doc.dr.sc. Ana Marija Sikirić

Ekonomski fakultet Katedra za računovodstvo

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 10 2 0
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

15.4.2012. - 15.5.2017. dr.sc. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2009. - 15.6.2011. mag.oec. Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije i bankarstvo Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2006. - 15.7.2009. bacc.oec. Preddiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Informatičko poslovanje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2018. - Docent Pripremanje i održavanje predavanja, vježbi i seminarske nastave u sklopu kolegija Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, SME's Accounting i Financijsko računovodstvo 1 na preddiplomskom studiju, Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija i Menadžersko računovodstvo na diplomskom studiju, istraživanje u sklopu znanstvenih projekata, pisanje i objava znanstvenih radova i publikacija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2017. - 30.9.2018. Poslijedoktorand Pripremanje i održavanje vježbi i seminarske nastave u sklopu kolegija Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, SMEs Accounting, Računovodstvo financijskih institucija i Financijsko računovodstvo 1 na preddiplomskom studiju, Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija i Menadžersko računovodstvo na diplomskom studiju, istraživanje u sklopu znanstvenih projekata, pisanje i objava znanstvenih radova i publikacija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2011. - 30.9.2017. Asistent/znanstveni novak Pripremanje i održavanje vježbi i seminarske nastave u sklopu kolegija Računovodstvo malih i srednjih poduzeća i Financijsko računovodstvo na preddiplomskom studiju, Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija, Financijsko računovodstvo i Menadžersko računovodstvo na diplomskom studiju, istraživanje u sklopu znanstvenih projekata, pisanje i objava znanstvenih radova i publikacija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1.5.2011. Rektorova nagrada za izvrsnost
1.12.2010. Dekanova nagrada za izvrsnost

Članstva

1.12.2017. - Član izvršnog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika, Rijeka
1.11.2017. - član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.7.2017. - Član uredništva specijaliziranog stručnog časopisa Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora - TIM4PIN Magazin, Zagreb;
1.10.2016. - Član Odbora za razvoj ljudskih potencijala Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2016. - Tajnik Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 30.9.2016. Voditelj Odbora za multimediju i elektroničko izdavaštvo Ekonomskog fakuletat Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 30.9.2016. Član Skupštine Riječkog sportskog sveučilišnog saveza
1.10.2012. - Član organizacijskog odbora Međunarodne ljetne škole Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Član GIBS Network-a

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 100
- SME's Accounting
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 83
- Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
- Menadžersko računovodstvo
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Financijsko računovodstvo 1
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Financijsko računovodstvo 2
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Računovodstvo financijskih institucija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Financijsko računovodstvo 1
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 80
- Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 25
- Menadžersko računovodstvo
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 25

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vašiček, Davor ; Čičak, Josip ; Sikirić, Ana Marija
ACCOUNTING FOR EXPECTED CREDIT LOSSES – CROATIAN CASE
505-509 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950353

2. Sikirić, Ana Marija ; Vašiček, Davor ; Drezgić, Saša
GENDER-SENSITIVE BUDGET IN SLAVONIA
747-756 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877771

3. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija ; Čičak, Josip
ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS OF THE OPERATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN CROATIA
758-767 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877773

4. Sikirić, Ana Marija ; Čičak, Josip
Public spending on childcare as an indicator of gender sensitivity of a budget
MEDNARODNA REVIJA ZA JAVNO UPRAVO 14 95-1-95-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826707

5. Čičak, Josip ; Sikirić, Ana Marija ; Tomljanović, Marko
Utjecaj računovodstvenog konzervatizma na financiranje investicija
Ekonomska misao i praksa 25 145-158 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821992

6. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija ; Čičak, Josip
The reform of financial management and accounting of non-profit organizations in the Republic of Croatia
487-508 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759252

7. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija
OBRAČUNSKO RAČUNOVODSTVENO NAČELO U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – IZAZOVI I PREDNOSTI
549-556 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=834669

8. Čičak, Josip ; Sikirić, Ana Marija ; Tomljanović, Marko
Utjecaj računovodstvenog konzervatizma na financiranje investicija
Ekonomska misao i praksa 25 145-158 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821992

9. Sikirić, Ana Marija ; Čičak, Josip
Public spending on childcare as an indicator of gender sensitivity of a budget
International Public Administration Review 14 95-1-95-25 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826707

10. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija
Računovodstvene informacije i rodni proračun
Zbornik radova (Journal of Economy and Business) posebno izdanje 358-1-358-15 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=864787

11. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija ; Čičak, Josip
The reform of financial management and accounting of non-profit organizations in the Republic of Croatia
487-508 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759252

12. Vašiček, Davor ; Sikirić, Ana Marija
Obračunsko računovodstveno načelo u neprofitnim organizacijama – izazovi i prednosti
549-556 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=834669

13. Čičak, Josip ; Sikirić, Ana Marija
Obveznici poreza na dobit dobili su novi Zakon o računovodstvu
Tim4pin 2015 65-70 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782606

14. Sikirić, Snježana ; Sikirić, Ana Marija ; Vašiček, Davor
Lokalni proračun i programsko planiranje u funkciji financiranja projekata iz EU fondova
163-180 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760130

15. Čičak, Josip ; Sikirić, Ana Marija
Obveznici poreza na dobit dobili su novi Zakon o računovodstvu
Tim4pin 2015 65-70 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782606

16. Sikirić, Snježana ; Sikirić, Ana Marija ; Vašiček, Davor
Lokalni proračun i programsko planiranje u funkciji financiranja projekata iz EU fondova
163-180 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760130

17. Sikirić, Ana Marija
ACCESS TO GENDER SENSITIVE BUDGETING-SOME TOOLS AND METHODS
193-208 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664362

18. Sikirić, Ana Marija
ACCESS TO GENDER SENSITIVE BUDGETING-SOME TOOLS AND METHODS
- 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664362

19. Vašiček, Davor; Sikirić, Ana Marija
RODNO OSJETLJIVI PRORAČUN: EUROPSKA ISKUSTVA I STANJE U HRVATSKOJ( GENDER SENSITVE BUDGETING: EUROPEAN EXPERIENCE AND STATE IN CROATIA )
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE "VALLIS AUREA" FOCUS ON REGIONAL DEVELOPMENT / Katalnic, Branko (ur.). - Pozega : Polytechnic if Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria , 2012. 1073-1081 (ISBN: 3-901509-78-X). 1073 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=616305

20. Sikirić, Ana Marija
Rodni proračun( Gender Budgeting )
Riznica (1845-8696) 2012 (2012), 4; 27-1-27-3

21. Mrša, Josipa; Sikirić, Ana Marija
Priznavanje prihoda po ugovoru s kupcima( Revenue from contracts with customers )
Računovodstvo i menadžment-RiM 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija / Jurić, Đurđica (ur.). - Zagreb : EDIT d.o.o. , 2014. 187-204.

Pozvana predavanja

1. Sikirić, Ana Marija ; Vašiček, Davor
Perspektive uvođenja rodnog proračuna u tranzicijskim zemljama
Neum, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644568

Znanstveni projekti

1. -
Inovativnost, transfer, tehnologija i konkurentnost hrvatskog izvoza; suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ; ;
2. -
i metode financijskog računovodstva u javnom sektoru RH; suradnik; Sveučilišta u Rijeci ; ;

Znanstveni skupovi

1. 25.5.2017. - 27.5.2017.
6. Međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj“ Osijek, Hrvatska Sudionik
2. 22.9.2016. - 24.9.2016.
5th International Conference "Vallis Aurea: Focus on Research and Innovation" Požega, Hrvatska sudionik
3. 22.4.2015. - 24.4.2015.
10th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation, "Accession of the Western Balkan Region to the European Union“ Opatija, Hrvatska sudionik
4. 30.5.2013. - 1.6.2013.
The 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options - Economics in crisis“ Pula, Hrvatska sudionik
5. 4.9.2012. - 5.9.2012.
3rd International Conference "Vallis Aurea: Focus on Regional Development Požega, Hrvatska sudionik

Recenzije

1. PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN COMPARISON: ANALYSIS OF CASE STUDIES FROM SELECTED EU COUNTRIES