Silvija Lukanović Jurić

Medicinski fakultet Katedra za anatomiju

e-pošta : silvijalj@medri.uniri.hr

Obrazovanje

- Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

- Asistent Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Asistent Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Liječnik pripravnik Pripravnički staž doktora medicine Klinički bolnički centar Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Fiziologija i patofiziologija II
Studij Medicina
Medicinski fakultet

Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija I
Studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet

Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija III
Studij Medicina
Medicinski fakultet

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stifter S, Mustac E, Lukanović M, Lukanović S, Fudurić J, Zadro AS, Zadro Z
The carcinoid tumour in Meckel's diverticulum: how to treat young adults with appendicitis?- Case report
Collegium Antropologicum 36 669-671 - 2012.

Q2

Znanstvene knjige

1.
Olga Cvijanović, Sandra Pavičić Žeželj, Silvija Lukanović, Nenad Bićanić, Robert Domitrović, Dragica Bobinac, Željka Crnčević Orlić
Osteoporosis and Nutrition- Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women
Intechopen Rijeka - 2013.

Stručna djelatnost