Marin Bajek dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

prostorija : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Hrvatska znanstvena bibliografija
Uniri
ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar

Obrazovanje

1.1.2014. - Poslijediplomska radionica trajnog usavršavanja, domaći tečaj druge kategorije s međunarodnim sudjelovanjem Laboratorijska dijagnostika parazitarnih infekcija Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
1.1.2014. - Specijalizant kliničke mikrobiologije Specijalizacija iz Kliničke mikrobiologije MEdicinski fakultetu u RIjeci, KBC RIjeka, NZZJZ Rijeka
1.1.2014. - svjedodžba Radionica za doktorande "Upravljanje sobom", projekt modernizacije doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC) Sveučilište u Rijeci,
1.1.2013. - položeni testovi znanja priznati od HLK Obrazovanje i testiranje putem časopisa "Medix" Časopis "Medix", Hrvatska liječnička komora
1.1.2012. - Potvrde HLK Cijeloživotno obavezno usavršavanje, relicenciranje Hrvatska liječnička komora
1.1.2012. - Potvrde Cijeloživotno obavezno usavršavanje Hrvatski liječnički zbor, podružnice.
1.1.2011. - Tečaj poslijediplomskog usavršavanja prve kategorije za liječnike Medicina ronjenja Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
1.1.2010. - Pripravnički staž Pripravnički staž Dom zdravlja PGŽ
1.1.2008. - Doktor medicinie, diploma Studij medicine Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Matura, svjedodžba Gimanzija, opća Prva riječka hrvatska gimnazija
- 18.11.2014. Sudjelovanje u radionici Workshop on Requirements and implementation of the legislation on the protection of animals used for scientific purposes TAIEX, Ministarstvo poljoprivrede RH
- 26.9.2014. Potvrda o osposobljenosti osoba koje provode pokuse na životinjama Tečaj za osposobljavanje osoba koje provode pokuse sa životinjama Veterinarski fakultet sveučilišta u Zagrebu
- 25.5.2014. Potvrda Sveučilišta e-Učenje u nastavnom procesu, izrada e-kolegija u sustavu Mudri, Multimedija u e-učenju Sveučilište u Rijeci
- potvrda o ostvarenim ECTS bodovima Doktorski studij Biomedicina MEF RIjeka
- Specijalizant kliničke mikrobiologije Poslijediplomski specijalistički studij iz Kliničke mikrobiologije Sveučilište u Zagrebu, Medicinski Fakultet
- Specijaliznt kliničke mikrobiologije Specijalizacija iz Kliničke mikrobiologije KBC Zagreb, HZJZ Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nikolić, Marina; Bajek, Snježana; Glibotić- Krešina, Helena; Krešina, Sandro; Šoić-Vranić, Tamara; Ilić, Marina; Bajek, Marin; Dadić Hero, Elizabeta; Cvijanović, Olga
Muscle loss in aging population.
Periodicum Biologorum (0031-5362) (2014) - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=671838

2. Snježana Bajek1*, Marina Nikolić1, Tamara Šoić Vranić1, Marin Bajek2, Ivana Marić1
MIŠIĆNE PROGENITORNE STANICE U SKELETNOM MIŠIĆU MUSCLE PROGENITOR CELLS IN SKELETAL MUSCLE
Medicina fluminensis, u objavljivanju

Kongresna priopćenja

1.
Bajek, Snježana; Nikolić, Marina; Šoić-Vranić, Tamara; Marić, Ivana; Giacometti, Jasminka; Bajek, Marin
Expression of myogenic transcriptional factors in rat skeletal muscles Predavanje i poster The 6th international symposium of clinical and applied anatomy Malinska, Rijeka, Croatia - 27.7.2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719068
2.
Nikolić M, Bajek S, Šoić-Vranić T, Starčević-Klasan G, Bajek M, Arbanas J, Fužinac-Smojver A, Jerković R, Bobinac D, Malnar D
The effect of aging on skeletal muscles. poster prezentacija Symposium of Clinical and Functional Anatomy Novi Sad - 1.1.2013.
3.
(Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lenac, Piskur, Vanda; Glad, Marin; Meden, Majda; Bajek, Marin; Santic, Marina)
Survival of F. tularensis subsp. novicida in different spring water samples http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731333

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.12.2014. -
Specijalizacija iz Kliničke mikrobiologije
Medicinski fakultet, KBC RIjeka   specijalizant
2.
14.11.2014. -
1st Croatian Virus Workshop
Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni Kampus   sudjelovanje u radionici
3.
7.11.2014. -
Seminar "Legionella - najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije"
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar   sudjelovanje u seminaru
4.
- 14.3.2015.
8. hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike s međunarodnim sudjelovanjem
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske   pasivno (specijalizant)
5.
- 18.11.2014.
Workshop on Requirements and implementation of the legislation on the protection of animals used for scientific purposes
TAIEX (European Comission), Ministarstvo poljoprivrede RH   sudjelovanje u radionici
6.
- 18.3.2014.
Poslijediplomska radionica trajnog usavršavanja, domaći tečaj druge kategorije s međunarodnim sudjelovanjem Laboratorijska dijagnostika parazitarnih infekcija
NZZJZ dr. Andrija Štampar - Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju