Hrvoje Katunar mag.oec.,univ.spec.oec

Ekonomski fakultet Služba za potporu istraživačkom radu i odnosima s gospodarstvom

e-pošta : hkatunar@efri.hr
mobitel :
prostorija : Ekonomski fakultet u Rijeci

Hrvatska znanstvena bibliografija
Google scholar

Radno iskustvo

1.1.2015. - Služba za potporu istraživačkom radu i odnosima s gospodarstvom Administrativna priprema, izrada i provedba EU sufinanciranih projekata, Administrativna priprema i izrada projekata za gospodarstvo, CB analiza, Studija izvedivosti, Due-diligence i troškovnih analiza, Administrativna priprema, izrada i provedba programa cjeloživotnog učenja, tečajeva i edukacija Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Pomoćnik Rektora za financije Poslovi financija i proračuna Sveučilišta Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2014. Asistent novak Održavanje vježbi i seminara računovodstvene grupe predmeta, Izrada poslovnih planova, CB analiza, prefisibility i fisibility studija, Predavanja na programima cjeloživotnog obrazovanja i stručnim edukacijama, Znanstveno-istraživački rad Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Riznica Pliva grupe Pripravničko mjesto po studentskom ugovoru na poslovima financijske analize i financijskog planiranja Pliva d.d.

Članstva

1.1.2014. - Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Rijeka - član nadzornog odbora
1.1.2010. - 1.1.2014. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Rijeka - Sud časti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Informacijski sustavi u računovodstvu
Informatičko poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Accounting
International business
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2012. Osnove poduzetništva
Svi preddiplomski studijski programi
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Upravljanje troškovima

Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Računovodstvo malih i srednjih poduzeća

Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Računovodstvo
Svi preddiplomski studijski programi
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Mrsa, Josipa; Katunar, Hrvoje
Biološka imovina
Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja Brkanić Vlado RRiF plus Zagreb - 2010.

Pozvana predavanja

1. Mance, Davor; Katunar, Hrvoje
Primjena teorije dodane vrijednosti u financijskom izvještavanju( Application of the Value Added Theory in Financial Reporting )
Pula

Kongresna priopćenja

1.
Mance, Davor; Katunar; Hrvoje
Influences on, and Consequences of Accounting Policy Choices Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije Economic Integrations, growth Prospects and Enlargement Opatija - 1.1.2012.
2.
Mance, Davor; Katunar, Hrvoje
Računovodstvo koncesija prema IFRIC-u 12( Accounting for concessions according to IFRIC 12 ) Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije Računovodstvo i menadžment - RIM 12. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Zagreb - 1.1.2011.
3.
Mance, Davor; Katunar, Hrvoje
Javno-privatno partnerstvo i reguliranje koncesija usluga prema IFRIC-u 12( Accounting framework for public-to-private service arrangements ) Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije XI. međunarodni simpozij: Evropski put BIH u funkciji razvoja Neum, BIH - 1.1.2010.
4.
Mrša, J.; Katunar, H.
Prezentacija financijskih izvještaja( Financial statement presentation ) Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije "Valis Aurea" focus on regional developement Požega - 1.1.2010.
5.
Mrša, Josipa; Katunar, Hrvoje
Priznavanje prihoda od transakcija s protučinidbom i bez protučinidbe( Revenue from Exchangeand and Non-Exchange Transactions ) Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima Opatija - 1.1.2009.
6.
Katunar, Hrvoje; Bubek, Siniša; Mance, Davor
Indicators of Accounting Manipulations Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije XXIII. microCAD International Scientific Conference Miskolc, Mađarska - 1.1.2009.
7.
Mrša, Josipa; Mance, Davor; Katunar, Hrvoje
Financijsko izvještavanje malih i srednje velikih poduzeća( Financial Reporting of Small and Medium-sized Entrprises ) Prezentacija i objava rada u zborniku konferencije "Valis Aurea" focus on regional developement Požega - 1.1.2008.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Pomoćnik Rektora za financije
Rektorat

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - član
Ekonomski fakultet Rijeka, Ured za razvoj karijera