doc.dr.sc. Katarina Rukavina

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost

CROSBI-Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

1.1.2008. - Doktorat znanosti Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2001. - Diploma Filozofskog fakulteta Povijest umjetnosti/Filozofija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2014. - docentica Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. viša asistentica Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. viša asistentica, docentica Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru
1.1.2004. - 1.1.2014. profesorica Ugostiteljska škola, Opatija
1.1.2003. - 1.1.2014. profesorica Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Članstva

- Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
- Hrvatsko filozofsko društvo
- Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - 1.1.2016. Interaktivna umjetnost u javnoj sferi (Diskursi u praksi)
Diplomski studij Medijske umjetnosti i prakse
Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Povijest umjetnosti 19. stoljeća
Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Povijest umjetnosti 20. stoljeća
Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Teorija likovnih umjetnosti A
Diplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Teorija likovnih umjetnosti B
Dipolomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Aspekt erotskog kroz likovnost Davida Sallea
Claudia Lešnjaković
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Zvutrina
Sanja Gergorić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Prenosiva skulptura
Lucija Ukić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Psihologija portreta 20. stoljeća
Mislava Šarić
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Osuda portreta
Elizabeta Močibob
Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
- Realistički portreti: govor tijela, mimike i geste
Marina Krpan
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

- Vizualizacija medija
Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina.ri
Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Filozofija odgoja
Učiteljski studij
Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru
voditelj
Norma sati:
- Filozofija odgoja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rukavina Katarina
"Relacijska forma" kao umjetnički jezik: pristupi i prijepori
Ars Adriatica 211-226 - 2018.

A1
WOS

2. Rukavina Katarina
Poetic Examination of Space Experience: "Suprematist Composition No.1, Black on Grey" by Kristina Leko
Ars & Humanitas 12 163-176 - 2018.

A1
WOS

3. Rukavina, Katarina
Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti'
Filozofska istraživanja 2 301-306 - 2015.

A1
WOS

4. Rukavina, Katarina
Picassov pogled. Gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovom kubizmu (Picasso’s View. Watching, Sighting and Visible in Picasso’s Cubism)
Filozofska istraživanja 33 215-227 - 2013.

A1
WOS

5. Rukavina, Katarina
Dijalektika identiteta moderne i postmoderne umjetnosti (The Dialectics of Identity of the Modern and Postmodern Art)
Filozofska istraživanja 31 787-793 - 2012.

A1
WOS

6. Rukavina, Katarina
Mimesis i apstraktna umjetnost. Prilog o problematici odnosa umjetnosti i stvarnosti (Mimesis and abstract art. On the Issue oft he Art's Relation to Reality)
Metodički ogledi 18 91-102 - 2012.

A2

7. Rukavina, Katarina
Okulocentrizam ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi. Analiza pojma u antičkoj, novovjekovnoj i postmodernoj misli (''Ocularcentrism'' or the privilege of sight in western culture.The analysis of the concept in ancient, modern and postmodern thought)
Filozofska istraživanja 32 539-555 - 2012.

A1
WOS

8. Rukavina, Katarina
Istina u umjetnosti. Refleksije o spoznajnim aspektima vizualne umjetnosti (The Truth in the Art. Reflections on Cognitive Aspects of Visual Art)
Filozofska istraživanja 28 567-586 - 2009.

A1
WOS

9. Rukavina, Katarina
Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća. Beuysov prošireni pojam umjetnosti (Perception and Cognition in Twentieth Century Visual Arts. Beuys's Extended Concept of Art)
Filozofska istraživanja 25 877-899 - 2005.

A1
WOS

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja u knjizi
Rukavina, Katarina
Stil kao epistemološka metafora
Lik slike. Zbornik radova s područja povijesti i teorije vizualnih umjetnosti Lah, Nataša; Miščević, Nenad; Šuvaković, MIško Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka (2019)
2. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti', u: "Teorija umetnosti kao teorija vrednosti. Teorija vrednosti kao teorija umetnosti"
Urednička knjiga Nataša Lah, Miško Šuvaković Orion Art Beograd (2017)
3. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Antislika kao koncept. Julije Knifer i samoukinuće umjetnosti u filozofiji, u: "Slika i antislika. Julije Knifer i problemreprezentacija"
Urednička knjiga Krešimir Purgar Centar za vizualne studije Zagreb (2017)
4. Autor poglavlja u knjizi
Katarina Rukavina
Istraživačko-izložbeni projekt 'Grad na drugi pogled' u Rijeci (2015.). Prilog o edukativnim aspektima suvremene umjetnosti, u: "Nove smjernice u odgoju i obrazovanju. Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića"
Zbornik radova Jasminka Brala-Mudrovčić Sveučilište u Zadru Gospić (2017)

Znanstveni skupovi

1. 13.12.2018. - 15.12.2018.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Filozofija i stvaralaštvo Zagreb izlagačica
2. 15.12.2016. - 17.12.2016.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Čovjek u prostoru Zagreb izlagačica
3. 25.9.2016. - 28.9.2016.
Dani Frane Petrića: "Jezik i spoznaja" Cres izlagačica
4. 8.12.2015. - 9.12.2015.
Slika i antislika - Julije Knifer i problem reprezentacije Lauba, Zagreb izlagačica
5. 7.5.2015. - 8.5.2015.
Dani Šime i Ante Starčevića. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju (Uloga umjetnosti u odgoju i obrazovanju) Gospić izlagačica
6. 27.4.2015. - 27.4.2015.
Teorijski dijalozi - međunarodni znanstveni skup za teoriju, povijest i filozofiju umjetnosti zemalja u regiji Rijeka izlagačica
7. 21.9.2014. - 24.9.2014.
Dani Frane Petrića: "Povijesni svijet" Cres izlagačica
8. 22.11.2012. - 24.11.2012.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: PRIRODA-DRUŠTVO-POLITIKA. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua Zagreb izlagačica
9. 1.12.2011. - 3.12.2011.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Filozofija i umjetnost Zagreb izlagačica
10. 24.3.2011. - 26.3.2011.
Mediteranski korijeni filozofije Split izlagačica
11. 19.9.2010. - 22.9.2010.
Dani Frane Petrića: "Pitanja identiteta" Cres izlagačica
12. 25.3.2010. - 27.3.2010.
Mediteranski korijeni filozofije Split izlagačica

Recenzije

1. Filozofska istraživanja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.2.2019. - - Predstojnica
Katedra za povijest umjetnosti i opće predmete
2. 1.6.2014. - 1.5.2016. - Pročelnica Odsjeka za likovnu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Programski odbor, članica
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, znanstveni skup "Teorijski dijalozi"