Doc. dr. sc. Ana Kaštelan dr.med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : anakastelan@outlook.com

Radno iskustvo

6.5.2005. - 28.5.2014. Asistent, viši asistent Vođenje vježbi, seminara i predavanja u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, redovni i izborni kolegiji Medicinski fakultet u Rijeci
6.5.2005. - Psihijatar odjelni liječnik Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka
1.11.1998. - 6.5.2005. Znanstveni novak Istraživački projekt MZT RH „Terapijski pristup žrtvama rata“ voditelj: Prof.dr.sc. Lj. Moro Medicinski fakultet u Rijeci
- Docent Vođenje vježbi, seminara i predavanja u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, redovni i izborni kolegiji Medicinski fakultet u Rijeci