PORTFELJ / doc.mr.art. Dražen Vitolović

Portfelj

doc.mr.art.

Dražen Vitolović

Akademija primijenjenih umjetnosti

Odsjek za primijenjenu umjetnost

Kontakt

Obrazovanje

2006. - 2008.

Mr.art., magistar umjetnosti

Magistarski studij iz kolegija Kiparstvo

ALUO Ljubljana, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana

1988. - 1992.

profesor likovne kulture

Likovna kultura, studij kiparstva

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2009. - 2014.

Samostalni umjetnik

Samostalna umjetnička djelatnost, sudjelovanje na samostalnim i grupnim izložbama i umjetničkim projektima

HZSU

2009. - 2013.

viši asistent

-Izvođenje vježbi na kolegijima: Kiparstvo (I-VI) te povjera nastave na kolegijima Keramika I i II -Organizacija, selekcija i postav izložbe radova studenata u Galeriji Garbas Rijeka - Ekoramika - u suradnji s Filozofskim fakuletetom -Sudjelovanje u organizaciji natječaja za studente APURI - Etnofilm Festival u Rovinju .

APURI

od 08-2014

Umjetnički suradnik, Docent

-Nositelj kolegija:  Keramika (I-IV); Izrazi u kiparskim materijalima (I, II); Kiparstvo izborni (III, IV) -Vođenje nastave, vježbi i predavanja -Organizacija keramičke radione pri APURI -Organizacija natječaja za studente APURI i mentorski rad pri izvođenje natječajnih radova za Etnofilm festival u Rovinju -Organizacija i uspostavljanje suradnje APURI s vanjskim institucijama i poduzećima (Muzej grada Crikvenice, proizvodni pogon SCAM d.o.o., Viškovo) -Sudjelovanje u međunarodnom EU projektu 'Creative Start-up', voditelj projekta za APURI -Sudjelovanje kao član povjerenstva za diplomske ispite i prijemne ispite -mentorski rad i organizacija izložbi studenata APURI u zemlji i inozemstvu -pisanje prijedloga i izvođenje programa Cjeloživotnog obrazovanja - Terracotta - uvodni tečaj keramike -organizacija suradnje APURI sa Europskim centrom za keramiku (European Ceramics Workcentre) u Nizozemskoj -radu u timu zaduženom za pisanje novog studijskog programa - Kiparstvo i primijenjeno oblikovanje

APURI

Nagrade i priznanja

01.05.2012.

II nagrada na XI trijenalu hrvatskog kiparstva

Članstva

2009. - 2014.

Hrvatsko društvo samostalnih umjetnika HZSU

2003. -

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeke i Istre (HDLUR, HDLUI)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. -

Keramika I-IV, Keramika A, Izrazi u kiparskim materijalima I i II, Kiparstvo Izborni III

Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija

APURI

voditelj

2010. - 2013.

Kiparstvo I-V, Kiparstvo izborni

Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija

APURI

suradnik

Cjeloživotno obrazovanje

2011. - 2013.

Crtanje i Napredno crtanje

Cjeloživotno obrazovanje UNIRI

UNIRI, Riječko sveučilište, Rektorat

voditelj

Osobni razvoj

2009. - 2010.

Rezidencijalni program

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018