Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Valenčić, Maksim
Povijest transplantacije bubrega na Sušaku
Acta medica Croatica 65 323-329 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745535

148. MariČić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Our Experiences in Treatment of Prostate Carcinoma in Patients over the Age of 70
Collegium antropologicum. Supplement 35 199-202 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811958

149. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Materljan, Mauro ; Fučkar, Dora
Renal Function Outcomes after Nephrectomy for Kidney Cancer in Elderly Patients
Collegium antropologicum 35 - supplement 2 121-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958203

150. Celic, T; Spanjol, J; Grskovic, A; Markic, D; Prebilic, I; Fuckar, Z; Bobinac, D;
Bone morphogenetic protein-7 reduces cold ischemic injury in rat kidney
Transplantation proceedings 43 2505-2509 - 2011.

151. Markić, D; Valencić, M; Maricić, A; Oguić, R; Sotosek, S; Spanjol, J; Krpina, K; Rubinić, N;
[Retrograde balloon dilatation as a minimally invasive treatment for ureteral stricture].
Lijecnicki vjesnik 134 281-285 - 2011.

152. Matušan-Ilijaš, Koviljka; Damante, Giuseppe; Fabbro, Dora; Đorđević, Gordana; Hadžisejdić, Ita; Grahovac, Maja; Marić, Ivana; Španjol, Josip; Grahovac, Blaženka; Jonjić, Nives;
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-?B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma
Pathology-Research and Practice 207 104-110 - 2011.

153. Maričić, Anton; Štifter, Sanja; Valenčić, Maksim; ?orđević, Gordana; Markić, Dean; Španjol, Josip; Sotošek, Stanislav; Fučkar, Željko;
Primary testicular necrotizing vasculitis clinically presented as neoplasm of the testicle: a case report
World journal of surgical oncology 9 63 - 2011.

154. Markić, Dean; Çelić, T; Gršković, Antun; Španjol, Josip; Fučkar, Željko; Grahovac, Blaženka; ?ordević, G; Bobinac, Dragica;
mRNA expression of bone morphogenetic proteins and their receptors in human renal cell carcinoma
Urologia internationalis 87 353-358 - 2011.

155. Markić, Dean; Valenčić, Maksim; Maričić, Anton; Oguić, Romano; Sotošek, Stanislav; Španjol, Josip; Krpina, Kristian; Ahel, Juraj; Sladoje-Martinović, Branka; Fučkar, Željko;
Dvostruka transplantacija bubrega
Medicina Fluminensis 47 316-320 - 2011.

156. Krpina, Kristian; Markić, Dean; Španjol, Josip; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
PENILE METASTASES OF PROSTATE CANCER
Acta Clin Croat 50 431-433 - 2011.

157. Španjol, Josip; Čelić, Tanja; Jakljević, Tomislav; Ivančić, Aldo; Markić, Dean;
Surgical Technique in the Rat Model of Kidney Transplantation
Collegium antropologicum 35 87-90 - 2011.

158. Krpina, Kristian; Markić, Dean; Španjol, Josip; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
Metastaze raka prostate u penis
Acta Clinica Croatica 50 431-433 - 2011.

159. FUČKAR, ŽELJKO; MARKIĆ, DEAN; ŠPANJOL, JOSIP; VALENČIĆ, MAKSIM;
POVIJEST TRANSPLANTACIJE BUBREGA U BOLNICI NA SUŠAKU
ACTA MEDICA CROATICA 65 323-328 - 2011.

160. Markić, Dean; Valenčić, Maksim; Španjol, Josip; Materljan, Mauro; Fučkar, Dora;
Renal Function Outcomes after Nephrectomy for Kidney Cancer in Elderly Patients
Collegium antropologicum 35 121-124 - 2011.

161. Maričić, Anton; Valenčić, Maksim; Sotošek, Stanislav; Španjol, Josip; Fučkar, Željko;
Our Experiences in Treatment of Prostate Carcinoma in Patients over the Age of 70
Collegium antropologicum 35 199-202 - 2011.

162. Markic, D; Valencic, M; Grskovic, A; Spanjol, J; Sotosek, S; Fuckar, Z; Maricic, A; Pavlovic, I; Budiselic, B;
Extracorporeal Shockwave Lithotripsy of Ureteral Stone in a Patient with En Bloc Kidney Transplantation: A Case Report
Transplantation proceedings 43 2110-2112 - 2011.

163. Maricić, A; Orlić, P; Valencić, M; Oguić, R; Sotosek, S; Markić, D; Spanjol, J; Zivcić-Cosić, S; Racki, S; Fuckar, Z;
[Surgical procedure and urologic complications after 922 kidney transplantations: our experience].
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 65 20-23 - 2011.

164. Markić, Dean; Valenčić, Maksim; Maričić, Anton; Oguić, Romano; Sotošek, Stanislav; Španjol, Josip; Krpina, Kristian; Ahel, Juraj; Živčić-Ćosić, Stela; Fučkar, Željko;
Limfocele i transplantacija bubrega
Acta medica Croatica 65 305-309 - 2011.

165. Maričić, Anton; Orlić, Petar; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Sotošek, Stanislav; Markić, Dean; Španjol, Josip; Živčić-Ćosić, Stela; Rački, Sanjin; Fučkar, Željko;
Kirurški postupak i urološke komplikacije nakon 922 transplantacije bubrega: naše iskustvo
Acta medica Croatica 65 20-23 - 2011.

166. Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Fučkar, Dora ; Krpina, Kristijan ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic protein-7 expression in human pyelonephritis
Collegium antropologicum 34 61-64 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549723

WOS

167. Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Bobinac, Dragica ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic protein-7, its receptors and Smad1/5/8 in normal human kidney and renal cell cancer
Collegium antropologicum 34 149-153 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549826

WOS

168. Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Klarić, Marko ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Dragica
Role of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer pathogenesis and development of bone metastases: immunohistochemical study
Collegium antropologicum 34 119-125 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550357

WOS

169. Protić, Alen ; Turina, Dean ; Matanić, Dubravka ; Španjol, Josip ; Žuvić-Butorac, Marta ; Šustić, Alan
Effect of preoperative feeding on gastric emptying following spinal anesthesia: a randomized controlled trial
Wiener klinische Wochenschrift 122 50-53 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450077

WOS

170. Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Fučkar, Dora ; Krpina, Kristijan ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic protein-7 expression in human pyelonephritis
Collegium antropologicum 34 61-64 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549723

WOS

171. Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Bobinac, Dragica ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic protein-7, its receptors and Smad1/5/8 in normal human kidney and renal cell cancer
Collegium antropologicum 34 149-153 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=549826

WOS

172. Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Klarić, Marko ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Dragica
Role of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer pathogenesis and development of bone metastases: immunohistochemical study
Collegium antropologicum 34 119-125 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550357

WOS

173. Protić, Alen ; Turina, Dean ; Matanić, Dubravka ; Španjol, Josip ; Žuvić-Butorac, Marta ; Šustić, Alan
Effect of preoperative feeding on gastric emptying following spinal anesthesia: a randomized controlled trial
Wiener klinische Wochenschrift 122 50-53 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450077

WOS

174. Španjol, Josip; Djordjević, Gordana; Markić, Dean; Klarić, Marko; Fučkar, Dora; Bobinac, Dragica;
Role of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer pathogenesis and development of bone metastases: immunohistochemical study
Collegium antropologicum 34 119-125 - 2010.

175. Protic, Alen; Turina, Dean; Matanić, Dubravka; Spanjol, Josip; Zuvic-Butorac, Marta; Sustic, Alan;
Effect of preoperative feeding on gastric emptying following spinal anesthesia: a randomized controlled trial
Wiener klinische Wochenschrift 122 50-53 - 2010.

176. Protic, Alen; Turina, Dean; Matanić, Dubravka; Spanjol, Josip; Zuvic-Butorac, Marta; Sustic, Alan;
Effect of preoperative feeding on gastric emptying following spinal anesthesia: a randomized controlled trial
Wiener klinische Wochenschrift 122 50-53 - 2010.

177. Markić, Dean; Ćelić, Tanja; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Bobinac, Dragica; Fučkar, Željko;
Expression of Bone Morphogenetic Protein-7, It´ s Receptors and Smad1/5/8 in Normal Human Kidney and Renal Cell Cancer
Collegium antropologicum 34 149-153 - 2010.

178. Španjol, Josip; Djordjević, Gordana; Markić, Dean; Klarić, Marko; Fučkar, Dora; Bobinac, Dragica;
Role of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer pathogenesis and development of bone metastases: immunohistochemical study
Collegium antropologicum 34 119-125 - 2010.

179. Ćelić, Tanja; Marić, Ivana; Markić, Dean; Španjol, Josip; Gršković, Anton; Bobinac, Dragica;
Modulators of osteogenic, inflammatory and apoptotic response in vascular calcification
Collegium antropologicum 350 6134 - 2010.

180. Španjol, Josip; Djordjevic, Gordana; Markić, Dean; Fučkar, Dora; Krpina, Kristian; Bobinac, Dragica;
Bone morphogenetic protein-7 expression in human pyelonephritis
Collegium antropologicum 34 61-64 - 2010.

181. Ivančić, Aldo ; Saftić, Igor ; Cicvarić, Tedi ; Španjol, Josip ; Štalekar, Hrvoje ; Marinović, Marin ; Markić, Dean
Initial experience with external thoracic stabilization by the "Figure of Eight" osteosynthesis in polytraumatized patients with flail chest injury
Collegium antropologicum 33 51-56 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732803

WOS

182. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Velčić, Giampaolo ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Transplantacija bubrega u bolesnika s urinarnom diverzijom
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 131 308-311 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745532

183. Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Rahelić, Dražen ; Gršković, Antun ; Fučkar, Željko
Our experience in treatment of prostate cancer.
49-51 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747067

184. Ivančić, Aldo ; Saftić, Igor ; Cicvarić, Tedi ; Španjol, Josip ; Štalekar, Hrvoje ; Marinović, Marin ; Markić, Dean
Initial experience with external thoracic stabilization by the "Figure of Eight" osteosynthesis in polytraumatized patients with flail chest injury
Collegium antropologicum 33 51-56 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732803

WOS

185. Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Velčić, Giampaolo ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Transplantacija bubrega u bolesnika s urinarnom diverzijom
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora 131 308-311 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745532

186. Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Rahelić, Dražen ; Gršković, Antun ; Fučkar, Željko
Our experience in treatment of prostate cancer.
49-51 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747067

187. Ivančić, Aldo; Saftić, Igor; Cicvarić, Tedi; Španjol, Josip; Štalekar, Hrvoje; Marinović, Marin; Markić, Dean;
Initial Experience with External Thoracic Stabilization by the» Figure of Eight «Osteosynthesis in Polytraumatized Patients with Flail Chest Injury
Collegium antropologicum 33 51-56 - 2009.

188. Španjol, Josip ; Maričić, Antun ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Krpina, Kristian ; Protić, Alen ; Ivančić, Aldo ; Bobinac, Mirna ; Fučkar, Dora ; Vojniković, Božidar
Influence of Insolation on Osteoporosis Progression in Androgen Deprived Nonmetastatic Prostate Cancer Patients
Collegium Antropologicum 32 79-81 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378169

WOS

189. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Dora ; Markić, Dean ; Vojniković, Božidar
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina, hrskavičnih morfogenetskih proteina i njihovih receptora u osteoartritičnoj i zdravoj zglobnoj hrskavici
Collegium Antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379803

WOS

190. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Dora ; Markić, Dean ; Vojniković, Božidar
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina, hrskavičnih morfogenetskih proteina i njihovih receptora u osteoartritičnoj i zdravoj zglobnoj hrskavici
Collegium Antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379803

WOS

191. Bobinac, Dragica ; Spanjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Vojniković, Božo
Expression of bone morphogenetic proteins, cartilage-derived morphogenetic proteins and related receptors in normal and osteoarthritic human articular cartilage
Collegium antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458920

WOS

192. Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Maričić, Anton ; Markić, Dean ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Mirna
Cystocoele and sensory urgency - our experience
Collegium antropologicum. Supplememt 32 207-209 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732789

WOS

193. Orlić, Petar ; Vukas, Duje ; Ćuruvija, Darko ; Markić, Dean ; Prodan-Merlak, Željka ; Maleta, Ivica ; Živčić-Ćosić, Stela ; Orlić, Lidija ; Blecich, Giampaolo ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Budiselić, Berislav
Pseudoaneurizma nakon transplantacije bubrega
Acta medica Croatica 62 86-89 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=497129

194. Španjol, Josip ; Maričić, Antun ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Krpina, Kristian ; Protić, Alen ; Ivančić, Aldo ; Bobinac, Mirna ; Fučkar, Dora ; Vojniković, Božidar
Influence of Insolation on Osteoporosis Progression in Androgen Deprived Nonmetastatic Prostate Cancer Patients
Collegium Antropologicum 32 79-81 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378169

WOS

195. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Dora ; Markić, Dean ; Vojniković, Božidar
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina, hrskavičnih morfogenetskih proteina i njihovih receptora u osteoartritičnoj i zdravoj zglobnoj hrskavici
Collegium Antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379803

WOS

196. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Dora ; Markić, Dean ; Vojniković, Božidar
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina, hrskavičnih morfogenetskih proteina i njihovih receptora u osteoartritičnoj i zdravoj zglobnoj hrskavici
Collegium Antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379803

WOS

197. Bobinac, Dragica ; Spanjol, Josip ; Marinović, Marin ; Zoričić Cvek, Sanja ; Marić, Ivana ; Cicvarić, Tedi ; Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Vojniković, Božo
Expression of bone morphogenetic proteins, cartilage-derived morphogenetic proteins and related receptors in normal and osteoarthritic human articular cartilage
Collegium antropologicum 32 83-87 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458920

WOS

198. Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Maričić, Anton ; Markić, Dean ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Mirna
Cystocoele and sensory urgency - our experience
Collegium antropologicum. Supplememt 32 207-209 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732789

WOS

199. Orlić, Petar ; Vukas, Duje ; Ćuruvija, Darko ; Markić, Dean ; Prodan-Merlak, Željka ; Maleta, Ivica ; Živčić-Ćosić, Stela ; Orlić, Lidija ; Blecich, Giampaolo ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Budiselić, Berislav
Pseudoaneurizma nakon transplantacije bubrega
Acta medica Croatica 62 86-89 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=497129

200. Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Marinović, Marin; Zoričić Cvek, Sanja; Marić, Ivana; Cicvarić, Tedi; Fučkar, Dora; Markić, Dean; Vojniković, Božidar;
Expression of bone morphogenetic proteins, cartilage-derived morphogenetic proteins and related receptors in normal and osteoarthritic human articular cartilage
Collegium antropologicum 32 83-87 - 2008.

201. Valenčić, Maksim; Španjol, Josip; Maričić, Anton; Markić, Dean; Fučkar, Dora; Bobinac, Mirna;
Cystocoele and Sensory Urgency–Our Experience
Collegium antropologicum 32 207-209 - 2008.

202. Španjol, Josip; Maričić, Antun; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Krpina, Kristijan; Protić, Alen; Ivančić, Aldo; Bobinac, Mirna; Fučkar, Dora; Vojnikov, Božidar;
Influence of insolation on osteoporosis progression in androgen deprived nonmetastatic prostate cancer patients
Collegium antropologicum 32 79-81 - 2008.

203. Španjol, Josip ; Maričić, Antun ; Cicvarić, Tedi ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Tadin, Tomislav ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Mirna
Epidemiology of prostate cancer in the Mediterranean population of Croatia - A thirty-three years retrospective study
Collegium antropologicum 31 235-239 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375940

WOS

204. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Zamolo, Gordana ; Toth, Ivan ; Španjol, Josip ; Čoklo, Miran
Histopathology of the Pterygium in Population on Croatian Island Rab
Collegium antropologicum 31 39-41 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375946

WOS

205. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Čoklo, Miran ; Španjol, Josip
Ultraviolet Sun Radiation and Incidence of Age-Related Macular Degeneration on Croatian Island Rab
Collegium Antropologicum 31 43-44 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375958

WOS

206. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Čoklo, Miran ; Toth, Ivan ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin
Sunlight and Incidence of Pterygium on Croatian Island Rab – Epidemiological Study
Collegium Antropologicum 31 61-62 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375961

WOS

207. Vojniković, Božidar ; Španjol, Josip
Prednisolone Neuroprotective Therapy in Age-Related Macular Degeneration
Collegium Antropologicum 31 69-70 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375969

WOS

208. Španjol, Josip ; Maričić, Antun ; Cicvarić, Tedi ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Tadin, Tomislav ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Mirna
Epidemiology of prostate cancer in the Mediterranean population of Croatia - A thirty-three years retrospective study
Collegium antropologicum 31 235-239 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375940

WOS

209. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Zamolo, Gordana ; Toth, Ivan ; Španjol, Josip ; Čoklo, Miran
Histopathology of the Pterygium in Population on Croatian Island Rab
Collegium antropologicum 31 39-41 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375946

WOS

210. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Čoklo, Miran ; Španjol, Josip
Ultraviolet Sun Radiation and Incidence of Age-Related Macular Degeneration on Croatian Island Rab
Collegium Antropologicum 31 43-44 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375958

WOS

211. Vojniković, Božidar ; Njirić, Sanja ; Čoklo, Miran ; Toth, Ivan ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin
Sunlight and Incidence of Pterygium on Croatian Island Rab – Epidemiological Study
Collegium Antropologicum 31 61-62 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375961

WOS

212. Vojniković, Božidar ; Španjol, Josip
Prednisolone Neuroprotective Therapy in Age-Related Macular Degeneration
Collegium Antropologicum 31 69-70 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375969

WOS

213. Spanjol, Josip; Maricić, A; Cicvarić, T; Valencić, M; Oguić, R; Tadin, Tomislav; Fuckar, Dora; Bobinac, Mirna;
Epidemiology of prostate cancer in the mediterranean population of Croatia--a thirty-three year retrospective study.
Collegium antropologicum 31 235-239 - 2007.

214. Orlić, P; Vukas, D; Curuvija, D; Markić, D; Merlak-Prodan, Z; Maleta, I; Zivcić-Cosić, S; Orlić, L; Blecich, G; Valencić, M;
[Pseudoaneurysm after renal transplantation].
Acta medica Croatica: casopis Hravatske akademije medicinskih znanosti 62 86-89 - 2007.

215. Vojniković, Božidar; Njirić, Sanja; Čoklo, Miran; Toth, Ivan; Španjol, Josip; Marinović, Marin;
Sunlight and incidence of pterygium on Croatian Island rab–epidemiological study
Collegium antropologicum 31 61-62 - 2007.

216. Vojniković, Božidar; Njirić, Sanja; Čoklo, Miran; Španjol, Josip;
Ultraviolet sun radiation and incidence of age-related macular degeneration on Croatian Island Rab
Collegium antropologicum 31 43-44 - 2007.

217. Vojniković, Božidar; Njirić, Sanja; Zamolo, Gordana; Toth, Ivan; Španjol, Josip; Čoklo, Miran;
Histopathology of the pterygium in population on Croatian Island Rab
Collegium antropologicum 31 39-41 - 2007.

218. Vojniković, Božidar; Španjol, Josip;
Prednisolone neuroprotective therapy in age-related macular degeneration
Collegium antropologicum 31 69-70 - 2007.

219. Španjol, Josip; Maričić, Anton; Cicvarić, Tedi; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Tadin, Tomislav; Fučkar, Dora; Bobinac, Mirna;
Epidemiology of Prostate Cancer in the Mediterranean Population of Croatia–A Thirty-Three Years Retrospective Study
Collegium Antropologicum 31 235-239 - 2007.

220. Cicvarić, Tedi ; Šustić, Alan ; Miletić, Damir ; Veselko, Matijaž ; Mozetič, Vladimir ; Španjol, Josip
Endoscopic Evacuation of a hematoma resulting from strain injury of the medial head of the gastrocnemius muscle
Arthroscopy 22 912-916 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265525

WOS

221. Cicvarić, Tedi ; Šustić, Alan ; Miletić, Damir ; Veselko, Matijaž ; Mozetič, Vladimir ; Španjol, Josip
Endoscopic Evacuation of a hematoma resulting from strain injury of the medial head of the gastrocnemius muscle
Arthroscopy 22 912-916 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265525

WOS

222. Cicvarić, Tedi; S˘ustić, Alan; Miletić, Damir; Veselko, Matjaz˘; Mozetic˘, Vladimir; S˘panjol, Josip;
Endoscopic evacuation of a hematoma resulting from strain injury of the medial head of the gastrocnemius muscle
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 22 912. e1-912. e3 - 2006.

223. Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Zoričić, Sanja ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Mustać, Elvira ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic proteins in human metastatic prostate and breast cancer
Croatian medical journal 46 389-396 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=198684

WOS

224. Maričić, Anton ; Fučkar, Željko ; Orlić, Petar ; Velčić, Giampaolo ; Zelić, Miomir ; Dimec, Damir ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Mozetič, Vladimir ; Markić, Dean ; Španjol, Josip
Naše iskustvo u liječenju bolesnika s karcinomom prostate
Medicinski vjesnik 37 91-94 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745529

225. Orlić, Petar ; Maričić, Anton ; Velčić, Giampaolo ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Mozetič, Vladimir ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian
Transplantacija bubrega kod donora s nekucajućim srcem koristeći in situ perfuziju.
Medicinski vjesnik 37 43-46 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745530

226. Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Zoričić, Sanja ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Mustać, Elvira ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic proteins in human metastatic prostate and breast cancer
Croatian medical journal 46 389-396 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=198684

WOS

227. Maričić, Anton ; Fučkar, Željko ; Orlić, Petar ; Velčić, Giampaolo ; Zelić, Miomir ; Dimec, Damir ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Mozetič, Vladimir ; Markić, Dean ; Španjol, Josip
Naše iskustvo u liječenju bolesnika s karcinomom prostate
Medicinski vjesnik 37 91-94 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745529

228. Orlić, Petar ; Maričić, Anton ; Velčić, Giampaolo ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Mozetič, Vladimir ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian
Transplantacija bubrega kod donora s nekucajućim srcem koristeći in situ perfuziju.
Medicinski vjesnik 37 43-46 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745530

229. Bobinac, Dragica; Marić, Ivana; Zoričić, Sanja; Španjol, Josip; Đor?ević, Gordana; Mustać, Elvira; Fučkar, Željko;
Expression of bone morphogenetic proteins in human metastatic prostate and breast cancer.
Croatian medical journal 46 - 2005.

230. Španjol, Josip;
Koštani morfogenetski proteini i njihovi receptori u patogenezi karcinoma prostate
- 2005.

231. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko
Bilateralni tumori testisa
Medicina 42 153-156 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265486

232. Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Fučkar, Željko
Bilateralni tumori testisa
Medicina 42 153-156 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=265486

233. Španjol, Josip;
Histomorfološke promjene hrskavice i subhondralne kosti koljenoga zgloba u ljudi starije životne dobi i onih s osteoartritisom
- 2004.

234. Markić, Dean; Španjol, Josip; Sotošek, Stanislav; Fučkar, Željko;
Bilateralni tumori testisa
Medicina 42 153-156 - 2004.

235. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana
Changes in articular cartilage and subchondral bone histomorphometry in osteoarthritic knee joints in humans
Bone (New York, N.Y.) 32 284-290 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=136161

WOS

236. Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana
Changes in articular cartilage and subchondral bone histomorphometry in osteoarthritic knee joints in humans
Bone (New York, N.Y.) 32 284-290 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=136161

WOS

237. Bobinac, Dragica; Spanjol, Josip; Zoricic, Sanja; Maric, Ivana;
Changes in articular cartilage and subchondral bone histomorphometry in osteoarthritic knee joints in humans
Bone 32 284-290 - 2003.

238. Bobinac, D; Celic, T; Markic, D; Spanjol, J; Grskovic, A; Maric, I; Fuckar, Z;
Su-P057 EXPRESSION OF BONE MORPHOGENETIC PROTEINS AND THEIR RECEPTORS IN NORMAL HUMAN KIDNEY AND RENAL CELL CARCINOMA

239. Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Marinović, Marin; Zoričić Cvek, Sanja; Marić, Ivana; Cicvarić, Tedi; Fučkar, Dora; Markić, Dean; Vojniković, Božidar;
Ekspresija koštanih morfogenetskih proteina, hrskavičnih morfogenetskih proteina i njihovih receptora u osteoartritičnoj i zdravoj zglobnoj hrskavici
Collegium Antropologicum 32 83-87

240. Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Zoričić Cvek, Sanja; Marić, Ivana;
Expression of bone morphogenetic proteins, cartilage-derived morphogenetic proteins and their receptors in normal and osteoarthritic human articular cartilage

241. Španjol, Josip; Bobinac, Dragica; Marić, Ivana; Zoričić, Sanja; Đorđević, Gordana; Markić, Dean; Klarić, Robert; Fučkar, Željko;
Bone morphogenetic proteins and their receptors in prostate cancer related to bone metastases

242. Orlić, Petar; Vukas, Duje; Ćuruvija, Darko; Markić, Dean; Prodan-Merlak, Željka; Maleta, Ivica; Živčić-Ćosić, Stela; Orlić, Lidija; Blecich, Giampaolo; Valenčić, Maksim;
Pseudoaneurizma nakon transplantacije bubrega
izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE

243. Bobinac M, Ćelić T, Vukelić I, Španjol J, Rubinić N, Bobinac D.
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 and choline acetyltransferase co-expression in rat spinal cord neurons after ischemia-reperfusion injury.

Znanstvene knjige

1. koautor
Bubić, Ivan ; Pavletić-Peršić, Martina ; Vujičić, Božidar ; Mikolašević, Ivana ; Orlić, Lidija ; Jelić Pranjić, Ita ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Rački, Sanjin
Transplantacija bubrega u Rijeci
Nadomještanje bubrežne funkcije – pogled u budućnost (Renal replacement therapy - view in the Future) Rukavina Daniel, Rački Sanjin Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Rijeka - 2016.
2. koautor
Španjol Josip
Transplantacija bubrega u Rijeci
Eksperimentalni modeli transplantacije bubrega-mogućnosti za istraživanje novih pristupa (Experimental Models of Kidney Transplantation-Possibilities to Explore New Approaches) Rukavina Daniel, Rački Sanjin HAZU Rijeka - 2016.
3. urednik i autor
Josip Španjol Željko Fučkar
Urologija 1 (opći dio) Urologija 2 (specijalni dio)
Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka - 2013. https://www.bib.irb.hr/pretraga?by=author&q=%C5%A0panjol%2C+Josip+%28247721%29&subgroup=bc-other_book_chapter%7Cbc-professional_book_chapter%7Cbc-scientific_book_chapter
4.
Fučkar, Željko; Španjol, Josip; Ćupurdija, Kristijan; Hauser, Goran;
Derivacija i supstitucije urinarnog puta
- 2013.

Pozvana predavanja

1. Španjol Josip
Tehnika i mjesto limfadenektomije u liječenju raka prostate.
5. znanstveni sastanak TUMORI PROSTATE, HAZU, Zagreb-Hrvatska - 24.11.2017.
2. Španjol Josip
Pathophysiology of male LUTS: prostate vs.bladder vs. normal.
3rd SOUTH EAST UROLOGY DAYS / Belgrade - 20.11.2017.
3. Španjol Josip, Bobinac Dragica, Fučkar Željko
Revitalizacija eksperimentalne transplantacije bubrega u Rijeci.
Urološki simpozij, Rijeka/Opatija - 21.5.2016.
4. Španjol Josip
Problemi transplantacije bubrega u Jehovinih svjedoka
Urološki simpozij, Rijeka/Opatija – Hrvatska - 20.5.2016.
5. Španjol Josip
Kombinacija alfa blokatora i antimuskarinika u liječenju LUTS.
Urološki simpozij, Rijeka/Opatija – Hrvatska - 19.5.2016.
6. Španjol Josip
Quality of life problems in the senior population-Prostatic cancer
3. International congres of Croatian association for protection of non ionizing radiation and 1. Meeting of experts for the quality of life problems in the senior population/Opatija - 22.5.2009.
7. Španjol, Josip; Fučkar, Željko;
Infections of the urinary tract
8. Španjol, Josip; Fučkar, Željko;
Infekcije urotrakta

Kongresna priopćenja

1.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Vujičić, Božidar ; Ivanovski, M ; Krpina, K ; Gršković, A ; Rahelić, D ; Rubinić, N ; Materljan, M ; Rački, Sanjin
Vađenje katetera za peritonejsku dijalizu uz pomoć regionalne anestezije Poster 8. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Vodice, Hrvatska - 22.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878545
2.
Živčić-Ćosić, Stela ; Tkalčić, Lovro ; Knežević, S ; Kovačić, S ; Bezak, Boris ; Rački, Sanjin ; Orlić, Lidija ; Vujičić, Božidar ; Markić, Dean ; Gršković, Antun ; Bubić, Ivan ; Jelić Pranjić, Ita ; Vojnović, E ; Budiselić, B ; Španjol, Josip ; Miletić, D ; Kuhelj, D
Rješavanje malfunkcije arteriovenskih fistula za dijalizu - naša inicijativa i rezultati Poster 8. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Vodice, Hrvatska - 22.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878547
3.
Ćelić, Tanja ; Gršković, Antun ; Španjol, Josip ; Cvijanović Peloza, Olga ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
OPG – early marker for ckd-mbd diagnosis? Poster European Calcified Tissue Society Congress, 44th annual congressEuropean Calcified Tissue Society Congress, 44th annual congress Salzburg, Austrija - 16.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954217
4.
Živčić-Ćosić, Stela ; Tkalčić, Lovro ; Knežević, Siniša ; Kovačić, Slavica ; Rački, Sanjin ; Vujičić, Božidar ; Orlić, Lidija ; Markić, Dean ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Krpina Kristian ; Rubinić, Nino ; Španjol, Josip ; Maleta, Ivica ; Bubić, Ivan ; Pavletić-Peršić, Martina ; Sladoje-Martinović, Branka ; Vuksanović-Mikuličić, Sretenka ; Jelić Pranjić, Ita ; Mikolašević, Ivana ; Vojnović, Edita ; Budiselić Berislav ; Miletić Damir ; Kuhelj, Dimitrij
Team Management of Arteriovenous Fistula Malfunction – Our Initial Results Pozvano BANTAO 12th DIATRANSPLANT 2015 Opatija, Hrvatska - 18.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813063
5.
Markić , Dean ; Vujičić , Božidar ; Ivanovski , M ; Krpina , K ; Gršković , A ; Rahelić , D ; Rubinić , N ; Materljan , M ; Lasić , H ; Božinović , I ; Živčić-Ćosić , S ; Rački , S ; Španjol , J
Peritoneal dialysis catether placement using an regional anesthesia technique: ultrasound-guided transversus abdominis plane block Poster 12th Congress on Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacement Therapy Opatija, Croatia - 18.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=859812
6.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton
Ortotopna transplantacija bubrega - naša prva iskustva Predavanje 7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 13.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745665
7.
Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Ahel, Juraj ; Rubinić, Nino ; Trošelj, Marin ; Maričić, Anton
Bipolarna transuretralna resekcija tumora mokraćnoga mjehura Predavanje Urology Today Congress 2014 Vodice, Hrvatska - 25.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746984
8.
Markić, Dean ; Marinović, Marin ; Španjol, Josip ; Ivančić, Aldo ; Maričić, Anton ; Fučkar, Željko
The role of negative pressure wound therapy in patients with kidney transplantation Predavanje 5th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation 2014 Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746986
9.
Maričić, Anton ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rahelić, Dražen ; Materljan, Mauro
Surgical treatment of kidney cancer in elderly Predavanje 5th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation 2014 Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746987
10.
Radin-Mačukat, Indira ; Španjol, Josip ; Marinović, Marin ; Markić, Dean ; Ivančić, Aldo ; Maričić, Anton
The effect of 5-alpha reductase inhibition with finasteride and dutasteride on bone mineral density in older men with benign prostatic hyperplasia Predavanje 5th International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation 2014 Abstract Book Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746988
11.
Markić, Dean ; Fučkar, Željko ; Đorđević, Gordana ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Ahel, Juraj ; Materljan, Mauro ; Valenčić, Maksim
Učestalost, klinička evaluacija i liječenje bolesnika s karcinomom bubrega. Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746954
12.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Rubinić, Nino, Fučkar, Željko
Liječenje stenoze uretera u bolesnika s transplantacijom bubrega Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746955
13.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Fučkar, Željko
Vantjelesno mrvljenje kamenaca u liječenju ureterolitijaze kod bolesnika u kojega je učinjena en-bloc transplantacija bubrega Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746959
14.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Fučkar, Željko
Balonska dilatacija stenoze uretera u bolesnika s transplantacijom bubrega Poster 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746960
15.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Fučkar, Željko ; Valenčić, Maksim ; Ćelić, Tanja, Bobinac, Dragica ;
Ekspresija receptora aktivatora nuklearnog faktora kappa B i njegovog liganda u leukocita tijekom akutnog bubrežnog odbacivanja nakon transplantacije bubrega u štakora Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746961
16.
Maričić, Anton ; Sotošek, Stanislav ; Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Ahel, Juraj, Rahelić, Dražen ; Gršković, Antun ; Oguić, Romano ; Valenčić, Maksim
Naša iskustva u radikalnom operacijskom liječenju raka mokraćnoga mjehura Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746974
17.
Valenčić, Maksim ; Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun
Ortotopna transplantacija bubrega Predavanje 5th Croatian urology congress with international participation 2013 Umag, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746979
18.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Grković, Anton ; Pilipović, Kristina ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic protein-7 reduces kidney cold ischemic injury by maintaining epithelial phenotype of tubular cells Poster ECTS 2013 Lisabon, Portugal - 21.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652327
19.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Grković, Anton ; Pilipović, Kristina ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic protein-7 reduces kidney cold ischemic injury by maintaining epithelial phenotype of tubular cells Poster ECTS 2013 Lisabon, Portugal - 21.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652327
20.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Rahelić, Dražen ; Rubinić, Nino
Transuretralna incizija vrata mokraćnoga mjehura u žena Predavanje Endourology Today Congress 2013 Vodice, Hrvatska - 9.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746521
21.
Ćelić, Tanja; Španjol, Josip; Grković, Anton; Pilipović, Kristina; Marić, Ivana; Bobinac, Dragica;
Bone morphogenetic protein-7 reduces kidney cold ischemic injury by maintaining epithelial phenotype of tubular cells - 1.1.2013.
22.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Španjol, Josip ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Transplantacija bubrega - 110 godišnja uspješna priča Poster 5. Hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 14.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746519
23.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Rubinić, Nino ; Sladoje-Martinović, Branka ; Fučkar, Željko
Ortotopna transplantacija bubrega - prikaz slučaja Predavanje 5. Hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 14.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746520
24.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Expression of rectoptor activator of nuclear factor – kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection Poster ECTS 2012 Štokholm, Švedska - 23.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654705
25.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Expression of rectoptor activator of nuclear factor – kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection Poster ECTS 2012 Štokholm, Švedska - 23.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654705
26.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Rubinić, Nino
Retrogradna balonska dilatacija kao minimalno invazivni postupak u liječenju strikture uretera Predavanje Endourology Today Congress 2012 Vodice, Hrvatska - 22.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746510
27.
Španjol, J; Marić, I; Bazdulj, E; Cvijanović, O; Bobinac, D;
Expression of receptor activator of nuclear factor—Kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection - 1.1.2012.
28.
Španjol, J; Marić, I; Bazdulj, E; Cvijanović, O; Bobinac, D;
Expression of receptor activator of nuclear factor—Kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection - 1.1.2012.
29.
Maričić, Anton ; Orlić, Petar ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Živčić-Ćosić, Stela ; Rački, Sanjin ; Fučkar, Željko
Kirurški postupak i urološke komplikacije nakon 922 transplantacije bubrega: naše iskustvo Poster 6. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Split, Hrvatska - 10.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574246
30.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Gršković, Anton, Fučkar, Željko ; Ćelić, Tanja ; Bobinac, Dragica
Koštani morfogenetski protein-7 smanjuje oštećenje bubrežnog parenhima tijekom hladne ishemije u štakora Predavanje 6th Croatian congress of nephrology, dialysis and transplantation with international participation Split, Hrvatska - 10.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746416
31.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Markić, Dean ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Renal osteodistrophy in chronic renal disease in rat Poster 3rd joint meeting of the European calcified tissue society and the International bone and mineral society Atena, Grčka - 11.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536580
32.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Anton ; Markić, Dean ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Renal osteodistrophy in chronic renal disease in rat Poster 3rd joint meeting of the European calcified tissue society and the International bone and mineral society Atena, Grčka - 11.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536580
33.
Celic, T; Spanjol, J; Grskovic, A; Markic, D; Maric, I; Bobinac, D;
Renal osteodistrophy in chronic renal disease in rat - 1.1.2011.
34.
Ćelić, Tanja; Španjol, Josip; Gršković, Anton; Markić, Dean; Marić, Ivana; Bobinac, Dragica;
Renal osteodistrophy in chronic renal disease in rat - 1.1.2011.
35.
Celic, T; Grskovic, A; Markic, D; Spanjol, J; Fuckar, Z; Bobinac, D;
Bone markers after renal transplantation - 1.1.2010.
36.
Celic, T; Maric, I; Markic, D; Spanjol, J; Grskovic, A; Bobinac, D;
The expression of ?–smooth muscle actin and osteopontin in vascular calcification - 1.1.2010.
37.
Markic, D; Celic, T; Spanjol, J; Grskovic, A; Fuckar, Z; Bobinac, Dragica;
Bone morphogenetic proteins-2,-4,-6,-7 and their receptors are expressed in normal human kidney and renal cell carcinoma - 1.1.2010.
38.
Ćelić, Tanja; Barišić, Anita; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Bobinac, Dragica;
Antioxidant defence and tissue injury in prolonged cold ischemia - 1.1.2010.
39.
Ćelić, Tanja; Gršković, Antun; Markić, Dean; Španjol, Josip; Fučkar, Dora; Bobinac, Dragica;
Bone markers after renal transplantation - 1.1.2010.
40.
Ćelić, Tanja; Marić, Ivana; Markić, Dean; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Bobinac, Dragica;
The expression of alpha-smooth muscle actin and osteopontin in vascular calcification - 1.1.2010.
41.
Ćelić, Tanja; Kapetanović, Edo; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Bobinac, Dragica;
Effect of preservation solution on kidney antioxidant capacity and injury in cold ischemia - 1.1.2010.
42.
Markić, Dean ; Bobinac, Dragica ; Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip
Expression of bone morphogenetic proteins and their receptors in normal kidney and renal cell cancer Predavanje 3rd International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 25.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745742
43.
Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Klarić, Marko ; Fučkar, Dora ; Marinović, Marin ; Bobinac, Dragica
Role of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer pathogenesis and development of bone metastasis: immunohistochemical study Predavanje 3rd International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 25.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745844
44.
Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Markić, Dean ; Fučkar, Dora ; Marinović, Marin ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic protein 7 expression in human pyelonepritis Predavanje 3rd International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation Opatija, Hrvatska - 25.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745845
45.
Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Rahelić, Dražen ; Fučkar, Željko
Naša iskustva u liječenju karcinoma prostate Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747076
46.
Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian ; Ahel, Juraj ; Fučkar, Željko
Radikalno operacijsko liječenje raka mokraćnoga mjehura - naša iskustva Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747080
47.
Fučkar, Željko ; Valenčić, Maksim ; Markić, Dean ; Maričić, Anton ; Španjol, Josip
Dileme "senior" programa transplantacije bubrega Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747081
48.
Orlić, Petar ; Velčić, Giampaolo ; Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Mozetič, Vladimir ; Markić, Dean ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Koprolčec, Damir ; Galić, Josip
Urološke komplikacije nakon transplantacije bubrega Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747082
49.
Španjol, Josip ; Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Bobinac, Dragica ; Ćelić, Tanja
Animal model of kidney transplantation and chronic renal insufficiency in urological research Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747084
50.
Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Fučkar, Željko
Skleroza vrata mokraćnoga mjehura u žena - dijagnostika i liječenje Predavanje 4. Hrvatski urološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem 2009. Split, Hrvatska - 27.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747088
51.
Lučin, Ksenija ; Matušan-Ilijaš, Koviljka ; Damante, Guiseppe ; Fabbro, Dora ; Đorđević, Gordana ; Hadžisejdić, Ita ; Grahovac, Maja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Grahovac, Blaženka ; Jonjić, Nives
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-?B activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma Poster European Congress of Pathology (22 ; 2009) Firenca, Italija - 9.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604560
52.
Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Bobinac, Dragica
PSMAD 1/5/8 is expressed in normal human kidney as well as in renal cell carcinoma Poster 36th European Symposium on Calcified Tissues Beč, Austrija - 27.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396863
53.
Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko ; Bobinac, Dragica
PSMAD 1/5/8 is expressed in normal human kidney as well as in renal cell carcinoma Poster 36th European Symposium on Calcified Tissues Beč, Austrija - 27.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396863
54.
Celic, T; Markic, D; Spanjol, J; Grskovic, A; Maric, I; Fuckar, Z; Bobinac, D;
PSMAD 1/5/8 is expressed in normal human kidney as well as in renal cell carcinoma - 1.1.2009.
55.
Lučin, Ksenija; Matušan-Ilijaš, Koviljka; Damante, Giuseppe; Fabbro, Dora; Đorđević, Gordana; Hadžisejdić, Ita; Grahovac, M; Marić, Ivana; Španjol, Josip; Grahovac, Blaženka;
Osteopontin expression correlates with nuclear factor-kB activation and apoptosis downregulation in clear cell renal cell carcinoma. - 1.1.2009.
56.
Ćelić, Tanja; Markić, Dean; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Marić, Ivana; Fučkar, Željko; Bobinac, Dragica;
PSMAD 1/5/8 is expressed in normal human kidney as well as in renal cell carcinoma - 1.1.2009.
57.
Bobinac, Dragica ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko
Expressions of bone morphogenetic proteins and their receptors in normal human kidney and renal cell carcinoma Poster 35th European Symposium on Calcified Tissues Barcelona, Španjolska - 28.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373607
58.
Bobinac, Dragica ; Ćelić, Tanja ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Marić, Ivana ; Fučkar, Željko
Expressions of bone morphogenetic proteins and their receptors in normal human kidney and renal cell carcinoma Poster 35th European Symposium on Calcified Tissues Barcelona, Španjolska - 28.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373607
59.
Markić, Dean ; Fučkar, Željko ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Orlić, Petar
Perkutana nefrostomija u bolesnika s transplantiranim bubregom Predavanje 5. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i tranpslantacije s međunarodnim sudjelovanjem 2008. Bol, Hrvatska - 21.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747100
60.
Španjol, Josip ; Bobinac, Dragica ; Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
Ekspresija BMP-7 prilikom akutnog odbacivanja u transplantiranom bubregu kod štakora Predavanje 5. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem 2008. Bol, Hrvatska - 21.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747103
61.
Markić, Dean ; Fučkar, Željko ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip
Intervencijski ultrazvuk u bolesnika s transplantiranim bubregom Predavanje 4.Kongres Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 4.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745880
62.
Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Sotošek, Stanislav ; Rahelić, Dražen ; Fučkar, Željko
Doppler u transplantaciji bubrega Predavanje 4.Kongres Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 4.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746392
63.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Oguić, Romano ; Fučkar, Željko
Transrektalna sonografija u dijagnostici karcinoma prostate - naša iskustva u posljednje 24 godine Predavanje 4.Kongres Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 4.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746397
64.
Markić, D; Valencić, M; Velcić, G; Maricić, A; Oguić, R; Sotosek, S; Spanjol, J; Fuckar, Z;
[Kidney transplantation in a patient with urinary diversion]. - 1.1.2008.
65.
Bobinac, Dragica; Ćelić, Tanja; Markić, Dean; Španjol, Josip; Gršković, Antun; Marić, Ivana; Fučkar, Željko;
Expressions of bone morphogenetic proteins and their receptors in normal human kidney and renal cell carcinoma - 1.1.2008.
66.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
67.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
68.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
69.
Bobinac, Dragica; Marić, Ivana; Markić, Dean; Cvijanović, Olga; Španjol, Josip; Ćelić, Tanja; Fučkar, Željko;
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer - 1.1.2007.
70.
Markić, Dean ; Oguić, Romano ; Španjol, Josip ; Orlić, Petar ; Valenčić, Maksim ; Dimec, Damir ;
Limfocele u bolesnika s transplantiranim bubregom: učestalost, značenje i liječenje Predavanje 3. Hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj medicini 2006. Opatija, Hrvatska - 24.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747092
71.
Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Rahelić, Dražen ; Oguić, Romano ; Maričić, Anton ; Španjol, Josip ;
Cista policističnoga bubrega - mogući uzrok opstrukcije uretera kod transplantiranoga bubrega Predavanje 3. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj medicini 2006. Opatija, Hrvatska - 24.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747093
72.
Krpina, Kristian ; Mozetič, Vladimir ; Španjol, Josip ; Oguić, Romano ; Markić, Dean ; Sotošek, Stanislav , Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim
The renal arterial resistance index and early renal allograft survival Predavanje 3. Hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj medicini 2006. Opatija, Hrvatska - 24.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747094
73.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Sotošek, Stanislav ; Oguić, Romano ; Fučkar, Željko ; Bobinac, Dragica
BMP-7 expression in renal inflamatory diseases Predavanje 4th Urological Alpe-Adria Meeting Graz 2006 Grac, Austrija - 16.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=376120
74.
Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Đorđević, Gordana ; Mustać, Elvira ; Fučkar, Željko
Bone morphogenetic proteins and their receptors in prostate cancer pathogenesis Poster European Symposium on Calcified Tissues (33 ; 2006) Prag, Češka - 14.5.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264063
75.
Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Marić, Ivana; Crnčević-Orlić, Željka; Fučkar, Željko;
BMP-7 expression in acute and chronic pyelonephritis in humans - 1.1.2006.
76.
Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Marić, Ivana; Đorđević, Gordana; Mustać, Elvira; Fučkar, Željko;
Bone morphogenetic proteins and their receptors in prostate cancer pathogenesis - 1.1.2006.
77.
Španjol, Josip; Markić, Dean; Sotošek, Stanislav; Fučkar, Željko; Bobinac, Dragica;
Ekspresija BMP-7 u upalnim bolestima bubrega - 1.1.2006.
78.
Španjol, Josip; Markić, Dean; Sotošek, Stanislav; Oguić, Romano; Fučkar, Željko; Bobinac, Dragica;
BMP-7 expression in renal inflamatory diseases - 1.1.2006.
79.
Španjol, Josip ; Orlić, Petar ; Valenčić, Maksim ; Fučkar, Željko
Epidemiology of prostate cancer in the mediterranean population of Croatia. A thirty-one retrospective study Predavanje 3rd Urological Alpe-Adria Meeting Rijeka-Opatija 2005 ; 14A. Opatija, Hrvatska - 17.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=376113
80.
Španjol, Josip ; Maričić, Antun ; Krpina, Kristian ; Fučkar, Željko
Role of bone morphogenetic proteins in pathogenesis of prostate cancer Predavanje 3rd Urological Alpe-Adria Meeting Rijeka-Opatija 2005 Opatija, Hrvatska - 17.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=376118
81.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Zoričić, Sanja ; Španjol, Josip ; Đorđević, Gordana ; Mustać, Elvira ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic proteins in human metastatic prostate and breast cancer Poster Joint Meeting of the European Calcified Tissue Society and the International Bone and Mineral Society (2 ; 2005) Geneve, Švicarska - 29.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271434
82.
Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana
Expression of BMP-3, -7 and CDMP-1, -2 in normal and osteoarthritic human articular cartilage Poster 2nd Joint Meeting of the European Calcified Tissues Society and the International Bone and Mineral Society Ženeva, Švicarska - 29.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271448
83.
Đorđević, Gordana ; Mustać, Elvira ; Bobinac, Dragica ; Zoričić, Sanja ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Bone morphogenetic protein expression in normal and malignant prostate and breast Poster 3. hrvatski kongres patologije i sudske medicine 3. hrvatski kongres kliničke citologije 1. hrvatski simpozij citotehnologije Opatija, Hrvatska - 11.5.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=198847
84.
Maričić, Anton; Fučkar, Željko; Orlić, Petar; Velčić, Giannpaolo; Zelić, Miomir; Dimec, Damir; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Mozetič, Vladimir; Markić, Dean;
NAŠA ISKUSTVA U LIJEČENJU KARCINOMA PROSTATE - 1.1.2005.
85.
Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Zoričić, Sanja; Marić, Ivana;
Expression of BMP-3,-7 and CDMP-1,-2 in normal and osteoarthritic human articular cartilage - 1.1.2005.
86.
Španjol, Josip; Maričić, Antun; Krpina, Kristian; Fučkar, Željko;
Role of bone morphogenetic proteins in pathogenesis of prostate cancer - 1.1.2005.
87.
Orlić, Petar; Maričić, Anton; Velčić, Giannpaolo; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Mozetič, Vladimir; Sotošek, Stanislav; Markić, Dean; Španjol, Josip; Krpina, Kristijan;
TRANSPLANTACIJA BUBREGA OD UMRLOG DAVATELJA S NEKUCAJUĆIM SRCEM UZ PRIMJENU PERFUZIJE IN SITU - 1.1.2005.
88.
Španjol, Josip; Orlić, Petar; Valenčić, Maksim; Fučkar, Željko;
Epidemiology of prostate cancer in the mediterranean population of Croatia. A thirty-one retrospective study - 1.1.2005.
89.
Đorđević, Gordana; Mustać, Elvira; Bobinac, Dragica; Zoričić, Sanja; Španjol, Josip; Fučkar, Željko;
Bone morphogenetic protein expression in normal and malignant prostate and breast - 1.1.2005.
90.
Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Zoričić, Sanja
Expression of BMP-3, BMP-7, CDMP-1 and CDMP-2 in healthy and osteoarthritic knee articular cartilage in elderly people Poster 30th European Symposium on Calcified Tissues Rim, Italija - 12.5.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271474
91.
Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Đorđević, Gordana ; Fučkar, Željko
Expression of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer with skeletal metastases Poster European Symposium on Calcified Tissues (30 ; 2003) Rim, Italija - 12.5.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271493
92.
Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Marić, Ivana; Zoričić, Sanja;
Expression of BMP-3, BMP-7, CDMP-1 and CDMP-2 in healthy and osteoarthritic knee articular cartilage in elderly people - 1.1.2003.
93.
Bobinac, Dragica; Španjol, Josip; Zoričić, Sanja; Marić, Ivana; Đorđević, Gordana; Fučkar, Željko;
Expression of bone morphogenetic proteins in human prostate cancer with skeletal metastases - 1.1.2003.
94.
Španjol, Josip ; Bobinac, Dragica ; Zoričić, Sanja ; Kristofić, Ines ; Vitković, Bibiana ; Marić, Ivana
Odnos hrskavice i subhondralne kosti u zdravoj i osteoartritičnoj hrskavici: histološka i histomorfometrijska studija Poster 29th European Symposium on Calcified Tissues Zagreb, Hrvatska - 29.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244320
95.
Španjol, Josip; Bobinac, Dragica; Zoričić, Sanja; Kristofić, Ines; Vitković, Bibiana; Marić, Ivana;
Odnos hrskavice i subhondralne kosti u zdravoj i osteoartritičnoj hrskavici: histološka i histomorfometrijska studija - 1.1.2002.
96.
Cvijanović, Olga ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268520
97.
Cvijanović, Olga ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268520
98.
Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone structure of the iliac crest and lumbar spine: a histomorphometric study of adult population in Croatia Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268554
99.
Cvijanović, Olga; Kristofić, Ines; Španjol, Josip; Zoričić, Sanja; Marić, Ivana; Bobinac, Dragica;
Bone structure of the iliac crest and lumbar spine: a histomorphometric study of adult population in Croatia - 1.1.2001.
100.
Cvijanović, Olga; Crnčević-Orlić, Željka; Kristofić, Ines; Španjol, Josip; Zoričić, Sanja; Marić, Ivana; Bobinac, Dragica;
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine - 1.1.2001.
101.
Vukelic, Iva ; Celic, Tanja ; Spanjol, Josip ; Bobinac, Mirna ; Tovmasyan, Artak ; Santos Reboucas, Julio ; Batinic-Haberle, Ines ; Bobinac, Dragica
Mn Porphyrin-Based SOD Mimic, MnTnHex-2-PyP5+ and Non-SOD Mimic, MnTBAP(3-) suppresed Rat Spinal Cord Ischemia/reperfusion Injury via NF- kappa B Pathways Poster FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE Chicago, Amerika
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954125
102.
Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Bobinac, Dragica
The expression of alpha-smooth muscle actin and osteopontin in vascular calcification Poster 37th European Symposium on Calcified Tissues Glasgow, Scotland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551000
103.
Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Fučkar, Željko ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic proteins -2, -4, -6, -7 and their receptors are expressed in normal human kidney and renal cell carcinoma Poster 37th European Symposium on Calcified Tissues Glasgow, Scotland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=552139
104.
Ćelić, Tanja ; Gršković, Antun ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Fučkar, Dora ; Bobinac, Dragica
Bone markers after renal transplantation Poster 37th European Symposium on Calcified Tissues Glasgow, Scotland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=552742
105.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Ahel, Juraj ; Fučkar, Željko
Bone morphogenetic protein 7: a growth factor in renal cell cancer Predavanje 5th Urological Alpe-Adria Meeting Verona Verona, Italija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745738
106.
Krpina, Kristian ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Fučkar, Željko
Ultrasound monitoring of early renal allograft survival Predavanje 5th Urological Alpe Adria Meeting Verona, Italija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747064
107.
Oguić, Romano ; Velčić, Giampaolo ; Dimec, Damir ; Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip, Krpina, Kristian ; Gršković, Antun ; Ahel, Juraj ; Rahelić, Dražen ; Đorđević, Gordana ; Fučkar, Željko
Transurethral resection of the intramural ureter as the first step of nephroureterectomy Predavanje 9th Slovenian Congress of Endoscopic Surgery with International Participation 2007 Velenje, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747065
108.
Maričić, Anton ; Velčić, Giampaolo ; Valenčić, Maksim ; Dimec, Damir ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Ureterorenoscopy as a method of choice in treatment of ureteral calculi Predavanje 9th Slovenian Congress of Endoscopic Surgery with International Participation 2007 Velenje, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747066
109.
Orlić, Petar ; Živčić-Ćosić, Stela ; Orlić, Lidija ; Sladoje-Martinović, Branka ; Merlak-Prodan, Željka ; Vuksanović Mikuličić, Sretenka ; Markić, Dean ; Krpina, Kristian ; Španjol, Josip
Primjena blokatora receptora za interleukin 2 u transplantaciji bubrega Predavanje Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746404
110.
Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Bobinac, Dragica ; Valenčić, Maksim ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
Molecular basis of vascular calcification - a possible source of vascular anastomosis malfunction during kidney transplantation in elderly patients Predavanje 7th Urological Alpe Adria Meeting Klagenfurt, Austrija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745740
111.
Markić, Dean ; Fučkar, Željko ; Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristian
Vascular complications in kidney transplantation - single center experience Predavanje 7th Urological Alpe Adria Meeting Klagenfurt, Austrija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745871
112.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Krpina, Kristijan ; Gršković, Antun ; Rahelić, Damir ; Rubinić, Nino ; Matrljan, Mauro ; Ivančić, Aldo ; Orlić, Lidija ; Mikolašević, Ivana ; El-Barq Mariam ; Ilijazi, Elida ; Buljan, Dominik ; Rački, Sanjin
Cold ischemia time is the risk factor for graft failure Poster 12th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs 6th Croatian Symposium on Renal Replacment Therapy Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782055
113.
Ćelić, Tanja ; Kapetanović, Edo ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Bobinac, Dragica
Effect of preservation solution on kidney antioxidant capacity and injury in cold ischemia Poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551551
114.
Ćelić, Tanja ; Barišić, Anita ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Bobinac, Dragica
Antioxidant defence and tissue injury in prolonged cold ischemia Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551561
115.
Bobinac, Dragica ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Fučkar, Željko
BMP-7 expression in acute and chronic pyelonephritis in humans Poster International Conference on Bone Morphogenetic Proteins (6 ; 2006) Cavtat-Dubrovnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=262989
116.
Španjol, Josip ; Fučkar, Željko ; Markić, Dean ; Ćelić, Tanja ; Bobinac, Dragica
Protective role of bone morphogenetic protein-7 in the rat model of kidney cold ischemia. Predavanje 8th Urological Alpe Adra Meeting Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745851
117.
Markić, Dean ; Španjol, Josip ; Gršković, Antun ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko ; Bobinac, Dragica
Bone morphogenetic proteins in normal and carcinomatous kidney tissue Predavanje 8th Urological Alpe Adria Meeting Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745852
118.
Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Maričić, Anton ; Valenčić, Maksim ; Markić, Dean ; Fučkar, Željko
Congenital agenesis of unilateral seminal vesicle with kidney fusion anomaly - pancake kidney Predavanje 8th Urological Alpe Adria Meeting Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745873
119.
Valenčić, Maksim ; Maričić, Anton ; Oguić, Romano ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Markić, Dean ; Fučkar, Željko
Bladder outlet obstruction in women - diagnostics and therapy Predavanje 8th Urological Alpe Adria Meeting Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745874
120.
Markić, Dean ; Maričić, Anton ; Štifter, Sanja ; Đorđević, Gordana ; Valenčić, Maksim ; Sotošek, Stanislav ; Španjol, Josip ; Fučkar, Željko
Isolated necrotising vasculitis of the testicle Predavanje 9th Urological Alpe Adria Meeting Trst, Italija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745876

Znanstveni projekti

1. -
Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku dermatoza; istraživač-suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. -
Koštani morfogenetski proteini u tumorskim i upalnim bolestima neskeletnih tkiva; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. -
Promjene koštanog metabolizma u bolestima bubrega i jetre; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Indira Radin Mačukat; Doktorat Utjecaj liječenja benigne prostatične hiperplazije inhibitorima 5 alfa reduktaze na koštane parametre; ; 2012.;

Uredništva časopisa

1. - Medicina Fluminensis
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=14779

Recenzije

1. 2014. Journal of Nephrology and Therapeuthics
2. 2014. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease
3. 2013. Current Medical Literature – Rheumatology
4. 2012. Case Reports and Clinical Practice Review, ISSN: 1507-6164
5. 2012. American Journal of Case Reports, ISSN: 0000-0001
6. 2012. World Journal of Surgical Oncology
7. 2011. Medical science monitor, ISSN: 1234-1010
8. 2010. Collegium antropologicum
9. Acta medica croatica
10. Medicina fluminensis

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.10.2014. -
Predstojnik Klinike za urologiju
Klinički bolnički centar Rijeka  
2.
1.1.2014. -
Ispitna komisija za polaganje specijalističkih ispita iz urologije
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske   član ispitne komisije

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 2.1.2017. - Predsjednik Kluba daljinskog plivanja Primorje
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - 1.1.2014. - Zamjenik pročelnika Katedre
Medicinski fakultet/Katedra za urologiju
2. 1.1.2014. - - Pročelnik Katedre za urologiju
Medicinski fakultet u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.10.2014. - - Predstojnik Klinike za urologiju
Klinički bolnički centar u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 12.2.2017. - - član
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske/ Povjerenstvo za izradu nacionalnih smjernica za liječenje karcinoma prostate
2. 5.4.2016. - - član
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske/ Povjerenstvo za regulaciju prava pacijenata na suodlučivanje o zdravstvenoj skrbi
3. 1.1.2014. - - Član ispitne komisije za specijalističke ispite
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske