izv.prof. Ika Rončević-Gržeta dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : ika.roncevic-grzeta@medri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

9.2.2018. - 11.2.2018. Edukacija za EMDR tehniku za liječenje psihičke traume Eye movement desensitisation and reprocesing (EMDR) I. stupanj Klinika za psihijatriju Vrapče
15.9.2016. - 15.3.2017. Edukacija iz područja psihijatrije u zajednici Osiguranje optimalne skrbi za osobe oboljele od mentalnih poremećaja HZJZ, Trimbos institut iz Nizozemske
1.1.1999. - 23.4.2003. Doktor znanosti Obranila doktorski rad Medicinski fakultet u Rijeci
15.9.1996. - 10.10.1996. Edukacija iz psihotraumatologije Trotjedni program o ratnoj traumi Centrum 45 i De Vonk Oegstgeest, Nizozemska
15.11.1994. - 15.1.1999. specijalist psihijatrije specijalizacija iz psihijatrije KBC Zagreb
1.1.1994. - 31.12.1994. Edukacija iz psihotraumatologije Psihosocijalna pomoć prognanicima S. Bang and K. Heap, Copenhagen
1.1.1993. - 13.2.1998. magistar znanosti Poslijediplomski studij Medicinski fakultet u Rijeci
19.1.1991. - 1.3.2015. grupni analitičar izobrazba iz psihoterapije - grupni analitičar Institut za grupnu analizu Zagreb
4.10.1980. - 31.10.1985. doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

15.11.1994. - 14.1.1999. liječnik liječnik na specijalizaciji iz psihijatrije KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
1.11.1992. - 15.11.1994. liječnik liječnik na Klinici za spihijatriju KBC Rijeka
15.6.1992. - 31.10.1992. liječnik liječnik u vojnoj ambulanti HV
15.1.1992. - 15.6.1992. nastavnik biologije nastavnik biologije u osnovnoj školi OŠ "Podmurvice" Rijeka
5.10.1987. - 30.10.1990. liječnik liječnik opće prakse DZ "Andija Štampar" Novi Vinodolski
27.4.1987. - 4.10.1987. liječnik liječnik opće prakse DZ Rovinj
- specijalist psihiajtrije specijalist psihijatrije KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
- specijalist psihijatrije predstojnik Klinike za psihijatriju Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka

Članstva

- Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja, MZ
- Povjerenstvo za psihijatriju Ministarstva zdravlja
- Liga protiv raka
- Europsko društvo za traumatski stres (ESTSS)
- Hrvatsko društvo za traumatski stres
- Hrvatsko psihijatrijsko društvo
- Društvo za psihosomatska istraživanja
- Udruženje grupnih analitičara
- Sekcija za kliničku psihijatriju Hrvatskog psihijatrijskog društva
- Sekcija za psihoterapiju Hrvatskog psihijatrijskog društva-ogranak Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Psihološka medicine
Stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj kolegija
Norma sati: 40
- Psihološka medicina
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Obitelj u zdravlju i bolesti
Integriranog diplomskog studija medicine, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Obitelj u zdravlju i bolesti
Integriranog diplomskog studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 15
- Psihološka medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Psihološka medicina 2
Integrirani dodiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 10
- Gerontostomatologija
Integrirani studij dentalne medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2
- Suradna psihijatrija
Integrirani studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Psihiološka medicina 1
Integrirani studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Psihološka medicina
Stručni studij sestrinstva (izvanredni)
fakultet zdravstvenih studija
voditelj kolegija
Norma sati: 12
- Psihijatrija
Integrirani studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 62
- Psihičke funkcije i njihovi poremećaji
Diplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Reakcije na stres i traumatska iskustva
Diplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 50
- Uvod u grupnu analizu
Diplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstbeih studija u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 40
- Osnove grupne terapije
Diplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Psihološka medicina
Diplomski studij sestrinstva
fakultet zdravstvenih studija
voditelj kolegija
Norma sati: 20

Mentor u završnim radovima

- Suradljivost u liječenju bolesnika oboljelih od duševnih bolesti
Tajana Jovičić
Diplomirani studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
- Bolesnici s kroničnim bolestima i depresija.
Julija Radović
Integrirani studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Percipirana samostigmatizacija duševnih bolesnika hospitaliziranih na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka
Roberto Licul
DSS, Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
FZS Rijeka
- Stavovi i predrasude o zdravstvenim djelatnicima koji rade s duševnim bolesnicima
Tajana Jovičić
Stručni studij sestrinstva
FZS Rijeka
- Depresija u ovisnika o opijatima na zamjenskoj terapiji
Draga Špirić
Stručni studij sestrinstva
FZS Rijeka
- Važnost komunikacije zdravstvenih djelatnika u radu sa somatskim bolesnicima
Marijana Bebek
Stručni studij sestrinstva
FZS Rijeka
- Depresija kod ovisnika o alkoholu
Irena Jedriško
Stručni studij sestrinstva
FZS Rijeka
- Stres i zdravlje
Borna Pizent
Stručni studij sestrinstva
veleučilište u Karlovcu
- Zadovoljstvo tretmanom i ishod liječenja poremećaja izazvanih stresom
Jovanka Žiža
DSS Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
FZS Rijeka
- Ishod liječenja psihičkih poremećaja uvjetovanih stresom
Mateja Marelja
Integrirani studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Stres i tjelesne bolesti
Jasmina Ruždijić
Integrirani studij medicine
Medicinsku fakultet u Rijeci
- Profesionalno sagorijevanje medicinskih sestara/tehničara
Silvija Petković
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Zlouporaba alkohola kod adolescenata
Josipa Šaban
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultetu Rijeci
- Strah od odlaska stomatologu
Kristina Juretić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Tjelesna oštećenja i drugi duševni poremećaji kod ovisnika o alkoholu
Estera Paparić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Depresivnost kod osoba u području koje je bilo zahvaćeno ratom
Blaženka Burić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Riejci
- Tjeskoba i glavobolje
Marina Radaković
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Nesanica kod starijih osoba
Valentina Maljevac
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Učestalost psihosomatskih bolesti kod oboljelih od Posttraumatskog stresnog Poremećaja
Petra Petrinov
Studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Psychosocial characteristics of women with low bone density
Ivana Ljubičić Bistrović
doktorski studij
Medicinski fakultet u Rijeci
- Psychosocial characteristics of psoriatic patients and psoriatic arthritis
Edita Simonić
Doktorski studij
Medicinski fakultet u Riejci

Izdavaštvo

- Suočavanje s dijagnozom zloćudne bolesti

Financiranje: Liga protiv raka Primorsko-goranske županije

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grahovac Juretić, Tanja ; Lesica, Tomislav ; Letica-Crepulja, Marina ; Protuđer, Marina ; Rončević-Gržeta, Ika
Generalized anxiety disorder and alcohol dependancy
Psychiatria Danubina 30 35-35 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946873

2. Rončević-Gržeta, Ika
Impact of Psychosocial Factors on Delayed Help Seeking at Patients With Malignant Desease
Psychiatria Danubina 30 41-42 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956125

3. Letica-Crepulja, Marina ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Katalinić, Sanja ; Lesica, T. ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Sexual Dysfunctions
Psychiatria Danubina 29 221-225 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886124

WOS

4. Rački, Valentino ; Petrić, Daniela ; Kučić, Natalia ; Gržeta, Nika ; Jurdana, Kristina ; Rončević-Gržeta, Ika
Cortical gray matter loss in schizophrenia: Could microglia be the culprit?
Medical hypotheses 88 18-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=794660

WOS

5. Simonić, Edita ; Peternel, Sandra ; Stojnić-Soša, Liliana ; Rončević- Gržeta, Ika ; Prpić Massari, Larisa ; Massari, Dražen ; Periša, Darinka ; Čabrijan, Leo ; Kaštelan, Marija
Negative and positive life experiences in patients with psoriatic arthritis
Rheumatology international 33 1587-1593 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604233

WOS

6. Ljubičić Bistrović, Ivana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Crnčević-Orlić, Željke ; Frančišković, Tanja ; Ljubičić, Rudolf ; Orlić, Anamarija ; Kapović, Miljenko
Connection of depression and bone loss in perimenopausal and postmenopausal women
Collegium antropologicum 36 1219-1223 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=614388

WOS

7. Ružić, Klementina ; Frančišković, Tanja ; Šuković, Zoran ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Rončević-Gržeta, Ika ; Graovac, Mirjana ; Žarković Palijan, Tija ;
Aggresiveness in institutionalised schizophrenic patients and the selection of antipsychotics
Collegium antropologicum 35 265-269 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=439784

WOS

8. Frančišković, Tanja ; Šuković, Zoran ; Janović, Sanja ; Stevanović, Aleksandra ; Nemčić Moro, Iva ; Rončević Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina
Tianeptine in the combined treatment of combat related posttraumatic stress disorder
Psychiatria Danubina 23 257-263 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526685

WOS

9. Simonić, Edita ; Kaštelan, Marija ; Peternel, Sandra ; Pernar, Mirjana ; Brajac, Ines ; Rončević-Gržeta, Ika ; Kardum, Igor
Childhood and adulthood traumatic experiences in patients with psoriasis
Journal of dermatology 37 793-800 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438756

WOS

10. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

11. Diminić-Lisica Ines, Rončević-Gržeta Ika
Obitelj i kronična bolest
Medicina fluminensis 46 300-308 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604480

12. Petranović, Duška ; Takšić, Vladimir ; Dobrila-Dintinjana, Renata ; Gržeta Rončević, Ika ; Ružić, Klementina ; Janović, Sanja ; Crnarić, Iva ; Duletić-Načinović, Antica ; Sinčić-Mijandrušić, Brankica
Correlation of anaemia and cognitive functions measured by the Complex reactiometer Drenovac
Collegium Antropologicum 32 47-51 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=340149

WOS

13. Ružić, Klementina ; Frančišković, Tanja ; Šuković, Zoran ; Žarković Palijan, Tija ; Buzina, Nadica ; Rončević Gržeta, Ika ; Petranović, Duška
Predictors of Aggressiveness in Schizophrenic Patients Treated in Inpatient Forensic Institutions
Collegium Antropologicum 32 331-337 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=386204

WOS

14. Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Grković, Jasna ; Jurcan, Vlatka ; Lesica, Tomislav ; Graovac, Mirjana ; Girotto, Igor
Psychotic symptoms in combat-related post-traumatic stress disorder
Military medicine 172 273-277 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=345017

WOS

15. Rončević-Gržeta, Ika ; Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja ; Ružić, Tina ; Smokvina, Bojana ; Nikolić, Nebojša
Post-traumatic stress disorder and alcohol use disorder
Primary Care Psychiarty 8 55-61 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91930

WOS

16. Rončević Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Kaštelan, Ana
Depression and torture
Military medicine 166 530-533 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91931

WOS

17. Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Torić, Ines ; Urlić, Ivo ; Rončević-Gržeta, Ika ; Tić-Bačić, Tamara
Utjecaj traumatskog iskustva na stav prema ubdućnosti u adolescenata prognanika
Collegium Antropologicum 24 579-584 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60544

WOS

18. Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana ; Moro, Ljiljana ; Rončević, Ika
Agravating and mitigating factors in the development of the Burn-out Syndrome
319-325 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31975

19. Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja ; Sveško-Visentin, Helena ; Rončević-Gržeta, Ika ; Sabljić, Vlado
Kontratransferni problemi u radu sa psihotraumatiziranima
Agora 1 21-47 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389677

Znanstvene knjige

1.
Rončević-Gržeta, Ika ; Grković, Jasna
Prikaz 3.
Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana Medicinska naklada - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812322
2.
Rončević-Gržeta, Ika ; Grković, Jasna
Prikaz 4.
Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana Medicinska naklada - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812324
3.
Rončević-Gržeta, Ika ; Grković, Jasna
Prikaz 31.
Frančišković, Tanja: Grković, Jasna ; Kaštelan, Ana Medicinska naklada - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812374
4.
Rončević-Gržeta Ika
Psihodinamsko razumijevanje depresije
Đulijano Ljubičić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604477
5.
Ika Rončević Gržeta, Ivana Ljubičić Bistrović
Depresija i duhovnost: Depresija i tjelesne bolesti
Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet Rijeka - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660849
6.
Rončević-Gržeta Ika, Ljubičić-Bistrović Ivana
Depresija i tjelesne bolesti
Đulijano Ljubičić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604478
7.
Rončević-Gržeta Ika
Žalovanje
Moro Ljiljana, Frančišković Tanja Medicinska naklada - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604479
8.
Rončević-Gržeta, Ika ; Kuljanić-Vlašić, Karin ; Host, Ivan ; Pernar, Mirjana ; Kosić, Goran ; Belac-Lovasić, Ingrid ; Duletić-Načinović, Antica ; Forko, Zora ; Girotto, Igor ; Grković, Jasna ; Host, Ante ; Juretić, Živka ; Juričić, Snježana ; Kaurić-Raos, Nada ; Kosić, Radosav ; Lakić, Danica ; Lovasić, Franjo ; Lučić, Branka ; Pamuković, Ranko ; Pavlović-Ružić, Ira ; Perčić, Ljiljana ; Pezelj, Ivančica ; Prebeg, Jagoda ; Pavičić, Matija ; Perić, Ljiljana ; Puž, Senka ; Ribić, Nataša ; Visentin-Sveško, Helena ; Šišul, Nada ; Balaban-Šurlina, Loredana ; Tičac, Robert ; Turina, Vlasta ; Trinajstić, Katherine ; Vlašić-Cicvarić, Inge ; Vojinović, Željka ; Žiža, Jovanka
Psihološka pomoć u suočavanju sa zloćudnom bolešću: priručnik za oboljele i članove njihovih obitelji
Liga protiv raka Primorsko-goranske županije - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390165
9.
Rončević-Gržeta, Ika ; Kuljanić-Vlašić, Karin ; Host, Ivan ; Pernar, Mirjana ; Kosić, Goran ; Belac-Lovasić, Ingrid ; Duletić-Načinović, Antica ; Forko, Zora ; Girotto, Igor ; Grković, Jasna ; Host, Ante ; Juretić, Živka ; Juričić, Snježana ; Kaurić-Raos, Nada ; Kosić, Radosav ; Lakić, Danica ; Lovasić, Franjo ; Lučić, Branka ; Pamuković, Ranko ; Pavlović-Ružić, Ira ; Perčić, Ljiljana ; Pezelj, Ivančica ; Prebeg, Jagoda ; Pavičić, Matija ; Perić, Ljiljana ; Puž, Senka ; Ribić, Nataša ; Visentin-Sveško, Helena ; Šišul, Nada ; Balaban-Šurlina, Loredana ; Tičac, Robert ; Turina, Vlasta ; Trinajstić, Katherine ; Vlašić-Cicvarić, Inge ; Vojinović, Željka ; Žiža, Jovanka
Psihološka pomoć u suočavanju sa zloćudnom bolešću: priručnik za oboljele i članove njihovih obitelji
Liga protiv raka Primorsko-goranske županije - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954760
10.
Frančišković, Tanja ; Rončević-Gržeta Ika
Krizna stanja
Moro Ljiljana , Frančišković Tanja Glosa - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387304

Pozvana predavanja

1. Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Palle-Rottar, Darinka ; Rončević-Gržeta, Ika
Clinical picturte of refugee
Utrecht, Nizozemska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389685
2. Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Rački, Daniela
Emocionalne reakcije psihoterapeuta i održavanje granica terapijskog procesa
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=63088

Kongresna priopćenja

1.
Grahovac-Juretić, Tanja ; Lesica, Tomislav ; Letica-Crepulja, Marina ; Protuđer, Marina ; Rončević-Gržeta, Ika
Generalizirani anksiozni poremećaj i ovisnost o alkoholu Predavanje ČETVRTI HRVATSKO - RUSKI PSIHIJARTIJSKI KONGRES Opatija, Hrvatska - 15.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967914
2.
Rončević-Gržeta, Ika
Utjecaj psihosocijalnih čimbenika na odgođeno traženje pomoći kod oboljelih od malignih bolesti Predavanje ČETVRTI HRVATSKO - RUSKI PSIHIJARTIJSKI KONGRES Opatija, Hrvatska - 15.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967941
3.
Rebić, Jelena ; Graovac Mirjana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Protuđer, Marina
Stenoza unutarnje karotidne arterije u hitnoj psihijatrijskoj ambulanti Poster 14. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 8.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956429
4.
Muminović, Mersad ; Orlić, Ana-Marija ; Palaić, Diana ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika
Komorbidna stanja kod pacijenta s višestrukim oblicima traumatizacije tijekom života Poster 13. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 9.4.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811943
5.
Palaić, Diana ; Muminović, Mersad ; Orlić, Ana-Marija ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika
Mucanje - konverzivni poremećaj ili početak neurogenog deficita Predavanje 13. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 9.4.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811957
6.
Rončević-Gržeta, Ika ; Ljubičić-Bistrović, Ivana
Ličnost u Bolesti Predavanje TREĆI HRVATSKO - RUSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE Opatija, Hrvatska - 29.3.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967885
7.
Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Kaštelan, Ana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Jelena, Rebić.
Rizični čimbenici u suicidalnom ponašanju adolescenata Predavanje 6. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 11.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967734
8.
Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Grković, Jasna ; Rebić, Jelena
Zašto Tina plače? Pseudobulbarni sindrom – diferencijalna dijagnoza Predavanje 11. hrvatski psihijatrijski dani Opatija - 13.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718722
9.
Letica Crepulja, Marina ; Rončević Gržeta, Ika ; Grković, Jasna ; Frančišković, Tanja
Factors associated with referral to psychiatric treatment in war-survivors in Croatia Predavanje World Psychiatric Association (WPA) Regional Congress: Addressing Mental Health Needs in the Alps-Adria-Danube Region: Stigma, Community Based Care, Stress and Suicidality Ljubljana, Slovenia - 12.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=693819
10.
Rončević-Gržeta, Ika ; Simonić, Edita ; Ružić, Klementina ; Petranović Duška ; Rebić, Jelena
Suradna psihijatrija - psihodermatologija (prikaz bolesnika sa sumanutom dismorfofobijom) Poster 9. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 15.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604270
11.
Stanivuk, Ilijana ; Petričić, Irena ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Psihodinamsko razumijevanje hipohondrije Poster 9. hrvatski psihijatrijksi dani Opatija, Hrvatska - 15.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604271
12.
Rebić, Jelena ; Rončević-Gržeta, Ika ; Jardas-Rebić, Biserka ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Sindrom frontalnog režnja - prikaz bolesnika Poster 9. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 15.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604272
13.
Petranović, Duška ; Pavlović Ružić, Ira ; Dobrila Dintinjana, Renata ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Dadić Hero, Elizabeta ; Zuckerman, Zora
Kognitivne sposobnosti u oboljelih od raka Poster Međunarodni simpozij "Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala" sofrologija (6 ; 2011) Brioni, Hrvatska - 29.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=522604
14.
Petranović, Duška ; Dintinjana Dobrila, Renata ; Valković, Toni ; Duletić Načinović, Antica ; Host, Ivan ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Petković, Marija ; Lovasić, Ingrid ; Ružić Pavlović, Ira
How to measure cognition in hematological-oncological patients? Poster Congress of the European Hematology Association (15 ; 2010) Barcelona, Španjolska - 13.6.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474378
15.
Petranović, Duška ; Dintinjana Dobrila, Renata ; Valković, Toni ; Duletić Načinović, Antica ; Host, Ivan ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Petković, Marija ; Lovasić, Ingrid ; Ružić Pavlović, Ira
How to measure cognition in hematological-oncological patients? Poster 15th Congress of the European Hematology Association Barcelona, Španjolska - 13.6.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604254
16.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
17.
Petranović, Duška ; Dobrila Dintinjana, Renata ; Duletić Načinović, Antica ; Valković, Toni ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Janović, Sanja ; Rakun, Radmir ; Strisković, Zeljana ; Petković, Marija ; Lovasić, Ingrid ; Golčić, Goran
Influence of anemia on QOL, Clinical symptoms and cognitive functions in newly diagnosed (not treated) hematologic patients Poster 14th Congress of the European Hematology association Njemačka, Berlin - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421477
18.
Petranović, Duška ; Dobrila Dintinjana, Renata ; Duletić Načinović, Antica ; Valković, Toni ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Janović, Sanja ; Rakun, Radmir ; Strisković, Zeljana ; Petković, Marija ; Lovasić, Ingrid ; Golčić, Goran
Influence of anemia on QOL, clinical symptoms and cognitive functions in newly diagnosed (not treated) hematologic patients. Poster 14th Congress of the European Hematology Association Berlin, Njemačka - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604247
19.
Petranović, Duška ; Dobrila Dintinjana, Renata ; Petković, Marija ; Lovasić, Ingrid ; Ružić Pavlović, Ira ; Golčić, Goran ; Naćinović Duletić, Antica ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Janović, Sanja ; Rakun, Radmir
How to measure cognition in oncology patients? Predavanje I. Hrvatski kongres psihoonkologije i Liaisonske psihijatrije Hrvatska, Pula - 22.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421479
20.
Gržeta-Rončević, Ika ; Pernar, Mirjana ; Grković, Jasna ; Girotto, Igor ; Frančišković, Tanja
Obrambeni mehanizmi kod oboljelih od PTSP-a za vrijeme liječenja u terapijskom programu pri centru za psihotraumu u Rijeci Predavanje Zbornik sažetaka trećeg hrvatskog simpozija o poremećajima uzrokovanim stresom s međunarodnim sudjelovanjem. Rabac, Hrvatska, 5.-7.lipnja.2008. Rabac, Hrvatska - 7.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395137
21.
Ivana Ljubičić Bistrović, Daniela Petrić, Ika Rončević Gržeta, Tanja Frančišković, Đulijano Ljubičić
Terapijske mogućnsti u liječenju rezistentnog kroničnog Postraumatskog stresnog poremećaja Poster 5. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661258
22.
Gržeta Rončević, Ika ; Girotto, Igor ; Lovrović, Dragan ; Grković, Jasna ; Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Analiza intervencija konzilijarnog psihijatra u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres - Za boljitak bez stigme Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406671
23.
Rončević-Gržeta, Ika ; Girotto, Igor ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Psihosomatski poremećaj kao odgovor na ponavljani traumatski gubitak Poster Hrvatski psihijatrijski dani (3 ; 2006) Opatija, Hrvatska - 9.4.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264600
24.
Girotto, Igor ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana ; Stevanović, Aleksandra ; Grković, Jasna
Mobbing-prikaz slučaja uz osvrt na odrednice strukture osobnosti Predavanje 1.hrvatski interdisciplinarni simpozij o mobbingu Opatija, Hrvatska - 18.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387957
25.
Girotto Igor ; Rončević-Gržeta Ika ; Frančišković Tanja ; Pernar Mirjana ; Grković Jasna ; Šurlina-Balaban Loredana ; Moro Ljljana
Mobbing-prikaz slučaja uz osvrt na odrednice strukture osobnosti Predavanje 1. hrvatski interdisciplinarni simpozij MOBBING Opatija, Hrvatska - 18.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392094
26.
Grković, Jasna ; Frančišković, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika
Impact of expected and unexpected cardiac events on patient's coping strategies Poster AEP Congres (13 ; 2005) Muenchen, Njemačka - 6.4.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214992
27.
Girotto Igor ; Balaban Loredana ; Rončević-Gržeta Ika ; Frančišković Tanja ; Moro Ljiljana
Mobbing i odrednice bazične strukture osobnosti Predavanje Drugi hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 20.3.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391996
28.
Rončević-Gržeta Ika ; Girotto Igor ; Frančišković Tanja ; Balaban Loredana
Olanzapin u liječenju povratnog depresivnog poremećaja s psihotičnim sadržajima i rizik dijabetesa Poster Drugi hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 20.3.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392019
29.
Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Utjecaj terapijskog programa na mehanizme obrane kod pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem Poster Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392805
30.
Prološčić, J ; Rubeša, Gordana ; Rončević-Gržeta, I ; Moro, Ljiljana
Depresivnost i B skupina simptoma PTSP-a: mogući prediktori razvoja ovisnosti o alkoholu i nikotinu u psihotraumatiziranih osoba. Poster Treći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892941
31.
Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana
Evaluation of the PTSD Group Treatement Program Demonstracija Regional Mediterranean Conference of International Association of Group Psychotherapy Zadar, Hrvatska - 1.9.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103268
32.
Moro, Ljiljana ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika ; Rački, Daniela
Kontratransfer i održavanje granica terapijskog procesa Pozvano Ljetna škola psihotraumatologije Dubrovnik, Hrvatska - 10.6.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60598
33.
Frančišković, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika ; Moro, Ljiljana
Characteristic of Depression in Torture Victims Predavanje International symposium of torture (8 ; 1999( New Delhi, Indija - 25.9.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60634
34.
Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana
Therapeutic Interventions In Trauma Related Disorders Poster Psychotraumatology Clinical Practice and Human Rights Istanbul, Turska - 8.6.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392922
35.
Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana
Bolesti ovisnosti i psihotrauma Predavanje Psihijatrijski kongres Hrvatske (2 ; 1998) Opatija, Hrvatska - 27.9.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=32190
36.
Moro Ljiljana ; Grković Jasna ; Frančišković Tanja ; Rončević Ika ; Torić Ines ; Kosić Radoslav
Izobrazba kadra za rad u dnevnoj bolnici Predavanje Prvi hrvatski simpozij o dnevnim bolnicama i ostalim oblicima psihijatrijske parcijalne hospitalizacije Zagreb, Hrvatska - 8.3.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391846
37.
Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Psihodinamsko razumijevanje suicida i suicidalnog ponašanja Predavanje 6. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720488
38.
Kučalo, Sanja ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Letica-Crepulja , Marina ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Diferencijalno dijagnostička dilema u okviru poremećaja ličnosti Poster 13.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809646
39.
Letica-Crepulja, Marina ; Grahovac-Juretić, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Poremećaji seksualne funkcije vezani za klinički tijek i liječenje PTSP-a Poster 13.Hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809649
40.
Rončević-Gržeta.Ika ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Utjecaj terapijskog programa na mehanizme obrane kod pacijenata sa PTSP em Predavanje 4.simpozij o poremećajima uzrokovanim stresom Rabac, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=404610
41.
Rebić, Jelena ; Graovac, Mirjana ; Petrić, Daniela ; Jardas-Rebić, Biserka ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Blizanke sa psihozom -dijagnostičke dileme i terapijske teškoće“ Poster 13.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hravatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809983
42.
Rončević-Gržeta, Ika ; Pavešić-Radonja, Aristea ; Rebić, Jelena ; Kosić, Radoslav ; Mamuza, Jasna ; Frančišković, Tanja
Kvaliteta života osoba starije životne dobi Predavanje 5.hrvatski psihijatrijski kongres, Šibenik, 29.9.-3.10.2010. Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=485042
43.
Rebić, Jelena ; Graovac, Mirjana ; Dabniela, Petrić ; Rončević-Gržeta, Ika ; Jardas-Rebić, Biserka ; Frančišković, Tanja
Rizični faktori za psihotični poremećaj u adolescenciji Poster 5.hravstki psihijatrijski kongres Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=485059
44.
Rončević-Gržeta, Ika ; Stevanović, Aleksandra ; Pavešić-Radonja, Aristea ; Rebić, Jelena ; Žiža, Jovanka
Ishod bolničkog liječenja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja Predavanje 5.hrvatski psihijatrijski kongres, Šibenik, 29.9.-3.10.2010. Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956440
45.
Graovac, Mirjana ; Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Putovanje u ranu traumu Predavanje 7.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456525
46.
Rončević-Gržeta, Ika ; Pernar, Mirjana ; Ružić, Klementina ; Pavešić-Radonja, Aristea ; Žiža, Jovanka ; Frančišković, Tanja
Sumanuta dismorfofobija-prepoznavanje i zbrinjavanje Predavanje 7.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456518
47.
Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana ; Rončević-Gržeta, Ika
Characteristic of Developmental Phases of the Group of Patients with Posttrraumatic Stress Disorder Poster 12 CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIA DE GRUPO Buenos Aires, Argentina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393638
48.
Rončević-Gržeta, Ika
Depresija i anksiozni poremećaji u Republici Hrvatskoj Pozvano Zdravlje za sve?! Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=967690
49.
Rebić, Jelena ; Rončević-Gržeta, Ika ; Prološčić, Joško ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Samoozlijeđivanja, parasuicidalno ponašanje ili pokušaj suicida u osobe sa narcističkim poremećajem osobnosti Poster 8.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510787
50.
Negulić, Jadranka ; Ahel, Tomislav ; Letica Crepulja, Marina ; Rončević-Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Egzistencijalne dileme i zdravstveni sustav Poster 8.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510789
51.
Letica Crepulja, Marina ; Frančišković, Tanja ; Rončević-Gržeta, Ika ; Rebić, Jelena
Psihijatrijski aspekti uporabe anaboličkih androgenih steroida Poster 8.Psihijatrijski dani Opatija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510785
52.
Stanivuk, Iliana ; Petričić, Irena ; Rončević Gržeta, Ika ; Frančišković, Tanja
Psihodinamsko razumjevanje hipohondrije Poster 9.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583456
53.
Frančišković, Tanja ; Šuković, Zoran ; Grković, Jasna ; Rončević-Gržeta, Ika
Traumatsjko iskustvo i osveta Predavanje 21.dani Ramira i Zorana bujasa Zagreb.Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625581
54.
Rebić, Jelena ; Jardas Rebić, Biserka ; Rončević Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Knez, Rajna ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Krik za ocem Poster XI psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=693575
55.
Grković, Jasna ; Rončević Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Jelušić, Ilijana ; Frančišković ; Tanja
Osmišljavanje učinkovitog terapijskog pristupa bolesnicima s ratnom i civilnom traumatizacijom Poster 6. Hrvatski psihijatrijski kongres Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720692
56.
Ruždijić, Jasmina ; Rončević- Gržeta, Ika ; Ružić, Klementina ; Letica Crepulja, Marina ; Rebić, Jelena
Suicid i pokušaj suicida u hitnoj psihijatrijskoj ambulanti Poster 6.hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758140
57.
Rebić, Jelena ; Sabljić, Vladimir ; Rončević-Gržeta, Ika ; Letica Crepulja, Marina ; Graovac, Mirjana ; Jardas-Rebić, Biserka ; Frančišković, Tanja
Psihičke smetnje kaso uvod u sistemski lupus eritematodes-prikaz bolesnice s neurolupusom Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625034

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Psychosocial Care of Refugees Direktor: Prof.dr.Mladen Knežević
UNHCR Project   UNHCR Project
suradnik
2.
-
”Terapijski pristup žrtvama rata”; glavni istraživač prof.dr.sc.Ljiljana Moro
Ministarstvo tehnologije i znanosti RH   Ministarstvo tehnologije i znanosti RH
suradnik
3.
-
“Psychological responses to impunity for perpetrators of human right violations and traumatic stress in survivors of war and torture”
Institute for trauma research,Maudsley Hospital,London; director: Metin Basoglu,MD,PhD   Institute for trauma research,Maudsley Hospital,London
suradnik
4.
-
Zdravlje stomatognatog sustava žena u različitim fazama reproduktivne dobi. Voditelj projekta: Prof.dr.sc. Renata Gržić.
Ministarstvo tehnologije i znanosti   Ministarstvo tehnologije i znanosti
suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Psihički poremećaji kod osoba oboljelih od malignih bolesti
javno predavanje
Medicinski fakultet u Rijeci
2. - Stres u svakodnevnom životu i maligne bolesti
javno predavanje
Liga protiv raka Mali Lošinj
3. - Stres u svakodnevnom životu i maligne bolesti
javno predavanje
Liga protiv raka, Omišalj
4. - Suočavanje s kemoterapijom – psihički aspekti liječenja
javno predavanje
Gradska vijećnica, Rijeka
5. - Važnost savjetovanja oboljelih od zloćudnih bolesti i njihovih obitelji
javno predavanje
Gradska vijećnica Rijeka
6. - Psihičke reakcije kod oboljelih od zloćudnih bolesti
javno predavanje
Gradska vijećnica Rijeka
7. - Dinamika obitelji s članom oboljelim od zloćudne bolesti
javno predavanje
Gradska vijećnica Rijeka
8. - Psihološka pomoć kod onkoloških pacijenata
tribina, Rijeka psihologije
Rijeka
9. - Psihičke smetnje kao reakcija na dijagnozu zloćudne bolesti
javno predavanje
Gradska vijećnica Rijeka
10. - Psihičke smetnje kao reakcija na dijagnozu zloćudne bolesti
javno predavanje, Liga protiv raka
Gradska knjižnica, Senj

Volonterstvo

1. - Volonter u Ligi protiv raka, od 2014. voditelj grupe psihološke podrške za osobe oboljele od malignih bolesti
Liga protiv raka PGŽ

Novinski članci

1. - Posttraumatski stresni poremećaj
Narodni zdravstveni list, broj 480/481,str:10-11.
Rijeka
2. - Psihosomatske bolesti
Narodni zdravstveni list
Rijeka
3. - Hormonski sustav i duševne smetnje
Narodni zdravstveni list
Rijeka
4. - Psihičke smetnje nakon poroda
Narodni zdravstveni list
Rijeka
5. - Stresom uzrokovani poremećaji
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Povjerenstvo za znansveno-istraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - član
Povjerenstvo za psihijatriju Ministarstva zdravstva
2. - - član
Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja, Ministarstvo zdravstva