PORTFELJ / dr. sc. Katarina Rukavina docent

Portfelj

dr. sc.

Katarina Rukavina

docent

Akademija primijenjenih umjetnosti

Odsjek za likovnu umjetnost

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2008. -

Doktorat znanosti

Znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2001. -

Diploma Filozofskog fakulteta

Povijest umjetnosti/Filozofija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2014. -

docentica

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2012. - 2013.

viša asistentica

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2010. - 2015.

viša asistentica, docentica

Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru

2004. - 2014.

srednjoškolska profesorica

Ugostiteljska škola, Opatija

2003. - 2014.

srednjoškolska profesorica

Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Članstva

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Hrvatsko filozofsko društvo

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2014. - 2016.

Interaktivna umjetnost u javnoj sferi (Diskursi u praksi)

Diplomski studij Medijske umjetnosti i prakse

Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci

voditelj

2014. -

Teorija likovnih umjetnosti B

Dipolomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti U Rijeci

voditelj

2014. -

Teorija likovnih umjetnosti A

Diplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

voditelj

2014. -

Povijest umjetnosti 20. stoljeća

Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

voditelj

2014. -

Povijest umjetnosti 19. stoljeća

Preddiplomski studij: Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

voditelj

Mentor u završnim radovima

prosinac 2016.

Realistički portreti: govor tijela, mimike i geste

Marina Krpan

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

lipanj 2016.

Osuda portreta

Elizabeta Močibob

Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

veljača 2016.

Psihologija portreta 20. stoljeća

Mislava Šarić

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

veljača 2016.

Prenosiva skulptura

Lucija Ukić

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

rujan 2016.

Zvutrina

Sanja Gergorić

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

prosinac 2015.

Aspekt erotskog kroz likovnost Davida Sallea

Claudia Lešnjaković

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

ak.g. 2015./2016.

Vizualizacija medija

Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina.ri

Sveučilište u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

2010 - 2016

Filozofija odgoja

Učiteljski studij

Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru

voditelj

2012/2013, 2016/2017

Filozofija odgoja

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

O novome nakon modernizma: stvaralaštvo u kontekstu proširenog pojma umjetnosti

Katarina Rukavina

Ars Adriatica - 9 203-210

2018.

Poetic Examination of Space Experience: "Suprematist Composition No.1, Black on Grey" by Kristina Leko

Rukavina Katarina

Ars & Humanitas - 12 163-176

A1 WOS

2018.

"Relacijska forma" kao umjetnički jezik: pristupi i prijepori

Rukavina Katarina

Ars Adriatica - 211-226

A1 WOS

2015.

Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti'

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 2 301-306

A1 WOS

2013.

Picassov pogled. Gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovom kubizmu (Picasso’s View. Watching, Sighting and Visible in Picasso’s Cubism)

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 33 215-227

A1 WOS

2012.

Okulocentrizam ili privilegiranje vida u zapadnoj kulturi. Analiza pojma u antičkoj, novovjekovnoj i postmodernoj misli (''Ocularcentrism'' or the privilege of sight in western culture.The analysis of the concept in ancient, modern and postmodern thought)

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 32 539-555

A1 WOS

2012.

Mimesis i apstraktna umjetnost. Prilog o problematici odnosa umjetnosti i stvarnosti (Mimesis and abstract art. On the Issue oft he Art's Relation to Reality)

Rukavina, Katarina

Metodički ogledi - 18 91-102

A2

2012.

Dijalektika identiteta moderne i postmoderne umjetnosti (The Dialectics of Identity of the Modern and Postmodern Art)

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 31 787-793

A1 WOS

2009.

Istina u umjetnosti. Refleksije o spoznajnim aspektima vizualne umjetnosti (The Truth in the Art. Reflections on Cognitive Aspects of Visual Art)

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 28 567-586

A1 WOS

2005.

Viđenje i spoznaja u vizualnim umjetnostima XX. stoljeća. Beuysov prošireni pojam umjetnosti (Perception and Cognition in Twentieth Century Visual Arts. Beuys's Extended Concept of Art)

Rukavina, Katarina

Filozofska istraživanja - 25 877-899

A1 WOS

Znanstvene knjige

2020.

Interaktivna umjetnost u javnoj sferi: diskursi i tehnike

autorica

Katarina Rukavina i Nadija Mustapić

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Rijeka

https://apuri.hr/stranica/interaktivna-umjetnost-u-javnoj-sferi-diskursi-i-tehnike/

2019

Stil kao epistemološka metafora

autor poglavlja u knjizi

Rukavina, Katarina

Lik slike. Zbornik radova s područja povijesti i teorije vizualnih umjetnosti

Lah, Nataša; Miščević, Nenad; Šuvaković, MIško

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka (2019)

2017

Istraživačko-izložbeni projekt 'Grad na drugi pogled' u Rijeci (2015.). Prilog o edukativnim aspektima suvremene umjetnosti, u: "Nove smjernice u odgoju i obrazovanju. Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića"

Autor poglavlja u knjizi

Katarina Rukavina

Zbornik radova

Jasminka Brala-Mudrovčić

Sveučilište u Zadru Gospić (2017)

2017

Antislika kao koncept. Julije Knifer i samoukinuće umjetnosti u filozofiji, u: "Slika i antislika. Julije Knifer i problemreprezentacija"

Autor poglavlja u knjizi

Katarina Rukavina

Urednička knjiga

Krešimir Purgar

Centar za vizualne studije Zagreb (2017)

2017

Interpretativne implikacije sintagme 'svijet umjetnosti', u: "Teorija umetnosti kao teorija vrednosti. Teorija vrednosti kao teorija umetnosti"

Autor poglavlja u knjizi

Katarina Rukavina

Urednička knjiga

Nataša Lah, Miško Šuvaković

Orion Art Beograd (2017)

Znanstveni skupovi

13.12.2018. - 15.12.2018.

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Filozofija i stvaralaštvo

Zagreb izlagačica

15.12.2016. - 17.12.2016.

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Čovjek u prostoru

Zagreb izlagačica

25.09.2016. - 28.09.2016.

Dani Frane Petrića: "Jezik i spoznaja"

Cres izlagačica

08.12.2015. - 09.12.2015.

Slika i antislika - Julije Knifer i problem reprezentacije

Lauba, Zagreb izlagačica

07.05.2015. - 08.05.2015.

Dani Šime i Ante Starčevića. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju (Uloga umjetnosti u odgoju i obrazovanju)

Gospić izlagačica

27.04.2015. - 27.04.2015.

Teorijski dijalozi - međunarodni znanstveni skup za teoriju, povijest i filozofiju umjetnosti zemalja u regiji

Rijeka izlagačica

21.09.2014. - 24.09.2014.

Dani Frane Petrića: "Povijesni svijet"

Cres izlagačica

22.11.2012. - 24.11.2012.

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: PRIRODA-DRUŠTVO-POLITIKA. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua

Zagreb izlagačica

01.12.2011. - 03.12.2011.

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: Filozofija i umjetnost

Zagreb izlagačica

24.03.2011. - 26.03.2011.

Mediteranski korijeni filozofije

Split izlagačica

19.09.2010. - 22.09.2010.

Dani Frane Petrića: "Pitanja identiteta"

Cres izlagačica

25.03.2010. - 27.03.2010.

Mediteranski korijeni filozofije

Split izlagačica

Recenzije

Metodički ogledi

Nove teorije. Časopis za znanost o umjetnosti (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)

Filozofska istraživanja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.02.2019. -

Predstojnica

Katedra za povijest umjetnosti i opće predmete

01.06.2014. - 01.05.2016.

Pročelnica Odsjeka za likovnu umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva na sveučilištu

od 2014.

Programski odbor, članica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, znanstveni skup "Teorijski dijalozi"