PORTFELJ / dr.sc. Željka Peršurić mag.nutr.

Portfelj

dr.sc.

Željka Peršurić

mag.nutr.

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

01.09.2013. - 23.07.2018.

doktor znanosti

Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija"

Odjel za biotehnologiju

2009. - 2011.

magistra nutricionizma

Nutricionizam

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2006. - 2009.

prvostupnik nutricionizma

Nutricionizam

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2002. - 2006.

matura

opća gimnazija

Sš Mate Balote, Poreč

Radno iskustvo

01.02.2015. -

Asistent

Odjel za biotehnologiju

01.05.2012. -

Asistent

Rad na projektu HRZZ „Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja“

Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije

Članstva

2015-2019

Hrvatsko društvo za proteomiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020

Metode istraživanja proteina

Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova", Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2018-2021

Instrumentalne metode kemijske analize

Diplomski sveučilišni studij «Medicinska kemija»

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2018.-2020.

Uvod u bioanorgansku kemiju

Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2017.-2020.

Toksikologija lijekova

Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2015.-2020.

Sistemska biomedicina

Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2014.-2020.

Bioeseji u istraživanju lijekova

Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

Odjel za biotehnologiju

suradnik

2014.-2020

Bioaktivne komponente mediteranske prehrane

suradnik

2014.

Opća kemija

suradnik

2012.

Tehnologija i kontrola kakvoće hrane-II

suradnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni projekti

2017-

ZCI Bioprospecting Jadranskog mora, vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti.

suradnik

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ Ukupna vrijednost projekta 36.941.965,46 Kn

http://bioprocro.zci.hr/

Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja

HRZZ

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2017-2018

Kategorizacija vina belice uz pomoć masene spektrometrijeojekti

Projekt s Gradom Kastvom i Udrugom prijatelja ruž, grozje i vina

suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

11.4.2019.

Festival znanosti- predavanje Oboji hranu za bolje zdravlje“

Zavičajni muzej Drenove

9.4.2014./19.4.2016.

Otvoreni dan Sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci- Otvoreni dan Odjela za biotehnologiju

Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

27. 9. 2019.

Noć istraživača, KEMIJA AROMA U HRANI

Tower Center Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2020-

član

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za Studentski zbor

2020-

član

Povjerenstvo za nastavu

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018