Prof.dr.sc. Ivan Frančišković


e-pošta : ivan.franciskovic@efri.hr
mobitel : 0911257130
prostorija : Ekonomski fakultet Rijeka, kabinet 82
konzultacije : 051 355 158
konzultacije : 051 355 158

google scholar

Obrazovanje

1.1.1983. - doktor ekonomskih znansti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1976. - magistar znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1972. - diplomirani ekonomista Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - Profesor - Nositelj kolegija Predavanja na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.2013. Direktor Filijale Rijeka Direktor Filijale Rijeka Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Filijala Rijeka
1.1.1972. - 1.1.1986. savjetnik za prodaju osiguranja savjetnik za prodaju osiguranja Croatia osiguranje d.d. Rijeka

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Grada Rijeke za unapređenje teorije i prakse uslužnih djelatnosti

Članstva

1.1.2005. - 1.1.2013. Nadzorni odbor Automotodrom Grobnik
1.1.2003. - 1.1.2013. Nadzorni odbor HGK
1.1.1995. - 1.1.2005. Nadzorni odborni KBC Rijeka, ACI Opatija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - 1.1.2014. Ekonomika osiguranja
bolonjski, diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Marketing usluga
bolonjski diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2013. Marketing osiguranja
Poslijediplomski specijalistički studij Osiguranje i reosiguranje
Ekonomski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Marketing usluga
poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Međunarodna osiguranja
bolonjski preddiplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2012. Transportna osiguranja
diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2012. Pomorske havarije i osiguranje
diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2006. Osiguranje i reosiguranje
smjer Sigurnost u prometu
Veleučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

12.12.2013. - PRIMJENA INTERNOG MARKETINGA U BANKAMA
Daniela Sandukčić Pejić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
11.4.2013. - KREIRANJE IMIDŽA TURISTIČKE DESTINACIJE UMAG KROZ ATP TURNIR CROATIA OPEN
Iva Modrušan Dankić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
5.7.2011. - UTJECAJ IMIDŽA I MARKETINŠKE KOMUNIKACIJAE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Sandra Damjanović
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
21.4.2011. - DIREKTNI MARKETING U FUNKCIJI PRODAJE OSIGURANJA
Cristina Višnjić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
18.2.2011. - IMPLEMENTACIJA INTERNOG MARKETINGA U SEGMENTU USLUGA NABAVE
Darko Šepić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
21.6.2010. - ULOGA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI U POSLOVANJU USLUŽNOG PODUZEĆA
Milan Starčević
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
21.6.2010. - STRATEGIJA IMIDŽA - KLJUČ USPJEŠNOSTI USLUŽNOG POSLOVNOG OBJEKTA
Tomislav Cvitković
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
12.4.2010. - IMPLEMENTACIJA MARKETINŠKOG SPLETA U USLUŽNOM PODUZEĆU
Ivan Čulo
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
13.11.2009. - HRVATSKO LEASING TRŽIŠTE I ČIMBENICI NJEGOVE USPJEŠNOSTI
Matko Frančić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
20.10.2009. - ULOGA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE KAO SREDSTVA PLASIRANJA USLUGE U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU
Dario Maršanić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
22.7.2009. - UTJECAJ IMIDŽA NA TRŽIŠNU POZICIJU OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Sabina Alijagić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
22.7.2009. - UPRAVLJANJE MARKETINGOM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
Ines Crnković
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
29.6.2009. - MARKETING USLUŽNOG PODUZEĆA
Ivana Margeta Biondić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2009. - PROMOCIJA USLUGE ŽIVOTNIH OSIGURANJA U FUNKCIJI OSTVARENJA PLANSKIH VELIČINA
Maja Mlinarić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
8.12.2008. - TURISTIČKA PROMOCIJA DESTINACIJA I NJENO ZNAČENJE ZA PLASMAN TURISTIČKIH PROIZVODA
Andrea Starčević
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
30.7.2008. - ZADOVOLJSTVO OSIGURANIKA - ČIMBENIK POVEĆANJA KONKURENTNOSTI CROATIA OSIGURANJA D.D.
Željko Travašić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
30.7.2008. - KORIŠTENJE KANALA PRODAJE KAO TEMELJ USPIJEHA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Ivana Bašić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka
19.2.2007. - ORGANIZACIJSKA KLIMA - ČIMBENIK USPJEŠNOSTI TRŽIŠNE ORIJENTACIJE CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB
Marin Lazarić
PSS Marketing menadzment
Ekonomski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Frančišković, Ivan
Primjena direktnog marketinga u osiguranju( Application of direct marketing in insurance )
Svijet osiguranja (1331-7695) 7 (2004), 2; 31-33

2. Frančišković, Ivan
Osnove marketinga osiguranja( Basics of insurance marketing )
Osiguranje (1330-9692) 44 (2003), 9; 14-19

Znanstvene knjige

1.
Babić, Mirjana; Frančišković, Ivan
Menadžment intelektualnog kapitala osiguravajućeg društva( Intellectual Capital Management in Insurance Company )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
2.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Zbornik radova sa znanstvenog okruglog stola GOSPODARSKO-SOCIJALNI RAZVITAK HRVATSKOG DRUŠTVA TIJEKOM PROTEKLIH 20 GODINA SAMOSTALNOSTI: USPJESI, ZABLUDE I POGREŠKE( Proceedings "Socio-economic development of Croatian society during last 20 years of independence: accomplishments, fallacies and mistakes" )
Rijeka - 2011.
3.

Zbornik radova sa znanstvenog okruglog stola GOSPODARSKO-SOCIJALNI RAZVITAK HRVATSKOG DRUŠTVA TIJEKOM PROTEKLIH 20 GODINA SAMOSTALNOSTI: USPJESI, ZABLUDE I POGREŠKE( Proceedings "Socio-economic development of Croatian society during last 20 years of independence: accomplishments, fallacies and mistakes" )
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet - 2011.
4.
Čišić, Dragan; Frančišković, Ivan; Perić, Ana
Using social networks to measure transport system - Adria - Ionian region case
- 2004.
5.
Frančisković, Ivan
Ekonomika međunarodnog osiguranja ( Economics of International Insurance )
Ekonomski fakultet Sveučilišta - 2004.
6.
Frančišković, Ivan
Velike nagrade - stoljeće automoto športa u Hrvatskoj( Grand Prix - a century automotive sport in Croatia )
Poglavarstvo Županije primorsko-goranske Rijeka, Poglavarstvo Grada Rijeke, Poglavarstvo Grada Opatije, Hrvatski autoklub Zagreb - 1997.
7.
Frančišković, Ivan
Sustav transportnih osiguranja( System of transport insurance )
Croatia osiguranje - 1994.
8.
Frančišković, Ivan
Osiguranje u tržišnom gospodarstvu( Insurance in a market economy )
Croatia osiguranje - 1992.
9.

P & I OSIGURANJE( P & I INSURANCE )
CROATIA zajednica osiguranja imovine i osoba - 1990.
10.
Frančišković, Ivan
Kako uspješno prodavati osiguranje( How to successfully sell the insurance )
''Croatia'' - zajednica osiguranja imovine i osoba Zagreb - 1989.
11.

Uloga zapovjednika u pribavi dokaza( The Masters Role in Collecting Evidence )
The Nautical Institute, London i CROATIA d.d. Zagreb - 1989.
12.
Frančišković, Ivan
Tržišno poslovanje - Marketing s promocijom u osiguranju( Market Business - Marketing with the promotion of the insurance )
ŠIRO 'Štampa'' - 1986.

Kongresna priopćenja

1.
Čišić, Dragan; Frančišković, Ivan; Perić, Ana
Business Models for Transport eBusiness
2.
Čišić, Dragan; Perić, Ana; Frančišković, Ivan
eLearning in Maritime Environment

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Tercijarna logistika – čimbenika uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Logistika – čimbenik uključivanja Hrvatske u europski prometni sustav; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Maja Mihelja Žaja; Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse; doktorski studij Ekonomskog fakultetu u Zagrebu; studeni 2013;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2000. - 1.1.2007.
CROMAR Rijeka i Zagreb organizator i član odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2005. - 1.1.2013. Svijet osiguranja


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2013. - Predsjednik upravnog odbora
Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, odbor za multimediju i elektorničko izdavaštvo