PORTFELJ / prof. art. Letricija Linardić :::

Portfelj

prof. art.

Letricija Linardić

:::

Akademija primijenjenih umjetnosti

Dekanat

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2018.

doktorat znanosti

Edukacijske znanosti iz likovne umjetnosti / mentori: izr. prof. dr. Tonka Tacol, izr. prof. dr. Janez Vogrinc / tema: Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji

Pedagoška fakulteta v Ljubljani

2003.

Magisterij umjetnosti

Postdiplomski studij grafike / mentor: izr. prof. art. Lojze Logar, red. prof. dr.sc. Tomaž Brejc / tema: Prostor, čas, svetloba

Akademija za likovno umetonost in oblikovanje v Ljubljani

1997.

Profesor likovne kulture

Likovna kultura / mentor: red.prof.art. Josip Butković / tema: Zagrebačka škola serigrafije

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2022. -

Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Akademija primijenjenih umjetnosti

2021. -

Voditeljica centra za karijere APU

Akademija primijenjenih umjetnosti

2019. -

redovita profesorica umjetnosti

predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije; Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskih studija Likovne pedagogije, Primijenjene umjetnosti, Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija

Akademija primijenjenih umjetnosti

01.10.2016. - 30.09.2022.

Dekanica

Akademija primijenjenih umjetnosti

2012. - 2018.

izvanredna profesorica umjetnosti

predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije; Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

2012. - 2016.

Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Akademija primijenjenih umjetnosti

2010. - 2011.

Predstojnica katedre za grafiku

Akademija primijenjenih umjetnosti

2007. - 2013.

docentica umjetnosti

predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

2007. - 2011.

docentica umjetnosti

kao vanjska suradnica predaje: Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1.

Učiteljski fakultet u Rijeci

2004. - 2007.

viša asistentica

Metodika likovne kulture, Metodika povijesti umjetnosti i Grafika

Odsjek za likovnu umjetnost Filozofskog fakulteta u Rijeci

1999. - 2004.

mlađa asistentica

Metodika likovne kulture, Metodika likovne umjetnosti i Grafika

Odsjek za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.06.2012.

Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike Posebno priznanje

03.05.2003.

Crna Gora, Podgorica, 2. nagrada galerije Ikona, Sv. Stefan, nagrada

15.06.2000.

Zagreb, Nagrada 2. hrvatskog trijenala grafike, nagrada

01.07.1997.

Zagreb, 1. hrvatsko trijenale grafike, Posebno priznanje

1996.

Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea – nagrada

Članstva

2015. -

Suosnivačica umjetničkog Kolektiva 110-502 za radove participativnog karaktera

2009. -

Suosnivačica Multimedijalnog laboratorija, udruge za kulturu i umjetnost

1999. -

Članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka

1998. -

Članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu

1997. -

Članica Kalkografskog ateljea na Sušaku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2022. - 2023.

GRAFIKA V i VI

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

nositeljica kolegija

2022. - 2023.

METODIKA LIKOVNE KULTURE

Likovna pedagogija, diplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

nositeljica kolegija

2022. - 2023.

UVOD U METODIKU LIKOVNE KULTURE

Likovna pedagogija, diplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

nositeljica kolegija

2022. - 2023.

GRAFIKA V i VI

Grafički dizajn i vizualne komunikacije

Akademija primijenjeniih umjetnosti

nositeljica kolegija

2022. - 2023.

GRAFIKA III i IV

Grafički dizajn i vizualne komunikacije

Akademija primijenjeniih umjetnosti

nositeljica kolegija

2021. - 2022.

Grafika III i IV

Grafički dizajn i vizualne komunikacije

APU Rijeka

nositeljica kolegija

2019. - 2022.

Metodika likovne kulture, Metodička školska praksa, Metodika likovne umjetnosti

Likovna pedagogija

APU Rijeka

nositeljica kolegija

2019. - 2022.

Grafika III i IV izborni

Primijenjena umjetnost

APU Rijeka

nositeljica kolegija

01.10.2007. - 30.09.2018.

Metodika likovne kulture, Metodička školska praksa, Metodika likovne umjetnosti

Diplomski studij Likovne pedagogije

APU

01.10.2007. - 30.09.2018.

Grafika, Grafika / izborni

Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

APU

01.10.2007. - 30.09.2011.

Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1.

Predškolski odgoj i razredna nastava

Učiteljski fakultet u Rijeci

Mentor u završnim radovima

2023.

izrada u tijeku

Anja Šestan

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Sara Posavec

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Natalie Pavačić

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Tea Domislović

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Andrea Dokozić

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Lana Delač

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2023.

izrada u tijeku

Fani Bubrić

Likovna pedagogija, prijediplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2020.

Dječji crtež kao sredstvo komunikacije

Vedrana Dragičević

Likovna pedagogija, diplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2019.

Glazba kao poticaj za likovni izraz

Josip Torić

Likovna pedagogija, diplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2019.

Boja u oku promatrača

Ivana Zorić

Likovna pedagogija, diplomski

Akademija primijenjeniih umjetnosti

2018. -

Likovni izričaj djece nekad i danas

Ida Peček

Likovna pedagogija

APU

2016. -

Razvoj djetetova likovnog doživljaja na zadanu temeu

Dina Krajačić

Likovna pedagogija

APU

2016. -

Razvoj kreativnosti kod djece

Zorica Puškarić

Likovna pedagogija

APU

2016. -

Dječji crtež kao temelj umjetničkog djela

Matea Šarec

Likovna pedagogija

APU

2015. -

Funkcija igračke u psihomotornom razvoju djece

Doris Cerovac

Likovna pedagogija

APU

2015. -

Umjetnost geste

Sara Ivančan

Likovna pedagogija

APU

2014. -

Radionica apstraktnog slikarstva za djecu s posebnim potrebama

Tomislav Mirković

Likovna pedagogija

APU

2013. -

Nadrealiazam i dječje slikovnice

Ena Đelmo

Likovna pedagogija

APU

2013. -

Emocije u likovnom izričjau djece

Breza Žižović

Likovna pedagogija

APU

2012. -

Slikovnica ilustrirana grafičkim tehnikama prilagođenim djeci

Martina Vojnić

Likovna pedagogija

APU

2011. -

Istraživački pristup grafici

Božidarka Matija Čerina

Likovna pedagogija

APU

2010. -

Glazbeni video. Povijesni, tehnologijski i fenomenološki pregled medija

Damjan Šporčić

Likovna kultura

APU

Gostujući nastavnik

1.10.2021. - 30.01.2022.

Crtanje i slikanje

Grafika preddiplomski studij

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

gostujuća nastavnica

01.10.2015. - 28.02.2016.

Grafika

Preddiplomski studij grafike

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

nastavnik

Osobni razvoj

2022.

Osnove e-učenja (online)

2022.

Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima (online)

2022.

Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto? (online)

2022.

"Printmaking as a theme, a subject and an outcome of artistic research"

2019.

"Uvezivanje umjetničkih knjiga", stručni program usavršavanja - mentorice Irena Frantal i Ana Vivoda u sklopu projekta Knjige umjetnika voditeljice Celestine Vičević

2019.

Voditelj izrade i provedbe EU projekata, završen certificirani program

2004. -

Mobile Academy Berlin, Film Course, Berlin, Njemačka / mentori: Johannes Hedinger, Switzerland; Harun Farocki, Germany i Hartmut Bitomsky, USA

2002. -

Škola medijske kulture, specijalizirana škola za kameru i snimanje, Hrvatski filmski savez / mentor: izv.prof.art. Silvestar Kolbas

2001. -

Radionica kaligrafije / voditelj: japanski budistički svećenik i majstor Shingon ezoteričnog budizma Ajari Jomyo Tanaka

1994. -

Međunarodna ljetna kiparska Škola, Vrsar, Montraker / mentor: prof. emer. Josip Diminić, akad.slik. i kip.

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Senzorne metode rada u umjetničkoj nastavi i inkluzivnoj praksi

Linardić, Letricija; Licul, Nina

PERSPEKTIVE UMETNIČKOG OBRAZOVANJA – REFLEKSIJE I ISHODI / PERSPECTIVE OF ART EDUCATION – REFLECTIONS AND OUTCOMES / Joksimović A., Škorc B. i Bosnar M. (ur.). Beograd: Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, 2022. str. 172-183 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

2022.

Umjetnost u procjepu: rezultati

Dabo, Tanja; Linardić, Letricija; Bosnar, Maja

3. međunarodna umjetničko - znanstvena konferencija na temu umjetnosti i kreativnosti u obrazovanju / 3rd International Artistic and Scientific Conference on Arts and Creativity in Education Zagreb: Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2022. (predavanje, domaća recenzija, ostalo, stručni)

2022.

Umjetnost u procjepu: očekivanja, procesi i rezultati

Dabo, Tanja; Linardić, Letricija; Bosnar, Maja

Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi Perspective of art education – reflections and outcomes / Joksimović, Aleksandra Škorc, Bojana Bosnar, Maja (ur.). Beograd: Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, Srbija, 2022. str. 30-30 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni)

2022.

Primjena proširenih medija u umjetničkoj nastavi: prikaz rada „Otisci sjećanja“ // 3. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I UMJETNIČKI SIMPOZIJ O PEDAGOGIJI U UMJETNOSTI Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

Linardić, Letricija i Licul, Nina;

3. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I UMJETNIČKI SIMPOZIJ O PEDAGOGIJI U UMJETNOSTI – Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ARTISTIC SYMPOSIUM ON PEDAGOGY IN THE ARTS – Inovative Methods of Teaching in Arts

2021.

Inkluzivne i senzorne metode rada u umjetničkoj nastavi // Međunarodna naučna konferencija Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi / knjiga rezimea

Linardić,L. i Licul,N.

Međunarodna naučna konferencija Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi Perspective of art education – reflections and outcomes 2021.

2019.

Stavovi učitelja likovne kulture i umjetnosti o potrebnim kompetencijama i programima umjetničkog obrazovanja za rad u nastavi // Učitelj između tradicije i suvremenosti

Licul, Nina; Linardić, Letricija

6. Dani Šime i Ante Starčevića / Vrcić-Mataija, Sanja ; Kalanjoš Citković, Ines (ur.). Gospić: Sveučilište u Zadru, 2019. str. 69-70

2018.

Vloga sodobnih grafičnih tehnik v likovni vzgoji // Role of Contemporary Printmaking Techniques in art Education

Linardić, Letricija

Doktorska disertacija, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

2017

Competencies for Creativity Development of Art Education Students

Linardić, Letricija; Kostelac, Melinda; Licul, Nina

Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. An Educational Perspective

2016

Smjernice za praćenje i vrednovanje likovno darovitih osnovnoškolaca // Guidelines for monitoring and evaluation of artistically gifted primary-school students

Licul, Nina; Linardić, Letricija

Radovi u zbornicima skupova, cjeloviti rad (in extenso), stručni

2016

Recepcija umjetničkih djela - perspektiva umjetnika

Linardić, Letricija ; Licul, Nina

11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost

2016

Specifične fuzionirane metode rada sa studentima u vizualno-likovnom umjetničkom području // Specific Fusion Methods in Teaching Visual Art

Linardić, Letricija

Pedagogija, obrazovanje, nastava / - Mostar, BIH : Fakultet prirodoslovnih-matematičkih i odgojnih znanosti Svučilišta u Mostaru, 2016, 87-98

2015.

Attitudes of primary school pupils about printmaking

Linardić, Letricija

Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (1846-1484) 10(2015)1 (2015), 21; 2-11

2004.

Imitativnost u litografiji

Linardić, Letricija

Grafika – hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo; str: 74-75, br. 3, Zagreb

2003.

Prostor, čas, svetloba // Space, time, light

Linardić, Letricija

magistarski rad, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

Znanstvene knjige

2018.

Kolektiv hoda 1

Linardić L., Dabo T., Rožman M.

knjiga umjetnika

/ urednice: Linardic, Dabo, Rožman

/ vlastito izdanje, Zagreb, 2018.

2017.

Na istok

Simić R., Dabo T.

bibliofilsko izdanje

/ urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L.

/ Bibliofil, Zagreb. 2017.

2017.

Fragmenti o promjenama mjesta

Pogačar M., Dabo T.

bibliofilsko izdanje

/ urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L.

/ Bibliofil, Zagreb, 2017.

2017.

Put u Rim

Mujičić Artnam K., Linardić L.

bibliofilsko izdanje

/ urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L.

/ Bibliofil, Zagreb, 2017.

2017.

Bršljan

Prtenjača I., Linardić L.

bibliofilsko izdanje

/ urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L.

/ Bibliofil, Zagreb, 2017.

Znanstveni skupovi

2022.

3. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I UMJETNIČKI SIMPOZIJ O PEDAGOGIJI U UMJETNOSTI Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

Osijek plenarno izlaganje

2022.

Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi Perspective of art education – reflections and outcomes

Beograd predavačica

25.05.2018. -

DRUŠTVENO ANGAŽIRANI PLAKAT - umjetnički i stručni skup iz područja primijenjene grafike i grafičkog dizajna

FFRI, Galerija Kortil Predjsednica organizacijskog odbora

19.10.2015. -

PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE, NASTAVA, 3. Međunarodna znanstvena konferencija, FPMOZ

Bosna i Hercegovina, Mostar sudjelovanje

15.09.2015. -

PRINTMAKING IN EXPANDED FIELD, Akademija lijepih umjetnosti KOENG u Oslu, Norveška od 15.-18.09.2015.

Norveška, Oslo sudjelovanje

2003. -

TALENTIRANI MED TEORIJO IN PRAKSO, znanstveno-stručna konferencija, sudjelovanje zajedno sa red. prof. art. Vera Kos-Paliska, akad.slik.

Slovenija, Otočec sudjelovanje

Recenzije

2023.

Recenzija znanstvenog rada, Međunarodna znanstvena konferencija 20. dani Mate Demarina, "Različitost i interdisciplinarnost u odgoju i obrazovanju", Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

2022.

Recenzija znanstvene knjige, „Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda“ autorice doc. dr. sc. Josipe Selthofer, 2021. izdavač: Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku sredstvima MZO

2021.

Recenzija znanstvenog rada, Međunarodna znanstvena konferencija 19. dani Mate Demarina, “Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju” 22. i 23.04.2021., Pula, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

2023.

SKUPNE IZLOŽBE: Riječka veza, Galerija Filakovac, 6.02.-2.03.2023. (zajedno sa: S. Majkus, G. Štimac, M. banić-Zrinšćak, M. Kostelac, H. Urumović), Zagreb-Dubrava

domaće i međunarodne institucije i galerije

2021.

SKUPNE IZLOŽBE 2021. One su tu, Vinkovci, Galerija likovnih umjetnosti “Slavko Kopač”, skupna izložba, 8.03. - 23.04.2021.: International Biennial Of Graphic Art, Varna 2021, Bulgaria, međunarodna izložba grafike, 18.08.-30.09.2021.u organizaciji Varna Municipality, Graphic Art Gallery Varna; DAB,21 – Drava art bijenale 2021, Galerija Koprivnica 17.09.-24.10.2021.; Znak, HDLU Istre, kustos izložbe E. Borkovsky, Galerija HDLU Istre, 22.11. – 15.12.2021.

domaće i međunarodne institucije

2020. - 2022.

SAMOSTALNE IZLOŽBE I UMJETNIČKI PROJEKTI: 2020. Otisci sjećanja, Rijeka, umjetnički projekt, 2019. sveučilišne potpore za umjetničke projekte Iz arhiva / Iz sjećanja, Zagreb, Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter, 17. - 28. 11. 2020., samostalna izložba (zajedno sa T. Dabo, M. Rožman); Memorabilije umjetnosti, Rijeka, Galerija Juraj Klović, samostalna izložba, 3. - 16.03.2021; Putolovke, Galerija ALU, Ilica 112 Zagreb, (zajednos Melinda Kostelac) 1-14.12.2021.

domaće i međunarodne institucije

2017. - 2020.

SKUPNE IZLOŽBE 2017. 2018. 2019. 2020. Zagreb, 5. Hrvatski trijenale crteža, Kabinet grafike HAZU; Poljska, Krakow, Trienale grafike, SMTG; 2017. Vietnam, Hanoi, Other side project: Memories 2, Gallery Huang Ngo ; 2019. Zagreb, 9. Hrvatski rijenale grafike, Kabinet grafike HAZU

domaće i međunarodne institucije

SKUPNE IZLOŽBE 2016. Litva, Vilnius, Female Handwriting in Graphic Art, Vilniaus grafikos meno centras Zagreb, 7. Hrvatski trijenale grafike, Kabinet Grafike HAZU 2017. Vietnam, Hanoi, Other side project: Memories 2, Gallery Huang Ngo 2018. Zagreb, 5. Hrvatski trijenale crteža, Kabinet grafike HAZU Poljska, Krakow, Trienale grafike, SMTG

SKUPNE IZLOŽBE 2013. Rijeka, MMSU, Dinamički prostor Rijeke: 50. obljetnica obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci – temelji nastanka Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2014. Zagreb, Hrvatski krajolik: Poravnavanja povijesti na zamišljenom horizontu, Institut za suvremenu umjetnost Rijeka, Izložba članova HDLU, Galerija Juraj Klović 2015. Rumunjka, Bukurešt, „Dossiers“ Experimental printmaking project - http://www.experimentalproject.ro/dossiers_list.html Split, Splitgraphic, međunarodni bijenale grafike, Rijeka, 56. Godišnja izložba članova HDLU Rijeka, Galerija Klović

GRAFIČKA MAPA “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.”; grafička mapa (naklada 50 primjeraka) izdana povodom 700-te obljetnice čudotvornog raspela u crkvi “Svetog Vida” u Rijeci u izdanju Kalkografskog ateljea na Sušaku; promocija grafičke mape u Atriju HKD-a na Sušaku, Rijeka, 1998.

GRAFIČKA MAPA “Mlade hrvatske grafičarke”, grafička mapa sa 11 autorica (naklada 60 primjeraka) u izdanju Kabineta Grafike HAZU; promocija grafičke mape: Kabinet grafike HAZU Zagreb, Galerja Filodrammatica Rijeka, 2002.

GRAFIČKA MAPA „10 u 5“, Grafička mapa djelatnika katedre za grafiku promovirana u Rijeci na Katedri za grafiku Akademije primijenjenih umjetnosti, 1. lipnja 2011.

GRAFIČKA MAPA “Kabinet 3”, u izdanju autora grafičke mape (naklada 20 primjeraka) L.Linardić, T. Dabo, J. Butković, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2004.

GRAFIČKA MAPA „2“, u izdanju autora grafičke mape (naklada 9 primjeraka) L. Linardić, T. Dabo, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2005.

GRAFIČKA MAPA “III”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, M.Kostelac; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, prosinac 2006.

GRAFIČKA MAPA “4”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, D. Trogrlić; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2008.

UMJETNIČKE AKCIJE 2017. Kolektiv hoda – umjetnička akcija, mjesto događanja: Nerezine – Osoršćica – Osor (u organizaciji Kolektiva 110 – 502 i Lošinjskog muzeja) 2008. Sigurnost(ne)sigurnost – umjetnička akcija hodanja i penjanja po stijenama na Dugom Otoku u PP Telašćica 2007. Lojišće (s Tanjom Dabo) – umjetnička akcija provedena sa PP Telašćica kao kolaborativni rad – čišćenje plaže, podvodno čišćenje i odmor, Dugi Otok 2005. Škola pečenja kruha (s J.Butkovićem, P. Šarlija, T. Dabo) akcija provedena na Dan planete zemlje 22.04.2005., Vrhovine gornje 2004. Sakrijmo im identitet (s Tanjom Dabo) akcija izazvana revoltom zlorabljenja svih medija oglašavanja u svrhu političke promidžbe, Rijeka

SKUPNE IZLOŽBE 1995. Rijeka, Mali salon, Izložba studentskih radova Bulgaria, Varna, VIII International print biennale, Art Gallery-Varna Italia, Como, Concorso Internazionale Ex – Libris, Biblioteca comunale di Lomazzo Ronjgi, izložba slika i akvarela «Pud Brajdun», Spomen Dom Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Galerija Sanson, Otvoreni atelje grafike Josipa Butkovića (J. Butković, S. Tomašev) 1994. Vrsar, Montraker, Međunarodna ljetna studentska kiparska škola

SKUPNE IZLOŽBE 1997. Makedonija, Bitola, International Triennial of Graphic Art, Institute, museum and galery Bitola Slovenija , Ljubljana, 22. International biennal of graphic art, Modern Galery Zagreb, 1. hrvatski trijenale grafike, Kabinet grafike HAZU Czech Republic, Prague3.The European Triennal of non-traditional and avantgarde graphic, Gallery Mlada fronta Litvania, Vilnius, Lietuvos Mokyklai-600 Exlibrisai, Lietuvos ekslibrisininku klubas Žminj, izložba grafika, restoran Lipa France, Chamalieres, Le QuatriemeTriennale mondiale d`estampes petit format, Galerie d`Art Contemporain de Chamalieres Petrinja, izložba radova likovne kolonije Petrinja´97 pod pokroviteljstvom HV-a Rijeka, 1. International exhibition Ex Libris – Galerija Kortil HKD Sušak

SKUPNE IZLOŽBE 1998. Malaysia, Kuala Lumpur, The 3rd annual exhibition of international contemporary prints Central Academi of art Spain, Barcelona, Mini Print Internacional Cadaques, Taller Galeria Fort Poland, Raciborz, 2nd International bienal, Muzeum Raciborza Czech Republic, Prague, 2nd International triennial of graphic art Prague, Inter-kontakt-graphic´98, Labirinth; Prague Old Town Hall, Summer Refectory of the Strahov Monastery Latvija, Vilnius, “Environmental protection and railway” The litle graphic arts, SPAB”Lietvius geležinkeliai”, Lietuvos ekslibrisininku klubas Spain, Balears(Eivissa), XV Ibicagrafic`98, Museu d`art conteporani d`Eivissa Hungary, Budapest, Kisgrafika – Small graphic forms, Ujpest Galeria Rijeka, Mladi riječki grafičari i njihovi gosti, Galerija Filodramatika

SKUPNE IZLOŽBE 1996. Italia, Citta di Casale Monferrato, Premio Citta di Casale 1996 - Ex Libris Italia, Cuneo, Pantagruel Almanach Ex Libris Jugoslavija, Gornji Milanovac, 4. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Muzej rudničko – takovskog kraja Hungari, Budapest, Small graphic forms, Ujpest Galeria, Kisgrafika Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea Split, Biennal exhibition of mini print, Pinakoteka Samostana Gospe od Zdravlja Kastav, Galerija Vincent, Od Vincenta do Vincenta

SKUPNE IZLOŽBE 1999. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Contemporary Croatian Graphic Art, Hrvatski kulturni centar, Colegium Artisticum Romanya, Bukurest, Contemporary Croatian Graphic Art, Galeria Etaj 3 De La Teatrul National Romanya, Ploiesti, Contemporary Croatian Graphic Art, Art Museum Iran, Teheran, Contemporary Croatian Graphic Art, Niavaran Cultural Center Opatija, Izložba I aukcija slika, Rotary Bal u organizaciji Rotary Club Rijeka

SKUPNE IZLOŽBE 1999. Italija, Lomazzo, Concorso internazionale d`arte “L`arte in prospettiva Europea”, Italija, Biella, Premio internazionaleBiella 1999 per l`incizione, Chiostro di S. Sebastiano Rijeka, 2. International exhibition “Ex-libris”, Galerija Kortil HKD Sušak Rijeka, Galerija Juraj Klović, Novoprimjljeni članovi i kandidati HDLU Rijeka Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, 53. godišnja izložba crtež – grafika Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, grafika i crtež suradnika Ateljea Spain, Barcelona, Taller Galeria Fort, 19. Mini Print Internacional Cadaques Australia, Sydney, Hrvatska kuća, Suvremena hrvatska grafika Bulgaria, Varna, 10. International print Biennial Varna `99, Art Gallery Varna Egypt, Giza, 3rd Egyptian Internatinal Print Triennale 1999, National Centre of Fine Arts Turky, Istambul, Contemporary Croatian Graphic Art China, Peking, Contemporary Croatian Graphic Art, Beijing International Art Palace China, Qingdao, Contemporary Croatian Graphic Art, Huilan

SKUPNE IZLOŽBE 2000. Egipat, Aleksandria, Muzej likovnih umjetnosti, XX aleksandrijsko bijenale mediteranskih zemalja Zagreb, 22. hrvatski trijenale grafike, Umjetnički paviljon Poland, Lublin, VI international art triennale 2000, Panstwowe Muzeum na Majdanku Gospić, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Muzej Like Gospić Rijeka, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Galerija Filodramatika Indonezia, Jakarta, Contemporary Croatian Graphic Art, National Museum Indonezia, Surabaya, Contemporary Croatian Graphic Art, Garden Palace Hotel Indonezia, Yogykarta, Contemporary Croatian Graphic Art, Hotel Melia Purosani Indonezia, Bundung, Contemporary Croatian Graphic Art, Museum Barli Egipat, Kairo, Contemporary Croatian Graphic Art, Palace of Arts Bulgaria, Sofia, Contemporary Croatian Graphic Art, National Galery for Forgein Art

SKUPNE IZLOŽBE 2002. Austrija, Beč, 1. salon grafike, Die Kleine Galerie Zagreb, “Mlade hrvatske grafičarke” Kabinet grafike HAZU Rijeka, promocija grafičke mape “Mlade hrvatske grafičarke”, Galerja Filodrammatica Grčka, Thessaloniki, “Balkan square”, 2002: Engraving in SA. Europe, Municipality of Neapolis Rijeka, 56. godišnja izložba “Crtež- grafika”, Galerija Kortil 2001. Rab, 1. salon grafike, Banova vila Rijeka, 3. Međunarodna izložba Ex libris - Stara pisma, Galerija Kortil Germany, Mainz, Contemporary Croatian Graphic Art, Rathaus, Galerie Mainz

SKUPNE IZLOŽBE 2004. Sweden, Falun, Falutriennalen 2004, Prints from the Balkans, Dalarnas museum Oldenburg, Stadtmuseum Oldenburg Rijeka, “Grafike odabrane iz zbirke MMSU-a”, Moderna galerija MMSU Rijeka, izložba grafika iz mape «Kabinet 3», OLU 2003. Egypt, Cairo, 4th Triennal of graphic art, Palace of Arts Spain, Barcelona, 23rd Mini print international, Taller galeria Fort Crna Gora, Podgorica, 1. likovni susret na imanju Knjaz, izložba grafike i crteža Zagreb, 3. trijenale hrvatske grafike, Poland, Krakow, International triennal of graphic art Rijeka, 4. Međunarodna izložba Ex-Libris “Čovjek i riba”, Galerija Kortil Split, Međunarodni grafički bijenale Split, muzej grada Splita

SKUPNE IZLOŽBE 2008. Rijeka, Suvremeni pejzaž – rastezljivost prostora, Galerija Kortil, projekt HDLU-a Rijeka – Kritičar bira 2007. Osijek, II. dani hrvatske grafike, Galerija likovnih umjetnosti Rijeka, Galerija Kortil, 60+1 godišnja izložba HDLU Rijeka, Crtež-grafika 2006. Japan, Hekinan, Suvremena hrvatska grafika 2005. Poland, Krakow , IconData - WorldPrints 2005, <a href="http://icondata.triennial.cracow.pl">http://icondata.triennial.cracow.pl</a>&nbsp; Rijeka, “Projekt Frakcija”, Galerija Kortil Rijeka, izložba grafika iz mape «2», APU Australija, Perth, Fremantle, Suvremena hrvatska grafika

SKUPNE IZLOŽBE 2010. Španjolska, 31. Mini Print International of Cadaques Turska Istambul, International Ex-libris Istanbul 2010 Cyprus, 1st International Ex libris CYPRUS’2010 Portugal, 5. biennial international de gravura Portugal Japan, Kyoto, 6th Kiwa woodblock exhibition Split, Utisci, otisci. 100 grafičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Stara gradska vijećnica u organizaciji Galerije Brešan Spain, Ourense, 11. Internacional de grabado, Novacaixagalicija Romania, European International Book Art Biennale 2009. Rijeka, Hrvatska, Galerija Juraj Klović, Klovićevim tragom. Suvremena minijatura i slikarstvo maloga formata (u povodu 510. godišnjice rođenja i 430. godišnjice smrti J. Klovića) Njemačka, Gelsenkirchen, “Auf den spuren von Klović”, zum 510. Jahrestag der Geburt und 430. Jahrestag des Todes von Juraj Klović Grižane, Hrvatska, Galerija Stara Škola, ista izložba Zagreb, Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet Grafike, Hrvatski tijenale grafike

SKUPNE IZLOŽBE 1998. Italija, Trieste, Ars Futura, Centro Culturale Croato “Matrix Croatica” Rijeka, Promocija grafičke mape: “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.” u Atriju HKD-a na Sušaku Hungary, Budapest, Contemporary Croatian Graphic Art, Pesti Vigado Hungary, Pečuh, Contemporary Croatian Graphic Art, Kulturni centar obrazovnog centra Slovakia, Bratislava, Contemporary Croatian Graphic Art, Narodne Osvetovne Centrum India, New Delhi, Contemporary Croatian Graphic Art, National Gallery Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Kultur Bakanligi Devlet Resim Heykel Muzesi Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Galerija Fedo Czech Republic, Praha, Contemporary Croatian Graphic Art

SKUPNE IZLOŽBE 2011.,2012. 2012. Rijeka, Izložba grafika djelatnika katedre za grafiku, Mali Salon Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike, Dom HDLU 2011. Crna Gora, Nikšić, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Ilija Šobajić Crna Gora, Tivat, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Ju Centar za kulturu Tivat, Galerija Buća (u sklopu međunarodnog festivala Mediterana Purgatorij) Rijeka, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Kortil Kina, Guanlan, 2011 Guanlan International print biennial BiH, Sarajevo, Otisci, utisci, galerija Collegium Artisticum

SAMOSTALNE IZLOŽBE: 2018. Mali Lošinj, Lošinjski muzej, Galerija Fritzi, „Događanja“ (zajedno s Tanjom Dabo i Majom Rožman) 2017. Pula, Galerija MMC Luka, „Polazište“ (zajedno s Tanjom Dabo i Majom Rožman) 2016. Split, Salon Galić, „Zajednički nazivnik“ (zajedno s Tanjom Dabo); 2011. Rijeka, Galerija Kortil (zajednos Tanjom Dabo) 2008. Rijeka, Sigurnost(ne)sigurnost, Galerija “Juraj Klović” 2005. Rijeka, Mali salon, Grafike 2005. 2001. Rijeka, Atelje Josipa Butkovića (Zlatko Kutnjak) 2000. Zagreb, Studio Kabineta grafike HAZU Bosna i Hercegovina, Tuzla, Tuzlanska galerija portreta 1996. Rijeka, Izlozi Grada Rijeke u organizaciji Moderne Galerije u Rijeci

Recenzije umjetničke djelatnosti

2021.

„Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda“ autorice doc. dr. sc. Josipe Selthofer. Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, recenzija znanstvene knjige

2010. -

"Grafičke tehnike“ udžbenik za strukovne srednje škole, autorice Carmen Bačura Potočić, u izdanju Školske knjige, Zagreb

Javno djelovanje

Intervjui

26.01.2022.

Razgovor povodom Međunarodne izložbe grafika i knjiga umjetnika - Grafičar RI u Galeriji Kortil, HRT 1, urednica Sunčana Pražić

Hrvatski radio 1

Zgreb-Rijeka

16.03.2021.

Osvrt na izložbu Memorabilije umjetnosti povijesničarke umjetnosti Maje Flajsig, HRT 1, emisija Triptih, urednica Evelina Turković

Hrvatski radio 1

Zgreb-Rijeka

10.03.2021.

"Memorabilije umjetnosti", HRT 1, urednica Sunčana Pražić, intervju povodom samostalne izložbe u galeriji Juraj Klović u Rijeci u sklopu emisije Uvijek prvi - obrazovanje i znanost

Hrvatski radio 1

Zgreb-Rijeka

2021.

Intervju s amasadoricom EU proejkta Wom@rts prof. art. Frankom Perković Gamulin, osmislila i vodila intervju

video intervju, www.womarts.com

Zagreb

6.12.2018.

"Nedostaje svijesti da umjetnici žive od -umjetničkog rada" intervjuirao Jasmin Đečević

Novi list

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022. -

Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Akademija primijenjenih umjetnosti

2021. -

Voditeljica centra za karijere APU

Akademija primijenjenih umjetnosti

2016. - 2022.

Dekanica

Akademija primijenjenih umjetnosti

2012. - 2016.

Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Akademija primijenjenih umjetnosti

2010. - 2011.

Predstojnica Katedre za grafiku

Akademija primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva na sveučilištu

1.10.2022. -

Članica

Stručno vijeće Centra za studije

01.10.2017. -

-

Savjetnica rektorice za razvoj umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci

2016. - 2022.

Članica

Članica Senata Sveučilišta u Rijeci

01.10.2012. - 30.09.2016.

članica

Stručno vijeće Centra za studije

2012. - 2016.

-

ECTS koorinatorica Akademije primijenjenih umjetnosti

2012. - 2016.

predsjednica

Povjerenstvo za nastavu Akademije primijenjenih umjetnosti

2007. - 2010.

članica

Odbor za unapređenje kvalitete studiranja Akademije primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva izvan sveučilišta

2023.

Članica

Povjerenstvo AZOO za državni stručni ispit učitelja likovne kulture na talijanskom jeziku u osnovnoj školi u funkciji ispitivača za područje likovne kulture i umjetnosti

2022.

Članica

Međunarodno povjerenstvo za odabir nagrade grafike i knjige umjetnika_GrafičaRI

2022.

članica

Stručno povjerenstvo za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina, Grad Rijeka

2021.

Izvjestiteljica

Izvjestiteljica na programu diplomskog studija PU

2020.

Članica programskog odbora

Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području. Osijek simpozij

2020.

Članica

Povjerenstvo za izradu pravilnika o umjetničkim područjima i granama u RH, Nacionalno vijeće

2020.

članica

Povjerenstvo za izradu smjernica razvoja umjetničkog područja u RH, MZO

2017.

članica

Povjerenstvo Rektorskog zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti

2013.

Članica

Povjerenstvo AZOO za državni stručni ispit nastavnika likovne umjetnosti u srednjoj školi u funkciji ispitivača za područje likovne kulture i umjetnosti

2013.

članica

Područno umjetničko vijeće RH

2013.

članica

Povjerenstvo AZOO za državni stručni ispit učitelja likovne kulture u osnovnoj školi u funkciji ispitivača za područje likovne kulture i umjetnosti

Projekti

Umjetnički projekti

2023.

Transformacija umjetničkog koncepta kroz timski rad u vizualnim medijima

Akademija primijenjenih umjetnosti

Sveučilište u Rijeci, MZO

Sveučilište u Rijeci, MZO

2018. - 2022.

WOM@RTS - Women Equal Share In Arts And Creative Industries

Akademija primijenjenih umjetnosti

EU

EU

2018.

"Knjige umjetnika"

Akademija primijenjenih umjetnosti

Sveučilište u Rijeci, MZO

Sveučilište u Rijeci, MZO

2018.

"Otisci sjećanja"

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveuilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, MZO

Sveučilište u Rijeci, MZO

Obrazovni projekti

2023.

"Studenti za PRO PR AWARD", zajedno sa studentima organizirala i pripremila donaciju od 28 umjetničkih grafika za potrebe nagrađivanja sudionika međunarodne konferencije "Green public relations, green responsibilities"

Financiranje: APU Rijeka

2022. - 2023.

"Putovima Frankopana" - Projekt Kulturno-turistička ruta Primorsko goranske županije i Sveučilišta u Rijeci, voditeljica projekta sa studentima u tijeku

Financiranje: PGŽ

2022.

“Strategije organizacije umjetničkih izložbi: kako prijaviti, financirati i provesti projekt”, za studente svih razina studija organizirala predavanje Katarine Podobnik, mag. hist. art.

Financiranje: APU Rijeka

2022.

„Muzejska pedagogija: muzej iz drugačije perspektive“, za studente organizirala predavanje Iris Poljan, muzejske pedagoginje u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu sa moderatoricom dr. sc. Libuše Jirsak, viša pred.

Financiranje: APU Rijeka

2022.

"Retrospektiva međunarodne izložbe ex librisa Rijeka 1997.-2003.", Rijeka Galerija Kortil, održala predavanje studentima i vodstvo po izložbi

Financiranje: APU Rijeka

2021.

"Međunarodna izložba grafika i knjiga umjetnika" Rijeka, Galerija Kortil - održala predavanje studentima i vodstvo po izložbi

Financiranje: APU Rijeka

2021.

MAJA ROŽMAN I TANJA DABO - ARTIST TALK, organizirala predavanje i predstavljanje umjetnica studentima APU Rijeka preddiplomski studij Grafički dizajn i vizualne komunikacije i Primijenjena umjetnost u sklopu gosotvanja umjetnica na Akademiji

Financiranje: -

2021.

ARTIST TALK - održala predavanje i razgovor u sklopu izložbe "Putolovke" za studente Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, preddiplomskog stuidja Grafika a u sklopu gostovanja, zajednos a M. Kostelac

Financiranje: ALU Zagreb, APU Rijeka

2021.

RADIONICA SENZORNIH UMJETNIČKIH METODA - vodila radionicu za studente zajedno sa M. Rožman. Teme radionice: Senzorne metode kod stvaranja umjetničkog djela, senzorni doživljaj kao metoda holističkog pristupa teksturi, boji i ritmu u crtežu

Financiranje: ALU Zagreb, APU Rijeka

2021.

INTERPRETACIJE, Zagreb, Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 112, izložba radova nastalih u sklopu projekta CREARCH - kreativna interpretacija arhivskih izvora Rudolf Valdec i Bela Csikos Sessija: "Anatomski atlas za umjetnike". Projekt je proveden u sklopu kolegija Grafika IV / izborni na studiju Primijenjna umjetnost

Financiranje: ICARUS Hrvatska

2019.

KBC RIJEKA - AKADEMIJA: DONACIJA UMJETNIČKIH RADOVA - ostvaruje suradnju sa KBC Rijeka te mentorira i donira studentske radove - grafičke listove studenata 2. godine studija Primijenjena umjetnost

Financiranje: KBC Rijeka

2017.

KNJIGE ZA GLEDANJE: KNJIGE ZA ČITANJE, osmišljava i vodi projekt u suradnji APURI i ALUZG, žirirana studentska izložba umjetničkih knjiga i edukacija, Galerija Šira Zagreb

Financiranje: ALU Zagreb, APU Rijeka

2016.

RUKSAK PUN KULTURE, Životinje moga kraja, provedena u Novigradu i Ravnoj Gori, radionica za studente i djecu vrtičkog uzrasta, MZOS

Financiranje: MZOS

2015.

DISLOKACIJA, MSU Zagreb, multimedijalna radionica za studente Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci u sklopu projekta Utopija/dislokacija sa umjetnicom M. Jurjević i izv.prof.art. T.Dabo

Financiranje: osobna sredstva i APU

2014.

MEMORIJA OTOKA, Veli Lošinj, Otok Lošinj, radionica grafike i crtanja i izložba za studente u suradnji dviju Akademija, ALU ZG i APU RI zajedno sa izv.prof.art. T. Dabo

Financiranje: ALU Zagreb, MZOS, TZ Veli Lošinj

2010.

"Splendid pop", u suradnji s MMSU Rijeka, organizacija vodstva, radionice i gledanja dokumentarnih filmova umjetnika pop-arta za studente

Financiranje: nije financirano

2009.

GRAFIČKI BIJENALE U LJUBLJANI - organizira posjet i vodstvo studenata u suradnji sa MGLC

Financiranje: APU Rijeka, osobna sredstva

2009.

ZBIRKA UMJETNIČKIH KNJIGA MGLC - u suradnji sa Međunarodnim grafičkim centrom u Ljubljani organizira vodstvo i predavanje kustosice Brede Škrjanec za studente Likovne pedagogije iz područja grafike

Financiranje: APU Rijeka, osobna sredstva

2009.

NETOKSIČNA GRAFIKA - osmislila i vodila zajedno s T. Dabo dvodnevnu radionicu visokog tiska i tiska na tkanini za studente kolegija grafika studijskih programa Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Financiranje: APU Rijeka

2009.

NAPLAVINE, izložba studentskih radova provedene radionice drvoreza u naplavinama u Sali na Dugom Otoku, suradnja sa Zakladom sveučilišta u Rijeci u sklopu projekta „Održiva škola razvoja“, Galerija Kružna

Financiranje: Grad Rijeka, APU, Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2009.

EKOLOŠKO-GRAFIČKA RADIONICA, PP Telašćica, Dugi Otok, radionica i izložba grafike visokog tiska - drvoreza za studente u suradnji s doc.art. T Dabo

Financiranje: PP Telašćica i APU Rijeka

2008.

EKO DAN - članica organizacijskog odbora "Dana Zaklade" – "Pet dana Grada – pet vizija znanja", te u okviru manifestacije osmišljava i vodi radionicu sa studenticama i studentima APU Rijeka, s Tanjom Dabo.

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2008.

RADIONICA ZA REŽIJU, KAMERU I MONTAŽU, sa redateljica Tanja Golić, snimatelj Vedran Šamanović i montažer Staša Čelan za studente 4. godine Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnostiu suradnji s doc.art. T. Dabo, APU

Financiranje: APU Rijeka, osobna sredstva

2008.

RADIONICA RECIKLIRANJA I IZRADE PAPIRA - za studente Akademije zajedno sa doc.art. T. Dabo, prezentacija radionice i predavanje o Harteri u prostorijama Gal-a i intervencija u prostoru - instalacija u galeriji Filodrammatica

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2008.

VODA, multimedijalna radionica za studente u sklopu Festivala znanosti zajedno sa doc.art. T. Dabo, HKD Sušak, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, radovi studenta realizirani su u mediju grafike i eksperimentalnog videa

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Festival znanosti

2007.

(DO)ŽIVJETI DRUGAČIJE, višemjesečna radionica i izložba za studente u suradnji sa umjetnicom Marinom Jurjević (London) i doc.art. T. Dabo u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2010.

S VJETROM KROZ TIŠINU, osmislila i vodila radionicu za studente zajedno s T. Dabo; Nerezine, Otok Cres, multimedijalna radionica za studente

Financiranje: USJ

2006.

"SJEDITI NA ZELENOM ZLATU: FINSKE STOLICE" - organizirala i vodila stručni izlet i predavanje kustosa Etnografski muzej Istre u Pazinu za studente Akademije

Financiranje: PGŽ

2006.

ŠKOLA STVARALAŠTVA "NOVIGRADSKO PROLJEĆE" - organizira i vodi stručni izlet i predavanja za studente 3. i 4. godine Likovne pedagogije

Financiranje: PGŽ

2005.

VENECIJSNSKO BIJENALE: STRUČNI IZLET - zajedno sa T. Dabo organizira i vodi dvodnevni sturčni izlet na izložbu La Biennale di Venezia, Italija

Financiranje: APU, osobna sredstva

2005.

OPUS BRIDGET RILEY, radionica za studente u sklopu metodike likovne kulture i umjetnosti, Moderna Galerija Rijeka i predavanje Milice Đilas, muzejskog pedagoga

Financiranje: Moderna Galerija Rijeka

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2019
UNIRI PROJEKTI 2018
STIMULATIVNE POTPORE 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018