dr. sc. Petra Jagodnik dipl. ing. geol.

Građevinski fakultet Katedra za geotehniku

prostorija : G - 253

Obrazovanje

1.1.2010. - 20.7.2018. doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1999. - 1.1.2005. diplomirani inženjer geologije Dodiplomski studij Geologija Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.11.2016. - viši predavač Građevinski fakultet u Rijeci
1.6.2011. - 30.10.2016. znanstveni novak izvršavanje obveza na poslijediplomskom doktorskom studiju na RGNF-u, izvođenje nastave na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju, suradnik na projektima iz struke Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 31.5.2011. inženjerski geolog / suradnik Inženjerski geolog / suradnik. Terenski i uredski rad u okviru izrade projektne dokumentacije za potrebe projektiranja u geotehnici. Institut IGH d.d., Zagreb
1.3.2008. - 31.12.2010. inženjerski geolog / suradnik Inženjerski geolog / suradnik. Terenski i uredski rad u okviru izrade projektne dokumentacije za potrebe projektiranja u geotehnici. Institut IGH d.d., PC Rijeka

Članstva

- International Association for Engineering Geology and the Environment
- Hrvatsko geološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Stabilnost kosina
diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - Primijenjena geologija
preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati:
1.10.2016. - Primijenjena geologija
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati:
1.10.2016. - Fizička geologija
preddiplomski sveučilišni studij Fizika
Odjel za fiziku
nositelj
Norma sati:
1.10.2014. - Podzemne građevine i tuneli
diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2014. - GIS u planiranju komunalne infrastrukture
diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2017. Zaštita okoliša
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2016. Primijenjena geologija
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2017. Zaštita okoliša
preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2016. Primijenjena geologija
preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2015. Geohazardi
diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - Inženjerska mehanika stijena
diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Geološki indeks čvrstoće stijenskih masa u zasjecima prometnica u Istri
Katarina Oštrić
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Istraživački radovi za potrebe projektiranja u geotehnici
Marina Miškulin
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Klasifikacija stijenske mase u zasjecima prometnica Vinodolske doline
Lucija Kružić
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Utjecaj značajki diskontinuiteta na stabilnost stijenske mase - primjer grada Rijeke
Ema Bišić
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Genetska i inženjerska klasifikacija tla iz sliva rijeke Dubračine
Josipa Mihaljević
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Uloga inženjerskogeološkog kartiranja u geotehničkom inženjerstvu - primjer građevne jame KBC Rijeka
Ivan Jurič
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Ispitivanje aktivnosti glina iz koluvijalnih naslaga sliva rijeke Dubračine
Marijana Prša
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Geofizička istraživanja za potrebe projektiranja u geotehnici
Luka Pilat
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Procjena čvrstoće intaktne stijene primjenom indeksnih metoda ispitivanja
Martina Turković
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Metode istraživanja klizišta
Diana Krajcar
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Primjena kamena u graditeljstvu
Matko Kotiga
Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet
- Ispitivanje postojanosti litoloških članova flišne stijenske mase
Michel Jakić
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet

Osobni razvoj

24.3.2016. - Radionica za razvoj pedagoških kompetencija ''Poučavanje usmjereno na studenta''


Norma sati: 6 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Peternel, Tina; Mikoš, Matjaž; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević Sanja; Arbanas, Željko
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia
Abstracts proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region 140 - 142 - 2015.

2. Đomlija, Petra; Bočić, Neven; Mihalić Arbanas, Snježana; Benac, Čedomir
Identification of geomorphological units and hazardous processes in the Vinodol Valley
Abstracts proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan region 78-80 - 2015.

3. Dugonjić Jovančević, Sanja; arbanas, Željko; Vivoda, Martina; Peranić, Josip; Đomlija, Petra
Landslide hazard and risk assessment in Istria
Abstracts Proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region 81-82 - 2015.

4. Đomlija, Petra; Benac, Čedomir; Mihalić Arbanas, Snježana
Preliminarni inventar klizišta u Vinodolskoj dolini
Knjiga sažetaka 5. Hrvatskog geološkog kongresa 67-68 - 2015.

5. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Đomlija, Petra
The susceptibility to marine erosion and instabilities phenomena: case study, Island of Krk, NE Adriatic Sea
Abstracts proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region 71-73 - 2015.

6. Đomlija, Petra; Bernat, Sanja; Mihalić Arbanas, Snježana; Benac, Čedomir
Landslide inventory in the area of Dubračina River Basin (Croatia)
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 2: Methods of Landslide Studies / Sassa, Kyoji ; Canuti, Paolo ; Yin, Yueping (ur.). - Switzerland : Springer International Publishing 837-842 - 2014.

7. Bernat, Sanja; Đomlija, Petra; Arbanas, Snježana Mihalić;
Slope movements and erosion phenomena in the Dubračina River Basin: a geomorphological approach
Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region with the 3rd Workshop of the Croatian-Japanese Project 'Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia' 79-84 - 2014.

8. Benac, Čedomir; Đomlija, Petra; Vivoda, Martina; Buljan, Renato; Navratil, Dražen
The instability phenomena along the Coasts of the Kvarner Area (NE Adriatic Sea)
Landslide and Flood Hazard Assessment, Proceedings of 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region with the 3rd Workshop of the Croatian-Japanese Project 'Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia' 213-217 - 2014.

9. Đomlija, Petra; Bernat, Sanja; Mihalić, Snježana Arbanas; Benac, Čedomir;
Landslide inventory in the area of Dubračina River Basin (Croatia)
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 2: Methods of Landslide Studies 837-842 - 2014.

10. Arbanas, Željko; Galijašević, Vedrana; Đomlija, Petra; Vivoda, Martina;
Remedial Works on the Smrečje Landslide, Croatia
Landslide Science and Practice, Springer, London 295-300 - 2013.

11. Đomlija, Petra; Bernat, Sanja; Benac, Čedomir; Mihalić Arbanas, Snježana; Zidarić, Martin
Overview of Input Data for the Landslide Hazard Analysis in the Dubračina River Basin
Book of Abstracts of the 4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on 'Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia' 63-64 - 2013.

12. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Đomlija, Petra
Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka)
Sanacija, tehničko praćenje i održavanje u geotehnici 114-115 - 2013.

13. Arbanas, Željko; Galijašević, Vedrana; Đomlija, Petra; Vivoda, Martina
Remedial Works on the Smrečje Landslide, Croatia
Abstract book of the Second World Landslide Forum 192-192 - 2013.

14. Vivoda, Martina; Benac, Čedomir; Žic, Elvis; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti( Geohazards in the Rječina valley in the past and present )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 20 105-116 - 2012.

15. Vivoda, Martina; ?omlija, Petra; Jovančević, Sanja Dugonjić; Podolzski, Lazslo; Benac, Čedomir;
The hazard of floods and mass movements in the Rječina Valley (Croatia) during last 160 years
Book of proceedings of the 2nd Project Workshop of the Croatian - Japanese Project on Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia ''Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods 114-117 - 2012.

16. Garašić, Vesnica; Krkač, Martin; Lugović, Boško; Tadej, Neven; Vrkljan, Maja; Đomlija, Petra; Garapić-šiftar, Gordana; Majer, Vladimir;
Petrological characteristics of Ladinian magmatic rocks from the External Dinaride (Vratnik, Croatia)
84. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft - 2006.

17. Garašić, Vesnica; Vrkljan, Maja; Tadej, Neven; Majer, Vladimir; Đomlija, Petra; Šiftar, Gordana Garapić;
Volcanic Rocks of the Island Vis (Adriatic Sea, Croatia)
3. Hrvatski geološki kongres= Third Croatian Geological Congress - 2005.

Kongresna priopćenja

1.
Arbanas, Snježana Mihalić; Arbanas, Željko; Krkač, Martin; Gazibara, Sanja Bernat; Prodan, Martina Vivoda; Đomlija, Petra; Jagodnik, Vedran; Jovančević, Sanja Dugonjić; Sečanj, Marin; Peranić, Josip;
Landslide Risk Reduction in Croatia: Scientific Research in the Framework of the WCoE 2014–2017, IPL-173, IPL-184, ICL ABN
2.
Arbanas, Željko; Arbanas, Snježana Mihalić; Sassa, Kyoji; Marui, Hideaki; Fukuoka, Hiroshi; Krkač, Martin; Prodan, Martina Vivoda; Gazibara, Sanja Bernat; Đomlija, Petra;
The Croatian-Japanese SATREPS joint research project on landslides (IPL-161)
3.
Pajalić, Sara; Đomlija, Petra; Jagodnik, Vedran; Arbanas, Željko;
Diversity of Materials in Landslide Bodies in the Vinodol Valley, Croatia
4.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Đomlija, Petra;
The susceptibility to marine erosion and instabilities phenomena: case study SW coast of the Island of Krk, NE Adriatic Sea
5.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Đomlija, Petra;
The susceptibility to marine erosion and instabilities phenomena: case study, Island of Krk, NE Adriatic Sea
6.
Đomlija, Petra; Benac, Čedomir; Arbanas, Snježana Mihalić;
Preliminary Landslide Inventory in the Vinodol Valley
7.
Bernat, Sanja; Đomlija, Petra; Arbanas Mihalić, Snježana; Miyagi, Toyohiko; Hamasaki, Eisaku
Slope movements and erosion phenomena in the Dubračina River Basin: A geomorphological approach
8.
Vivoda, Martina; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja; Podolzski, Lazslo; Benac, Čedomir
The hazard of floods and mass movements in the Rjecina Valley (Croatia) during last 160 years
9.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Vivoda, Martina; Dugonjić jovančević, Sanja; Đomlija, Petra
Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka)( Susceptibility of coastal slopes to erosion and sliding (south-western coast of Krk Island) )
10.
Zeljko, Arbanas; Vedrana, Galijasevic; Petra, Domilja; Martina, Vivoda
Remedial Works on the Smrečje Landslide, Croatia
11.
Benac, Čedomir; Vivoda, Martina; Đomlija, Petra; Buljan, Renato; Navratil, Dražen
The instability phenomena along the coasts of the Kvarner area (NE Adriatic Sea)
12.
Đomlija, Petra; Bernat, Sanja; Benac, Čedomir; Mihalić Arbanas, Snježana; Zidarić, Martin
Overview of Input Data for the Landslide Hazard Analysis in the Dubračina River Basin
13.
Benac, Čedomir; Vivoda, Martina; Đomlija, Petra; Buljan, Renato; Navratil, Dražen
The instability phenomena along the coasts of the Kvarner area (NE Adriatic Sea)
14.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Đomlija, Petra
The susceptibility to marine erosion and instabilities phenomena: case study, Island of Krk, NE Adriatic Sea
15.
Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko; Vivoda, Martina; Peranić, Josip; Đomlija, Petra
Landslide hazard and risk assessment in Istria, Croatia
16.
Đomlija, Petra; Bočić, Neven; Mihalić Arbanas, Snježana; Benac, Čedomir
Identification of geomorphological units and hazardous processes in the Vinodol Valley
17.
Peternel, Tina; Mikoš, Matjaž; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia

Znanstveni projekti

1. -
bilateralni SATREPS FY2008 hrvatsko - japanski projekt ''Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj''; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Japan International Cooperation Agency; ;
2. -
Hrvatsko - slovenski bilateralni projekt ''Studija klizišta u naslagama fliša: mehanizam klizanja i geotehničke značajke za modeliranje klizišta i ublažavanje nepogoda od klizišta (SoLiFlyD) s Fakultetom za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani; suradnik; MZOS; ;
3. -
Projekt potpore Sveučilišta u Rijeci ''Geohazard u području Kvarnera''; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. -
Hrvatsko - slovenski bilateralni projekt ''Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije'' s Fakultetom za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani; suradnik; MZOS; ;
5. -
Projekt potpore Sveučilišta u Rijeci ''Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla''; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
6. -
Projekt IPL-2019 ''Rockfall Hazard Identification and Rockfall Protection in the Coastal Zone of Croatia''; suradnik; ; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Geotehnički elaborat: ''Klizište Grohovski put''
Rijeka Promet d.d. Rijeka   suradnik
2.
1.1.2014. -
Glavni i izvedbeni projekt sanacije: ''Stijenski pokos u Havišću u Jadranovu''
Grad Crikvenica   suradnik
3.
1.1.2013. -
Geotehničko mišljenje: ''Akumulacija vode za zasnježenje, Platak'', Geotehničko mišljenje
Goranski sportski centar d.o.o. Delnice   suradnik
4.
1.1.2012. -
''Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji - UPOV Golji i Markoči'', Geološka i hidrogeološka istraživanja
IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.   suradnik
5.
1.1.2012. -
''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji - UPOV Pagubice'', Geološka i hidrogeološka istraživanja
IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.   suradnik
6.
1.1.2012. -
''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji - UPOV Martinski'', Geološka i hidrogeološka istraživanja
IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.   suradnik
7.
1.1.2012. -
''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji - UPOV Pamići'', Geološka i hidrogeološka istraživanja
IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.   suradnik
8.
1.1.2012. -
''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji - UPOV Županići'', Geološka i hidrogeološka istraživanja
IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.   suradnik
9.
1.1.2012. -
''Izvještaj o iskopu sondažnih jama uz rubove temelja zgrade doma za starije osobe u Raši''
Dom za starije osobe ''Raša''   suradnik
10.
1.1.2011. -
Geotehnički elaborat: ''Klizište na lokalnoj cesti L 50084 Lupoglav - Vranja; Lokalitet Mikuličići''
ŽUC Istarske županije   suradnik