red. prof. Maja Franković mr.art.


mobitel :
e-pošta : majasfrankovic@gmail.com

Google znalac
www.majasf.com

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
www.google scholar citations

Obrazovanje

- mr. art. magistarski studij grafike Akademija za likovno umetnost Univerze v Ljubljani
- profesor likovne kulture Likovni odgoj i likovne umjetnosti Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
- nastavnik engleskog jezika Engleski jezik, preddiplomski sveučilišni studij Pedagoška akademija u Rijeci
- nastavnik likovnog odgoja Likovni odgoj, preddiplomski sveučilišni studij Pedagoška akademija u Rijeci
- svjedodžba asistenta za područje ikebane Ikebana Houn Ohara Ikebana School, Tokyo, Japan

Radno iskustvo

- savjetnik za inozemnu literaturu savjetnik za njemačko, talijansko i francusko govorno područje Mladost, Rijeka
- voditelj Odjela periodile nabavka, katalogiziranje i sređivanje periodike Naučna biblioteka/Sveučilišna knjižnica u Rijeci
- asistent, docent, izv. prof., red. prof. sveučilišni nastavnik Pedagoški fakultet u Rijeci/Filozofski faklutet u Rijeci
- ministar savjetnik/otpravnik poslova stalni diplomatski predstavnik Republike Hrvatske pri UNESCO-u u Parizu Ministarstvo vanjskih poslova RH
- redoviti profesor u trajnom zvanju sveučilišni profesor, v.d. dekanice 2011. - 2012. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Posebno priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za grafičko ostvarenje i oblikovanje monografije Maja SF / Lia de Pra Cavalleri
Posebno priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za tiskarsko umijeće knjige-objekta Luko Paljetak/ Maja SF: Šest šestina i jedan stih za ljubavni inženjering
Posebno priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za grafičko oblikovanje monografije Maja SF/Jedno desetljeće: Franceschi, Maštrović, Quien, Zagreb
Godišnja nagrada Grada Rijeke za za područje Likovnih umjetnosti - grafike, Rijeka
Posebno priznanje Odbora za nagrade na 2. hrvatskom trijenalu grafike Kabineta grafike HAZU, Zagreb
Godišnja nagrada HDLU-a za područje slikarstva, Rijeka
Nagrada Primorsko-goranske županije za unapređenje kulturnog stvaralaštva za postignuća na međunarodnoj razini u području likovnih umjetnosti
Nagrada primorsko-granske županije za unapređenje kulturnog stvaralaštva za postignuća na državnoj razini, Rijeka
Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje likovnih umjetnosti
Posebno priznanje Odbora za nagrade na 17. zagrebačkoj izložbi grafika Kabineta grafike HAZU, Zagreb
Nagrada za osobit doprinos u promoviranju grafičkog medija na međunarodnoj izložbi 3rd International Splitgraphic, Split
Premija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na 5. hrvatskom trijenalu grafike Kabineta grafike HAZU, Zagreb
17 nagrada i priznanja; 14 nagrada u Hrvatskoj i 3 međunarodne nagrade
studentska nagrada Odsjeka za lik. umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Nagrada HDLU-a Rijeka za grafiku povodom 40. obljetnice HDLU-a Rijeka
1. nagrada na međunarodnoj izložbi IX edizione del Premio Internazionale di Calcografia, Quaderni-Verona, Italija
2. nagrada za grafiku na međunarodnoj izložbi 1st Int. Competition of Basketball in the Plastic Arts, Barcelona, Španjolska
Državno Odlikovanje Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u kulturi RH, Zagreb

Članstva

1.1.2014. - članica Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka u drugom mandati
1.1.2014. - član prosudbenog odbora 49. Zagrebačkog salona 2014.
1.1.2014. - član povjerenstva za izbor u zvanje redovitog profesora grafike na Univerzi v Ljubljani
1.1.2013. - članica Odbora za kvalitetu Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Područno umjetničko vijeće Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH
1.1.2012. - Članiva Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2012. Članica povjerenstva za dodjelu državne nagrade V. Nazor za likovne i primijenjene umjetnosti
1.1.2009. - 1.1.2013. Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci
1.1.2006. - počasna članica UNIMA Hrvatska
1.1.2001. - 1.1.2005. Članica Poglavarstva Grada Rijeke za područje kulture
1.1.2000. - članica Kulturnog vijeća Ministarstva kulture za područje muzejske i galerijske djelatnosti
1.1.1999. - Članica povjerenstva Ministarstva kulture za dodjelu državne nagrade V. Nazor za lik. i prim. umjetnosti
1.1.1994. - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreba
1.1.1986. - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Grafika V., Grafika A i B
LP
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati: 430
1.1.2009. - Grafika III. i IV.
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati: 300
1.1.2009. - Knjige objekti i bibliofilska izdanja
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati: 360
1.1.1991. - 1.1.2005. Grafika i primijenjena grafika
Likovna kultura
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 240
1.1.1991. - 1.1.1996. Pismo
Likovna kultura
Pedagoški fakultet
voditelj
Norma sati: 90
- Kulturna baština i održivi razvoj
doktorski studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija
profesor
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.1991. - 1.1.2013.
63 studenata
Likovna kultura, Likovni odgoj
Pedagoški fakultet, Filozofski fakultet, Akademija primijenjenih umjetnosti

Gostujući nastavnik

1.1.2013. - 1.1.2016. Kulturna baština i održivi razvoj
doktorski studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2003. - Litografija
poslijediplomski specijalistički studij
Scuola internazionale per la grafica Il Bizonte, Firenze
voditelj
Norma sati: 75

Osobni razvoj

1.9.1970. - 1.5.1971. keramika i kreativno crtanje


Norma sati: 180 sati
- litografija, knjige-objekti


Norma sati: od 1991. do 2005. redoviti dvomjesečni studijski boravak; od 2005. do 2009. svakodnevni rad u litografskom ateljeu Cite-a
- studijski boravak


Norma sati: studijski boravak

Izdavaštvo

1.1.2013. - Dinamički prostor Rijeke - 50. obljetnica obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci-temelji nastanka Akademije primijenjneih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, urednica izdanja

Financiranje: Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Maja S. Franković: reminiscencije

Financiranje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
1.1.2011. - Peter Salcher & Ernst Mach:A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja, grafička urednica

Financiranje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
1.1.2010. - Maja S.F. Pariški ciklus/Pariser Zyklus - Papierhandlung

Financiranje: F&F, Rijeka
1.1.2008. - Josip Uhač: život i djelo/vita e opera, grafička urednica

Financiranje: Riječka nadbiskupija
1.1.2007. - Franceschi-Maštrović-Quien: MajaS. F.- jedno desetljeće

Financiranje: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci
1.1.2004. - Eugen Kumičić- sto godina poslije, grafička urednica

Financiranje: Udruga Jenio Sisolski - Brseč
1.1.2002. - Eugen Kumičić-život i djelo, grafička urednica

Financiranje: UJS - Brseč
1.1.2000. - Branko Fučić, Majstor Albert iz Konstanza, grafička urednica

Financiranje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
1.1.1997. - Opera grafica Maja SF: Lia de Pra Cavalleri

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
- Sandra Sudec: Gragoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, urednica izdanja

Financiranje: Udruga Jenio Sisolski - Brseč
- Tragom života i književnoga stvarnja Eugena Kumičića, grafička urednica

Financiranje: Udruga Jenio Sisolski - Brseč

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Autor izložbi uz kustose u muzejima, galerijama i zbirkama biblioteka u Hrvatskoj i inozemstvu
Samostalne izložbe od 1985. do danas: 58
Brojni katalozi i 2 monografije

2. Autor izložbi uz kustose u muzejima, galerijama i zbirkama profesionalnih institucija
Kolektivne izložbe: pozivne i žirirane u inozemstvu i u Hrvatskoj: ukupno 320
Više od 300 kataloga

3. Autori tekstova o Maji Franković brojni povjesničari umjetnosti u RH i Europi
24 grafičke mape u periodu od 1986. do 2018. 140 umjetničkih kniiga/art books
grafičke mape, bibliofilska izdanja

Pozvana predavanja

1. Maja Franković
Contemporary Croatian Art Scene with Specific Reference to Graphic Arts
Teheran, Iran, Museum of Modern and Contemporary Art - 1.4.1999.
2. Maja Franković
Contemporary lithography
Il Bisonte, Firenze, Italy

Mentorstvo doktorandima

1. 1.11.2014. -
Toni Žufić; Magisterij Alternativne netoksične grafičke tehnike; Diplomski studij grafike; tijekom 2015.;
2. 1.11.2014. -
Doris Klopotan; Magisterij Umjetničke knjige; Diplomski studij grafike; tijekom 2015. ;
3. 1.11.2014. -
Nicol Nefat; Magisterij Rukom rađeni papiri; Diplomski studij grafike; tijekom 2015.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2002. - Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, član uredništva
www.canvas.hr/grafika

Recenzije

1. 2013. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi autorice dr. sc. Sandre Sudec, nakladnika Udruge Jenio Sisolski (pripremljeno za tisak tijekom 2014.)
2. 2012. Selektor je za Hravstku na međunarodnoj izložbi fotografije: Messa a fuoco nella Mitteleuropa
3. 2007. U riječkim ateljeima autora Istoga Žorža, nakladnika HDLU iz Rijeke (tisak u pripremi)
4. 2005. Recenzent je nastavnog programa diplomskog studija Grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu
5. 2004. Selektor je za Hrvatsku na međunarodnoj izložbi grafike Europa: Baja el torculo
6. 1999. Grafičke tehnike, autorice Nevenke Arbanas, nakladnika Laser plus iz Zagreba
7. 1999. Selektor je za Hrvatsku na međunarodnoj izložbi Alexandria Biennial of Mediterranean Countries

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.1985. - 1.1.2018. Bibliografija/izbor; ; ;
2. 1.1.1985. - 1.1.2018. Samostalne izložbe:65 samostalnih izložbi u muzejima, galerijama i bibliotekama u Hrvatskoj i Europi; ; ;
3. 1.1.1971. - 1.1.2018. Kolektivne izložbe; 375 kolektivnih izložbi u Hrvatskoj i svijetu; ;

Umjetnički projekti

1. - ; ; ; ;
2. - 24; ; ; ;
3. - 350; ; ; ;
4. - 70; ; ; ;
5. - ; ; ; ;
6. - ; ; ; ;
7. - ; ; ; ;
8. - ; ; ; ;
9. - ; ; ; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2005. - Recenzent novog umjetničkog diplomskog sveučilišnog studija Grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Utjecaj kvalitete papira i procesa izrade matrica na otisak u umjetničkoj grafici
  120.000 Kn
voditelj
2.
1.1.2012. - 1.1.2014.
EU projekt Password: Pintmaking
  240.000 Eur
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2011. -
Povjerenik izlozbe i manifestacije Essl Art Award,
Fondacija Essl, Beč   Povjerenik
2.
1.1.2009. -
World Conference on Higher Education Management and Policy, Madrid, Španjolska
UNESCO   učesnica
3.
1.1.2008. -
organizacija izložbe Hrvoja Šercara i Hrvatske kulturne baštine, u UNESCO-u u Parizu
Ministarstvo kulture i SM pri UNESCO-u u Parizu   organizacija izložbe i svih popratnih manifestacija
4.
1.1.2007. -
organizacija izložbe Čipkarstvo u Hrvatskoj, u Parizu
Etnografski muzej u Zagrebu i SM pri UNESCO-u u Parizu   organizacija izložbe i svih popratnih manifestacija
5.
1.1.2006. -
organizacija izložbe Nikola Tesla, u Parizu
Ministarstvo kulture i SM pri UNESCO-u u Parizu   organizatorica izložbe i svih popratnih manifestacija
6.
1.1.2005. - 1.1.2006.
članica Organizacionog odbora 3. svjetskog kongresa o oceanima, obalama i otocima - Third Global Conference on Oceans, Coasts and Islands:Moving the Global Ocean Agenda Forward, Paris, 23. do 27. siječnja 2006.
UNESCO   članica Organizacionog odbora
7.
1.1.2004. -
Predsjednica Organizacionog orbora svjetskog kongresa UNIMA 2004. održanog u Opatiji
UNIMA   Predsjednica Organizaciong odbora
8.
1.1.2004. -
Predsjednica organiziacionog odbora Svjetskog festivala UNIMA održanog u Rijeci
UNIMA   Predsjednica organizacionog orbora
9.
1.1.2003. -
autor je programa Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci na osnovu kojeg je APU dobila dopusnicu za rad
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci   autor programa nove institucije
10.
1.1.1998. - 1.1.2013.
organizacija izložbi uz design kataloga i postav izložbi slijedećim hrvatskim i inozemnim autorima: Nevenka Arbanas, Marina Banić-Zrinšćak, Quintino Bassani, Jasna Bogdanović, Đanino Božić, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Antun Haller, Željko Hladnik, Hari Ivančić, akademik Ivan Kožarić, Ljubo de Karina, Ivan Lovrenčić, Heide Maibach (Austrija), Siniša Majkus, Jasna Maretić, Carlo Marzuttini (Italija), Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Bruno Paladin, Karlo Paliska, akademik Ivan Picelj, Marijan Pongrac, Zdenka Pozaić, Vojo Radoičić, Ivan Šebalj, Miljenka Šepić, Goran Štimac i Franco Vecchiet (Italija).
Udruga JS, Brseč   organizatorica izložbi, designer kataloga i autor postava izložbi
11.
1.1.1997. -
autor je promijenjenog nastanog programa Odsjeka likovnih umjetnosti koji se izvodio sve do osnutka Akademije primijenjenih umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci   autor nastavnog programa
12.
- 9.3.2009.
Svjetski kongres o obrazovanju u likovnim umjetnostima, (World Congress on Arts Education), Lisabon, Portugal
UNESCO   učesnica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.4.1999. - Detalji
uz Izložbu Contemporary Croatian Prints
Teheran, Iran

Volonterstvo

1. 1.1.1998. - volonterski umjetnički voditelj galerije Eugen K. u Memorijalnoj kući Eugena Kumičića u Brseču
Brseč

Intervjui

1. - Detalji
Novi list, Vjesnik, Jutarnji list, HRT, Kanal RI, časopisi Kontura i Grafika
Rijeka, Zagreb, Osijek

Novinski članci

1. - Detalji
(nema mogućnosti unosa/uploada!)
Rijeka, Zagreb, Split, Osijek, Ljubljana, Essen, Pordenone, itd.

Medijski nastupi

1. - Detalji
televizija
Rijeka, Zagreb

Političko djelovanje

1. 1.1.2001. - 1.1.2005. - Član Poglavarstva Grada Rijeke za područje kulture

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2010. - predstojnik Katedre za grafiku
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
2. 1.1.1997. - 1.1.2001. - predstojnica Katedre za grafiku
Odsjek za likovne umjetnosti Filozofskog fakuklteta u Rijeci
3. 1.1.1994. - 1.1.1997. - pročelnica Odsjeka za likovne umjetnosti
Odsjek za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta u Rijeci
4. 1.1.1992. - 1.1.1996. - članica Savjeta fakulteta
Pedagoški fakultet u Rijeci
5. - - v.d. dekanice
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 5.9.2005. - 31.7.2009. - ministar savjetnik, otpravnik poslova, voditelj Stalne misije RH pri UNESCO-u
UNESCO, Pariz, Francuska

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2001. - 1.1.2005. - član Poglavarstva Grada Rijeke za područje kulture
Poglavarstvo Grada Rijeke

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - članica Upravnog vijeća
Sveučilišna knjižnica u Rijeci
2. 1.1.1991. - - članica brojnih povjerenstava ovih sastavnica:
Pedagoški fakultet, Filozofski fakultete, Akademija primijenjenih umjetnosti

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - članica
Područno umjetničko vijeće Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
2. 1.1.2010. - 1.1.2012. - članica komisije
Ministarstvo kulture, Komisija za dodjelu državne nagrade Vladimir Nazor za područje likovnih i primijenjenih umjetnosti
3. 1.1.2009. - 1.1.2013. - predsjednica Upravnog vijeća
Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci
4. 1.1.1999. - 1.1.2000. - članica Kulturnog vijeća
Ministarstvo kulture RH, Kulturno vijeće Ministarstva kulture za područje likovne i muzejske djelatnosti
5. 1.1.1999. - 1.1.2000. - članica komisije
Ministarstvo kulture RH, Komisija za dodjelu državne nagrade Vladimir Nazor za područje likovnih i primijenjenih umjetnosti